Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Brunein (BN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bruneihin (BN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj.$
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,4 1,0 45.7
03 Optoelektroniikka0,8 0,0 10559.6
04 Tietoviestintä2,7 1,6 73.9
05 Elektroniikka0,4 0,1 401.0
08 Ilmailu8,4 8,8 -5.0
Yhteensä14,1 11,7 20.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Brunein (BN) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - syyskuu

2021 tammi-syyskuu
milj. $
2020 tammi-syyskuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,0 0,1 -55.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu