Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bolivian (BO) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Boliviaan (BO) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,2 0,4 -47.7
02 Elämäntieteet (Life Science)2,5 2,1 15.4
04 Tietoviestintä20,7 11,9 73.6
05 Elektroniikka0,8 0,9 -16.1
06 Joustava valmistus0,2 0,8 -74.3
08 Ilmailu4,8 10,9 -56.7
Yhteensä28,10 27,6 5.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bolivian (BO) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,6 -92.7

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu