Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 1.9 0.8 1.6 0.7 2.1 0.1 0.4 2.9 10.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.2 8.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 8.0 13.8 30.6 2.9 9.0 2.5 11.4 1.4 5.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 11.7 26.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 1.4 4.3 0.8 1.8 1.5 4.6 1.9 8.5 0.8 2.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 3.7 0.9 1.8 0.9 2.6 0.6 2.6 0.5 1.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 1.6 3.5 5.0 15.9 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 1.6 3.5 1.6 4.9 0 0.0 0 0.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 3.5 10.9 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.6 1.4 3.1 1.4 4.4 0 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.6 1.4 3.1 1.4 4.4 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.1 26.0 6.3 13.9 9.4 29.9 4.3 20.0 3.4 12.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.7 11.9 0.1 0.2 4.8 15.3 0.1 0.1 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.8 0.6 1.2 0.5 1.5 0.1 0.3 0.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 11.6 4.10 11.0 3.6 11.5 3.1 14.1 2.8 10.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.3 0.8 0.5 0.9 0.3 0.9 0.9 3.9 0.3 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.1 6.8 2.3 5.0 1.5 4.5 2.10 13.8 2.2 8.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.3 0.1 0.1 0.6 1.7 0.3 1.2 0.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 3.3 0.4 0.7 0.3 0.9 0.2 0.6 0.2 0.8
67. Rauta ja teräs 0.2 0.4 1.3 2.8 0.3 0.8 0.1 0.5 0.5 1.8
68. Muut metallit 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0.3 1.3 0.8 3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 1.7 0.3 0.6 0.2 0.5 1.10 9.0 0.5 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.8 44.5 14.1 31.3 7.8 24.6 7.3 33.7 12.9 49.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.7 8.6 5.4 11.9 2.5 7.8 0.4 1.6 1.1 3.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.4 1.2 1.4 2.9 0.8 2.4 1.1 4.8 1.4 5.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.8 0.1 0.2 0.5 1.3 0.5 2.3 2.4 9.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 1.6 4.4 9.8 0.9 2.8 0.8 3.7 3.6 13.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 1.2 0.3 0.6 0.9 2.6 0.9 3.8 0.9 3.4
78. Moottoriajoneuvot 5.6 18.0 0.7 1.5 0.2 0.6 0.4 1.4 0.6 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 3.9 12.6 1.7 3.6 2.1 6.5 3.3 15.4 2.8 10.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.6 8.2 4.3 9.4 2.6 8.0 3.0 13.9 2.5 9.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.1 3.6 0.9 1.9 1.5 4.7 1.4 6.5 1.5 5.8
89. Muut valmiit tavarat 1.3 4.0 3.3 7.3 0.10 2.9 1.4 6.2 0.9 3.2
9. Muut tavarat 1.3 4.0 0.8 1.7 0.6 1.6 1.5 6.9 0.9 3.4
93. Erittelemätön 0.9 2.8 0.3 0.6 0.2 0.5 1.3 5.8 0.6 2.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.4 1.1 0.6 1.1 0.4 1.1 0.3 1.0 0.3 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30.9 100.0 44.10 100.0 31.4 100.0 21.4 100.0 25.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.3 7.4 3.0 8.6 1.9 4.5 1.4 3.9 1.7 5.6
05. Hedelmät ja kasvikset 2.9 6.6 2.5 6.9 1.1 2.6 0.9 2.4 1.1 3.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 10.5 24.2 6.1 17.2 6.8 16.6 4.8 13.4 4.4 14.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 10.5 24.2 6.1 17.2 6.8 16.6 4.8 13.4 4.4 14.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.2 0.5 0.5 1.3 0.6 1.4 0.1 0.3 0.6 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.7 6.2 1.9 5.3 2.6 6.2 4.6 13.0 2.1 6.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 1.3 0.2 0.5 0.5 1.2 0.2 0.4 0.3 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 1.9 5.2 0.2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 2.9 1.3 3.5 1.7 4.1 1.8 5.0 1.0 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.8 31.7 11.3 32.4 14.7 36.1 13.0 36.6 10.2 34.3
71. Voimakoneet ja moottorit 4.1 9.3 3.4 9.7 4.10 12.2 4.1 11.5 3.0 10.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.4 3.0 1.4 3.8 0.8 2.0 1.0 2.8 1.1 3.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 3.7 1.10 5.5 1.1 2.5 0.7 1.9 0.7 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.3 14.5 4.1 11.6 6.8 16.7 6.3 17.6 4.6 15.2
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.5 0.3 0.8 0.7 1.7 0.6 1.5 0.3 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4 1.0 0.4 1.1 0.7 2.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.7 26.9 11.0 31.4 12.7 31.2 10.1 28.3 9.7 32.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.8 0.5 1.4 0.5 1.2 0.8 2.2 0.7 2.3
84. Vaatteet 7.3 16.7 6.7 19.1 8.3 20.4 6.10 19.5 5.4 18.1
85. Jalkineet 1.1 2.4 1.3 3.7 0.9 2.1 0.6 1.4 0.3 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 2.8 1.3 3.7 1.2 2.9 0.10 2.6 2.2 7.1
89. Muut valmiit tavarat 1.5 3.4 0.9 2.6 1.5 3.5 0.7 2.0 0.9 3.0
9. Muut tavarat 1.3 2.8 1.3 3.6 1.6 3.7 1.5 4.2 1.2 3.7
93. Erittelemätön 0.3 0.6 0.4 1.1 0.6 1.3 0.6 1.5 0.2 0.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.0 2.2 0.9 2.4 1.0 2.4 1.0 2.8 0.10 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 43.3 100.0 34.9 100.0 40.5 100.0 35.4 100.0 29.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu