Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.30.30.30.30.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17,3 3.9 19,1 4.3 23,2 6.4 19,4 4.1 19,4 5.0
00. Elävät eläimet 0,6 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0 0.0 0,6 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 6,1 1.4 7,3 1.6 8,2 2.2 8,4 1.8 6,8 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0.1 0,6 0.1 0,4 0.1 0,5 0.1 0,3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0.2 2,8 0.6 5,0 1.4 2,6 0.6 2,4 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3,3 0.7 2,4 0.5 3,3 0.9 3,7 0.8 3,4 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0.1 0,10 0.2 0,10 0.3 0,7 0.1 0,9 0.2
08. Rehuaineet 1,1 0.2 2,4 0.5 1,7 0.5 1,2 0.2 3,2 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,10 0.9 2,2 0.5 3,1 0.8 2,5 0.5 1,5 0.4
1. Juomat ja tupakka 2,5 0.6 1,7 0.4 1,2 0.3 1,6 0.3 1,9 0.5
11. Juomat 2,2 0.5 1,6 0.3 1,2 0.3 1,4 0.3 1,6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 21,9 4.9 21,3 4.7 6,3 1.7 7,3 1.5 7,6 2.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0.0 0,3 0.1 0 0.0 0,1 0.0 0,6 0.1
24. Puutavara ja korkki 1,1 0.2 0,6 0.1 0,2 0.1 0,6 0.1 0,5 0.1
25. Paperimassa 5,6 1.3 6,1 1.4 2,6 0.7 2,5 0.5 3,3 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,8 0.4 2,4 0.5 0,6 0.1 0,9 0.2 1,8 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,0 1.1 8,7 1.9 0,4 0.1 0,4 0.1 0,5 0.1
28. Malmit ja metalliromu 7,4 1.7 2,3 0.5 1,7 0.5 1,4 0.3 0,2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0.2 0,9 0.2 0,10 0.3 1,4 0.3 0,8 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47,8 10.8 41,6 9.3 16,3 4.5 29,6 6.3 27,6 7.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 41,1 9.3 27,5 6.1 9,3 2.5 21,3 4.5 13,10 3.6
34. Kaasut 6,5 1.5 14,1 3.1 7,0 1.9 8,4 1.8 13,7 3.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 1,4 0.3 0,4 0.1 0,1 0.0 1,3 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 1,3 0.3 0,3 0.1 0,1 0.0 1,3 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 59,3 13.4 71,1 15.9 68,5 18.9 77,2 16.5 64,6 16.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5,3 1.2 5,2 1.1 4,2 1.1 3,6 0.8 3,5 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,3 1.0 6,2 1.4 4,3 1.2 6,7 1.4 3,9 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,3 0.3 1,3 0.3 1,2 0.3 1,1 0.2 1,0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6,10 1.6 10,7 2.4 23,7 6.5 17,4 3.7 10,0 2.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,9 1.8 10,6 2.4 6,3 1.7 7,1 1.5 6,0 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 12,4 2.8 13,7 3.1 6,6 1.8 16,2 3.5 7,7 2.0
58. Muovit, valmistetut 3,10 0.9 2,10 0.7 4,0 1.1 3,0 0.6 3,2 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,5 3.9 20,5 4.6 18,5 5.1 22,4 4.8 29,6 7.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 50,8 11.5 48,6 10.8 38,2 10.5 63,10 13.7 57,6 15.0
62. Kumituotteet 10,5 2.4 8,3 1.9 5,9 1.6 5,7 1.2 10,8 2.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,6 0.1 0,5 0.1 0,2 0.0 0,5 0.1 0,4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,6 0.8 2,4 0.5 2,5 0.7 4,6 1.0 3,6 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,9 0.4 2,2 0.5 1,4 0.4 1,2 0.2 1,4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 17,6 4.0 17,8 4.0 20,6 5.7 34,0 7.3 17,7 4.6
67. Rauta ja teräs 0,7 0.1 0,8 0.2 0,5 0.1 2,1 0.4 0,4 0.1
68. Muut metallit 8,1 1.8 8,8 2.0 0,6 0.2 9,4 2.0 15,3 4.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8,0 1.8 8,2 1.8 6,9 1.9 6,7 1.4 8,6 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 189,4 42.8 184,8 41.3 162,1 44.6 221,9 47.4 156,7 40.9
71. Voimakoneet ja moottorit 13,7 3.1 11,9 2.6 9,6 2.6 10,5 2.2 14,7 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 29,10 6.8 39,4 8.8 19,7 5.4 41,9 8.9 20,8 5.4
73. Metalliteollisuuskoneet 2,2 0.5 1,2 0.2 0,8 0.2 1,5 0.3 0,6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33,6 7.6 33,3 7.4 30,8 8.5 28,5 6.1 25,1 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,6 0.8 13,7 3.1 13,5 3.7 13,6 2.9 7,3 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 10,1 2.3 9,5 2.1 8,3 2.3 7,1 1.5 10,8 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20,5 4.6 17,2 3.8 13,9 3.8 17,3 3.7 18,0 4.7
78. Moottoriajoneuvot 61,3 13.9 48,9 10.9 49,6 13.7 60,3 12.9 45,1 11.7
79. Muut kuljetusvälineet 14,9 3.4 10,2 2.3 16,4 4.5 41,6 8.9 14,7 3.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 34,3 7.7 35,10 8.0 32,3 8.9 28,7 6.1 30,7 8.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,2 0.0 0,7 0.2 0,2 0.0 0,4 0.1
82. Huonekalut 0,4 0.1 0,3 0.0 0,7 0.2 1,4 0.3 0,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 20,4 4.6 19,3 4.3 16,9 4.6 16,2 3.5 15,0 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,1 0.2 0,9 0.2 1,5 0.4 0,4 0.1 0,9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 11,6 2.6 14,6 3.2 12,1 3.3 10,0 2.1 13,5 3.5
9. Muut tavarat 19,1 4.3 22,7 5.1 15,2 4.2 18,5 3.9 16,5 4.3
93. Erittelemätön 0,7 0.1 4,5 1.0 1,0 0.3 0,10 0.2 1,1 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 18,2 4.1 18,3 4.1 14,2 3.9 17,5 3.7 15,4 4.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 442,0 100.0 447,8 100.0 363,3 100.0 467,9 100.0 383,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32,5 4.9 30,6 4.4 36,4 5.3 23,2 3.3 22,6 2.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,9 0.4 1,8 0.3 3,4 0.5 0,9 0.1 2,1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 27,1 4.1 24,7 3.5 17,0 2.5 19,7 2.8 18,3 2.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0.0 1,10 0.3 13,4 2.0 0,4 0.1 0,4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,6 0.1 0,8 0.1 1,2 0.2 0,8 0.1 0,6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,7 0.1 0,9 0.1 0,7 0.1 0,10 0.1 0,10 0.1
1. Juomat ja tupakka 4,4 0.7 3,7 0.5 5,6 0.8 3,3 0.5 4,2 0.5
11. Juomat 4,4 0.7 3,7 0.5 5,4 0.8 3,3 0.5 4,2 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 42,9 6.4 76,5 10.9 42,9 6.3 37,7 5.4 39,3 5.0
25. Paperimassa 1,6 0.2 2,4 0.3 2,3 0.3 1,1 0.2 1,4 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6,5 1.0 6,3 0.9 0,8 0.1 3,2 0.5 4,6 0.6
28. Malmit ja metalliromu 31,2 4.7 63,8 9.1 37,5 5.5 32,1 4.6 32,1 4.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,4 0.5 4,1 0.6 2,4 0.3 1,5 0.2 1,1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6,1 0.9 5,5 0.8 5,7 0.8 6,0 0.9 6,6 0.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,2 0.0 1,1 0.2 0 0.0 0,1 0.0 1,2 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5,9 0.9 4,4 0.6 5,7 0.8 5,9 0.9 5,5 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 47,3 7.1 47,3 6.8 56,2 8.2 62,7 9.0 45,4 5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 23,5 3.5 23,0 3.3 30,1 4.4 43,3 6.2 21,9 2.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7,5 1.1 10,3 1.5 8,9 1.3 9,2 1.3 11,1 1.4
53. Väri- ja parkitusaineet 1,5 0.2 1,8 0.2 1,9 0.3 1,6 0.2 1,5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,2 0.3 3,2 0.4 2,8 0.4 2,10 0.4 5,9 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,2 0.5 3,8 0.5 3,1 0.4 2,7 0.4 2,5 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0 1,1 0.1 0,5 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 5,7 0.8 3,9 0.6 6,6 1.0 0,8 0.1 0,3 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,9 0.6 1,4 0.2 2,7 0.4 1,3 0.2 1,9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 358,6 54.0 396,3 56.7 383,1 56.1 440,4 63.6 581,1 73.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,1 0.2 0,6 0.1 0,10 0.1 1,1 0.2 0,7 0.1
62. Kumituotteet 0,6 0.1 0,5 0.1 1,6 0.2 1,8 0.3 2,4 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,9 0.1 0,10 0.1 0,9 0.1 1,2 0.2 0,5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,10 0.1 0,10 0.1 1,7 0.2 1,0 0.1 1,1 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 82,0 12.3 85,5 12.2 72,1 10.5 55,9 8.1 39,5 5.0
67. Rauta ja teräs 39,7 6.0 23,3 3.3 48,4 7.1 47,3 6.8 17,5 2.2
68. Muut metallit 231,10 34.9 280,9 40.2 255,5 37.4 329,7 47.6 516,5 65.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,6 0.2 3,8 0.5 2,1 0.3 2,6 0.4 3,3 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 110,2 16.6 104,5 14.9 108,5 15.9 85,8 12.4 63,9 8.1
71. Voimakoneet ja moottorit 9,4 1.4 7,9 1.1 9,0 1.3 8,2 1.2 4,1 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,1 1.2 3,6 0.5 2,3 0.3 1,2 0.2 2,1 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 2,9 0.4 1,1 0.2 1,8 0.2 1,9 0.3 0,8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 30,9 4.7 25,9 3.7 21,8 3.2 10,2 1.5 31,1 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,7 0.1 0,4 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,2 0.3 2,6 0.4 3,0 0.4 2,7 0.4 1,6 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,3 0.5 3,5 0.5 2,4 0.3 2,7 0.4 2,9 0.4
78. Moottoriajoneuvot 51,1 7.7 53,8 7.7 66,7 9.8 57,1 8.2 20,1 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 2,1 0.3 6,1 0.9 1,5 0.2 2,0 0.3 1,4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 25,7 3.9 25,8 3.7 29,7 4.3 21,4 3.1 16,4 2.1
82. Huonekalut 1,0 0.1 1,6 0.2 0,8 0.1 0,5 0.1 0,7 0.1
84. Vaatteet 0,8 0.1 0,10 0.1 0,9 0.1 1,1 0.2 0,6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2,3 0.3 1,10 0.3 1,5 0.2 1,10 0.3 1,9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 21,5 3.2 21,2 3.0 26,5 3.9 17,8 2.6 13,1 1.6
9. Muut tavarat 36,8 5.5 9,4 1.3 15,4 2.3 12,2 1.8 11,5 1.4
93. Erittelemätön 11,9 1.8 6,7 1.0 13,5 2.0 6,8 1.0 4,7 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 22,1 3.3 0,6 0.1 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1,6 0.2 1,7 0.2 1,6 0.2 1,6 0.2 1,3 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 664,1 100.0 699,5 100.0 683,4 100.0 692,3 100.0 790,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu