Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä0.20.20.30.20.3
Tuonnista0.10.10.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 53. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 728 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 131.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 6.8 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta oli 516.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 360 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 82.5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 10.5 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan oli 43.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 367 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 22.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 21.4 % sekä Sitc041 (vehnä) 13.4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-heinäkuun aikana

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Nigerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-heinäkuussa. Kasvua oli peräti 75.7 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 4.3 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 156.6 prosentilla ja viennin arvo 37.4343935500413. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 562 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Nigerian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 267 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.6 12.4 35.8 11.1 51.9 13.8 70.5 22.0 58.9 16.0
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0.10 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.1 2.1 0.7 4.5 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 40.5 11.2 29.5 9.2 42.9 11.4 65.4 20.4 49.3 13.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 1.0 4.4 1.4 7.5 2.0 2.5 0.8 3.5 0.9
1. Juomat ja tupakka 4.4 1.2 2.2 0.7 3.4 0.9 1.2 0.4 2.6 0.7
11. Juomat 4.0 1.1 2.1 0.6 3.2 0.8 0.7 0.2 2.2 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.9 0.8 3.4 1.0 2.7 0.7 3.10 1.2 4.9 1.3
25. Paperimassa 1.7 0.5 1.9 0.6 1.4 0.4 1.10 0.6 3.8 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.2 1.5 0.5 1.2 0.3 1.10 0.6 0.10 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 38.0 10.6 17.3 5.4 44.0 11.7 45.6 14.2 36.3 9.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.1 0.3 0.7 0.2 24.6 6.5 24.6 7.7 0.4 0.1
34. Kaasut 36.10 10.3 16.7 5.2 19.5 5.2 21.1 6.6 35.9 9.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.9 8.3 20.3 6.3 33.2 8.8 19.9 6.2 17.4 4.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.1 0.8 0.2 13.3 3.5 0.6 0.2 0.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.5 0.1 0.9 0.2 0.5 0.2 0.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.1 5.6 1.7 0.2 0.0 0.7 0.2 0.3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.3 0.9 2.6 0.8 2.5 0.6 2.4 0.7 1.8 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 12.3 3.4 6.2 1.9 11.9 3.2 9.8 3.1 9.4 2.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.1 3.3 4.5 1.4 4.2 1.1 5.6 1.7 4.4 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.3 1.2 3.4 1.0 4.6 1.2 3.7 1.1 2.7 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.3 0.9 0.3 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.6 0.2 1.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 0.4 1.1 0.3 1.1 0.3 1.9 0.6 0.6 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 227.2 63.2 231.2 72.1 211.7 56.3 166.7 52.0 234.5 63.8
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 1.0 2.4 0.7 9.6 2.5 4.5 1.4 6.2 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.3 1.5 4.5 1.4 6.7 1.8 5.2 1.6 9.5 2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.0 3.1 11.5 3.6 16.8 4.5 10.1 3.1 10.10 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.7 1.0 2.5 0.8 2.5 0.6 1.4 0.4 2.1 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.7 0.7 3.1 1.0 2.4 0.6 1.10 0.6 2.0 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.2 2.0 4.2 1.3 2.5 0.7 1.3 0.4 7.5 2.0
78. Moottoriajoneuvot 122.6 34.1 124.9 39.0 137.8 36.6 113.6 35.4 112.7 30.7
79. Muut kuljetusvälineet 71.1 19.8 78.3 24.4 33.7 9.0 28.10 9.0 83.6 22.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.2 1.7 5.3 1.6 21.2 5.6 6.6 2.1 8.1 2.2
82. Huonekalut 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.1 1.1 3.3 1.0 18.8 5.0 4.8 1.5 5.1 1.4
89. Muut valmiit tavarat 1.1 0.3 1.1 0.3 1.6 0.4 0.10 0.3 1.10 0.5
9. Muut tavarat 2.5 0.7 1.9 0.6 3.10 1.0 2.3 0.7 2.2 0.6
93. Erittelemätön 0.3 0.1 0.1 0.0 1.4 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.3 0.6 1.9 0.6 2.7 0.7 2.3 0.7 2.2 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 359.7 100.0 320.5 100.0 376.3 100.0 320.4 100.0 367.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.8 4.3 24.7 8.7 7.2 2.7 3.1 0.7 5.10 1.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.0 0.3 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.6 0.8 0.8 0.3 0.7 0.3 1.1 0.3 1.4 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.10 3.1 19.9 7.0 5.7 2.1 1.8 0.4 4.4 1.2
08. Rehuaineet 0.1 0.0 2.10 1.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 1.0 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.0 1.5 12.9 4.6 8.6 3.2 0.8 0.2 2.2 0.6
28. Malmit ja metalliromu 4.5 1.4 12.2 4.3 7.6 2.8 0 0.0 1.3 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 299.5 92.7 236.2 83.7 245.8 92.1 406.3 98.1 342.7 95.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 299.5 92.7 236.2 83.7 245.8 92.1 401.1 96.8 342.7 95.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5.2 1.2 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.3 0.4 1.2 0.4 1.5 0.5 1.9 0.5 1.0 0.3
68. Muut metallit 1.2 0.4 1.1 0.4 1.4 0.5 1.8 0.4 0.5 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 0.3 4.8 1.7 1.4 0.5 0.8 0.2 0.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.2 4.7 1.6 1.3 0.5 0.7 0.1 0.4 0.1
9. Muut tavarat 1.10 0.6 2.0 0.7 1.9 0.7 0.8 0.2 7.6 2.1
93. Erittelemätön 1.6 0.5 1.7 0.6 1.7 0.6 0.5 0.1 7.1 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 322.9 100.0 282.1 100.0 266.8 100.0 414.2 100.0 360.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu