Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Marokkoon (7140) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet190.3 463.0 -58.9
00. Elävät eläimet1.2 1.4 -8.4
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat6.3 17.5 -64.4
03. Kala- ja kalavalmisteet1.4 0.8 78.7
04. Vilja ja viljatuotteet14.2 204.5 -93.1
05. Hedelmät ja kasvikset23.9 17.10 33.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.3 -27.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.4 1.6 -15.7
08. Rehuaineet136.8 215.4 -36.5
09. Erinäiset elintarvikkeet5.1 3.9 31.7
1. Juomat ja tupakka6.2 4.3 43.8
11. Juomat6.1 4.3 44.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -18.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat47.8 79.4 -39.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.1 25.2 -95.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.4 34.4
24. Puutavara ja korkki3.8 5.9 -34.9
25. Paperimassa10.1 10.7 -5.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.6 4.6 -43.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat26.3 29.6 -11.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.8 3.5 7.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta990.7 890.0 11.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.194.6 199.2 -2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet550.9 549.9 0.2
34. Kaasut245.3 141.0 74.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4.9 17.7 -72.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat4.1 9.7 -58.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 7.10 -92.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet215.5 110.5 95.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet118.4 56.1 111.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.9 1.10 -5.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.7 0.8 -18.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.3 9.1 25.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.3 2.8 16.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.2 -12.8
57. Muovit, valmistamattomat59.6 25.6 133.0
58. Muovit, valmistetut3.9 3.4 16.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet16.5 10.8 53.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan88.2 109.1 -19.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -39.1
62. Kumituotteet4.3 1.10 119.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.2 104.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä25.8 51.4 -50.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet32.2 33.7 -4.6
66. Kivennäisainetuotteet0.6 0.8 -31.0
67. Rauta ja teräs0.6 4.6 -87.4
68. Muut metallit2.4 0.9 169.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista22.4 15.8 42.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,167.4 437.8 166.7
71. Voimakoneet ja moottorit8.3 7.7 7.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet85.5 66.7 28.1
73. Metalliteollisuuskoneet2.5 1.10 29.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet20.7 24.3 -14.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.6 6.7 14.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet13.7 10.1 35.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet52.2 52.5 -0.6
78. Moottoriajoneuvot24.2 32.7 -26.0
79. Muut kuljetusvälineet953.0 235.5 304.7
8. Erinäiset valmiit tavarat61.8 93.4 -33.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 0.4 304.2
82. Huonekalut1.2 1.2 -5.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 115.7
84. Vaatteet0.5 0.5 -8.4
85. Jalkineet1.1 2.0 -47.4
87. Kojeet,mittarit yms.20.7 27.2 -24.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.1 2.3 -52.1
89. Muut valmiit tavarat36.1 60.1 -39.9
9. Muut tavarat33.3 28.2 18.4
93. Erittelemätön17.6 13.7 29.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.2 -29.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND15.7 14.4 8.7
Kaikki ryhmät yhteensä2,805.7 2,233.0 25.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Marokosta (7140) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet172.5 156.4 10.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet40.1 42.9 -6.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.2 75.4
05. Hedelmät ja kasvikset124.0 104.7 18.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -73.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.1 4.5 -32.5
08. Rehuaineet1.7 1.3 34.9
09. Erinäiset elintarvikkeet3.4 3.1 10.7
1. Juomat ja tupakka0.2 0.3 -28.8
11. Juomat0.2 0.3 -28.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat35.7 65.10 -46.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -66.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 13.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat25.10 51.1 -49.2
28. Malmit ja metalliromu0.2 1.8 -91.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.6 13.2 -27.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat24.4 16.7 45.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 0.8 13.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat23.5 15.10 47.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet651.7 555.5 17.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.0 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet41.2 10.9 277.8
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet12.9 0.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet6.3 6.2 3.0
56. Lannoitteet, valmistetut584.10 534.4 9.5
57. Muovit, valmistamattomat5.1 3.7 40.9
58. Muovit, valmistetut0.3 0.3 3.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.2 -73.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan36.9 53.5 -31.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.7 -8.2
62. Kumituotteet0.4 0.8 -53.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.4 -7.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.1 1.2 -7.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.9 8.0 -2.2
66. Kivennäisainetuotteet9.9 8.2 20.4
67. Rauta ja teräs8.5 19.2 -55.7
68. Muut metallit7.2 14.2 -49.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.3 1.2 14.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet128.2 119.8 7.0
71. Voimakoneet ja moottorit19.3 18.5 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.2 0.1 49.4
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 301.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet5.7 4.0 41.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.3 0.2 60.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.4 1.9 -26.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet80.5 88.9 -9.4
78. Moottoriajoneuvot2.2 1.2 83.2
79. Muut kuljetusvälineet18.9 5.3 261.7
8. Erinäiset valmiit tavarat130.6 127.5 2.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.7 1.9 -63.8
82. Huonekalut3.3 2.5 31.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.6 1.2 35.6
84. Vaatteet106.6 101.3 5.3
85. Jalkineet10.9 9.6 13.0
87. Kojeet,mittarit yms.1.6 3.2 -52.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -65.4
89. Muut valmiit tavarat6.2 7.10 -23.1
9. Muut tavarat38.7 29.4 31.8
93. Erittelemätön10.0 5.2 95.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY28.7 24.3 18.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,218.4 1,124.8 8.3

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu