Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen Seelantiin (6141) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet398.4 330.7 20.5
00. Elävät eläimet31.8 16.5 92.5
01. Liha ja lihatuotteet24.2 17.8 36.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat48.9 40.5 20.8
03. Kala- ja kalavalmisteet9.7 4.6 111.0
04. Vilja ja viljatuotteet34.7 16.6 109.0
05. Hedelmät ja kasvikset72.4 70.3 3.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja32.6 29.4 10.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.5 6.7 12.2
08. Rehuaineet86.9 78.0 11.4
09. Erinäiset elintarvikkeet50.1 50.7 -1.1
1. Juomat ja tupakka25.1 22.9 9.4
11. Juomat24.10 21.10 13.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.10 -89.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat26.10 33.3 -19.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 8.3 -98.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.7 0.9 -21.5
24. Puutavara ja korkki5.7 6.5 -12.4
25. Paperimassa0.8 0.9 -14.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.9 0.5 76.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3.5 3.5 0.3
28. Malmit ja metalliromu0.7 0.10 -32.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.9 11.10 24.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta38.7 35.2 9.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.1 126.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet38.1 34.8 9.3
34. Kaasut0.5 0.3 59.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.6 2.1 -28.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.10 1.5 -35.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.5 -21.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.3 4.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet308.8 294.9 4.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet43.7 30.6 42.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10.10 11.10 -8.4
53. Väri- ja parkitusaineet10.4 11.5 -9.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet46.6 62.6 -25.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet42.9 43.1 -0.6
56. Lannoitteet, valmistetut4.7 4.2 10.4
57. Muovit, valmistamattomat32.6 32.8 -0.5
58. Muovit, valmistetut28.10 32.8 -11.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet88.4 65.7 34.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan145.6 145.9 -0.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.3 -1.3
62. Kumituotteet13.8 15.2 -9.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.9 4.5 8.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä22.6 23.9 -5.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet28.9 30.7 -6.0
66. Kivennäisainetuotteet23.7 18.2 30.2
67. Rauta ja teräs6.1 6.9 -11.3
68. Muut metallit5.5 8.9 -38.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista40.1 37.6 6.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,413.7 1,744.5 -19.0
71. Voimakoneet ja moottorit103.3 66.0 56.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet136.6 157.7 -13.4
73. Metalliteollisuuskoneet11.4 10.7 6.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet131.7 139.3 -5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet33.4 48.4 -30.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet81.4 67.7 20.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet95.3 95.5 -0.2
78. Moottoriajoneuvot327.0 301.8 8.4
79. Muut kuljetusvälineet494.1 857.9 -42.4
8. Erinäiset valmiit tavarat257.6 236.4 9.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6.1 5.6 8.6
82. Huonekalut10.1 8.7 16.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.6 0.9 84.2
84. Vaatteet11.4 13.3 -14.2
85. Jalkineet2.9 4.8 -39.7
87. Kojeet,mittarit yms.111.9 95.9 16.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.8 5.7 1.6
89. Muut valmiit tavarat108.1 101.9 6.2
9. Muut tavarat261.6 266.3 -1.7
93. Erittelemätön30.8 40.10 -24.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.2 -17.0
97. Kulta, ei monetaarinen7.4 3.2 134.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND220.2 213.0 3.4
Kaikki ryhmät yhteensä2,877.6 3,111.7 -7.5

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Uudesta Seelannista (6141) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,470.3 1,616.5 -9.0
00. Elävät eläimet3.1 3.3 -7.3
01. Liha ja lihatuotteet899.5 1,090.3 -17.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat207.10 190.4 9.2
03. Kala- ja kalavalmisteet127.4 102.1 24.8
04. Vilja ja viljatuotteet2.2 2.2 -0.1
05. Hedelmät ja kasvikset136.9 147.9 -7.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja31.10 30.4 5.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.2 7.3
08. Rehuaineet35.10 40.9 -12.0
09. Erinäiset elintarvikkeet25.4 9.2 176.9
1. Juomat ja tupakka351.8 343.5 2.4
11. Juomat351.8 343.5 2.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat208.3 215.5 -3.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 6.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.5 0.3 94.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 263.9
24. Puutavara ja korkki110.5 114.6 -3.5
25. Paperimassa1.9 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.6 4.5 24.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.9 2.2 -14.3
28. Malmit ja metalliromu0.5 10.5 -95.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet87.6 83.5 4.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.4 0.3 31.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.4 0.3 34.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.1 -49.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12.1 17.5 -30.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat11.4 16.10 -32.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 0.5 40.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet220.7 227.9 -3.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet5.7 6.4 -10.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.2 15.6
53. Väri- ja parkitusaineet2.10 3.0 -0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet49.9 48.7 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet11.7 12.2 -4.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 219.9
57. Muovit, valmistamattomat0.8 2.3 -67.6
58. Muovit, valmistetut1.9 2.6 -27.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet147.8 152.8 -3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan94.8 131.8 -28.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.3 1.9 -29.2
62. Kumituotteet2.3 2.3 -2.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut18.4 18.1 1.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.1 4.7 8.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet22.5 17.7 27.5
66. Kivennäisainetuotteet5.0 6.5 -23.1
67. Rauta ja teräs1.1 39.6 -97.3
68. Muut metallit23.4 22.8 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista15.10 18.5 -13.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet300.9 309.7 -2.8
71. Voimakoneet ja moottorit17.7 13.7 29.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet82.10 104.0 -20.2
73. Metalliteollisuuskoneet21.7 14.4 50.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet69.4 65.2 6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.3 6.2 33.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet20.1 23.1 -13.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet61.7 68.5 -9.9
78. Moottoriajoneuvot6.4 4.3 48.4
79. Muut kuljetusvälineet13.0 10.6 23.8
8. Erinäiset valmiit tavarat168.8 157.4 7.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.9 2.10 -0.9
82. Huonekalut1.10 1.6 23.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 -37.3
84. Vaatteet2.9 3.1 -5.1
85. Jalkineet0.6 0.3 87.2
87. Kojeet,mittarit yms.120.8 112.5 7.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.4 0.4 1.0
89. Muut valmiit tavarat39.4 36.6 7.5
9. Muut tavarat350.7 252.4 38.9
93. Erittelemätön337.9 237.5 42.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -39.8
97. Kulta, ei monetaarinen01.4 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY12.2 11.6 4.9
Kaikki ryhmät yhteensä3,178.3 3,272.0 -2.9

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu