Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Azerbaidzanin (AZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Azerbaidzaniin (AZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)2,3 3,8 -41.9
04 Tietoviestintä4,1 3,6 12.5
05 Elektroniikka0,4 0,2 170.5
06 Joustava valmistus0,8 0,3 256.8
08 Ilmailu19,6 21,10 -10.7
10 Ydinteknologia0,2 1,1 -87.3
Yhteensä27,2 30,8 -11.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Azerbaidzanin (AZ) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0,1 2640.8

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu