Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-toukokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen Seelantiin (6141) 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet195.5 198.9 -1.7
00. Elävät eläimet1.2 7.2 -84.3
01. Liha ja lihatuotteet16.8 11.4 47.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat34.6 29.3 18.3
03. Kala- ja kalavalmisteet6.5 5.8 12.2
04. Vilja ja viljatuotteet6.5 24.1 -73.2
05. Hedelmät ja kasvikset34.8 36.7 -5.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja20.0 19.3 3.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.6 4.2 -15.1
08. Rehuaineet46.6 30.10 50.6
09. Erinäiset elintarvikkeet25.2 30.3 -16.8
1. Juomat ja tupakka10.8 11.6 -6.9
11. Juomat10.7 11.5 -7.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 84.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat15.4 14.10 2.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.2 -56.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.4 -29.8
24. Puutavara ja korkki1.10 2.9 -32.6
25. Paperimassa0.4 0.4 -7.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.8 0.4 374.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.5 1.8 -13.9
28. Malmit ja metalliromu0.8 0.6 30.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.9 8.7 2.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta55.3 20.6 168.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet55.1 20.4 170.9
34. Kaasut0.2 0.2 -14.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.0 0.9 137.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.6 0.6 187.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.2 35.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 43.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet168.10 174.3 -3.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet27.0 28.3 -4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet5.1 5.8 -12.9
53. Väri- ja parkitusaineet6.5 5.8 12.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet35.4 26.0 35.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet18.6 21.3 -12.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.6 -21.7
57. Muovit, valmistamattomat18.4 18.0 2.1
58. Muovit, valmistetut14.5 15.9 -8.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet43.4 52.9 -17.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan63.7 78.1 -18.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.2 61.6
62. Kumituotteet5.4 6.2 -12.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.8 3.1 -42.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11.4 11.6 -2.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet10.1 14.9 -32.1
66. Kivennäisainetuotteet8.7 14.9 -41.9
67. Rauta ja teräs2.4 3.2 -25.3
68. Muut metallit3.4 2.8 23.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista20.5 21.7 -5.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet570.8 707.5 -19.3
71. Voimakoneet ja moottorit38.8 43.6 -10.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet44.2 73.8 -40.1
73. Metalliteollisuuskoneet5.5 6.9 -21.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet55.4 70.4 -21.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet21.2 16.6 28.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet33.4 39.2 -14.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet46.4 50.1 -7.4
78. Moottoriajoneuvot82.3 153.3 -46.3
79. Muut kuljetusvälineet243.10 253.10 -3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat116.5 138.10 -16.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.5 3.8 -35.0
82. Huonekalut4.4 5.9 -25.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 0.8 -25.9
84. Vaatteet6.5 6.7 -3.8
85. Jalkineet0.9 2.3 -64.1
87. Kojeet,mittarit yms.51.3 61.5 -16.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.6 2.9 -11.8
89. Muut valmiit tavarat48.1 55.3 -13.0
9. Muut tavarat123.8 132.7 -6.8
93. Erittelemätön14.5 17.1 -15.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.7 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen2.1 2.3 -9.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain101.9 112.8 -9.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,322.3 1,478.1 -10.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta Seelannista (6141) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet881.5 856.3 2.9
00. Elävät eläimet1.6 1.10 -21.6
01. Liha ja lihatuotteet565.3 556.2 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat149.7 122.7 22.0
03. Kala- ja kalavalmisteet65.4 71.5 -8.6
04. Vilja ja viljatuotteet1.7 1.2 46.0
05. Hedelmät ja kasvikset50.8 40.7 24.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja23.8 17.7 34.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 -27.2
08. Rehuaineet18.8 24.8 -24.3
09. Erinäiset elintarvikkeet4.9 19.8 -75.6
1. Juomat ja tupakka226.0 210.4 7.4
11. Juomat226.0 210.4 7.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat93.4 111.7 -16.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -40.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.4 -10.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -36.8
24. Puutavara ja korkki51.6 61.0 -15.4
25. Paperimassa01.2 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.8 3.4 -18.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 1.2 6.3
28. Malmit ja metalliromu3.3 0.3 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet34.3 44.5 -22.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.2 0.3 -43.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.3 -48.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.1 117.8
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat7.7 6.6 16.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat7.7 6.1 25.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.5 -93.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet150.6 121.0 24.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.4 2.8 -14.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 57.9
53. Väri- ja parkitusaineet10.9 2.2 402.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet28.2 27.8 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet6.8 7.7 -11.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat0.10 0.2 494.2
58. Muovit, valmistetut1.4 1.2 22.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet100.1 79.4 26.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan48.10 52.7 -7.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.7 -6.7
62. Kumituotteet0.9 1.2 -26.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut7.6 8.10 -15.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.7 4.0 -82.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet8.4 12.8 -34.7
66. Kivennäisainetuotteet2.6 3.1 -15.1
67. Rauta ja teräs9.4 0.4 ..
68. Muut metallit12.4 12.3 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista6.8 9.6 -29.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet177.9 161.9 9.9
71. Voimakoneet ja moottorit6.9 9.4 -26.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet52.4 47.6 10.1
73. Metalliteollisuuskoneet7.3 7.9 -7.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet44.3 38.1 16.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.7 4.1 -10.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10.3 11.4 -9.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet32.8 35.2 -6.9
78. Moottoriajoneuvot2.0 3.3 -39.9
79. Muut kuljetusvälineet18.5 5.2 259.2
8. Erinäiset valmiit tavarat95.8 97.1 -1.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.1 1.5 -26.2
82. Huonekalut1.1 1.1 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -47.1
84. Vaatteet1.7 1.4 21.9
85. Jalkineet0.1 0.1 22.1
87. Kojeet,mittarit yms.74.1 70.3 5.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.3 -90.8
89. Muut valmiit tavarat17.8 22.7 -21.6
9. Muut tavarat130.6 156.6 -16.6
93. Erittelemätön123.9 149.10 -17.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 110.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5.9 6.4 -7.6
Kaikki ryhmät yhteensä1,812.2 1,774.3 2.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu