Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Tunisiaan (7230) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet6.10 75.10 -90.9
00. Elävät eläimet0.7 0.1 ..
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.6 -74.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 0.3 82.5
04. Vilja ja viljatuotteet2.2 60.6 -96.4
05. Hedelmät ja kasvikset1.6 1.8 -8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 115.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä00.1 ..
08. Rehuaineet1.0 12.2 -92.1
09. Erinäiset elintarvikkeet0.9 0.7 25.1
1. Juomat ja tupakka00.1 ..
11. Juomat00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat44.10 130.9 -65.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet22.5 107.1 -79.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.2 ..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.2 -94.3
25. Paperimassa14.2 13.9 2.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.7 8.8 -34.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.4 0.2 227.8
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 447.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.2 0.8 178.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta42.7 27.4 55.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -88.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet39.3 27.4 43.5
34. Kaasut3.5 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat8.7 9.4 -7.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat8.7 9.4 -7.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet51.6 54.1 -4.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.6 0.9 -33.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet13.7 12.7 7.7
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.2 -13.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.3 8.1 -72.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.9 1.1 -13.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0..
57. Muovit, valmistamattomat29.2 28.7 2.0
58. Muovit, valmistetut0.8 0.7 7.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.1 2.2 87.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan17.3 16.4 5.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -62.0
62. Kumituotteet0.5 0.6 -25.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.6 6.8 -77.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.7 0.10 193.0
66. Kivennäisainetuotteet2.3 2.2 2.4
67. Rauta ja teräs4.1 2.2 85.9
68. Muut metallit1.2 0.9 44.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.2 2.10 77.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet118.4 75.3 57.2
71. Voimakoneet ja moottorit2.5 8.0 -69.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet17.5 4.5 294.4
73. Metalliteollisuuskoneet0.7 0.6 17.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet8.4 14.9 -43.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.8 1.2 230.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet13.7 3.4 303.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5.8 7.7 -24.7
78. Moottoriajoneuvot9.2 12.6 -27.0
79. Muut kuljetusvälineet57.2 22.10 149.6
8. Erinäiset valmiit tavarat27.8 23.8 16.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.3 26.5
82. Huonekalut0.3 0.3 33.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 24.9
84. Vaatteet0.4 0.8 -45.2
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.8.10 7.10 12.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.2 -84.3
89. Muut valmiit tavarat17.9 14.6 23.2
9. Muut tavarat8.1 10.1 -19.9
93. Erittelemätön4.5 5.5 -17.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND3.7 4.7 -22.7
Kaikki ryhmät yhteensä326.2 423.1 -22.9

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (7230) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet22.10 30.7 -25.3
00. Elävät eläimet0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 0.8 60.7
04. Vilja ja viljatuotteet0.2 0.2 -32.5
05. Hedelmät ja kasvikset18.3 27.8 -34.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.2 1.1 103.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 4.3
09. Erinäiset elintarvikkeet1.2 0.10 28.8
1. Juomat ja tupakka00.1 ..
11. Juomat00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2.1 6.6 -68.7
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 328.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.4 2.4 -42.1
28. Malmit ja metalliromu0.6 3.10 -86.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.2 -70.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0107.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0107.4 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat73.0 158.5 -53.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat72.10 158.5 -54.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet3.3 3.5 -4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.6 0.1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.2 -70.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.2 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.3 3.2 -27.5
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0..
58. Muovit, valmistetut0.2 0.1 78.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan24.2 20.4 18.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 210.8
62. Kumituotteet0.10 0.6 64.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.9 1.5 26.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.2 -78.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.8 3.9 -29.0
66. Kivennäisainetuotteet5.2 1.1 407.5
67. Rauta ja teräs0.1 0..
68. Muut metallit1.3 0.9 39.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.1 12.5 -3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet116.9 112.8 3.7
71. Voimakoneet ja moottorit35.7 32.0 11.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.5 -85.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.3 -98.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet10.4 10.2 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.9 0.6 60.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet12.7 15.5 -18.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet51.3 49.0 4.6
78. Moottoriajoneuvot3.2 1.9 68.6
79. Muut kuljetusvälineet2.10 3.2 -7.9
8. Erinäiset valmiit tavarat100.9 83.3 21.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.4 -34.8
82. Huonekalut1.1 0.10 17.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.4.7 4.2 10.7
84. Vaatteet63.6 55.6 14.4
85. Jalkineet7.8 5.5 42.0
87. Kojeet,mittarit yms.12.8 8.5 50.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.3 1.9 27.1
89. Muut valmiit tavarat8.5 6.4 32.8
9. Muut tavarat12.1 13.2 -8.7
93. Erittelemätön3.8 5.7 -33.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY8.3 7.6 9.9
Kaikki ryhmät yhteensä355.1 536.0 -33.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu