Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet85.3 76.4 11.7
00. Elävät eläimet00.2 ..
01. Liha ja lihatuotteet5.10 5.8 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat8.7 15.8 -45.5
03. Kala- ja kalavalmisteet2.2 2.8 -23.1
04. Vilja ja viljatuotteet8.4 1.8 378.5
05. Hedelmät ja kasvikset14.3 16.6 -13.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja10.4 8.1 27.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.3 1.8 31.8
08. Rehuaineet24.1 14.5 65.9
09. Erinäiset elintarvikkeet9.4 9.3 1.2
1. Juomat ja tupakka3.9 4.1 -4.9
11. Juomat3.9 4.1 -5.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 22.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat6.6 7.2 -9.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -40.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.1 280.6
24. Puutavara ja korkki0.7 0.10 -29.9
25. Paperimassa0.2 0.2 -38.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 1.2 -77.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 0.5 180.6
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.2 105.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.8 4.3 -12.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta10.6 49.3 -78.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 35.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet10.5 49.3 -78.8
34. Kaasut0.1 0.1 291.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 1.1 -78.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.9 -85.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -31.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet56.7 56.9 -0.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.1 7.1 -70.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.7 1.7 5.1
53. Väri- ja parkitusaineet2.2 3.0 -28.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet12.8 12.2 4.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.4 6.6 41.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.2 189.3
57. Muovit, valmistamattomat6.9 6.6 4.2
58. Muovit, valmistetut7.4 6.3 17.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet14.1 13.6 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan25.8 28.5 -9.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.3 -84.0
62. Kumituotteet2.8 2.7 5.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.3 0.9 46.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.9 5.4 -27.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.4 4.8 12.8
66. Kivennäisainetuotteet2.9 3.7 -20.9
67. Rauta ja teräs0.9 0.9 6.5
68. Muut metallit1.8 2.1 -16.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.1 8.1 -13.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet178.3 287.7 -38.0
71. Voimakoneet ja moottorit12.2 13.5 -9.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet23.9 21.5 11.3
73. Metalliteollisuuskoneet1.9 2.1 -8.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet22.3 26.7 -16.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.7 10.8 -47.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet16.5 13.8 19.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet20.2 19.2 5.0
78. Moottoriajoneuvot24.7 42.6 -42.2
79. Muut kuljetusvälineet51.4 137.9 -62.7
8. Erinäiset valmiit tavarat54.5 51.2 6.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.8 1.4 -44.3
82. Huonekalut1.0 1.10 -49.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.3 -44.4
84. Vaatteet1.9 2.8 -33.5
85. Jalkineet0.1 0.3 -66.9
87. Kojeet,mittarit yms.30.1 20.2 49.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.2 1.2 -2.9
89. Muut valmiit tavarat19.5 23.3 -16.5
9. Muut tavarat46.4 57.4 -19.2
93. Erittelemätön7.5 6.6 14.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.3 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen1.6 1.0 56.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain36.1 47.6 -24.2
Kaikki ryhmät yhteensä467.9 619.2 -24.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet261.1 291.8 -10.5
00. Elävät eläimet6.7 0.9 641.4
01. Liha ja lihatuotteet163.1 187.1 -12.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat43.5 59.6 -27.1
03. Kala- ja kalavalmisteet22.6 24.7 -8.6
04. Vilja ja viljatuotteet0.4 0.9 -56.2
05. Hedelmät ja kasvikset3.1 5.6 -45.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja11.3 7.1 59.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 49.4
08. Rehuaineet6.3 5.2 19.9
09. Erinäiset elintarvikkeet4.5 0.10 389.0
1. Juomat ja tupakka82.7 80.2 3.1
11. Juomat82.7 80.2 3.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat30.3 39.2 -22.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -97.8
24. Puutavara ja korkki21.10 22.7 -3.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.8 1.6 -51.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.6 0.4 42.6
28. Malmit ja metalliromu0.3 3.0 -92.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.8 11.6 -41.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0.1 -45.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.4 2.8 94.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat5.4 2.8 94.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet49.3 57.5 -14.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.7 1.2 -43.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 60.7
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.8 -63.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet10.8 11.2 -3.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.7 3.3 -18.9
57. Muovit, valmistamattomat0.2 0.2 -16.3
58. Muovit, valmistetut0.7 0.4 78.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet34.1 40.6 -16.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan12.8 23.3 -45.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.4 0.2 94.6
62. Kumituotteet0.3 0.4 -36.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.8 3.3 14.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.5 -66.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.10 3.9 -24.2
66. Kivennäisainetuotteet0.8 0.7 12.9
67. Rauta ja teräs0.6 1.9 -67.7
68. Muut metallit0.8 9.7 -92.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista3.3 3.1 6.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet69.7 66.6 4.6
71. Voimakoneet ja moottorit4.0 2.7 47.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet18.8 19.9 -5.4
73. Metalliteollisuuskoneet4.2 2.6 66.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet17.6 15.2 15.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.6 1.6 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.1 3.9 3.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet15.0 13.10 7.7
78. Moottoriajoneuvot1.1 0.8 30.7
79. Muut kuljetusvälineet3.6 6.2 -42.7
8. Erinäiset valmiit tavarat56.0 37.2 50.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.9 0.4 117.0
82. Huonekalut0.5 0.4 10.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 79.5
84. Vaatteet0.3 0.4 -18.8
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.46.5 28.7 62.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 316.0
89. Muut valmiit tavarat7.9 7.4 6.2
9. Muut tavarat44.6 62.5 -28.7
93. Erittelemätön40.3 59.7 -32.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 394.8
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta2.1 2.7 -21.7
Kaikki ryhmät yhteensä611.4 660.8 -7.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu