Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.10.00.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Nigeria oli USAn 61. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 7 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Nigeriaan. Kuukauden 315 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 54.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 198 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta supistui voimakkasti eli 87.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 58 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 69.7 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 21.6 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan oli 7.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 256 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 26.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 9.0 % sekä Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 8.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-43.4 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 2.4 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 782 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 68.3 prosentilla ja viennin arvo 9.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 612 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 381 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-heinäkuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 863 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 38,1 14.0 33,0 14.3 25,0 11.1 50,4 21.8 21,2 8.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0.2 0,6 0.2 0,1 0.0 0,5 0.2 0,4 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0,1 0.0 0,7 0.3 4,9 2.1 4,3 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 35,5 13.0 31,2 13.5 19,1 8.5 37,8 16.3 12,3 4.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,9 0.7 1,1 0.4 5,1 2.2 7,2 3.1 4,1 1.6
1. Juomat ja tupakka 2,9 1.0 0,2 0.1 0,3 0.1 0,4 0.2 0,10 0.4
11. Juomat 2,8 1.0 0,1 0.0 0,3 0.1 0,2 0.1 0,4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,2 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0,3 0.1 0,6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 0.7 2,7 1.2 1,3 0.6 3,8 1.6 2,3 0.9
25. Paperimassa 1,7 0.6 0,3 0.1 0,9 0.4 1,3 0.5 0,8 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,3 0.1 1,9 0.8 0,1 0.0 2,5 1.1 1,4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 16,4 6.0 57,3 24.8 12,10 5.7 29,7 12.8 16,8 6.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7,1 2.6 44,6 19.3 4,4 1.9 9,3 4.0 10,3 4.0
34. Kaasut 9,4 3.4 12,8 5.5 8,6 3.8 20,3 8.8 6,5 2.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37,9 13.9 18,9 8.2 19,4 8.6 15,9 6.9 14,7 5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14,3 5.2 0,5 0.2 4,9 2.2 4,6 2.0 0,7 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 0.1 0,4 0.1 1,0 0.4 0,2 0.1 0,1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,0 0.4 0,2 0.1 0,6 0.3 0,1 0.0 0,7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0.1 0,6 0.2 0,7 0.3 0,3 0.1 0,5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,1 0.8 2,3 1.0 1,4 0.6 1,10 0.8 1,6 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 13,1 4.8 8,0 3.5 6,3 2.8 5,3 2.3 4,7 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,0 2.6 7,0 3.0 4,5 2.0 3,5 1.5 6,7 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7,0 2.6 5,2 2.2 12,3 5.5 4,0 1.7 15,8 6.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,6 0.9 1,7 0.7 2,4 1.0 2,0 0.8 2,3 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0.2 0,3 0.1 0,3 0.1 0,2 0.0 1,2 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,5 0.2 0,7 0.3 0,3 0.1 0,2 0.0 0,1 0.0
67. Rauta ja teräs 1,7 0.6 1,1 0.4 8,2 3.6 0,5 0.2 10,9 4.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,6 0.6 1,3 0.5 1,2 0.5 1,2 0.5 1,1 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 160,8 59.1 108,4 47.1 146,5 65.2 117,9 51.0 175,7 68.5
71. Voimakoneet ja moottorit 4,1 1.5 5,8 2.5 2,7 1.2 2,9 1.2 25,7 10.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,7 2.4 6,2 2.7 3,9 1.7 3,4 1.4 4,8 1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 41,9 15.4 24,10 10.8 73,8 32.8 33,5 14.5 44,9 17.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,9 0.7 1,1 0.5 1,1 0.4 1,3 0.5 0,7 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,8 0.3 0,7 0.3 0,4 0.2 0,9 0.4 1,10 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,1 1.5 5,3 2.3 2,8 1.2 5,0 2.2 1,5 0.6
78. Moottoriajoneuvot 91,7 33.7 55,8 24.2 61,1 27.2 69,5 30.1 93,9 36.6
79. Muut kuljetusvälineet 9,7 3.6 8,7 3.8 1,1 0.5 1,4 0.6 2,4 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 5,1 1.9 3,2 1.4 5,3 2.3 7,3 3.1 6,6 2.6
87. Kojeet,mittarit yms. 3,1 1.1 2,5 1.0 3,3 1.4 4,10 2.1 5,5 2.1
89. Muut valmiit tavarat 1,1 0.4 0,5 0.2 1,7 0.7 1,7 0.7 0,7 0.2
9. Muut tavarat 2,1 0.8 1,8 0.8 1,8 0.8 1,8 0.8 2,6 1.0
93. Erittelemätön 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2,0 0.7 1,7 0.7 1,7 0.7 1,8 0.7 1,10 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 272,1 100.0 230,3 100.0 224,6 100.0 231,0 100.0 256,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,8 1.7 2,1 2.5 12,9 14.0 6,9 5.2 1,6 2.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,6 0.5 0,5 0.6 0,5 0.5 0,1 0.0 0,1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0.8 0,6 0.7 0,4 0.4 1,1 0.8 0,10 1.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0.2 0,10 1.1 9,3 10.0 5,4 4.0 0,3 0.4
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 2,5 2.7 0,1 0.0 0,1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,0 0.9 1,6 1.8 1,3 1.3 1,2 0.9 0,5 0.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0,6 0.6 0,2 0.2 0,7 0.5 0,1 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0.8 0,7 0.8 1,0 1.1 0,5 0.4 0,4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 95,8 92.4 75,3 92.6 64,6 70.2 117,2 89.4 53,4 91.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 95,8 92.4 75,3 92.6 64,6 70.2 111,9 85.4 53,4 91.3
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5,3 4.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 0.3 0,2 0.2 9,7 10.5 0,1 0.0 0,4 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 9,5 10.3 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,6 1.5 1,5 1.8 2,4 2.5 0,3 0.2 0,1 0.2
68. Muut metallit 1,3 1.2 1,1 1.3 2,4 2.5 0,2 0.1 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1,2 1.1 0,2 0.2 0,9 0.9 0,4 0.3 0,3 0.4
89. Muut valmiit tavarat 1,1 1.0 0,2 0.2 0,8 0.9 0,3 0.2 0,2 0.3
9. Muut tavarat 1,9 1.8 0,6 0.7 0,5 0.5 5,2 3.9 2,4 4.0
93. Erittelemätön 1,8 1.6 0,5 0.6 0,5 0.5 4,10 3.8 2,2 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 103,7 100.0 81,4 100.0 92,1 100.0 131,0 100.0 58,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu