Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.30.40.30.30.3
Tuonnista0.20.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.5 3.6 23.0 4.7 42.2 11.9 32.10 6.7 23.0 6.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 0.7 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 4.10 1.1 6.0 1.2 6.8 1.9 6.2 1.2 7.3 1.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 0.6 3.2 0.6 3.0 0.8 4.2 0.9 5.1 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 0.6 0.1 23.0 6.5 0.3 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.2 0.3 0.1 0.9 0.2 3.4 0.7 5.10 1.6
08. Rehuaineet 6.8 1.5 12.3 2.5 7.9 2.2 14.6 3.0 3.7 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 72.8 15.8 128.1 26.3 96.7 27.3 230.1 46.9 103.3 27.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 28.7 6.2 81.6 16.8 74.3 21.0 214.7 43.7 92.1 24.2
24. Puutavara ja korkki 1.10 0.4 2.3 0.5 1.9 0.5 2.2 0.4 1.6 0.4
25. Paperimassa 6.10 1.5 9.2 1.9 5.0 1.4 8.0 1.6 5.4 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.2 1.5 4.3 0.9 1.1 0.3 3.1 0.6 2.9 0.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.6 0.1 2.1 0.6 0.4 0.1 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 26.1 5.7 29.5 6.0 11.5 3.2 0.3 0.1 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.3 0.8 0.1 0.7 0.2 1.4 0.3 0.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61.1 13.2 23.2 4.7 52.6 14.8 62.7 12.8 61.1 16.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 55.4 12.0 17.3 3.6 23.5 6.6 16.3 3.3 9.9 2.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.7 1.2 5.9 1.2 0.4 0.1 11.9 2.4 5.2 1.4
34. Kaasut 0 0.0 0.1 0.0 28.8 8.1 34.6 7.0 46.1 12.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.10 0.9 0 0.0 2.5 0.7 3.10 0.8 2.6 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.10 0.9 0 0.0 2.5 0.7 3.9 0.8 2.5 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 44.8 9.7 45.6 9.4 43.5 12.3 31.9 6.5 40.2 10.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.1 2.2 10.1 2.1 1.1 0.3 6.8 1.4 5.5 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.1 1.4 0.3 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.1 1.0 0.2 1.2 0.3 0.8 0.1 0.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.1 1.5 10.1 2.1 16.5 4.6 6.6 1.3 10.2 2.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.9 0.4 1.5 0.3 1.9 0.5 1.8 0.4 1.6 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.7 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 18.4 4.0 12.9 2.6 15.6 4.4 8.2 1.7 15.4 4.0
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.10 0.2 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.0 1.1 8.3 1.7 6.5 1.8 6.3 1.3 5.6 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.1 2.4 11.1 2.3 13.5 3.8 12.8 2.6 12.8 3.4
62. Kumituotteet 0.9 0.2 1.0 0.2 2.0 0.6 1.3 0.2 1.4 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 0.3 0.1 1.1 0.3 0.4 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.3 0.5 2.7 0.5 4.9 1.4 3.7 0.7 3.9 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 1.8 0.4 1.4 0.3 1.4 0.4 1.1 0.2 1.0 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.4 1.0 4.8 1.0 3.2 0.9 5.1 1.0 5.2 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 224.3 48.7 232.1 47.7 85.7 24.2 89.8 18.3 108.10 28.6
71. Voimakoneet ja moottorit 9.8 2.1 4.2 0.9 5.3 1.5 3.9 0.8 3.1 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.7 1.2 9.7 2.0 8.8 2.5 10.2 2.1 9.1 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.10 0.3 0.8 0.2 1.9 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.2 3.5 16.10 3.5 28.7 8.1 17.2 3.5 18.2 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.5 0.5 5.0 1.0 5.5 1.5 5.2 1.1 4.3 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.4 2.5 14.9 3.1 8.6 2.4 6.10 1.4 3.9 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.9 2.1 13.5 2.8 8.6 2.4 17.4 3.5 18.3 4.8
78. Moottoriajoneuvot 3.4 0.7 5.9 1.2 6.8 1.9 6.5 1.3 5.8 1.5
79. Muut kuljetusvälineet 165.6 35.9 161.8 33.3 12.7 3.6 21.9 4.4 44.8 11.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 24.4 5.3 15.2 3.1 14.6 4.1 18.8 3.8 25.6 6.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.4 0.5 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.7 0.2
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 6.8 1.5 4.2 0.9 4.6 1.3 5.6 1.1 6.1 1.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 14.3 3.1 9.3 1.9 8.9 2.5 12.1 2.5 17.9 4.7
9. Muut tavarat 2.2 0.5 8.6 1.8 3.6 1.0 8.1 1.6 3.4 0.9
93. Erittelemätön 0.3 0.0 6.4 1.3 1.3 0.4 4.10 1.0 0.10 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.0 0.4 2.2 0.4 2.3 0.6 3.2 0.6 2.5 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 460.8 100.0 486.4 100.0 354.3 100.0 490.8 100.0 381.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.9 4.7 15.8 5.2 12.4 4.3 12.3 6.4 10.9 5.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 6.6 1.8 8.7 2.8 4.10 1.7 3.6 1.8 2.5 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 8.5 2.4 5.8 1.9 6.2 2.1 6.7 3.5 6.5 3.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.4 1.0 0.3 0.8 0.3 0.9 0.5 1.0 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.9 0.4 0.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.4 1.5 10.6 3.4 5.5 1.9 12.9 6.7 12.3 5.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.5 1.0 8.5 2.8 2.8 0.9 10.9 5.6 10.6 4.9
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.4 0.1 1.0 0.3 0.1 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.5 1.7 0.5 1.8 0.6 1.6 0.8 1.8 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 162.6 45.3 138.4 45.1 137.0 47.1 34.2 17.7 81.2 38.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 162.6 45.3 138.4 45.1 137.0 47.1 34.2 17.7 81.2 38.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.2 7.3 14.4 4.7 21.7 7.4 5.5 2.8 9.5 4.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.4 2.5 0.8 1.4 0.5 1.3 0.7 0.9 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 12.8 3.5 0.1 0.0 9.10 3.4 0.2 0.1 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 10.4 2.9 10.8 3.5 8.7 3.0 1.8 0.9 4.6 2.1
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3 0.9 0.5 2.4 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.7 0.3 0.5 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.1 7.3 26.2 8.5 16.4 5.6 20.4 10.6 24.1 11.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.5 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13.5 3.7 13.4 4.3 8.10 3.1 12.7 6.6 14.4 6.7
66. Kivennäisainetuotteet 4.6 1.3 5.5 1.8 3.4 1.1 4.1 2.1 6.4 3.0
67. Rauta ja teräs 0.9 0.2 3.8 1.2 2.7 0.9 0.5 0.2 0.1 0.0
68. Muut metallit 4.4 1.2 1.4 0.4 0.2 0.1 0.10 0.5 0.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.3 1.8 0.6 0.7 0.2 1.6 0.8 2.3 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.5 0.4 1.3 0.4 0.7 0.2 1.1 0.6 1.9 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.2 0.6 0.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 119.5 33.3 95.0 31.0 87.6 30.1 104.9 54.3 72.1 33.8
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2
84. Vaatteet 110.1 30.6 92.3 30.1 79.10 27.5 99.3 51.5 70.6 33.1
89. Muut valmiit tavarat 8.7 2.4 1.9 0.6 6.8 2.3 5.1 2.6 0.9 0.4
9. Muut tavarat 1.1 0.3 4.10 1.6 9.8 3.4 1.2 0.6 1.2 0.5
93. Erittelemätön 0.6 0.2 4.4 1.4 9.3 3.2 0.6 0.3 0.7 0.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.6 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 359.1 100.0 306.8 100.0 291.2 100.0 192.9 100.0 213.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu