Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Valko-Venäjän (BY) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Valko-Venäjälle (BY) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka2,2 0,6 260.9
02 Elämäntieteet (Life Science)0,7 1,5 -57.5
04 Tietoviestintä0,6 0,6 -11.7
05 Elektroniikka0,4 0,3 10.0
06 Joustava valmistus1,1 0,1 9007.4
Yhteensä5,3 3,5 50.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Valko-Venäjän (BY) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,8 0,6 381.0
07 Edistyneet materiaalit0,4 0,4 20.9
09 Aseet0,5 0,2 118.3
Yhteensä3,8 1,4 182.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu