Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.30.30.40.40.3
Tuonnista0.40.40.40.60.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.50.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 19.4 5.0 23.3 5.6 30.1 6.3 14.4 3.6 28.1 10.0
00. Elävät eläimet 0.6 0.2 0 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 6.8 1.8 12.3 2.9 14.2 2.9 3.7 0.9 6.7 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet 2.4 0.6 0.3 0.1 2.5 0.5 2.7 0.7 11.5 4.1
05. Hedelmät ja kasvikset 3.4 0.9 3.2 0.8 3.1 0.6 2.3 0.6 1.9 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2
08. Rehuaineet 3.2 0.8 4.6 1.1 6.5 1.4 1.2 0.3 4.8 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.4 1.9 0.5 2.6 0.5 3.5 0.9 2.3 0.8
1. Juomat ja tupakka 1.9 0.5 1.5 0.4 0.9 0.2 1.4 0.3 0.6 0.2
11. Juomat 1.6 0.4 1.5 0.3 0.8 0.2 1.4 0.3 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.6 2.0 7.9 1.9 8.5 1.8 6.4 1.6 8.5 3.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.1 0.4 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1
25. Paperimassa 3.3 0.8 2.8 0.7 4.7 1.0 3.6 0.9 2.9 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.5 1.6 0.4 1.5 0.3 1.1 0.3 1.10 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 2.7 0.9
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.1 1.6 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.2 0.9 0.2 1.3 0.3 0.9 0.2 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 27.6 7.2 26.9 6.5 108.9 22.7 147.6 36.8 14.9 5.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 6.5 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 13.10 3.6 10.8 2.6 94.9 19.7 136.5 34.1 3.8 1.3
34. Kaasut 13.7 3.6 16.1 3.9 14.1 2.9 11.1 2.7 4.7 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.3 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 64.6 16.8 63.3 15.2 68.1 14.2 60.10 15.2 61.5 21.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.5 0.9 4.9 1.2 4.10 1.0 5.5 1.4 7.4 2.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.9 1.0 5.1 1.2 2.3 0.5 6.2 1.5 1.1 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0 0.3 1.4 0.3 1.4 0.3 0.9 0.2 0.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10.0 2.6 11.8 2.8 8.0 1.7 13.5 3.4 10.4 3.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.0 1.6 7.2 1.7 8.4 1.7 8.7 2.2 3.7 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 7.7 2.0 12.1 2.9 18.0 3.7 7.6 1.9 8.4 3.0
58. Muovit, valmistetut 3.2 0.8 2.8 0.7 2.10 0.6 2.8 0.7 1.2 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 29.6 7.7 18.4 4.4 22.3 4.6 15.9 4.0 28.9 10.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 57.6 15.0 51.0 12.3 37.4 7.8 32.1 8.0 32.6 11.6
62. Kumituotteet 10.8 2.8 6.2 1.5 8.1 1.7 5.2 1.3 7.9 2.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.6 0.9 3.0 0.7 3.6 0.7 4.3 1.1 3.4 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.3 1.5 0.3 1.2 0.2 1.2 0.3 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 17.7 4.6 13.8 3.3 16.2 3.4 4.3 1.1 3.1 1.1
67. Rauta ja teräs 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1
68. Muut metallit 15.3 4.0 16.4 3.9 0.7 0.1 12.9 3.2 12.6 4.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.6 2.2 9.3 2.2 7.2 1.5 3.8 0.9 5.1 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 156.7 40.9 193.9 46.6 173.6 36.1 102.10 25.7 97.1 34.6
71. Voimakoneet ja moottorit 14.7 3.8 19.1 4.6 16.4 3.4 8.7 2.2 4.10 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.8 5.4 32.9 7.9 43.6 9.1 22.3 5.6 21.10 7.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.1 1.2 0.3 1.3 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 25.1 6.5 34.2 8.2 27.3 5.7 21.8 5.4 25.2 9.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.3 1.9 3.7 0.9 5.4 1.1 9.9 2.5 4.3 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10.8 2.8 9.3 2.2 8.0 1.7 4.4 1.1 10.6 3.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.0 4.7 17.5 4.2 13.10 2.9 7.6 1.9 9.5 3.4
78. Moottoriajoneuvot 45.1 11.7 64.6 15.5 45.3 9.4 26.5 6.6 15.7 5.6
79. Muut kuljetusvälineet 14.7 3.8 11.7 2.8 12.7 2.6 1.5 0.4 4.9 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.7 8.0 29.5 7.1 31.9 6.6 17.7 4.4 25.1 8.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.7 0.2 0.8 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 15.0 3.9 15.7 3.8 17.1 3.5 11.2 2.8 12.9 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.2 0.7 0.2 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 13.5 3.5 12.1 2.9 12.7 2.6 5.10 1.5 11.3 4.0
9. Muut tavarat 16.5 4.3 18.2 4.4 21.3 4.4 17.8 4.4 12.1 4.3
93. Erittelemätön 1.1 0.3 1.0 0.2 0.9 0.2 0.2 0.0 0.4 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 15.4 4.0 17.3 4.1 20.4 4.2 17.6 4.4 11.7 4.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 383.5 100.0 415.7 100.0 480.5 100.0 400.9 100.0 281.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22.6 2.9 15.3 2.3 22.9 3.1 19.3 2.0 12.6 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.9 0.1 1.9 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.1 0.3 2.5 0.4 3.8 0.5 4.2 0.4 0.6 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 18.3 2.3 11.4 1.7 15.8 2.1 12.8 1.3 8.7 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.1 0.5 0.1 1.6 0.2 1.0 0.1 0.6 0.0
1. Juomat ja tupakka 4.2 0.5 3.1 0.4 5.6 0.8 4.8 0.5 3.3 0.3
11. Juomat 4.2 0.5 3.1 0.4 5.6 0.8 4.8 0.5 3.3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 39.3 5.0 15.4 2.3 40.5 5.5 50.1 5.3 38.5 3.3
25. Paperimassa 1.4 0.2 0.7 0.1 3.4 0.5 1.5 0.1 3.5 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.6 0.6 2.1 0.3 1.4 0.2 3.8 0.4 6.3 0.5
28. Malmit ja metalliromu 32.1 4.1 11.0 1.6 34.10 4.7 44.0 4.6 28.2 2.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.1 1.6 0.2 0.5 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.6 0.8 5.4 0.8 3.4 0.4 3.9 0.4 5.3 0.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1.2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 1.5 0.2 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.5 0.7 4.8 0.7 3.3 0.4 2.4 0.3 5.2 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 45.4 5.7 35.2 5.2 44.10 6.1 40.8 4.3 40.1 3.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21.9 2.8 21.5 3.2 19.1 2.6 21.5 2.3 22.1 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11.1 1.4 5.7 0.8 9.7 1.3 10.6 1.1 7.7 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.2 2.5 0.4 1.7 0.2 1.8 0.2 0.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.9 0.7 1.4 0.2 2.7 0.4 2.2 0.2 3.4 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.5 0.3 1.10 0.3 4.3 0.6 2.1 0.2 1.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.0 0.4 0.1 2.3 0.3 0.3 0.0 1.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 0.2 1.6 0.2 5.1 0.7 2.0 0.2 3.3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 581.1 73.5 443.5 65.4 372.2 50.3 121.1 12.7 232.2 19.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.1 1.3 0.2 1.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
62. Kumituotteet 2.4 0.3 0.6 0.1 1.4 0.2 1.6 0.2 0.3 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.2 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.1 0.8 0.1 3.4 0.4 1.2 0.1 0.4 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 39.5 5.0 65.5 9.7 40.2 5.4 2.8 0.3 10.9 0.9
67. Rauta ja teräs 17.5 2.2 61.1 9.0 49.3 6.7 14.5 1.5 33.4 2.8
68. Muut metallit 516.5 65.3 312.3 46.1 274.7 37.1 97.6 10.3 185.10 15.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.3 0.4 1.7 0.2 1.10 0.3 2.8 0.3 1.1 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 63.9 8.1 82.1 12.1 48.1 6.5 111.8 11.8 85.7 7.3
71. Voimakoneet ja moottorit 4.1 0.5 3.5 0.5 6.6 0.9 5.3 0.6 1.2 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 0.3 2.4 0.3 3.1 0.4 4.6 0.5 0.5 0.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 1.2 0.2 0.9 0.1 1.0 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 31.1 3.9 17.9 2.6 28.0 3.8 21.8 2.3 8.3 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 0.2 3.8 0.5 3.4 0.5 0.6 0.1 1.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 0.4 2.9 0.4 2.0 0.3 1.0 0.1 1.0 0.1
78. Moottoriajoneuvot 20.1 2.5 31.9 4.7 3.3 0.4 75.3 7.9 72.4 6.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 0.2 18.6 2.7 0.8 0.1 2.5 0.3 1.4 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.4 2.1 23.5 3.5 144.6 19.5 258.9 27.2 195.9 16.7
82. Huonekalut 0.7 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.9 0.2 1.9 0.3 2.3 0.3 1.5 0.2 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 13.1 1.6 20.0 2.9 140.6 19.0 256.8 27.0 194.1 16.5
9. Muut tavarat 11.5 1.4 54.8 8.1 58.5 7.9 340.9 35.8 563.1 47.9
93. Erittelemätön 4.7 0.6 7.9 1.2 28.1 3.8 3.1 0.3 2.7 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 41.8 6.2 24.8 3.3 336.3 35.3 541.2 46.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.3 0.2 1.3 0.2 1.2 0.2 0.10 0.1 0.8 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 790.6 100.0 678.1 100.0 740.5 100.0 951.4 100.0 1,176.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu