Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Egyptiin (7290) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet392.5 517.1 -24.1
00. Elävät eläimet0.4 3.4 -89.3
01. Liha ja lihatuotteet59.0 50.8 16.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat26.5 24.2 9.1
03. Kala- ja kalavalmisteet1.6 2.6 -39.4
04. Vilja ja viljatuotteet189.7 285.3 -33.5
05. Hedelmät ja kasvikset20.1 15.2 32.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.1 0.5 104.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 0.10 -5.8
08. Rehuaineet89.8 130.6 -31.3
09. Erinäiset elintarvikkeet3.9 3.8 2.1
1. Juomat ja tupakka6.8 22.8 -70.2
11. Juomat1.5 0.8 107.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.3 22.1 -75.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat898.6 1,306.0 -31.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet642.3 920.9 -30.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.6 2.4 8.0
24. Puutavara ja korkki13.4 14.8 -9.7
25. Paperimassa66.3 72.10 -9.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet45.8 79.3 -42.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.1 7.2 -15.8
28. Malmit ja metalliromu111.2 201.4 -44.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10.10 7.4 49.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta468.8 476.3 -1.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.271.10 223.8 21.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet73.3 125.2 -41.5
34. Kaasut123.6 127.4 -2.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat23.2 25.9 -10.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 23.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat23.0 25.8 -10.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 180.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet443.1 425.9 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet73.8 81.9 -10.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet7.7 6.5 17.4
53. Väri- ja parkitusaineet6.2 11.10 -48.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet91.10 62.2 48.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.1 18.8 -14.3
56. Lannoitteet, valmistetut3.3 2.3 41.6
57. Muovit, valmistamattomat184.6 175.3 5.3
58. Muovit, valmistetut4.3 3.1 39.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet55.5 64.0 -13.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan107.0 129.8 -17.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 252.5
62. Kumituotteet9.6 7.4 30.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.4 6.4 -15.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä18.10 27.1 -30.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.9 5.8 2.6
66. Kivennäisainetuotteet4.1 4.6 -10.6
67. Rauta ja teräs17.6 16.2 8.8
68. Muut metallit3.9 3.7 7.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista41.7 59.0 -29.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,676.5 718.4 133.4
71. Voimakoneet ja moottorit56.4 80.2 -29.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet91.4 76.4 19.6
73. Metalliteollisuuskoneet5.0 7.8 -35.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet178.3 171.9 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet55.2 27.5 100.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet77.8 57.6 35.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet110.4 72.0 53.4
78. Moottoriajoneuvot79.7 54.5 46.2
79. Muut kuljetusvälineet1,022.6 170.7 499.1
8. Erinäiset valmiit tavarat251.6 181.5 38.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.10 1.5 247.3
82. Huonekalut4.0 6.1 -34.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.2 -72.8
84. Vaatteet1.3 2.1 -38.8
85. Jalkineet0.6 0.3 143.4
87. Kojeet,mittarit yms.59.3 77.2 -23.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.7 2.4 9.9
89. Muut valmiit tavarat178.9 91.10 94.6
9. Muut tavarat36.8 63.5 -42.0
93. Erittelemätön15.2 38.5 -60.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND21.6 24.10 -13.4
Kaikki ryhmät yhteensä4,304.4 3,866.6 11.3

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Egyptista (7290) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet108.4 79.8 35.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -20.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.7 1.5 9.1
03. Kala- ja kalavalmisteet36.7 14.2 158.8
04. Vilja ja viljatuotteet1.1 1.3 -16.7
05. Hedelmät ja kasvikset56.8 49.6 14.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.9 -75.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä10.5 10.5 -0.3
08. Rehuaineet0.1 0.2 -46.7
09. Erinäiset elintarvikkeet1.5 1.8 -14.6
1. Juomat ja tupakka2.1 1.6 31.2
11. Juomat1.6 1.4 15.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.6 0.3 118.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat74.0 43.6 70.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 9.7
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -57.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.5 2.7 -44.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat56.0 23.0 143.4
28. Malmit ja metalliromu2.1 2.2 -2.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.5 15.7 -7.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta938.4 592.0 58.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -12.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet938.3 591.10 58.5
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 1.7 -91.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 1.6 -92.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -69.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet162.9 72.3 125.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.7 0.5 41.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.10 1.5 33.2
53. Väri- ja parkitusaineet3.2 2.7 18.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.4 0.1 449.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet15.4 17.9 -13.7
56. Lannoitteet, valmistetut57.9 32.6 77.7
57. Muovit, valmistamattomat75.8 3.1 ..
58. Muovit, valmistetut3.6 11.8 -69.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.2 2.5 74.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan282.9 297.6 -4.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -53.5
62. Kumituotteet0.3 0.1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.7 0.6 20.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä9.10 26.0 -61.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet119.8 133.2 -10.1
66. Kivennäisainetuotteet39.3 22.5 75.1
67. Rauta ja teräs59.1 82.7 -28.6
68. Muut metallit43.3 22.4 93.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista10.8 10.4 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11.2 9.0 24.5
71. Voimakoneet ja moottorit0.3 0.6 -59.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.7 1.4 -50.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 5.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet3.1 0.9 259.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.5 0.3 497.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.7 1.3 -46.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet4.4 2.1 116.9
78. Moottoriajoneuvot0.6 2.6 -77.1
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.1 54.5
8. Erinäiset valmiit tavarat875.9 670.1 30.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.2 2.8 -22.5
82. Huonekalut3.10 3.9 3.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.2 -40.3
84. Vaatteet736.9 630.1 17.0
85. Jalkineet0.2 0.5 -59.1
87. Kojeet,mittarit yms.0.6 0.6 -12.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat132.1 32.3 309.2
9. Muut tavarat34.5 67.8 -49.1
93. Erittelemätön29.4 63.0 -53.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY5.1 4.8 6.7
Kaikki ryhmät yhteensä2,489.10 1,834.10 35.7

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu