Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.10.0
Tuonnista0.20.20.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.9 11.9 45.1 36.8 50.2 33.2 11.1 11.0 1.7 5.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.2 0.3 0.2 4.8 3.1 8.6 8.5 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 12.7 8.9 41.2 33.6 44.7 29.6 0.1 0.1 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.2 2.2 2.7 2.2 0.2 0.1 1.9 1.8 0.10 3.1
08. Rehuaineet 0.4 0.2 0.9 0.7 0.3 0.2 0 0.0 0.5 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.6 3.3 4.1 3.3 17.4 11.5 3.0 3.0 3.3 10.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.0 10.6 7.0 0 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 3.9 2.8 3.5 2.8 3.9 2.6 2.6 2.6 3.1 10.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 0 0.0 2.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 15.2 10.7 0.1 0.0 0.1 0.0 40.7 40.6 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 15.2 10.7 0.1 0.0 0.1 0.0 40.7 40.6 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.9 7.7 10.4 8.5 9.6 6.4 8.1 8.0 4.5 14.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.5 0.2 0.1 1.10 1.3 1.6 1.5 0.3 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 8.6 6.0 8.4 6.8 6.5 4.3 4.4 4.4 2.8 9.1
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.7 0.4 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 0.7 1.0 0.8 0.8 0.5 0.9 0.9 0.8 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 2.6 2.2 1.8 2.2 1.4 4.4 4.4 3.8 12.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.5 0 0.0 0.4 0.3 1.4 1.3 0.6 1.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 4.2
67. Rauta ja teräs 0.5 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 1.2 1.2 0.3 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.1 1.5 1.6 1.3 1.1 0.7 1.5 1.4 1.5 4.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 87.7 62.1 48.5 39.5 65.4 43.3 26.7 26.7 13.3 44.1
71. Voimakoneet ja moottorit 68.7 48.6 18.4 15.0 46.0 30.5 8.2 8.1 1.9 6.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.7 2.6 12.3 10.0 7.1 4.7 5.9 5.9 3.1 10.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.7 4.0 9.5 7.7 4.2 2.8 3.1 3.0 2.7 8.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.4 0.7 0.5 1.2 0.7 0.3 0.3 0.1 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.6 2.5 0.9 0.7 2.5 1.6 0.10 0.9 3.4 11.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.4 2.3 2.10 2.4 2.6 1.7 6.0 6.0 1.4 4.3
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.4 3.0 2.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 1.0 0.9 0.7 1.10 1.3 2.0 2.0 0.9 2.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.9 1.3 11.6 9.4 4.9 3.2 6.0 6.0 2.5 8.2
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 1.0 2.6 2.1 3.6 2.4 4.0 4.0 1.8 5.8
89. Muut valmiit tavarat 0.3 0.1 8.4 6.8 0.6 0.4 1.4 1.4 0.6 1.7
9. Muut tavarat 0.6 0.4 0.9 0.7 1.5 1.0 0.4 0.4 1.3 4.2
93. Erittelemätön 0.3 0.2 0.8 0.6 1.3 0.8 0.3 0.2 1.3 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 141.2 100.0 122.6 100.0 150.10 100.0 100.1 100.0 30.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 0.3 1.6 0.5 0.9 0.5 0.10 0.7 0.9 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.3 1.6 0.5 0.9 0.5 0.10 0.7 0.9 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 395.7 87.6 333.2 99.3 170.3 94.9 140.1 98.3 109.10 76.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 395.7 87.6 333.2 99.3 170.3 94.9 140.1 98.3 109.10 76.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.8 3.3 0.4 0.1 1.1 0.6 1.4 0.9 16.10 11.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.2 0.1 0.0 1.0 0.6 1.3 0.9 3.1 2.1
56. Lannoitteet, valmistetut 13.7 3.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 13.10 9.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.9 1.7 0.1 0.0 6.9 3.8 0 0.0 10.2 7.1
67. Rauta ja teräs 7.9 1.7 0 0.0 6.9 3.8 0 0.0 10.2 7.1
9. Muut tavarat 31.9 7.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 5.2 3.6
93. Erittelemätön 31.9 7.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 5.2 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 451.6 100.0 335.7 100.0 179.4 100.0 142.5 100.0 143.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu