Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kanadan (CA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kanadaan (CA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2.137,7 798,9 167.6
02 Elämäntieteet (Life Science)1.707,4 1.267,0 34.8
03 Optoelektroniikka255,5 207,5 23.1
04 Tietoviestintä7.719,4 6.962,5 10.9
05 Elektroniikka988,3 951,0 3.9
06 Joustava valmistus548,9 424,2 29.4
07 Edistyneet materiaalit239,1 160,9 48.6
08 Ilmailu3.757,1 4.386,7 -14.4
09 Aseet46,8 30,9 51.5
10 Ydinteknologia14,2 15,5 -8.4
Yhteensä17.413,8 15.204,7 14.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kanadan (CA) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka171,9 261,9 -34.4
02 Elämäntieteet (Life Science)822,4 727,2 13.1
03 Optoelektroniikka75,9 107,4 -29.3
04 Tietoviestintä1.276,0 1.228,3 3.9
05 Elektroniikka433,2 419,4 3.3
06 Joustava valmistus393,4 304,9 29.0
07 Edistyneet materiaalit14,9 15,6 -4.4
08 Ilmailu3.987,6 4.573,8 -12.8
09 Aseet37,8 49,3 -23.4
10 Ydinteknologia29,8 15,2 96.3
Yhteensä7.242,7 7.702,5 -6.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu