Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.00.00.10.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.10.00.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,7 5.6 5,5 11.8 6,2 7.3 6,4 6.7 2,9 3.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0,6 0.6 0,6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0,10 3.1 5,2 11.2 5,7 6.6 3,8 3.9 2,1 2.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0 0.0 0,2 0.2 0 0.0 0,6 0.6 0 0.0
08. Rehuaineet 0,5 1.6 0 0.0 0,3 0.3 0,9 0.9 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,2 0.4 0,3 0.5 0,2 0.2 0,6 0.6 0,1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3,3 10.9 5,3 11.4 4,0 4.7 4,5 4.7 25,7 34.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22,5 30.5
24. Puutavara ja korkki 0,2 0.3 0,3 0.5 0,9 1.0 0,10 1.0 0 0.0
25. Paperimassa 3,1 10.0 4,10 10.6 2,9 3.4 3,1 3.3 2,1 2.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,2 0.5 0,1 0.2 0,3 0.3 0,5 0.4 1,2 1.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0.0 0,3 0.6 17,6 20.5 32,8 34.5 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 0,3 0.6 17,6 20.5 32,8 34.5 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4,5 14.7 10,0 21.6 9,1 10.6 12,2 12.8 3,6 4.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,1 0.1 0,2 0.3 0,6 0.6 0,6 0.6 0,1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,3 0.7 0,2 0.3 0,9 1.0 0,6 0.6 0,1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2,8 9.1 7,2 15.5 6,5 7.5 9,7 10.2 3,2 4.3
58. Muovit, valmistetut 0,4 1.2 0,9 1.8 0 0.0 0,1 0.1 0,3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,8 2.4 1,4 3.0 1,1 1.2 0,8 0.8 0,1 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,8 12.3 2,7 5.8 4,6 5.4 2,3 2.4 1,4 1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 1.9 0,7 1.4 0,1 0.0 0,2 0.2 0,3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,3 4.2 0 0.0 0 0.0 0,1 0.1 0,1 0.0
67. Rauta ja teräs 0,3 0.9 0,10 2.0 0,6 0.7 0,2 0.1 0,3 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,5 4.8 0,9 1.8 3,9 4.5 1,8 1.9 0,8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13,3 44.1 15,0 32.4 40,8 47.6 33,10 35.7 33,9 45.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1,9 6.0 2,6 5.5 27,2 31.8 10,2 10.6 3,4 4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,1 10.2 2,9 6.2 3,2 3.7 6,6 6.9 1,1 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,7 8.8 3,9 8.2 4,2 4.8 9,3 9.7 24,1 32.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3,4 11.2 1,9 4.0 0,9 1.0 2,5 2.5 1,7 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,4 4.3 1,10 4.1 3,8 4.4 3,4 3.6 1,9 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 0,9 2.7 1,7 3.5 0,9 1.0 1,7 1.8 0,9 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,5 8.2 5,0 10.7 2,8 3.3 2,2 2.3 6,3 8.4
87. Kojeet,mittarit yms. 1,8 5.8 4,5 9.6 2,1 2.4 1,7 1.7 2,3 3.1
89. Muut valmiit tavarat 0,6 1.7 0,3 0.6 0,3 0.3 0,3 0.3 3,4 4.6
9. Muut tavarat 1,3 4.2 2,7 5.7 0,7 0.7 0,9 0.9 0,3 0.3
93. Erittelemätön 1,3 4.1 2,6 5.5 0,5 0.6 0,8 0.8 0,2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30,2 100.0 46,3 100.0 85,5 100.0 94,10 100.0 73,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,9 0.6 0,9 0.8 0,9 1.0 0,7 1.3 1,1 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,9 0.6 0,9 0.8 0,9 1.0 0,7 1.3 1,1 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 109,10 76.8 104,2 97.6 79,1 91.2 44,8 96.1 97,6 98.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 109,10 76.8 104,2 97.6 79,1 91.2 44,8 96.1 97,6 98.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16,10 11.8 1,4 1.2 0,1 0.0 0 0.0 0,2 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,1 2.1 1,4 1.2 0 0.0 0 0.0 0,2 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 13,10 9.7 0 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,2 7.1 0,1 0.0 6,5 7.5 0,1 0.1 0 0.0
67. Rauta ja teräs 10,2 7.1 0,1 0.0 6,5 7.5 0 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 5,2 3.6 0,3 0.3 0,3 0.3 1,2 2.4 0,8 0.7
93. Erittelemätön 5,2 3.6 0,3 0.3 0,3 0.3 1,2 2.4 0,8 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 143,1 100.0 106,8 100.0 86,7 100.0 46,6 100.0 99,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu