Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.20.20.20.20.1
Tuonnista0.20.10.10.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49,2 17.7 29,8 10.7 25,7 9.9 43,2 14.5 27,2 14.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,4 0.1 0,7 0.2 0,6 0.2 0,4 0.1 0,7 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,9 1.4 2,1 0.7 1,8 0.7 1,3 0.4 0,2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 38,0 13.6 19,5 7.0 14,2 5.5 37,10 12.7 23,4 12.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0,1 0.0 0,2 0.1 0,7 0.3 0,3 0.1 0,2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,6 2.4 7,0 2.5 8,2 3.1 3,0 1.0 2,7 1.4
1. Juomat ja tupakka 4,3 1.5 5,8 2.1 2,9 1.1 0,8 0.2 1,9 1.0
11. Juomat 3,9 1.4 5,1 1.8 2,4 0.9 0,5 0.1 1,8 0.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0.1 0,7 0.2 0,6 0.2 0,4 0.1 0,2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,5 0.5 3,2 1.1 2,0 0.8 2,4 0.8 4,5 2.4
25. Paperimassa 0,5 0.2 0,6 0.2 1,5 0.6 2,1 0.7 0,9 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0.3 2,3 0.8 0,4 0.2 0,3 0.1 3,6 1.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 28,8 10.3 17,7 6.4 30,6 11.8 39,9 13.4 15,6 8.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 22,7 8.1 10,5 3.8 10,10 4.2 28,3 9.5 0,5 0.2
34. Kaasut 6,2 2.2 7,3 2.6 19,7 7.6 11,6 3.9 15,1 8.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,4 0.1 0,8 0.3 5,9 2.3 0,6 0.2 0,6 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,4 0.1 0 0.0 2,2 0.8 0,3 0.1 0,1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 0,8 0.3 3,8 1.5 0,4 0.1 0,5 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33,3 11.9 28,5 10.2 28,8 11.1 29,4 9.8 24,0 12.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9,6 3.4 5,6 2.0 8,5 3.3 2,5 0.8 6,8 3.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0.1 0,5 0.2 0,4 0.1 2,6 0.9 0,7 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.1 0,8 0.2 0,1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 0.1 0,4 0.1 0,8 0.3 0,9 0.3 0,2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,9 0.7 2,1 0.7 2,7 1.0 2,9 1.0 1,6 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 19,0 6.8 15,6 5.6 12,8 4.9 11,3 3.8 12,8 6.8
58. Muovit, valmistetut 0,2 0.0 0,10 0.3 0,2 0.1 0,6 0.2 0,2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2,3 0.8 3,5 1.3 3,4 1.3 8,1 2.7 1,9 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,1 2.2 12,1 4.3 11,0 4.2 7,0 2.3 7,8 4.1
62. Kumituotteet 0,5 0.2 0,4 0.1 0,6 0.2 0,3 0.1 0,5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,9 0.3 2,1 0.7 2,7 1.0 2,3 0.8 1,8 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0.2 1,5 0.5 0,9 0.3 0,4 0.1 0,2 0.1
67. Rauta ja teräs 2,4 0.8 2,2 0.8 3,6 1.4 2,2 0.7 2,8 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,5 0.5 5,5 2.0 2,6 1.0 1,6 0.5 1,10 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 140,5 50.4 170,6 61.3 140,9 54.4 166,5 55.7 99,8 53.4
71. Voimakoneet ja moottorit 6,8 2.4 15,1 5.4 13,3 5.1 22,7 7.6 5,1 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,7 2.0 12,4 4.4 8,6 3.3 6,9 2.3 5,1 2.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,1 5.4 24,9 8.9 23,3 9.0 37,7 12.6 8,7 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,2 1.1 3,5 1.2 2,8 1.1 3,5 1.2 3,3 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,7 1.0 1,10 0.7 1,3 0.5 3,0 1.0 1,3 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2,8 1.0 5,0 1.8 3,4 1.3 5,4 1.8 3,5 1.8
78. Moottoriajoneuvot 78,7 28.3 93,4 33.6 81,2 31.3 79,3 26.5 69,6 37.2
79. Muut kuljetusvälineet 25,6 9.2 14,6 5.2 7,2 2.8 8,1 2.7 3,5 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 8,1 2.9 7,6 2.7 9,0 3.5 6,4 2.1 4,3 2.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,1 0.0 0,5 0.2 0,6 0.2 0,1 0.0 0,5 0.2
82. Huonekalut 0,8 0.3 0,8 0.3 0,7 0.2 0,4 0.1 0,2 0.1
84. Vaatteet 0,5 0.1 0,7 0.2 0,5 0.2 1,1 0.3 0,2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4,10 1.8 3,7 1.3 5,7 2.2 3,8 1.3 2,1 1.1
89. Muut valmiit tavarat 1,6 0.6 1,10 0.7 1,1 0.4 1,0 0.3 1,4 0.7
9. Muut tavarat 6,8 2.4 2,5 0.9 2,6 1.0 2,10 1.0 1,6 0.8
93. Erittelemätön 4,8 1.7 0,5 0.2 0,7 0.3 0,9 0.3 0,2 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1,10 0.7 2,1 0.7 1,10 0.8 2,1 0.7 1,5 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 278,4 100.0 278,1 100.0 259,1 100.0 298,8 100.0 186,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,9 0.4 3,5 1.1 2,2 0.7 0,10 0.2 5,1 2.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,5 0.1 0,1 0.0 0,10 0.3 0,1 0.0 1,5 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0.1 0,8 0.2 0,9 0.3 0,7 0.2 0,10 0.5
08. Rehuaineet 0 0.0 2,2 0.7 0 0.0 0 0.0 2,3 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,7 0.4 1,7 0.5 1,5 0.5 1,5 0.4 1,2 0.7
28. Malmit ja metalliromu 1,1 0.2 0,1 0.0 0,3 0.1 0,1 0.0 0,2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.1 1,2 0.4 1,0 0.3 1,1 0.3 0,7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 456,2 98.2 300,8 96.5 275,9 96.3 386,10 97.1 158,6 89.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 456,2 98.2 300,8 96.5 275,9 96.3 368,4 92.4 149,6 84.5
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18,7 4.7 8,10 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,2 0.0 0,3 0.1 0,6 0.2 1,2 0.3 4,6 2.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,2 0.0 0,2 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 2,3 1.3
68. Muut metallit 0 0.0 0 0.0 0,5 0.2 0,9 0.2 1,6 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,0 0.2 0,7 0.2 4,0 1.4 0,7 0.2 0,7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 0,9 0.2 0,6 0.2 3,9 1.3 0,6 0.1 0,6 0.3
9. Muut tavarat 3,3 0.7 4,3 1.4 2,0 0.7 7,1 1.8 6,7 3.8
93. Erittelemätön 3,1 0.6 4,1 1.3 1,9 0.6 6,9 1.7 6,5 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 464,6 100.0 311,8 100.0 286,5 100.0 398,7 100.0 177,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu