Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bolivian (BO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Boliviaan (BO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka1,2 2,0 -41.7
02 Elämäntieteet (Life Science)9,4 6,6 41.4
03 Optoelektroniikka0,4 1,3 -74.7
04 Tietoviestintä64,1 31,7 102.3
05 Elektroniikka2,5 2,5 -0.6
06 Joustava valmistus0,9 2,2 -62.8
08 Ilmailu12,2 16,6 -26.5
Yhteensä90,4 63,2 43.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bolivian (BO) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
04 Tietoviestintä0,6 0,6 3.5
Yhteensä0,7 0,8 -18.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu