Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Afganistanin (AF) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Afganistaniin (AF) ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj.$
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka0,1 1,3 -99.1
02 Elämäntieteet (Life Science)1,1 3,5 -69.6
03 Optoelektroniikka1,3 7,8 -83.9
04 Tietoviestintä10,2 40,0 -74.6
05 Elektroniikka0,6 8,0 -93.1
06 Joustava valmistus1,6 1,7 -8.5
08 Ilmailu126,4 86,4 46.3
Yhteensä140,10 148,6 -5.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Afganistanin (AF) kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - heinäkuu

2021 tammi-heinäkuu
milj. $
2020 tammi-heinäkuu
milj. $
Muutos
%
08 Ilmailu0,9 0,1 17700.0
Yhteensä0,10 0,3 330.1

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu