Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.10.10.00.00.1
Tuonnista0.10.10.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.00.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50.2 33.2 11.1 11.0 1.7 5.6 5.5 11.8 6.2 7.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.8 3.1 8.6 8.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 44.7 29.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.1 1.9 1.8 0.10 3.1 5.2 11.2 5.7 6.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.4 11.5 3.0 3.0 3.3 10.9 5.3 11.4 4.0 4.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10.6 7.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.5 0.9 1.0
25. Paperimassa 3.9 2.6 2.6 2.6 3.1 10.0 4.10 10.6 2.9 3.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 40.7 40.6 0.1 0.0 0.3 0.6 17.6 20.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 40.7 40.6 0.1 0.0 0.3 0.6 17.6 20.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.6 6.4 8.1 8.0 4.5 14.7 10.0 21.6 9.1 10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.6 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.10 1.3 1.6 1.5 0.3 0.7 0.2 0.3 0.9 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 6.5 4.3 4.4 4.4 2.8 9.1 7.2 15.5 6.5 7.5
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.7 0.7 0.4 1.2 0.9 1.8 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.5 0.9 0.9 0.8 2.4 1.4 3.0 1.1 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.2 1.4 4.4 4.4 3.8 12.3 2.7 5.8 4.6 5.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.3 1.4 1.3 0.6 1.9 0.7 1.4 0.1 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 4.2 0 0.0 0 0.0
67. Rauta ja teräs 0.6 0.4 1.2 1.2 0.3 0.9 0.10 2.0 0.6 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.7 1.5 1.4 1.5 4.8 0.9 1.8 3.9 4.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 65.4 43.3 26.7 26.7 13.3 44.1 15.0 32.4 40.8 47.6
71. Voimakoneet ja moottorit 46.0 30.5 8.2 8.1 1.9 6.0 2.6 5.5 27.2 31.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.1 4.7 5.9 5.9 3.1 10.2 2.9 6.2 3.2 3.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.2 2.8 3.1 3.0 2.7 8.8 3.9 8.2 4.2 4.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 0.7 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.6 0.3 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.5 1.6 0.10 0.9 3.4 11.2 1.9 4.0 0.9 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.6 1.7 6.0 6.0 1.4 4.3 1.10 4.1 3.8 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.10 1.3 2.0 2.0 0.9 2.7 1.7 3.5 0.9 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.9 3.2 6.0 6.0 2.5 8.2 5.0 10.7 2.8 3.3
87. Kojeet,mittarit yms. 3.6 2.4 4.0 4.0 1.8 5.8 4.5 9.6 2.1 2.4
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.4 1.4 1.4 0.6 1.7 0.3 0.6 0.3 0.3
9. Muut tavarat 1.5 1.0 0.4 0.4 1.3 4.2 2.7 5.7 0.7 0.7
93. Erittelemätön 1.3 0.8 0.3 0.2 1.3 4.1 2.6 5.5 0.5 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 150.10 100.0 100.1 100.0 30.2 100.0 46.3 100.0 85.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 0.5 0.10 0.7 0.9 0.6 0.9 0.8 0.9 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.5 0.10 0.7 0.9 0.6 0.9 0.8 0.9 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 170.3 94.9 140.1 98.3 109.10 76.8 104.2 97.6 79.1 91.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 170.3 94.9 140.1 98.3 109.10 76.8 104.2 97.6 79.1 91.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.1 0.6 1.4 0.9 16.10 11.8 1.4 1.2 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.0 0.6 1.3 0.9 3.1 2.1 1.4 1.2 0 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 13.10 9.7 0 0.0 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.9 3.8 0 0.0 10.2 7.1 0.1 0.0 6.5 7.5
67. Rauta ja teräs 6.9 3.8 0 0.0 10.2 7.1 0.1 0.0 6.5 7.5
9. Muut tavarat 0.2 0.1 0.1 0.1 5.2 3.6 0.3 0.3 0.3 0.3
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.1 0.1 5.2 3.6 0.3 0.3 0.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 179.4 100.0 142.5 100.0 143.1 100.0 106.8 100.0 86.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu