Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.30.20.30.3
Tuonnista0.60.70.40.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.60.40.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Afrikan kanssa, vienti Etelä-Afrikkaan ja tuonti Etelä-Afrikasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Etelä-Afrikan kanssa edusti vuoden 2020 elokuussa 0.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.3 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Elokuussa Etelä-Afrikka oli Yhdysvaltain 30. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 39.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Etelä-Afrikan kanssa oli Yhdysvalloille 806 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Afrikasta oli 71.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Afrikasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 42.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 19.8 % sekä Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 5.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Afrikkaan supistui 10.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 402 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 8.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 8.3 % sekä Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 4.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 10.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.8 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 48.4 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), arvon ollessa 209 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 19.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.4 3.6 28.1 10.0 14.7 6.2 11.10 3.6 37.6 9.3
01. Liha ja lihatuotteet 3.7 0.9 6.7 2.3 4.3 1.8 2.10 0.9 8.1 2.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.3 1.4 0.4 0.9 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 2.7 0.7 11.5 4.1 0.5 0.2 1.4 0.4 3.2 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 2.3 0.6 1.9 0.7 2.4 1.0 2.3 0.7 13.1 3.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 0.5 0.1
08. Rehuaineet 1.2 0.3 4.8 1.7 4.7 2.0 0.10 0.3 8.2 2.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.9 2.3 0.8 2.0 0.8 2.0 0.6 2.9 0.7
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.3 0.6 0.2 1.5 0.6 1.1 0.3 0.10 0.2
11. Juomat 1.4 0.3 0.6 0.2 1.3 0.5 1.1 0.3 0.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.4 1.6 8.5 3.0 5.4 2.3 7.2 2.1 7.2 1.8
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.7 0.2
25. Paperimassa 3.6 0.9 2.9 1.0 2.5 1.0 3.2 0.9 2.10 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.3 1.10 0.7 0.9 0.3 1.9 0.6 1.4 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 2.7 0.9 0.3 0.1 0.6 0.2 0.2 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 0.7 0.2 1.8 0.7 0.9 0.2 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 147.6 36.8 14.9 5.3 11.6 4.9 33.5 10.1 56.5 14.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 6.5 2.3 0.2 0.1 9.8 2.9 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 136.5 34.1 3.8 1.3 4.5 1.9 22.0 6.6 20.9 5.2
34. Kaasut 11.1 2.7 4.7 1.7 6.9 2.9 1.7 0.5 35.7 8.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.9 0.3 0.2 0.1 0.6 0.2 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 60.10 15.2 61.5 21.9 57.9 24.4 58.2 17.6 64.7 16.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.5 1.4 7.4 2.6 4.2 1.7 5.10 1.8 4.8 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.2 1.5 1.1 0.4 1.1 0.4 1.4 0.4 1.3 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.2 0.5 0.2 1.5 0.6 0.7 0.2 0.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13.5 3.4 10.4 3.7 16.6 7.0 11.7 3.5 6.4 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.7 2.2 3.7 1.3 4.5 1.9 6.5 2.0 11.2 2.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 7.6 1.9 8.4 3.0 13.2 5.6 8.0 2.4 17.4 4.3
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.7 1.2 0.4 1.2 0.5 2.6 0.8 2.2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.9 4.0 28.9 10.3 15.7 6.6 21.1 6.3 20.8 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.1 8.0 32.6 11.6 19.2 8.1 40.9 12.3 45.5 11.3
62. Kumituotteet 5.2 1.3 7.9 2.8 4.2 1.8 7.7 2.3 10.6 2.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.3 1.1 3.4 1.2 0.9 0.4 4.5 1.3 2.5 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.3 0.5 0.1 0.9 0.3 1.1 0.3 0.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 4.3 1.1 3.1 1.1 8.4 3.5 10.5 3.2 9.4 2.3
67. Rauta ja teräs 0.2 0.0 0.3 0.1 0.4 0.2 1.0 0.3 0.3 0.1
68. Muut metallit 12.9 3.2 12.6 4.5 0.5 0.2 8.9 2.7 13.1 3.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.8 0.9 5.1 1.8 3.9 1.6 7.2 2.2 8.8 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 102.10 25.7 97.1 34.6 98.3 41.5 141.3 42.6 145.2 36.1
71. Voimakoneet ja moottorit 8.7 2.2 4.10 1.7 5.4 2.3 5.8 1.7 21.5 5.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22.3 5.6 21.10 7.8 26.5 11.2 34.8 10.5 26.5 6.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 1.2 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.8 5.4 25.2 9.0 16.6 7.0 26.3 7.9 23.8 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.9 2.5 4.3 1.5 6.4 2.7 10.9 3.3 6.9 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.4 1.1 10.6 3.8 7.3 3.1 7.8 2.3 5.5 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.6 1.9 9.5 3.4 10.6 4.5 14.5 4.4 17.2 4.3
78. Moottoriajoneuvot 26.5 6.6 15.7 5.6 13.4 5.6 36.2 10.9 36.8 9.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 0.4 4.9 1.7 12.0 5.1 5.1 1.5 6.3 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 17.7 4.4 25.1 8.9 17.5 7.4 22.3 6.7 28.1 7.0
87. Kojeet,mittarit yms. 11.2 2.8 12.9 4.6 11.1 4.7 12.9 3.9 16.5 4.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.0 0.4 0.1 0.7 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 5.10 1.5 11.3 4.0 5.0 2.1 8.6 2.6 10.0 2.5
9. Muut tavarat 17.8 4.4 12.1 4.3 10.9 4.6 14.7 4.4 16.10 4.2
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.4 0.1 1.2 0.5 1.1 0.3 0.5 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17.6 4.4 11.7 4.2 9.8 4.1 13.6 4.1 16.5 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 400.9 100.0 281.1 100.0 236.8 100.0 331.4 100.0 402.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 19.3 2.0 12.6 1.1 15.6 2.0 43.4 3.7 56.6 4.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.1 1.9 0.2 0.8 0.1 1.4 0.1 2.3 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.2 0.4 0.6 0.0 2.0 0.2 2.9 0.2 3.9 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 12.8 1.3 8.7 0.7 11.6 1.5 36.9 3.1 38.3 3.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 9.7 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.0 0.1 0.6 0.0 0.8 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.8 0.5 3.3 0.3 1.5 0.2 4.5 0.4 5.2 0.4
11. Juomat 4.8 0.5 3.3 0.3 1.5 0.2 4.5 0.4 5.2 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 50.1 5.3 38.5 3.3 26.3 3.3 6.5 0.6 77.2 6.4
25. Paperimassa 1.5 0.1 3.5 0.3 2.1 0.3 1.6 0.1 1.4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.8 0.4 6.3 0.5 1.5 0.2 1.3 0.1 5.2 0.4
28. Malmit ja metalliromu 44.0 4.6 28.2 2.4 21.4 2.7 1.6 0.1 67.9 5.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.1 0.6 0.0 1.4 0.2 1.8 0.1 2.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.9 0.4 5.3 0.4 3.9 0.5 5.7 0.5 7.1 0.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.5 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.4 0.3 5.2 0.4 3.9 0.5 5.6 0.5 6.2 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 40.8 4.3 40.1 3.4 47.1 5.9 49.5 4.2 74.4 6.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21.5 2.3 22.1 1.9 27.9 3.5 25.7 2.2 30.6 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.6 1.1 7.7 0.7 8.6 1.1 8.1 0.7 24.7 2.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.8 0.2 0.9 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 1.10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 0.2 3.4 0.3 3.1 0.4 3.0 0.3 5.5 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 0.2 1.6 0.1 4.0 0.5 6.4 0.5 4.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.0 1.3 0.1 0.3 0.0 1.7 0.1 5.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.0 0.2 3.3 0.3 2.0 0.3 3.5 0.3 1.8 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 121.1 12.7 232.2 19.7 281.4 35.5 365.9 31.3 602.4 49.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0
62. Kumituotteet 1.6 0.2 0.3 0.0 0.4 0.0 0.10 0.1 1.7 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 0.10 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1 1.7 0.1 1.0 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 2.8 0.3 10.9 0.9 16.6 2.1 14.9 1.3 47.6 3.9
67. Rauta ja teräs 14.5 1.5 33.4 2.8 35.9 4.5 7.2 0.6 10.9 0.9
68. Muut metallit 97.6 10.3 185.10 15.8 226.3 28.5 335.8 28.7 537.7 44.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 0.3 1.1 0.1 1.3 0.2 3.7 0.3 2.8 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 111.8 11.8 85.7 7.3 27.6 3.5 102.7 8.8 58.2 4.8
71. Voimakoneet ja moottorit 5.3 0.6 1.2 0.1 0.3 0.0 2.6 0.2 4.5 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.6 0.5 0.5 0.0 1.2 0.1 2.3 0.2 1.3 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 1.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.1 1.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.8 2.3 8.3 0.7 4.2 0.5 7.1 0.6 24.2 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.1 1.1 0.1 2.8 0.4 2.3 0.2 2.8 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.0 0.1 1.0 0.1 1.7 0.2 2.5 0.2 2.5 0.2
78. Moottoriajoneuvot 75.3 7.9 72.4 6.2 1.4 0.2 82.7 7.1 13.5 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 2.5 0.3 1.4 0.1 15.3 1.9 1.7 0.1 8.5 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 258.9 27.2 195.9 16.7 113.3 14.3 428.3 36.6 250.8 20.7
82. Huonekalut 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 0.2 1.1 0.1 1.6 0.2 1.6 0.1 1.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 256.8 27.0 194.1 16.5 110.6 13.9 424.4 36.3 246.10 20.4
9. Muut tavarat 340.9 35.8 563.1 47.9 277.1 34.9 163.9 14.0 77.2 6.4
93. Erittelemätön 3.1 0.3 2.7 0.2 2.2 0.3 3.6 0.3 5.0 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 336.3 35.3 541.2 46.0 248.6 31.3 145.1 12.4 68.1 5.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.10 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 951.4 100.0 1,176.5 100.0 793.5 100.0 1,170.1 100.0 1,209.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu