Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen-Seelantiin (6141) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet323.8 346.4 -6.5
00. Elävät eläimet1.2 31.8 -96.4
01. Liha ja lihatuotteet24.8 21.4 15.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat54.2 43.9 23.5
03. Kala- ja kalavalmisteet9.7 8.0 21.1
04. Vilja ja viljatuotteet23.8 33.2 -28.3
05. Hedelmät ja kasvikset57.4 61.0 -6.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja34.3 29.2 17.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5.10 6.7 -10.2
08. Rehuaineet71.9 66.2 8.6
09. Erinäiset elintarvikkeet40.9 45.5 -9.9
1. Juomat ja tupakka18.8 20.6 -8.9
11. Juomat18.7 20.5 -8.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 8.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat23.3 24.4 -4.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.2 -60.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.4 0.7 -38.4
24. Puutavara ja korkki3.5 5.3 -33.7
25. Paperimassa0.7 0.8 -14.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.1 0.9 148.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.6 2.10 -11.5
28. Malmit ja metalliromu0.9 0.6 49.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13.3 13.4 -0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta59.8 32.6 83.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.2 -33.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet59.4 32.1 85.2
34. Kaasut0.3 0.4 -38.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.8 1.3 115.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.10 0.9 131.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.4 107.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 12.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet261.3 271.6 -3.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet35.7 42.3 -15.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet7.8 8.8 -11.8
53. Väri- ja parkitusaineet9.2 9.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet57.4 41.5 38.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet31.9 36.9 -13.7
56. Lannoitteet, valmistetut3.10 1.6 144.8
57. Muovit, valmistamattomat28.4 28.4 -0.1
58. Muovit, valmistetut21.2 25.3 -16.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet66.2 77.8 -14.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan102.8 128.8 -20.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.4 0.3 52.8
62. Kumituotteet8.9 11.7 -23.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.2 4.3 -26.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä17.3 19.7 -12.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet18.3 25.8 -29.2
66. Kivennäisainetuotteet14.0 21.6 -35.4
67. Rauta ja teräs3.10 5.7 -30.4
68. Muut metallit5.7 4.8 19.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista31.4 35.2 -10.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet888.7 1,266.1 -29.8
71. Voimakoneet ja moottorit60.9 98.4 -38.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet73.1 120.0 -39.1
73. Metalliteollisuuskoneet7.5 10.1 -25.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet91.10 116.6 -21.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet31.3 28.4 10.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet62.0 72.9 -15.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet72.9 83.3 -12.5
78. Moottoriajoneuvot128.2 295.5 -56.6
79. Muut kuljetusvälineet361.3 441.3 -18.1
8. Erinäiset valmiit tavarat187.3 225.5 -16.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.6 5.6 -35.4
82. Huonekalut6.5 9.2 -29.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.9 1.4 -34.7
84. Vaatteet9.1 10.1 -9.8
85. Jalkineet1.5 2.8 -47.5
87. Kojeet,mittarit yms.86.3 97.9 -11.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.2 4.10 -15.3
89. Muut valmiit tavarat75.4 93.9 -19.7
9. Muut tavarat200.7 233.4 -14.0
93. Erittelemätön20.2 28.3 -28.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)10.7 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen4.0 7.2 -44.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain157.5 195.3 -19.4
Kaikki ryhmät yhteensä2,068.9 2,550.3 -18.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (6141) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,478.9 1,385.8 6.7
00. Elävät eläimet2.7 2.7 -1.4
01. Liha ja lihatuotteet934.1 853.1 9.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat217.7 203.1 7.2
03. Kala- ja kalavalmisteet96.10 114.7 -15.4
04. Vilja ja viljatuotteet1.10 1.10 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset147.3 123.8 19.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja36.8 28.8 27.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.7 0.2 261.2
08. Rehuaineet32.4 33.3 -2.8
09. Erinäiset elintarvikkeet8.8 24.6 -64.4
1. Juomat ja tupakka331.2 315.6 4.9
11. Juomat331.2 315.6 4.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat166.7 186.9 -10.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 36.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.4 0.5 -10.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -45.5
24. Puutavara ja korkki94.8 98.5 -3.8
25. Paperimassa01.5 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.2 4.8 -14.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.0 1.8 14.0
28. Malmit ja metalliromu8.4 0.3 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet57.1 79.6 -28.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.3 0.4 -22.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.4 -25.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.1 117.8
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat16.6 10.9 53.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat16.1 10.2 58.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.7 -24.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 244.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet236.0 203.9 15.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.2 5.3 75.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.2 -47.9
53. Väri- ja parkitusaineet16.7 2.10 468.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet45.1 43.4 4.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12.6 11.1 13.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -65.4
57. Muovit, valmistamattomat1.5 0.2 634.8
58. Muovit, valmistetut2.4 1.8 36.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet148.7 139.2 6.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan72.3 83.6 -13.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.9 1.2 -29.5
62. Kumituotteet1.5 1.10 -24.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut12.9 16.1 -20.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.10 4.7 -80.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet13.8 20.1 -31.8
66. Kivennäisainetuotteet4.3 4.5 -6.3
67. Rauta ja teräs12.1 0.7 ..
68. Muut metallit13.5 20.2 -33.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.10 14.5 -10.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet286.9 265.4 8.1
71. Voimakoneet ja moottorit11.5 15.3 -25.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet89.9 74.7 20.4
73. Metalliteollisuuskoneet12.5 17.3 -28.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet68.3 60.1 13.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6.0 7.1 -14.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet18.3 18.4 -0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet54.6 54.8 -0.4
78. Moottoriajoneuvot3.8 5.8 -34.2
79. Muut kuljetusvälineet22.3 12.3 81.3
8. Erinäiset valmiit tavarat177.9 150.7 18.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.10 2.7 -28.9
82. Huonekalut2.0 1.8 11.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -26.2
84. Vaatteet2.7 2.7 0.9
85. Jalkineet0.2 0.5 -73.4
87. Kojeet,mittarit yms.137.1 107.3 27.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.2 0.4 -61.4
89. Muut valmiit tavarat34.0 35.5 -4.2
9. Muut tavarat186.4 301.2 -38.1
93. Erittelemätön174.8 289.8 -39.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.1 442.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta9.6 10.7 -11.1
Kaikki ryhmät yhteensä2,952.8 2,903.8 1.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu