Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.30.30.40.30.3
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 34.8 7.2 24.0 5.4 23.7 4.9 24.1 5.4 17.3 3.9
00. Elävät eläimet 0.4 0.1 0 0.0 0.9 0.2 0 0.0 0.6 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 11.6 2.4 8.6 1.9 7.9 1.6 6.5 1.4 6.1 1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 1.3 0.3 0.2 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.1 0.2 2.8 0.6 1.10 0.4 1.0 0.2 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 14.3 3.0 0.8 0.2 2.9 0.6 5.2 1.1 1.1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 2.4 0.5 3.2 0.7 2.10 0.6 3.2 0.7 3.3 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.7 0.1 0.10 0.2 1.3 0.3 1.5 0.3 0.6 0.1
08. Rehuaineet 0.6 0.1 4.8 1.1 1.7 0.3 3.4 0.8 1.1 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 0.7 2.8 0.6 3.8 0.8 2.0 0.4 3.10 0.9
1. Juomat ja tupakka 2.2 0.4 1.7 0.4 5.6 1.2 1.4 0.3 2.5 0.6
11. Juomat 2.1 0.4 0.10 0.2 5.0 1.0 1.4 0.3 2.2 0.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.0 0.8 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.7 3.0 12.9 2.9 18.4 3.8 11.3 2.5 21.9 4.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.4 0.1 0.9 0.2 1.2 0.3 1.1 0.2
25. Paperimassa 3.10 0.8 3.6 0.8 5.8 1.2 2.5 0.5 5.6 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.2 1.0 0.2 2.5 0.5 1.10 0.4 1.8 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 7.0 1.4 6.7 1.5 4.6 0.9 4.3 1.0 5.0 1.1
28. Malmit ja metalliromu 0.4 0.1 0.4 0.1 3.4 0.7 0.3 0.0 7.4 1.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 65.3 13.5 20.3 4.5 27.8 5.8 28.9 6.4 47.8 10.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 10.10 2.3 0.2 0.0 4.0 0.8 0 0.0 0.3 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 54.4 11.2 5.7 1.3 23.7 4.9 25.3 5.6 41.1 9.3
34. Kaasut 0 0.0 14.5 3.3 0.1 0.0 3.6 0.8 6.5 1.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 1.5 0.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 1.3 0.3 0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 67.6 14.0 69.3 15.5 56.7 11.8 92.9 20.6 59.3 13.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.0 1.4 4.8 1.1 7.1 1.5 17.3 3.8 5.3 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.2 1.9 9.5 2.1 3.2 0.7 14.9 3.3 4.3 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 1.4 0.3 0.10 0.2 1.6 0.3 1.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.4 2.4 10.2 2.3 6.1 1.3 18.2 4.0 6.10 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.8 1.6 7.6 1.7 6.9 1.4 6.10 1.5 7.9 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 6.10 1.4 12.0 2.7 9.6 2.0 8.7 1.9 12.4 2.8
58. Muovit, valmistetut 4.1 0.8 3.7 0.8 2.9 0.6 4.7 1.0 3.10 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.2 4.2 19.10 4.5 20.0 4.2 20.7 4.6 17.5 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43.2 8.9 45.10 10.3 51.9 10.8 42.1 9.3 50.8 11.5
62. Kumituotteet 8.6 1.8 10.9 2.4 9.2 1.9 8.9 2.0 10.5 2.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.4 0.7 2.8 0.6 4.5 0.9 4.2 0.9 3.6 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.6 0.3 1.2 0.3 1.7 0.3 1.3 0.3 1.9 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 17.1 3.5 19.5 4.4 25.4 5.3 18.5 4.1 17.6 4.0
67. Rauta ja teräs 1.8 0.4 0.9 0.2 1.5 0.3 0.9 0.2 0.7 0.1
68. Muut metallit 1.1 0.2 0.9 0.2 0.6 0.1 0.9 0.2 8.1 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.3 1.9 9.6 2.1 8.9 1.8 7.5 1.7 8.0 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 199.9 41.3 215.5 48.3 244.7 50.9 192.1 42.7 189.4 42.8
71. Voimakoneet ja moottorit 17.8 3.7 13.8 3.1 18.9 3.9 19.9 4.4 13.7 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 44.2 9.1 49.8 11.1 46.3 9.6 26.9 6.0 29.10 6.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.3 1.9 0.4 0.8 0.2 1.9 0.4 2.2 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31.1 6.4 34.5 7.7 32.0 6.7 36.0 8.0 33.6 7.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 8.2 1.7 13.0 2.9 29.3 6.1 13.2 2.9 3.6 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18.1 3.7 15.5 3.5 9.10 2.1 8.5 1.9 10.1 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.4 4.0 21.4 4.8 22.8 4.7 20.5 4.5 20.5 4.6
78. Moottoriajoneuvot 44.6 9.2 42.1 9.4 70.7 14.7 44.7 9.9 61.3 13.9
79. Muut kuljetusvälineet 15.4 3.2 23.9 5.4 14.3 3.0 20.9 4.6 14.9 3.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.8 6.8 36.3 8.1 32.4 6.7 36.1 8.0 34.3 7.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
82. Huonekalut 0.7 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 16.6 3.4 18.1 4.0 18.5 3.8 19.4 4.3 20.4 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.2 0.9 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.8 2.6 16.0 3.6 12.1 2.5 14.9 3.3 11.6 2.6
9. Muut tavarat 23.7 4.9 18.9 4.2 19.7 4.1 20.8 4.6 19.1 4.3
93. Erittelemätön 3.8 0.8 1.5 0.3 0.4 0.1 2.5 0.5 0.7 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 19.9 4.1 17.4 3.9 19.3 4.0 18.4 4.1 18.2 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 483.10 100.0 445.9 100.0 480.8 100.0 449.9 100.0 442.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.2 2.3 21.0 3.4 34.7 5.6 40.4 5.7 32.5 4.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 0.2 1.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.6 0.4 6.0 1.0 4.3 0.7 4.6 0.6 2.9 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 8.6 1.3 12.5 2.0 27.6 4.5 33.5 4.7 27.1 4.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.2 0.8 0.1 1.6 0.3 0.9 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 3.5 0.5 5.1 0.8 4.1 0.7 4.4 0.6 4.4 0.7
11. Juomat 3.5 0.5 5.1 0.8 4.1 0.7 4.4 0.6 4.4 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 36.2 5.4 50.9 8.1 44.8 7.3 57.1 8.1 42.9 6.4
25. Paperimassa 2.8 0.4 1.7 0.3 2.3 0.4 1.9 0.3 1.6 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.2 2.6 0.4 1.1 0.2 2.5 0.3 6.5 1.0
28. Malmit ja metalliromu 30.2 4.5 44.2 7.1 39.9 6.5 49.9 7.1 31.2 4.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.3 2.5 0.4 1.6 0.3 2.8 0.4 3.4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.7 0.9 4.9 0.8 5.4 0.9 6.4 0.9 6.1 0.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 2.10 0.5 0.2 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.7 0.9 1.9 0.3 5.3 0.8 5.6 0.8 5.9 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 78.6 11.7 64.9 10.4 62.1 10.1 67.8 9.6 47.3 7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.10 5.5 29.7 4.7 30.10 5.0 36.6 5.2 23.5 3.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 22.7 3.4 20.7 3.3 9.1 1.5 16.2 2.3 7.5 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2 0.9 0.1 1.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 0.4 2.8 0.4 2.9 0.5 3.4 0.5 2.2 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.7 0.5 2.6 0.4 4.8 0.8 2.8 0.4 3.2 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 10.6 1.6 4.8 0.8 10.4 1.7 5.7 0.8 5.7 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 0.2 3.4 0.5 2.4 0.4 2.1 0.3 3.9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 409.3 61.1 324.8 51.9 344.3 55.8 317.2 44.9 358.6 54.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.3 0.2 1.7 0.3 1.3 0.2 0.9 0.1 1.1 0.2
62. Kumituotteet 0.6 0.1 0.4 0.1 1.2 0.2 1.7 0.2 0.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.9 0.3 1.7 0.3 1.4 0.2 1.9 0.3 0.10 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 145.1 21.7 77.5 12.4 97.10 15.9 40.4 5.7 82.0 12.3
67. Rauta ja teräs 18.5 2.8 48.6 7.8 44.7 7.2 59.2 8.4 39.7 6.0
68. Muut metallit 238.6 35.6 190.10 30.5 194.3 31.5 208.2 29.5 231.10 34.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 0.4 2.10 0.5 2.8 0.4 4.6 0.6 1.6 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 71.7 10.7 82.5 13.2 82.4 13.3 113.4 16.1 110.2 16.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6.7 1.0 11.6 1.9 9.1 1.5 9.7 1.4 9.4 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.5 0.5 2.3 0.4 3.1 0.5 2.2 0.3 8.1 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 2.9 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.8 3.3 22.2 3.5 26.3 4.2 32.0 4.5 30.9 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.5 0.4 2.6 0.4 2.4 0.4 2.8 0.4 2.2 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.4 0.7 3.0 0.5 4.7 0.8 2.6 0.4 3.3 0.5
78. Moottoriajoneuvot 28.6 4.3 31.1 5.0 25.9 4.2 58.7 8.3 51.1 7.7
79. Muut kuljetusvälineet 3.5 0.5 9.3 1.5 10.8 1.7 5.2 0.7 2.1 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.10 4.2 21.10 3.5 28.7 4.6 18.6 2.6 25.7 3.9
82. Huonekalut 1.2 0.2 1.3 0.2 1.6 0.2 1.7 0.2 1.0 0.1
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.10 0.1 1.1 0.2 0.10 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.2 0.5 1.10 0.3 4.3 0.7 1.8 0.3 2.3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 22.5 3.3 17.6 2.8 21.5 3.5 13.10 2.0 21.5 3.2
9. Muut tavarat 21.9 3.3 49.5 7.9 10.9 1.8 81.3 11.5 36.8 5.5
93. Erittelemätön 9.6 1.4 12.9 2.0 8.9 1.4 5.9 0.8 11.9 1.8
97. Kulta, ei monetaarinen 10.3 1.5 30.6 4.9 0 0.0 73.1 10.3 22.1 3.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.5 0.2 1.5 0.2 1.8 0.3 1.8 0.3 1.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 669.8 100.0 625.4 100.0 617.0 100.0 706.4 100.0 664.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu