Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Brunein (BN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bruneihin (BN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,5 0,8 103.8
03 Optoelektroniikka0,8 0,1 10559.6
04 Tietoviestintä2,8 1,3 125.7
08 Ilmailu8,4 8,3 1.9
Yhteensä14,1 10,4 35.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Brunein (BN) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 -55.3

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu