Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Kanadan (CA) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kanadaan (CA) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka223,7 245,4 -8.8
02 Elämäntieteet (Life Science)430,8 402,7 7.0
03 Optoelektroniikka69,0 65,3 5.8
04 Tietoviestintä2.073,7 1.994,5 4.0
05 Elektroniikka247,3 272,4 -9.2
06 Joustava valmistus132,1 134,3 -1.7
07 Edistyneet materiaalit52,6 42,6 23.5
08 Ilmailu898,7 1.631,9 -44.9
09 Aseet14,0 8,3 69.2
10 Ydinteknologia3,1 4,2 -25.7
Yhteensä4.144,6 4.801,2 -13.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kanadan (CA) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka36,10 32,10 12.2
02 Elämäntieteet (Life Science)187,5 209,10 -10.7
03 Optoelektroniikka21,3 20,2 5.5
04 Tietoviestintä327,0 359,7 -9.1
05 Elektroniikka103,5 127,6 -18.9
06 Joustava valmistus90,5 94,8 -4.5
07 Edistyneet materiaalit3,9 4,4 -11.5
08 Ilmailu955,9 1.414,1 -32.4
09 Aseet10,4 5,4 93.9
10 Ydinteknologia6,9 4,3 59.7
Yhteensä1.743,5 2.273,1 -23.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu