Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27.2 14.5 29.5 12.1 38.1 14.0 33.0 14.3 25.0 11.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.3 0.3 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 23.4 12.5 25.6 10.5 35.5 13.0 31.2 13.5 19.1 8.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.7 1.4 3.2 1.3 1.9 0.7 1.1 0.4 5.1 2.2
1. Juomat ja tupakka 1.9 1.0 2.1 0.9 2.9 1.0 0.2 0.1 0.3 0.1
11. Juomat 1.8 0.9 2.1 0.9 2.8 1.0 0.1 0.0 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.5 2.4 13.6 5.6 2.1 0.7 2.7 1.2 1.3 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 12.2 5.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0 0.0
25. Paperimassa 0.9 0.4 0.8 0.3 1.7 0.6 0.3 0.1 0.9 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.6 1.9 0.5 0.2 0.3 0.1 1.9 0.8 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15.6 8.3 20.8 8.5 16.4 6.0 57.3 24.8 12.10 5.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.5 0.2 0.4 0.1 7.1 2.6 44.6 19.3 4.4 1.9
34. Kaasut 15.1 8.0 20.5 8.4 9.4 3.4 12.8 5.5 8.6 3.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 24.0 12.8 24.9 10.2 37.9 13.9 18.9 8.2 19.4 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.8 3.6 0.3 0.1 14.3 5.2 0.5 0.2 4.9 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.4 1.10 0.8 0.4 0.1 0.4 0.1 1.0 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 1.0 0.4 1.0 0.4 0.2 0.1 0.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.8 1.9 0.8 2.1 0.8 2.3 1.0 1.4 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 12.8 6.8 11.9 4.8 13.1 4.8 8.0 3.5 6.3 2.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 1.0 7.7 3.1 7.0 2.6 7.0 3.0 4.5 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.8 4.1 6.9 2.8 7.0 2.6 5.2 2.2 12.3 5.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.9 2.4 1.0 2.6 0.9 1.7 0.7 2.4 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.2 0.9 0.4 0.5 0.2 0.7 0.3 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 2.8 1.5 1.1 0.4 1.7 0.6 1.1 0.4 8.2 3.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.10 1.0 1.7 0.7 1.6 0.6 1.3 0.5 1.2 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 99.8 53.4 136.3 55.8 160.8 59.1 108.4 47.1 146.5 65.2
71. Voimakoneet ja moottorit 5.1 2.7 6.3 2.6 4.1 1.5 5.8 2.5 2.7 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.1 2.7 8.7 3.5 6.7 2.4 6.2 2.7 3.9 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.7 4.6 22.5 9.2 41.9 15.4 24.10 10.8 73.8 32.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.3 1.8 4.8 1.9 1.9 0.7 1.1 0.5 1.1 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 0.7 1.1 0.4 0.8 0.3 0.7 0.3 0.4 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.5 1.8 5.6 2.3 4.1 1.5 5.3 2.3 2.8 1.2
78. Moottoriajoneuvot 69.6 37.2 81.2 33.2 91.7 33.7 55.8 24.2 61.1 27.2
79. Muut kuljetusvälineet 3.5 1.8 6.3 2.6 9.7 3.6 8.7 3.8 1.1 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.3 2.3 8.1 3.3 5.1 1.9 3.2 1.4 5.3 2.3
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.10 0.4 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 1.1 4.5 1.8 3.1 1.1 2.5 1.0 3.3 1.4
89. Muut valmiit tavarat 1.4 0.7 1.7 0.7 1.1 0.4 0.5 0.2 1.7 0.7
9. Muut tavarat 1.6 0.8 2.1 0.8 2.1 0.8 1.8 0.8 1.8 0.8
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.5 0.8 1.9 0.7 2.0 0.7 1.7 0.7 1.7 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 186.9 100.0 244.3 100.0 272.1 100.0 230.3 100.0 224.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.1 2.8 0.10 0.7 1.8 1.7 2.1 2.5 12.9 14.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.5 0.8 0.1 0.0 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.5 0.6 0.4 0.8 0.8 0.6 0.7 0.4 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.10 1.1 9.3 10.0
08. Rehuaineet 2.3 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.5 2.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.7 0.9 0.6 1.0 0.9 1.6 1.8 1.3 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.4 0.8 0.5 0.9 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 158.6 89.6 130.2 93.7 95.8 92.4 75.3 92.6 64.6 70.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 149.6 84.5 130.2 93.7 95.8 92.4 75.3 92.6 64.6 70.2
34. Kaasut 8.10 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2 9.7 10.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 10.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 2.6 0.6 0.4 1.6 1.5 1.5 1.8 2.4 2.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.7 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.1 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 2.3 1.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
68. Muut metallit 1.6 0.9 0.3 0.2 1.3 1.2 1.1 1.3 2.4 2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.9 0.6 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0 0.0 0.9 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.7 0.4 1.0 0.7 1.2 1.1 0.2 0.2 0.9 0.9
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.3 0.9 0.6 1.1 1.0 0.2 0.2 0.8 0.9
9. Muut tavarat 6.7 3.8 4.5 3.2 1.9 1.8 0.6 0.7 0.5 0.5
93. Erittelemätön 6.5 3.6 4.3 3.0 1.8 1.6 0.5 0.6 0.5 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 177.0 100.0 138.9 100.0 103.7 100.0 81.4 100.0 92.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu