Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Bulgarian (BG) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Bulgariaan (BG) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)1,0 1,4 -28.0
03 Optoelektroniikka0,3 0,6 -54.6
04 Tietoviestintä3,1 1,9 63.9
05 Elektroniikka2,6 3,3 -19.8
06 Joustava valmistus1,4 1,2 18.7
08 Ilmailu2,2 1,10 10.7
Yhteensä10,4 10,1 2.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Bulgarian (BG) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)6,5 11,0 -41.6
04 Tietoviestintä5,2 4,8 8.4
05 Elektroniikka0,4 0,3 59.6
06 Joustava valmistus2,5 1,8 37.1
09 Aseet0,1 1,6 -99.6
Yhteensä14,6 19,4 -24.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu