Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Azerbaidzanin (AZ) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Azerbaidzaniin (AZ) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,4 1,3 -75.2
04 Tietoviestintä0,8 0,6 44.8
08 Ilmailu1,6 10,6 -85.1
Yhteensä2,8 12,5 -77.8

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Azerbaidzanin (AZ) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
Yhteensä0,4 0..

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu