Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bahrainin (BH) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bahrainiin (BH) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,8 1,9 -57.1
03 Optoelektroniikka1,7 1,8 -2.6
04 Tietoviestintä3,8 7,6 -50.8
05 Elektroniikka0,9 0,5 120.8
06 Joustava valmistus0,6 0,3 133.6
08 Ilmailu45,2 20,2 124.4
09 Aseet0,8 0,3 228.6
Yhteensä53,9 32,4 66.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bahrainin (BH) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,1 509.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu