Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Chilen (CL) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Chileen (CL) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka16,9 8,9 91.6
02 Elämäntieteet (Life Science)26,0 29,0 -10.3
03 Optoelektroniikka1,4 2,4 -40.6
04 Tietoviestintä285,0 183,1 55.7
05 Elektroniikka6,8 7,5 -9.7
06 Joustava valmistus2,0 2,1 -3.6
07 Edistyneet materiaalit1,9 0,8 129.8
08 Ilmailu133,8 136,10 -2.3
Yhteensä473,8 370,7 27.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Chilen (CL) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä1,3 0,5 181.5
06 Joustava valmistus0,8 0,6 47.9
08 Ilmailu0,2 0,5 -58.3
Yhteensä2,4 1,6 55.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu