Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/8 - 2020/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
Viennistä0.20.20.20.20.1
Tuonnista0.10.10.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/8 - 2020/12

2020 / 82020 / 92020 / 102020 / 112020 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50,1 19.5 26,3 11.4 46,0 19.7 27,4 11.0 15,3 8.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0.2 1,1 0.4 1,1 0.5 0,6 0.2 0,1 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,2 1.2 2,6 1.1 2,9 1.2 0,9 0.4 1,2 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 43,5 17.0 19,7 8.5 39,10 17.1 22,10 9.2 12,3 7.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2,8 1.1 2,8 1.2 1,5 0.6 2,5 1.0 1,2 0.6
1. Juomat ja tupakka 1,4 0.5 1,2 0.5 2,4 1.0 2,9 1.2 3,1 1.7
11. Juomat 1,1 0.4 0,7 0.3 2,0 0.9 2,9 1.1 2,8 1.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,4 0.1 0,6 0.2 0,4 0.2 0,1 0.0 0,3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,7 0.6 8,5 3.7 1,2 0.5 0,10 0.4 2,6 1.4
25. Paperimassa 0,6 0.2 0,5 0.2 0,8 0.3 0,5 0.2 1,4 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0.4 7,9 3.4 0,5 0.2 0,4 0.1 1,2 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19,2 7.5 7,5 3.3 0,4 0.2 7,2 2.9 7,4 4.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 8,6 3.3 0,6 0.2 0,4 0.2 0,2 0.1 0,2 0.1
34. Kaasut 10,7 4.2 6,10 3.0 0 0.0 7,0 2.8 7,2 4.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0.1 2,5 1.1 0,2 0.1 0,2 0.0 0,2 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 2,4 1.0 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31,2 12.2 16,2 7.0 21,0 9.0 20,10 8.4 17,2 9.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14,4 5.6 1,1 0.4 6,8 2.9 9,8 3.9 1,1 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,3 0.1 1,3 0.5 0,5 0.2 0,2 0.0 1,1 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,10 0.4 0,2 0.1 0,5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,5 0.2 0,2 0.1 0,9 0.4 0,2 0.1 0,3 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,5 0.6 2,5 1.1 1,7 0.7 1,8 0.7 1,6 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 10,7 4.2 8,8 3.8 6,2 2.6 5,8 2.3 8,1 4.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3,8 1.5 2,2 1.0 4,0 1.7 3,3 1.3 4,4 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5,4 2.1 3,4 1.5 3,7 1.6 10,2 4.1 6,5 3.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,2 0.5 0,7 0.3 1,0 0.4 3,2 1.3 1,10 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0.1 0,9 0.4 0,3 0.1 0,5 0.2 0,2 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0,4 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 0,9 0.3 0,7 0.3
67. Rauta ja teräs 1,4 0.5 0,1 0.0 0,6 0.2 0,3 0.1 2,3 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,7 0.7 1,3 0.5 1,4 0.6 5,1 2.0 1,1 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 140,3 54.8 156,3 68.0 151,9 65.2 171,5 68.9 117,8 67.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3,2 1.2 4,5 1.9 2,10 1.2 11,3 4.5 3,1 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8,9 3.4 5,1 2.2 5,2 2.2 3,3 1.3 4,1 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17,9 7.0 11,8 5.1 7,4 3.1 7,3 2.9 14,1 8.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,5 0.9 1,9 0.8 1,8 0.8 2,7 1.1 1,9 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,3 1.3 2,8 1.2 1,4 0.6 2,4 0.9 1,4 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,5 1.7 1,9 0.8 2,8 1.2 3,4 1.3 3,3 1.9
78. Moottoriajoneuvot 97,6 38.1 117,3 51.0 127,7 54.8 105,9 42.6 87,5 49.9
79. Muut kuljetusvälineet 2,7 1.0 11,4 4.9 2,7 1.2 35,7 14.3 2,4 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,1 2.0 6,5 2.8 4,7 2.0 4,8 1.9 3,9 2.2
82. Huonekalut 0,3 0.1 0,5 0.2 0,4 0.2 0,5 0.2 0,6 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 2,10 1.1 4,4 1.9 2,7 1.1 2,6 1.0 1,10 1.1
89. Muut valmiit tavarat 1,1 0.4 1,2 0.5 0,9 0.4 1,0 0.4 0,9 0.5
9. Muut tavarat 2,1 0.8 1,8 0.8 2,1 0.9 3,0 1.2 1,10 1.1
93. Erittelemätön 0,2 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 1,4 0.6 0,7 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,9 0.7 1,7 0.7 1,8 0.8 1,7 0.6 1,4 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 256,2 100.0 229,9 100.0 233,1 100.0 248,8 100.0 175,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/8 - 2020/12

2020 / 82020 / 92020 / 102020 / 112020 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3,5 2.3 5,1 3.1 2,7 5.4 5,1 2.8 2,5 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,10 0.6 1,1 0.6 1,3 2.6 1,5 0.8 1,4 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,10 1.3 0,7 0.4 0,4 0.8 0,6 0.3 0,2 0.1
08. Rehuaineet 0 0.0 2,3 1.3 0,1 0.1 2,4 1.3 0,2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,6 0.4 1,1 0.6 0,9 1.7 0,6 0.3 0,3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,9 0.6 1,2 0.7 2,1 4.1 0,9 0.5 1,1 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,2 0.1 0,2 0.1 1,2 2.4 0,1 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.3 0,8 0.5 0,8 1.6 0,6 0.3 1,1 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 136,2 91.9 153,7 92.7 38,8 79.8 163,8 90.8 151,8 95.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 136,2 91.9 153,7 92.7 38,8 79.8 163,8 90.8 140,3 87.9
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11,6 7.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 0.2 0,3 0.2 0,10 1.9 0,5 0.3 0,3 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2,5 1.7 2,4 1.4 1,3 2.5 2,4 1.3 0,2 0.1
68. Muut metallit 2,2 1.5 2,1 1.2 0,8 1.5 2,3 1.3 0,1 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,3 1.5 1,1 0.6 1,2 2.3 4,8 2.6 1,7 1.0
89. Muut valmiit tavarat 2,3 1.5 1,1 0.6 1,1 2.2 4,7 2.6 1,6 1.0
9. Muut tavarat 2,5 1.7 2,1 1.3 1,5 3.1 3,1 1.7 2,2 1.3
93. Erittelemätön 2,2 1.5 1,8 1.1 1,2 2.4 2,7 1.5 1,8 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 148,3 100.0 165,9 100.0 48,6 100.0 180,5 100.0 159,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu