Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/11 - 2021/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
Viennistä0.20.10.20.20.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2021 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 54. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 683 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 81.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 37 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta oli 211.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 323 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 77.2 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 15.5 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan oli 32.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 360 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 24.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 19.7 % sekä Sitc041 (vehnä) 11.2 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Nigerian kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-maaliskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Kasvua oli peräti 40.3 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 1.6 miljardiin dollariin. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 684 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 890 miljoonaa dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 63.1 prosentilla ja viennin arvo 26.6438390426478. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 522 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 218 miljoonaa dollaria. Tammi-maaliskuun välinen Yhdysvaltain ja Nigerian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 206 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27.4 11.0 15.3 8.7 49.4 17.2 28.0 11.5 44.6 12.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.4 1.2 0.6 0.4 0.1 0 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 22.10 9.2 12.3 7.0 44.8 15.6 22.4 9.2 40.5 11.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.5 1.0 1.2 0.6 3.9 1.4 5.2 2.1 3.7 1.0
1. Juomat ja tupakka 2.9 1.2 3.1 1.7 1.5 0.5 3.4 1.4 4.4 1.2
11. Juomat 2.9 1.1 2.8 1.6 1.5 0.5 3.2 1.3 4.0 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.10 0.4 2.6 1.4 0.5 0.2 3.6 1.5 2.9 0.8
25. Paperimassa 0.5 0.2 1.4 0.7 0.1 0.0 1.4 0.6 1.7 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.1 1.2 0.7 0.4 0.1 1.10 0.8 0.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.2 2.9 7.4 4.2 50.7 17.7 31.4 12.9 38.0 10.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 0.2 0.1 30.4 10.6 0.8 0.3 1.1 0.3
34. Kaasut 7.0 2.8 7.2 4.1 20.4 7.1 30.7 12.5 36.10 10.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.10 8.4 17.2 9.8 39.10 13.9 36.9 15.1 29.9 8.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.8 3.9 1.1 0.6 14.3 5.0 12.3 5.0 0.6 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.0 1.1 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 0.7 1.6 0.9 1.3 0.4 1.6 0.6 3.3 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 5.8 2.3 8.1 4.6 10.1 3.5 13.0 5.3 12.3 3.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.3 1.3 4.4 2.5 13.4 4.6 9.7 3.9 12.1 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.2 4.1 6.5 3.7 8.9 3.1 3.3 1.3 4.3 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 1.3 1.10 1.1 1.5 0.5 1.0 0.4 1.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.3 0.7 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 2.3 1.3 5.1 1.8 0.2 0.1 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.1 2.0 1.1 0.6 1.1 0.4 0.9 0.4 1.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 171.5 68.9 117.8 67.1 129.10 45.3 130.5 53.4 227.2 63.2
71. Voimakoneet ja moottorit 11.3 4.5 3.1 1.7 3.7 1.3 4.8 2.0 3.8 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.3 1.3 4.1 2.3 3.7 1.3 3.6 1.5 5.3 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.3 2.9 14.1 8.0 25.1 8.7 10.8 4.4 11.0 3.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.7 1.1 1.9 1.1 2.8 1.0 3.1 1.2 3.7 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.4 0.9 1.4 0.8 2.8 1.0 1.6 0.6 2.7 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.4 1.3 3.3 1.9 3.10 1.4 3.3 1.3 7.2 2.0
78. Moottoriajoneuvot 105.9 42.6 87.5 49.9 83.3 29.1 98.4 40.3 122.6 34.1
79. Muut kuljetusvälineet 35.7 14.3 2.4 1.4 4.7 1.6 4.8 2.0 71.1 19.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.8 1.9 3.9 2.2 3.8 1.3 5.5 2.2 6.2 1.7
82. Huonekalut 0.5 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2.6 1.0 1.10 1.1 2.1 0.7 3.1 1.3 4.1 1.1
89. Muut valmiit tavarat 1.0 0.4 0.9 0.5 0.8 0.3 1.2 0.5 1.1 0.3
9. Muut tavarat 3.0 1.2 1.10 1.1 2.2 0.8 1.9 0.8 2.5 0.7
93. Erittelemätön 1.4 0.6 0.7 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.7 0.6 1.4 0.8 2.2 0.7 1.9 0.8 2.3 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 248.8 100.0 175.4 100.0 286.7 100.0 244.2 100.0 359.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/11 - 2021/3

2020 / 112020 / 122021 / 12021 / 22021 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.1 2.8 2.5 1.5 1.2 0.6 14.8 9.7 13.8 4.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.5 0.3 0.1 0.0 0.6 0.3 1.0 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.8 1.4 0.9 0.4 0.2 1.7 1.1 2.6 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.3 0.2 0.1 0.7 0.3 9.10 6.6 9.10 3.1
08. Rehuaineet 2.4 1.3 0.2 0.1 0 0.0 2.4 1.6 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 0.5 1.1 0.6 0.3 0.1 0.7 0.4 5.0 1.5
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.5 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.3 1.1 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 163.8 90.8 151.8 95.1 205.7 98.1 126.5 83.4 299.5 92.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 163.8 90.8 140.3 87.9 205.7 98.1 126.5 83.4 299.5 92.7
34. Kaasut 0 0.0 11.6 7.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.4 1.3 0.2 0.1 0.1 0.0 2.6 1.7 1.3 0.4
68. Muut metallit 2.3 1.3 0.1 0.1 0 0.0 1.5 1.0 1.2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 0.4 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.8 2.6 1.7 1.0 0.3 0.1 0.8 0.5 0.9 0.3
89. Muut valmiit tavarat 4.7 2.6 1.6 1.0 0.2 0.1 0.7 0.4 0.8 0.2
9. Muut tavarat 3.1 1.7 2.2 1.3 1.10 0.9 6.2 4.1 1.10 0.6
93. Erittelemätön 2.7 1.5 1.8 1.1 1.7 0.8 6.0 3.9 1.6 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 180.5 100.0 159.5 100.0 209.6 100.0 151.7 100.0 322.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu