Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.40.30.30.30.3
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 23.7 4.9 24.1 5.4 17.3 3.9 19.1 4.3 23.2 6.4
00. Elävät eläimet 0.9 0.2 0 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 7.9 1.6 6.5 1.4 6.1 1.4 7.3 1.6 8.2 2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 1.3 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.10 0.4 1.0 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 2.9 0.6 5.2 1.1 1.1 0.2 2.8 0.6 5.0 1.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.10 0.6 3.2 0.7 3.3 0.7 2.4 0.5 3.3 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.3 0.3 1.5 0.3 0.6 0.1 0.10 0.2 0.10 0.3
08. Rehuaineet 1.7 0.3 3.4 0.8 1.1 0.2 2.4 0.5 1.7 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.8 0.8 2.0 0.4 3.10 0.9 2.2 0.5 3.1 0.8
1. Juomat ja tupakka 5.6 1.2 1.4 0.3 2.5 0.6 1.7 0.4 1.2 0.3
11. Juomat 5.0 1.0 1.4 0.3 2.2 0.5 1.6 0.3 1.2 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.4 3.8 11.3 2.5 21.9 4.9 21.3 4.7 6.3 1.7
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.2 1.2 0.3 1.1 0.2 0.6 0.1 0.2 0.1
25. Paperimassa 5.8 1.2 2.5 0.5 5.6 1.3 6.1 1.4 2.6 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.5 0.5 1.10 0.4 1.8 0.4 2.4 0.5 0.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.6 0.9 4.3 1.0 5.0 1.1 8.7 1.9 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 3.4 0.7 0.3 0.0 7.4 1.7 2.3 0.5 1.7 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 0.10 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 27.8 5.8 28.9 6.4 47.8 10.8 41.6 9.3 16.3 4.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 4.0 0.8 0 0.0 0.3 0.1 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23.7 4.9 25.3 5.6 41.1 9.3 27.5 6.1 9.3 2.5
34. Kaasut 0.1 0.0 3.6 0.8 6.5 1.5 14.1 3.1 7.0 1.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 1.4 0.3 0.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 0.3 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 56.7 11.8 92.9 20.6 59.3 13.4 71.1 15.9 68.5 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.1 1.5 17.3 3.8 5.3 1.2 5.2 1.1 4.2 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.7 14.9 3.3 4.3 1.0 6.2 1.4 4.3 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.2 1.6 0.3 1.3 0.3 1.3 0.3 1.2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.1 1.3 18.2 4.0 6.10 1.6 10.7 2.4 23.7 6.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.9 1.4 6.10 1.5 7.9 1.8 10.6 2.4 6.3 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 9.6 2.0 8.7 1.9 12.4 2.8 13.7 3.1 6.6 1.8
58. Muovit, valmistetut 2.9 0.6 4.7 1.0 3.10 0.9 2.10 0.7 4.0 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.0 4.2 20.7 4.6 17.5 3.9 20.5 4.6 18.5 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51.9 10.8 42.1 9.3 50.8 11.5 48.6 10.8 38.2 10.5
62. Kumituotteet 9.2 1.9 8.9 2.0 10.5 2.4 8.3 1.9 5.9 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.5 0.9 4.2 0.9 3.6 0.8 2.4 0.5 2.5 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.3 1.3 0.3 1.9 0.4 2.2 0.5 1.4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 25.4 5.3 18.5 4.1 17.6 4.0 17.8 4.0 20.6 5.7
67. Rauta ja teräs 1.5 0.3 0.9 0.2 0.7 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.9 0.2 8.1 1.8 8.8 2.0 0.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.9 1.8 7.5 1.7 8.0 1.8 8.2 1.8 6.9 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 244.7 50.9 192.1 42.7 189.4 42.8 184.8 41.3 162.1 44.6
71. Voimakoneet ja moottorit 18.9 3.9 19.9 4.4 13.7 3.1 11.9 2.6 9.6 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 46.3 9.6 26.9 6.0 29.10 6.8 39.4 8.8 19.7 5.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.2 1.9 0.4 2.2 0.5 1.2 0.2 0.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 32.0 6.7 36.0 8.0 33.6 7.6 33.3 7.4 30.8 8.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 29.3 6.1 13.2 2.9 3.6 0.8 13.7 3.1 13.5 3.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.10 2.1 8.5 1.9 10.1 2.3 9.5 2.1 8.3 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 22.8 4.7 20.5 4.5 20.5 4.6 17.2 3.8 13.9 3.8
78. Moottoriajoneuvot 70.7 14.7 44.7 9.9 61.3 13.9 48.9 10.9 49.6 13.7
79. Muut kuljetusvälineet 14.3 3.0 20.9 4.6 14.9 3.4 10.2 2.3 16.4 4.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.4 6.7 36.1 8.0 34.3 7.7 35.10 8.0 32.3 8.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.7 0.2
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.7 0.2
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 18.5 3.8 19.4 4.3 20.4 4.6 19.3 4.3 16.9 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.8 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2 1.5 0.4
89. Muut valmiit tavarat 12.1 2.5 14.9 3.3 11.6 2.6 14.6 3.2 12.1 3.3
9. Muut tavarat 19.7 4.1 20.8 4.6 19.1 4.3 22.7 5.1 15.2 4.2
93. Erittelemätön 0.4 0.1 2.5 0.5 0.7 0.1 4.5 1.0 1.0 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 19.3 4.0 18.4 4.1 18.2 4.1 18.3 4.1 14.2 3.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 480.8 100.0 449.9 100.0 442.0 100.0 447.8 100.0 363.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 34.7 5.6 40.4 5.7 32.5 4.9 30.6 4.4 36.4 5.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.3 0.7 4.6 0.6 2.9 0.4 1.8 0.3 3.4 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 27.6 4.5 33.5 4.7 27.1 4.1 24.7 3.5 17.0 2.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 1.10 0.3 13.4 2.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 1.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.3 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.1 0.7 4.4 0.6 4.4 0.7 3.7 0.5 5.6 0.8
11. Juomat 4.1 0.7 4.4 0.6 4.4 0.7 3.7 0.5 5.4 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 44.8 7.3 57.1 8.1 42.9 6.4 76.5 10.9 42.9 6.3
25. Paperimassa 2.3 0.4 1.9 0.3 1.6 0.2 2.4 0.3 2.3 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.2 2.5 0.3 6.5 1.0 6.3 0.9 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 39.9 6.5 49.9 7.1 31.2 4.7 63.8 9.1 37.5 5.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.3 2.8 0.4 3.4 0.5 4.1 0.6 2.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.4 0.9 6.4 0.9 6.1 0.9 5.5 0.8 5.7 0.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.2 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0 1.1 0.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.3 0.8 5.6 0.8 5.9 0.9 4.4 0.6 5.7 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 62.1 10.1 67.8 9.6 47.3 7.1 47.3 6.8 56.2 8.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30.10 5.0 36.6 5.2 23.5 3.5 23.0 3.3 30.1 4.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.1 1.5 16.2 2.3 7.5 1.1 10.3 1.5 8.9 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 0.9 0.1 1.5 0.2 1.8 0.2 1.9 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 0.5 3.4 0.5 2.2 0.3 3.2 0.4 2.8 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.8 0.8 2.8 0.4 3.2 0.5 3.8 0.5 3.1 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 10.4 1.7 5.7 0.8 5.7 0.8 3.9 0.6 6.6 1.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.4 0.4 2.1 0.3 3.9 0.6 1.4 0.2 2.7 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 344.3 55.8 317.2 44.9 358.6 54.0 396.3 56.7 383.1 56.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.3 0.2 0.9 0.1 1.1 0.2 0.6 0.1 0.10 0.1
62. Kumituotteet 1.2 0.2 1.7 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 1.6 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.2 1.9 0.3 0.10 0.1 0.10 0.1 1.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 97.10 15.9 40.4 5.7 82.0 12.3 85.5 12.2 72.1 10.5
67. Rauta ja teräs 44.7 7.2 59.2 8.4 39.7 6.0 23.3 3.3 48.4 7.1
68. Muut metallit 194.3 31.5 208.2 29.5 231.10 34.9 280.9 40.2 255.5 37.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 0.4 4.6 0.6 1.6 0.2 3.8 0.5 2.1 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 82.4 13.3 113.4 16.1 110.2 16.6 104.5 14.9 108.5 15.9
71. Voimakoneet ja moottorit 9.1 1.5 9.7 1.4 9.4 1.4 7.9 1.1 9.0 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.1 0.5 2.2 0.3 8.1 1.2 3.6 0.5 2.3 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.5 0.1 2.9 0.4 1.1 0.2 1.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.3 4.2 32.0 4.5 30.9 4.7 25.9 3.7 21.8 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.4 0.4 2.8 0.4 2.2 0.3 2.6 0.4 3.0 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.7 0.8 2.6 0.4 3.3 0.5 3.5 0.5 2.4 0.3
78. Moottoriajoneuvot 25.9 4.2 58.7 8.3 51.1 7.7 53.8 7.7 66.7 9.8
79. Muut kuljetusvälineet 10.8 1.7 5.2 0.7 2.1 0.3 6.1 0.9 1.5 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.7 4.6 18.6 2.6 25.7 3.9 25.8 3.7 29.7 4.3
82. Huonekalut 1.6 0.2 1.7 0.2 1.0 0.1 1.6 0.2 0.8 0.1
84. Vaatteet 1.1 0.2 0.10 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.3 0.7 1.8 0.3 2.3 0.3 1.10 0.3 1.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 21.5 3.5 13.10 2.0 21.5 3.2 21.2 3.0 26.5 3.9
9. Muut tavarat 10.9 1.8 81.3 11.5 36.8 5.5 9.4 1.3 15.4 2.3
93. Erittelemätön 8.9 1.4 5.9 0.8 11.9 1.8 6.7 1.0 13.5 2.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 73.1 10.3 22.1 3.3 0.6 0.1 0 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.8 0.3 1.8 0.3 1.6 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 617.0 100.0 706.4 100.0 664.1 100.0 699.5 100.0 683.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu