Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.30.20.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.30.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80.3 26.3 54.6 19.1 46.10 18.9 26.6 10.7 49.2 17.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.2 0.5 0.1 0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.3 4.7 1.6 5.1 2.0 4.3 1.7 3.9 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 72.3 23.6 42.1 14.7 37.1 14.9 19.8 8.0 38.0 13.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.5 2.1 7.2 2.5 3.9 1.6 1.7 0.7 6.6 2.4
1. Juomat ja tupakka 1.7 0.5 2.3 0.8 4.8 1.9 5.0 2.0 4.3 1.5
11. Juomat 1.1 0.4 1.7 0.6 2.5 1.0 4.1 1.6 3.9 1.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.2 0.7 0.2 2.4 0.9 1.0 0.4 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 1.3 3.3 1.1 3.6 1.4 2.0 0.8 1.5 0.5
25. Paperimassa 1.9 0.6 1.2 0.4 1.0 0.4 0.6 0.2 0.5 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.4 1.4 0.5 1.7 0.6 1.3 0.5 0.9 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.3 0.1 0.7 0.2 0.8 0.3 0.2 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 38.5 12.6 23.4 8.2 15.5 6.2 22.8 9.2 28.8 10.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36.4 11.9 22.5 7.8 11.4 4.6 16.5 6.7 22.7 8.1
34. Kaasut 2.2 0.7 0.9 0.3 4.1 1.6 6.4 2.5 6.2 2.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.10 0.6 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.10 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.4 8.3 31.3 10.9 31.6 12.7 26.9 10.9 33.3 11.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.1 0.4 0.1 10.6 4.2 4.10 2.0 9.6 3.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 1.0 0.1 0.0 2.7 1.1 0.7 0.3 0.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.4 0.3 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.1 0.10 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.3 1.3 0.4 1.4 0.5 1.7 0.7 1.9 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 15.3 5.0 22.10 8.0 11.8 4.7 13.10 5.6 19.0 6.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.10 1.3 5.5 1.9 4.4 1.8 4.9 2.0 2.3 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.7 3.2 10.0 3.5 9.7 3.9 10.6 4.3 6.1 2.2
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.5 0.5 1.2 0.4 1.8 0.7 2.1 0.8 0.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 2.1 0.7 2.2 0.8 1.7 0.6 4.3 1.7 2.4 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.3 1.7 5.4 1.9 4.7 1.9 3.2 1.3 1.5 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 135.6 44.3 151.8 53.0 127.4 51.2 144.7 58.4 140.5 50.4
71. Voimakoneet ja moottorit 7.10 2.6 9.6 3.3 6.7 2.7 11.0 4.4 6.8 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.7 2.2 20.5 7.2 9.2 3.7 10.2 4.1 5.7 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.5 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.10 3.9 19.5 6.8 13.6 5.5 15.5 6.2 15.1 5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.8 0.9 4.10 1.7 2.4 1.0 3.4 1.4 3.2 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.2 0.7 1.3 0.4 1.4 0.6 1.9 0.7 2.7 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.0 1.3 3.8 1.3 3.8 1.5 4.6 1.8 2.8 1.0
78. Moottoriajoneuvot 82.6 27.0 85.1 29.7 78.9 31.7 83.3 33.6 78.7 28.3
79. Muut kuljetusvälineet 17.6 5.7 6.10 2.4 11.5 4.6 14.4 5.8 25.6 9.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.7 2.2 6.10 2.4 7.2 2.9 7.3 2.9 8.1 2.9
82. Huonekalut 0.8 0.2 1.1 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3
84. Vaatteet 0.2 0.1 0.5 0.1 1.0 0.4 0.3 0.1 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.3 1.1 3.4 1.2 4.1 1.6 4.6 1.8 4.10 1.8
89. Muut valmiit tavarat 2.0 0.6 1.8 0.6 1.6 0.6 1.7 0.7 1.6 0.6
9. Muut tavarat 2.4 0.8 2.5 0.8 2.1 0.8 1.10 0.8 6.8 2.4
93. Erittelemätön 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 4.8 1.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.2 0.7 2.2 0.8 1.9 0.7 1.9 0.7 1.10 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 305.9 100.0 286.2 100.0 248.5 100.0 247.7 100.0 278.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.9 0.5 3.7 0.8 4.2 0.8 4.6 0.7 1.9 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.2 0.9 0.2 1.7 0.3 0.8 0.1 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.2 2.3 0.5 1.9 0.4 1.2 0.2 0.5 0.1
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.6 0.4 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 0.2 4.3 0.9 1.2 0.2 1.10 0.3 1.7 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.1 2.2 0.5 0 0.0 0.7 0.1 1.1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 1.6 0.3 1.0 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 561.2 91.9 437.2 96.5 482.1 97.5 629.4 98.0 456.2 98.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 561.2 91.9 437.2 96.5 482.1 97.5 629.4 98.0 456.2 98.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.7 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.3 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.7 0.1 2.1 0.4 1.1 0.2 1.9 0.3 1.0 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.1 2.0 0.4 1.0 0.2 1.8 0.3 0.9 0.2
9. Muut tavarat 42.3 6.9 5.1 1.1 4.7 0.9 4.0 0.6 3.3 0.7
93. Erittelemätön 42.1 6.9 4.9 1.1 4.4 0.9 3.8 0.6 3.1 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 610.7 100.0 453.2 100.0 494.3 100.0 642.5 100.0 464.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu