Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.30.20.30.30.4
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 23.0 6.0 27.5 8.9 27.3 6.8 29.4 7.7 23.9 4.6
00. Elävät eläimet 0 0.0 5.7 1.8 5.4 1.3 0.3 0.1 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 7.3 1.9 5.1 1.6 6.8 1.7 6.10 1.8 5.2 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.1 1.3 8.2 2.6 4.10 1.2 8.5 2.2 9.3 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 5.10 1.6 5.7 1.8 6.9 1.7 8.5 2.2 5.0 1.0
08. Rehuaineet 3.7 1.0 1.4 0.4 2.0 0.5 4.6 1.2 3.2 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.2 1.0 0.3 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 103.3 27.1 60.6 19.6 98.6 24.6 128.6 33.6 177.5 34.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 92.1 24.2 47.3 15.2 87.0 21.7 115.5 30.1 160.7 31.2
24. Puutavara ja korkki 1.6 0.4 1.7 0.5 1.4 0.3 1.6 0.4 2.2 0.4
25. Paperimassa 5.4 1.4 5.1 1.6 6.9 1.7 5.4 1.4 7.3 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.9 0.8 4.2 1.3 2.4 0.6 4.7 1.2 4.8 0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.1 1.8 0.6 0.8 0.2 0.7 0.2 1.9 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 61.1 16.0 80.6 26.0 30.6 7.6 26.5 6.9 19.3 3.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.9 2.6 38.2 12.3 3.2 0.8 2.8 0.7 2.7 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.2 1.4 9.4 3.0 3.2 0.8 6.10 1.8 0.5 0.1
34. Kaasut 46.1 12.1 33.2 10.7 24.3 6.1 16.8 4.4 16.2 3.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.6 0.7 0.1 0.0 5.1 1.3 22.10 6.0 4.5 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.5 0.7 0 0.0 5.1 1.3 22.10 6.0 4.4 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 40.2 10.5 34.3 11.1 48.9 12.2 61.3 16.0 69.8 13.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.5 1.4 2.7 0.9 14.6 3.6 10.3 2.7 31.10 6.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.2 0.9 0.3 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.2 0.4 0.1 0.10 0.2 1.8 0.5 2.8 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10.2 2.7 7.8 2.5 4.8 1.2 18.1 4.7 6.9 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.4 1.4 0.4 1.5 0.4 1.1 0.3 1.10 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.1 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 15.4 4.0 12.8 4.1 20.10 5.2 24.4 6.4 19.6 3.8
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.6 1.5 7.5 2.4 5.2 1.3 5.1 1.3 4.8 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.8 3.4 12.0 3.9 11.2 2.8 12.2 3.2 10.8 2.1
62. Kumituotteet 1.4 0.4 0.8 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 1.0 0.3 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.9 1.0 3.3 1.1 3.0 0.7 2.6 0.7 3.2 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.1 0.5 0.1 0.8 0.2 2.6 0.7 1.4 0.3
67. Rauta ja teräs 1.0 0.3 3.5 1.1 1.5 0.4 1.5 0.4 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.2 1.4 2.8 0.9 5.0 1.2 3.8 1.0 3.10 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108.10 28.6 73.5 23.7 108.4 27.0 82.7 21.6 167.3 32.5
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 0.8 7.7 2.5 8.10 2.2 3.9 1.0 31.7 6.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.1 2.4 7.2 2.3 7.8 1.9 7.3 1.9 10.6 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.5 0.9 0.3 0.10 0.2 0.8 0.2 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.2 4.8 17.8 5.7 12.3 3.0 16.9 4.4 18.1 3.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.3 1.1 3.1 1.0 3.6 0.9 3.8 1.0 3.5 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.9 1.0 3.8 1.2 14.2 3.5 4.2 1.1 8.3 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 18.3 4.8 15.6 5.0 35.1 8.7 12.0 3.1 12.3 2.4
78. Moottoriajoneuvot 5.8 1.5 5.9 1.9 8.2 2.0 5.4 1.4 16.3 3.1
79. Muut kuljetusvälineet 44.8 11.7 12.1 3.9 17.8 4.4 28.8 7.5 65.6 12.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.6 6.7 15.5 5.0 63.7 15.9 17.1 4.4 38.5 7.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 6.1 1.6 7.9 2.5 4.10 1.2 6.2 1.6 12.2 2.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 17.9 4.7 6.3 2.0 57.7 14.4 9.9 2.6 24.10 4.8
9. Muut tavarat 3.4 0.9 5.6 1.8 7.3 1.8 2.6 0.7 3.5 0.7
93. Erittelemätön 0.10 0.2 3.7 1.2 4.7 1.2 0.3 0.1 0.2 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 2.5 0.6 2.0 0.6 2.6 0.6 2.4 0.6 3.4 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 381.2 100.0 309.6 100.0 401.3 100.0 383.1 100.0 514.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.9 5.1 9.3 3.6 10.1 4.1 9.7 5.2 11.2 5.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 1.1 0.8 0.3 0.9 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 6.5 3.0 5.10 2.3 6.3 2.6 6.6 3.5 8.1 4.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.0 0.5 1.7 0.6 1.4 0.6 1.4 0.7 1.6 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.4 0.6 0.2 1.2 0.5 1.1 0.6 0.7 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.3 5.8 8.9 3.4 19.9 8.2 11.0 5.9 5.9 3.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10.6 4.9 7.3 2.8 14.3 5.9 9.5 5.0 4.2 2.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.2 0.0 4.0 1.6 0.3 0.1 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.8 1.3 0.5 1.7 0.7 1.4 0.7 1.7 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 81.2 38.1 131.5 51.0 79.9 32.9 50.1 26.7 65.7 33.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 81.2 38.1 131.5 51.0 79.9 32.9 50.1 26.7 65.7 33.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.5 4.4 6.6 2.5 9.1 3.7 6.10 3.7 8.6 4.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.4 1.2 0.4 1.3 0.5 0.9 0.5 3.7 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 4.6 2.1 2.6 1.0 3.9 1.6 2.5 1.3 2.1 1.0
58. Muovit, valmistetut 2.4 1.1 1.9 0.7 3.0 1.2 2.2 1.1 1.5 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 1.0 0.5 0.6 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.1 11.3 19.9 7.7 26.8 11.0 26.2 14.0 27.8 14.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.9 0.5 0.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.4 6.7 13.2 5.1 18.4 7.6 17.9 9.6 15.4 7.8
66. Kivennäisainetuotteet 6.4 3.0 3.7 1.4 5.2 2.1 6.4 3.4 6.6 3.3
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.2 0.7 0.4 3.4 1.7
68. Muut metallit 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 1.1 2.2 0.8 2.5 1.0 0.4 0.2 1.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.9 0.9 2.8 1.1 0.8 0.3 0.8 0.4 0.6 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0 0.0 2.2 0.8 0.5 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.3 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 72.1 33.8 76.8 29.8 92.6 38.1 77.4 41.3 73.6 37.6
82. Huonekalut 0.4 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.3
84. Vaatteet 70.6 33.1 73.10 28.7 89.7 36.9 75.4 40.2 71.6 36.6
89. Muut valmiit tavarat 0.9 0.4 1.6 0.6 2.4 1.0 1.8 0.9 1.1 0.5
9. Muut tavarat 1.2 0.5 1.9 0.7 3.7 1.5 5.0 2.6 2.2 1.1
93. Erittelemätön 0.7 0.3 1.4 0.5 3.2 1.3 4.5 2.4 1.7 0.8
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 0.6 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 213.1 100.0 257.6 100.0 242.6 100.0 187.3 100.0 195.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu