Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Brunein (BN) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bruneihin (BN) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,9 0,1 1005.2
04 Tietoviestintä0,4 0,4 8.7
08 Ilmailu2,3 2,2 4.1
Yhteensä3,6 2,7 33.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Brunein (BN) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,1 0,1 20.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu