Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.30.20.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 46.10 18.9 26.6 10.7 49.2 17.7 29.8 10.7 25.7 9.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.1 2.0 4.3 1.7 3.9 1.4 2.1 0.7 1.8 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 37.1 14.9 19.8 8.0 38.0 13.6 19.5 7.0 14.2 5.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.9 1.6 1.7 0.7 6.6 2.4 7.0 2.5 8.2 3.1
1. Juomat ja tupakka 4.8 1.9 5.0 2.0 4.3 1.5 5.8 2.1 2.9 1.1
11. Juomat 2.5 1.0 4.1 1.6 3.9 1.4 5.1 1.8 2.4 0.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.4 0.9 1.0 0.4 0.5 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 1.4 2.0 0.8 1.5 0.5 3.2 1.1 2.0 0.8
25. Paperimassa 1.0 0.4 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 1.5 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.7 0.6 1.3 0.5 0.9 0.3 2.3 0.8 0.4 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.3 0.2 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15.5 6.2 22.8 9.2 28.8 10.3 17.7 6.4 30.6 11.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.4 4.6 16.5 6.7 22.7 8.1 10.5 3.8 10.10 4.2
34. Kaasut 4.1 1.6 6.4 2.5 6.2 2.2 7.3 2.6 19.7 7.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.8 0.3 5.9 2.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0.4 0.1 0 0.0 2.2 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.3 3.8 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.6 12.7 26.9 10.9 33.3 11.9 28.5 10.2 28.8 11.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.6 4.2 4.10 2.0 9.6 3.4 5.6 2.0 8.5 3.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 1.1 0.7 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.5 1.7 0.7 1.9 0.7 2.1 0.7 2.7 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 11.8 4.7 13.10 5.6 19.0 6.8 15.6 5.6 12.8 4.9
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.10 0.3 0.2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.4 1.8 4.9 2.0 2.3 0.8 3.5 1.3 3.4 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.7 3.9 10.6 4.3 6.1 2.2 12.1 4.3 11.0 4.2
62. Kumituotteet 0.9 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.7 2.1 0.8 0.9 0.3 2.1 0.7 2.7 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 1.5 0.5 0.9 0.3
67. Rauta ja teräs 1.7 0.6 4.3 1.7 2.4 0.8 2.2 0.8 3.6 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.7 1.9 3.2 1.3 1.5 0.5 5.5 2.0 2.6 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 127.4 51.2 144.7 58.4 140.5 50.4 170.6 61.3 140.9 54.4
71. Voimakoneet ja moottorit 6.7 2.7 11.0 4.4 6.8 2.4 15.1 5.4 13.3 5.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.2 3.7 10.2 4.1 5.7 2.0 12.4 4.4 8.6 3.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.6 5.5 15.5 6.2 15.1 5.4 24.9 8.9 23.3 9.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.4 1.0 3.4 1.4 3.2 1.1 3.5 1.2 2.8 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.4 0.6 1.9 0.7 2.7 1.0 1.10 0.7 1.3 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.8 1.5 4.6 1.8 2.8 1.0 5.0 1.8 3.4 1.3
78. Moottoriajoneuvot 78.9 31.7 83.3 33.6 78.7 28.3 93.4 33.6 81.2 31.3
79. Muut kuljetusvälineet 11.5 4.6 14.4 5.8 25.6 9.2 14.6 5.2 7.2 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.2 2.9 7.3 2.9 8.1 2.9 7.6 2.7 9.0 3.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.6 0.2
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3 0.8 0.3 0.7 0.2
84. Vaatteet 1.0 0.4 0.3 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.5 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 4.1 1.6 4.6 1.8 4.10 1.8 3.7 1.3 5.7 2.2
89. Muut valmiit tavarat 1.6 0.6 1.7 0.7 1.6 0.6 1.10 0.7 1.1 0.4
9. Muut tavarat 2.1 0.8 1.10 0.8 6.8 2.4 2.5 0.9 2.6 1.0
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.2 0.0 4.8 1.7 0.5 0.2 0.7 0.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.9 0.7 1.9 0.7 1.10 0.7 2.1 0.7 1.10 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 248.5 100.0 247.7 100.0 278.4 100.0 278.1 100.0 259.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.2 0.8 4.6 0.7 1.9 0.4 3.5 1.1 2.2 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.10 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 0.3 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2 0.9 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.9 0.4 1.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
08. Rehuaineet 0 0.0 2.6 0.4 0 0.0 2.2 0.7 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.2 1.10 0.3 1.7 0.4 1.7 0.5 1.5 0.5
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.7 0.1 1.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1 1.2 0.4 1.0 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 482.1 97.5 629.4 98.0 456.2 98.2 300.8 96.5 275.9 96.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 482.1 97.5 629.4 98.0 456.2 98.2 300.8 96.5 275.9 96.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.1 0.2 1.9 0.3 1.0 0.2 0.7 0.2 4.0 1.4
89. Muut valmiit tavarat 1.0 0.2 1.8 0.3 0.9 0.2 0.6 0.2 3.9 1.3
9. Muut tavarat 4.7 0.9 4.0 0.6 3.3 0.7 4.3 1.4 2.0 0.7
93. Erittelemätön 4.4 0.9 3.8 0.6 3.1 0.6 4.1 1.3 1.9 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 494.3 100.0 642.5 100.0 464.6 100.0 311.8 100.0 286.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu