Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa Nigeria oli USAn 59. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 396 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 47.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 64 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta supistui voimakkasti eli 64.3 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 166 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 76.5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 16.1 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan supistui 19.9 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 230 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 35.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 8.4 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 8.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-46.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 3.2 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 69.7 % ja viennin arvon osalla 10.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 863 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 534 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-syyskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 1.0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 25,0 11.1 50,4 21.8 21,2 8.2 50,1 19.5 26,3 11.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,1 0.0 0,5 0.2 0,4 0.2 0,5 0.2 1,1 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,7 0.3 4,9 2.1 4,3 1.7 3,2 1.2 2,6 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 19,1 8.5 37,8 16.3 12,3 4.8 43,5 17.0 19,7 8.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,1 2.2 7,2 3.1 4,1 1.6 2,8 1.1 2,8 1.2
1. Juomat ja tupakka 0,3 0.1 0,4 0.2 0,10 0.4 1,4 0.5 1,2 0.5
11. Juomat 0,3 0.1 0,2 0.1 0,4 0.1 1,1 0.4 0,7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0,3 0.1 0,6 0.2 0,4 0.1 0,6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,3 0.6 3,8 1.6 2,3 0.9 1,7 0.6 8,5 3.7
25. Paperimassa 0,9 0.4 1,3 0.5 0,8 0.3 0,6 0.2 0,5 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,1 0.0 2,5 1.1 1,4 0.5 1,1 0.4 7,9 3.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 12,10 5.7 29,7 12.8 16,8 6.5 19,2 7.5 7,5 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4,4 1.9 9,3 4.0 10,3 4.0 8,6 3.3 0,6 0.2
34. Kaasut 8,6 3.8 20,3 8.8 6,5 2.5 10,7 4.2 6,10 3.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 0,2 0.1 0,1 0.0 0,2 0.1 2,5 1.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0 2,4 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19,4 8.6 15,9 6.9 14,7 5.7 31,2 12.2 16,2 7.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4,9 2.2 4,6 2.0 0,7 0.2 14,4 5.6 1,1 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,0 0.4 0,2 0.1 0,1 0.0 0,3 0.1 1,3 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0.3 0,1 0.0 0,7 0.2 0,1 0.0 0,1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,7 0.3 0,3 0.1 0,5 0.2 0,5 0.2 0,2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,4 0.6 1,10 0.8 1,6 0.6 1,5 0.6 2,5 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 6,3 2.8 5,3 2.3 4,7 1.8 10,7 4.2 8,8 3.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,5 2.0 3,5 1.5 6,7 2.6 3,8 1.5 2,2 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12,3 5.5 4,0 1.7 15,8 6.1 5,4 2.1 3,4 1.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,4 1.0 2,0 0.8 2,3 0.9 1,2 0.5 0,7 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0.1 0,2 0.0 1,2 0.4 0,3 0.1 0,9 0.4
67. Rauta ja teräs 8,2 3.6 0,5 0.2 10,9 4.2 1,4 0.5 0,1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,2 0.5 1,2 0.5 1,1 0.4 1,7 0.7 1,3 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 146,5 65.2 117,9 51.0 175,7 68.5 140,3 54.8 156,3 68.0
71. Voimakoneet ja moottorit 2,7 1.2 2,9 1.2 25,7 10.0 3,2 1.2 4,5 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,9 1.7 3,4 1.4 4,8 1.9 8,9 3.4 5,1 2.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 73,8 32.8 33,5 14.5 44,9 17.5 17,9 7.0 11,8 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,1 0.4 1,3 0.5 0,7 0.3 2,5 0.9 1,9 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,4 0.2 0,9 0.4 1,10 0.8 3,3 1.3 2,8 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,8 1.2 5,0 2.2 1,5 0.6 4,5 1.7 1,9 0.8
78. Moottoriajoneuvot 61,1 27.2 69,5 30.1 93,9 36.6 97,6 38.1 117,3 51.0
79. Muut kuljetusvälineet 1,1 0.5 1,4 0.6 2,4 0.9 2,7 1.0 11,4 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,3 2.3 7,3 3.1 6,6 2.6 5,1 2.0 6,5 2.8
87. Kojeet,mittarit yms. 3,3 1.4 4,10 2.1 5,5 2.1 2,10 1.1 4,4 1.9
89. Muut valmiit tavarat 1,7 0.7 1,7 0.7 0,7 0.2 1,1 0.4 1,2 0.5
9. Muut tavarat 1,8 0.8 1,8 0.8 2,6 1.0 2,1 0.8 1,8 0.8
93. Erittelemätön 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.2 0,2 0.1 0,2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,7 0.7 1,8 0.7 1,10 0.8 1,9 0.7 1,7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 224,6 100.0 231,0 100.0 256,4 100.0 256,2 100.0 229,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,9 14.0 6,9 5.2 1,6 2.6 3,5 2.3 5,1 3.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,4 0.4 1,1 0.8 0,10 1.5 0,10 0.6 1,1 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9,3 10.0 5,4 4.0 0,3 0.4 1,10 1.3 0,7 0.4
08. Rehuaineet 2,5 2.7 0,1 0.0 0,1 0.1 0 0.0 2,3 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0.4 0,5 0.3 0,2 0.2 0,6 0.4 1,1 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,3 1.3 1,2 0.9 0,5 0.7 0,9 0.6 1,2 0.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0.2 0,7 0.5 0,1 0.2 0,2 0.1 0,2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,0 1.1 0,5 0.4 0,4 0.5 0,5 0.3 0,8 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 64,6 70.2 117,2 89.4 53,4 91.3 136,2 91.9 153,7 92.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 64,6 70.2 111,9 85.4 53,4 91.3 136,2 91.9 153,7 92.7
34. Kaasut 0 0.0 5,3 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,7 10.5 0,1 0.0 0,4 0.6 0,4 0.2 0,3 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 9,5 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,4 2.5 0,3 0.2 0,1 0.2 2,5 1.7 2,4 1.4
68. Muut metallit 2,4 2.5 0,2 0.1 0 0.0 2,2 1.5 2,1 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,9 0.9 0,4 0.3 0,3 0.4 2,3 1.5 1,1 0.6
89. Muut valmiit tavarat 0,8 0.9 0,3 0.2 0,2 0.3 2,3 1.5 1,1 0.6
9. Muut tavarat 0,5 0.5 5,2 3.9 2,4 4.0 2,5 1.7 2,1 1.3
93. Erittelemätön 0,5 0.5 4,10 3.8 2,2 3.6 2,2 1.5 1,8 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 92,1 100.0 131,0 100.0 58,5 100.0 148,3 100.0 165,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu