Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Itävallan (AT) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Itävaltaan (AT) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka45,1 13,8 227.4
02 Elämäntieteet (Life Science)8,6 8,0 7.0
03 Optoelektroniikka8,0 5,7 41.3
04 Tietoviestintä13,9 12,8 8.6
05 Elektroniikka3,5 3,4 2.3
06 Joustava valmistus3,3 6,1 -46.5
07 Edistyneet materiaalit10,0 9,2 9.6
08 Ilmailu12,3 23,8 -48.7
10 Ydinteknologia0,5 0,5 1.3
Yhteensä104,10 83,5 25.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Itävallan (AT) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka113,7 78,4 45.0
02 Elämäntieteet (Life Science)25,4 20,10 20.9
03 Optoelektroniikka10,1 7,7 30.8
04 Tietoviestintä18,8 25,9 -27.4
05 Elektroniikka34,5 12,1 185.3
06 Joustava valmistus26,0 32,8 -20.8
08 Ilmailu21,2 30,8 -31.3
09 Aseet0,10 0,6 66.4
Yhteensä250,4 209,3 19.6

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu