Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Yhdysvaltain korkean teknologian tuotteiden vienti ja tuonti Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien (AE) kanssa

Taulukko: Yhdysvaltojen kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj.$
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
01 Biotekniikka16,7 6,3 167.7
02 Elämäntieteet (Life Science)21,5 48,1 -55.4
03 Optoelektroniikka4,2 6,0 -31.0
04 Tietoviestintä722,3 529,6 36.4
05 Elektroniikka5,1 7,5 -32.2
06 Joustava valmistus4,2 5,3 -21.8
07 Edistyneet materiaalit1,2 1,1 9.7
08 Ilmailu150,8 578,6 -73.9
09 Aseet63,1 90,8 -30.6
10 Ydinteknologia2,7 9,1 -70.7
Yhteensä991,2 1.281,9 -22.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien (AE) korkean teknologian tuotteiden vienti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2021 tammikuu - helmikuu

2021 tammi-helmikuu
milj. $
2020 tammi-helmikuu
milj. $
Muutos
%
02 Elämäntieteet (Life Science)0,5 0,3 66.4
04 Tietoviestintä2,3 1,7 36.3
06 Joustava valmistus0,9 0,5 95.3
08 Ilmailu1,9 2,5 -26.4
Yhteensä5,7 4,9 17.0

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu