Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.20.40.30.40.3
Tuonnista0.10.20.20.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56.1 16.2 25.9 4.4 16.5 3.6 23.0 4.7 42.2 11.9
01. Liha ja lihatuotteet 7.2 2.1 6.5 1.1 4.10 1.1 6.0 1.2 6.8 1.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.4 1.0 4.1 0.7 2.6 0.6 3.2 0.6 3.0 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 26.6 7.6 5.0 0.9 0.2 0.0 0.6 0.1 23.0 6.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.3 1.4 0.2 0.10 0.2 0.3 0.1 0.9 0.2
08. Rehuaineet 17.1 4.9 8.4 1.4 6.8 1.5 12.3 2.5 7.9 2.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.4 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.10 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 45.3 13.0 64.2 11.0 72.8 15.8 128.1 26.3 96.7 27.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 17.2 5.0 24.2 4.1 28.7 6.2 81.6 16.8 74.3 21.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.4 1.6 0.3 1.10 0.4 2.3 0.5 1.9 0.5
25. Paperimassa 7.3 2.1 8.4 1.4 6.10 1.5 9.2 1.9 5.0 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.5 1.6 5.9 1.0 7.2 1.5 4.3 0.9 1.1 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 2.1 0.6
28. Malmit ja metalliromu 11.1 3.2 21.6 3.7 26.1 5.7 29.5 6.0 11.5 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.5 1.9 0.3 1.3 0.3 0.8 0.1 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 56.4 16.2 44.5 7.6 61.1 13.2 23.2 4.7 52.6 14.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 38.5 11.1 33.9 5.8 55.4 12.0 17.3 3.6 23.5 6.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.6 0.4 10.7 1.8 5.7 1.2 5.9 1.2 0.4 0.1
34. Kaasut 16.4 4.7 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 28.8 8.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.6 1.9 0.3 3.10 0.9 0 0.0 2.5 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.6 1.9 0.3 3.10 0.9 0 0.0 2.5 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 47.4 13.7 66.1 11.4 44.8 9.7 45.6 9.4 43.5 12.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.9 0.5 20.4 3.5 10.1 2.2 10.1 2.1 1.1 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1 1.4 0.3 0.4 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1 1.0 0.2 1.2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9.8 2.8 11.7 2.0 7.1 1.5 10.1 2.1 16.5 4.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.2 0.6 2.2 0.4 1.9 0.4 1.5 0.3 1.9 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.5 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 26.3 7.6 22.10 3.9 18.4 4.0 12.9 2.6 15.6 4.4
58. Muovit, valmistetut 1.0 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.7 1.3 7.2 1.2 5.0 1.1 8.3 1.7 6.5 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.3 3.0 7.6 1.3 11.1 2.4 11.1 2.3 13.5 3.8
62. Kumituotteet 0.8 0.2 0.8 0.1 0.9 0.2 1.0 0.2 2.0 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 1.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 1.1 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.5 0.7 0.1 2.3 0.5 2.7 0.5 4.9 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 0.9 0.2 1.1 0.2 1.8 0.4 1.4 0.3 1.4 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.6 1.6 3.4 0.6 4.4 1.0 4.8 1.0 3.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 90.2 26.0 354.2 60.9 224.3 48.7 232.1 47.7 85.7 24.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.9 1.4 9.2 1.6 9.8 2.1 4.2 0.9 5.3 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.1 2.9 8.8 1.5 5.7 1.2 9.7 2.0 8.8 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.2 0.8 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.10 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.8 5.4 19.5 3.3 16.2 3.5 16.10 3.5 28.7 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.1 2.6 4.8 0.8 2.5 0.5 5.0 1.0 5.5 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.3 1.5 4.4 0.8 11.4 2.5 14.9 3.1 8.6 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16.2 4.7 6.6 1.1 9.9 2.1 13.5 2.8 8.6 2.4
78. Moottoriajoneuvot 5.8 1.7 4.3 0.7 3.4 0.7 5.9 1.2 6.8 1.9
79. Muut kuljetusvälineet 19.7 5.7 296.1 50.9 165.6 35.9 161.8 33.3 12.7 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.10 9.8 13.3 2.3 24.4 5.3 15.2 3.1 14.6 4.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.5 0.1 2.4 0.5 0.7 0.1 0.1 0.0
82. Huonekalut 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 11.2 3.2 5.9 1.0 6.8 1.5 4.2 0.9 4.6 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 22.2 6.4 6.3 1.1 14.3 3.1 9.3 1.9 8.9 2.5
9. Muut tavarat 3.1 0.9 3.9 0.7 2.2 0.5 8.6 1.8 3.6 1.0
93. Erittelemätön 0.10 0.3 2.1 0.3 0.3 0.0 6.4 1.3 1.3 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.2 0.6 1.9 0.3 2.0 0.4 2.2 0.4 2.3 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 346.10 100.0 581.8 100.0 460.8 100.0 486.4 100.0 354.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17.2 5.6 15.9 4.8 16.9 4.7 15.8 5.2 12.4 4.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.4 2.4 7.3 2.2 6.6 1.8 8.7 2.8 4.10 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 7.8 2.5 6.8 2.0 8.5 2.4 5.8 1.9 6.2 2.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.4 1.5 0.4 1.6 0.4 1.0 0.3 0.8 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.1 2.3 11.0 3.3 5.4 1.5 10.6 3.4 5.5 1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.8 1.5 9.8 2.9 3.5 1.0 8.5 2.8 2.8 0.9
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.4 0.1 1.0 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.5 1.2 0.3 1.9 0.5 1.7 0.5 1.8 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 121.7 39.4 201.8 60.7 162.6 45.3 138.4 45.1 137.0 47.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 121.7 39.4 201.8 60.7 162.6 45.3 138.4 45.1 137.0 47.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 36.2 11.7 13.6 4.1 26.2 7.3 14.4 4.7 21.7 7.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.2 0.1 0.0 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.4 1.8 0.5 1.3 0.4 2.5 0.8 1.4 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 21.2 6.8 0.1 0.0 12.8 3.5 0.1 0.0 9.10 3.4
57. Muovit, valmistamattomat 11.7 3.8 10.9 3.3 10.4 2.9 10.8 3.5 8.7 3.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.2 0.2 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 39.1 12.7 20.6 6.2 26.1 7.3 26.2 8.5 16.4 5.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.5 0.5 0.10 0.3 1.8 0.5 0.6 0.2 0.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12.3 4.0 9.5 2.9 13.5 3.7 13.4 4.3 8.10 3.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.10 1.3 6.3 1.9 4.6 1.3 5.5 1.8 3.4 1.1
67. Rauta ja teräs 10.1 3.3 0.3 0.1 0.9 0.2 3.8 1.2 2.7 0.9
68. Muut metallit 9.5 3.1 2.3 0.7 4.4 1.2 1.4 0.4 0.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.8 0.6 1.2 0.3 1.1 0.3 1.8 0.6 0.7 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.2 1.0 0.9 0.3 1.5 0.4 1.3 0.4 0.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.1 0.3 0.6 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 80.8 26.2 63.7 19.2 119.5 33.3 95.0 31.0 87.6 30.1
82. Huonekalut 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2
84. Vaatteet 78.4 25.4 60.1 18.1 110.1 30.6 92.3 30.1 79.10 27.5
89. Muut valmiit tavarat 1.6 0.5 3.1 0.9 8.7 2.4 1.9 0.6 6.8 2.3
9. Muut tavarat 3.2 1.0 4.8 1.4 1.1 0.3 4.10 1.6 9.8 3.4
93. Erittelemätön 2.5 0.8 4.3 1.3 0.6 0.2 4.4 1.4 9.3 3.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 308.6 100.0 332.2 100.0 359.1 100.0 306.8 100.0 291.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu