Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Tunisiaan (7230) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet29.5 3.4 782.6
00. Elävät eläimet0.3 0.6 -54.5
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 171.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -46.1
03. Kala- ja kalavalmisteet00.3 ..
04. Vilja ja viljatuotteet26.8 0..
05. Hedelmät ja kasvikset1.5 1.6 -2.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00.1 ..
08. Rehuaineet0.8 0.5 83.8
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.5 -78.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat32.8 38.3 -14.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet22.10 22.5 1.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 373.0
25. Paperimassa4.9 10.2 -52.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.2 3.9 -18.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.2 -6.3
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 -42.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.6 1.6 -3.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.2 37.5 -91.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.2 37.5 -91.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4.1 7.3 -44.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat4.1 7.3 -44.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet22.2 34.6 -35.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.4 0.5 -31.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 8.9 -96.8
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -26.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.1 1.7 24.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.7 0.5 38.4
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.2 -97.8
57. Muovit, valmistamattomat17.2 19.9 -13.8
58. Muovit, valmistetut0.9 0.4 113.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.9 2.7 -68.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan9.8 10.8 -8.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 472.3
62. Kumituotteet0.4 0.4 26.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.3 0.7 403.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.10 2.1 -55.6
66. Kivennäisainetuotteet0.7 1.7 -59.4
67. Rauta ja teräs1.1 3.3 -68.5
68. Muut metallit1.7 0.2 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.8 2.7 -35.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet36.2 90.5 -60.0
71. Voimakoneet ja moottorit5.8 1.9 206.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3.7 13.7 -73.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.8 0.5 56.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet6.3 5.3 19.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.6 0.5 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.6 8.4 -21.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3.2 3.3 -2.3
78. Moottoriajoneuvot2.9 8.2 -65.3
79. Muut kuljetusvälineet6.8 49.1 -86.2
8. Erinäiset valmiit tavarat15.6 19.9 -21.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 0.1 478.0
82. Huonekalut0.4 0.2 84.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0..
84. Vaatteet0.3 0.3 -13.8
85. Jalkineet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.4.10 4.6 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 60.9
89. Muut valmiit tavarat9.6 14.9 -35.7
9. Muut tavarat6.9 5.3 30.1
93. Erittelemätön5.1 2.5 102.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain1.8 2.8 -35.2
Kaikki ryhmät yhteensä159.9 247.3 -35.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (7230) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.9 18.0 -34.3
03. Kala- ja kalavalmisteet1.5 0.8 97.9
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0.1 37.5
05. Hedelmät ja kasvikset7.7 15.2 -49.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.3 1.3 -2.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.1 318.3
09. Erinäiset elintarvikkeet1.4 0.8 78.7
1. Juomat ja tupakka0.1 0..
11. Juomat0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.1 1.9 -45.3
24. Puutavara ja korkki00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 1.4 -46.1
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.4 -36.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 -22.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat145.5 57.1 154.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat145.5 57.1 154.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet2.9 2.1 33.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.8 0.5 284.2
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 -61.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet00.2 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.1 1.4 -22.0
57. Muovit, valmistamattomat00.1 ..
58. Muovit, valmistetut0.1 0.2 -47.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00.1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan11.3 15.0 -24.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -5.9
62. Kumituotteet0.3 0.5 -40.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 1.2 -36.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 -32.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.7 1.9 39.9
66. Kivennäisainetuotteet3.0 3.2 -4.9
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 -73.7
68. Muut metallit0.5 0.6 -21.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.2 7.7 -45.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet56.3 79.2 -28.9
71. Voimakoneet ja moottorit15.2 23.7 -36.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 320.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4.0 7.6 -47.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.3 0.7 -65.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet8.0 10.4 -22.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet25.8 33.8 -23.6
78. Moottoriajoneuvot1.6 1.8 -11.3
79. Muut kuljetusvälineet1.7 1.5 10.9
8. Erinäiset valmiit tavarat51.2 68.5 -25.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.2 -33.4
82. Huonekalut1.4 0.7 96.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.4 2.7 -50.0
84. Vaatteet24.7 43.1 -42.8
85. Jalkineet3.3 6.2 -47.3
87. Kojeet,mittarit yms.11.7 8.6 36.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.5 1.8 -75.0
89. Muut valmiit tavarat8.5 5.5 54.9
9. Muut tavarat6.6 7.10 -17.7
93. Erittelemätön1.9 2.6 -25.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.7 5.4 -13.9
Kaikki ryhmät yhteensä286.3 249.5 14.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu