Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Uuteen Seelantiin (6141) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet115.4 124.7 -7.5
00. Elävät eläimet0.2 6.3 -97.1
01. Liha ja lihatuotteet11.2 6.0 87.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat20.9 20.5 1.8
03. Kala- ja kalavalmisteet3.3 3.2 2.6
04. Vilja ja viljatuotteet3.1 14.9 -79.5
05. Hedelmät ja kasvikset23.8 25.5 -6.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja13.0 11.7 11.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.5 2.5 2.4
08. Rehuaineet22.6 16.5 36.9
09. Erinäiset elintarvikkeet15.2 17.10 -15.7
1. Juomat ja tupakka6.3 7.0 -9.7
11. Juomat6.3 7.0 -10.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 244.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat9.6 8.8 10.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -64.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.3 -57.1
24. Puutavara ja korkki1.5 1.8 -14.5
25. Paperimassa0.3 0.4 -38.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.7 0.3 571.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 1.1 -25.9
28. Malmit ja metalliromu0.2 0.6 -77.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.3 4.6 15.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta49.6 11.5 333.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 122.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet49.5 11.3 339.6
34. Kaasut0.1 0.2 -67.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.4 0.5 218.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.2 0.3 282.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 30.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 356.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet92.10 111.10 -17.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet10.8 18.0 -40.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.8 2.7 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet4.4 3.2 36.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet21.2 15.9 33.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet10.6 12.1 -12.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.6 -46.1
57. Muovit, valmistamattomat11.1 10.8 2.7
58. Muovit, valmistetut10.4 9.8 6.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet21.8 39.2 -44.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan42.10 47.3 -9.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.1 303.8
62. Kumituotteet3.9 3.0 29.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.3 2.2 -39.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä7.4 8.2 -10.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.4 8.2 -9.7
66. Kivennäisainetuotteet6.1 9.8 -37.9
67. Rauta ja teräs1.5 1.8 -19.7
68. Muut metallit2.8 1.9 45.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.7 12.4 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet436.9 363.7 20.1
71. Voimakoneet ja moottorit24.4 22.8 7.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet29.6 37.1 -20.2
73. Metalliteollisuuskoneet3.8 3.10 -5.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet37.2 39.7 -6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet15.5 8.4 85.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet23.4 24.6 -4.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet31.5 31.0 1.5
78. Moottoriajoneuvot65.8 84.7 -22.3
79. Muut kuljetusvälineet206.2 112.0 84.1
8. Erinäiset valmiit tavarat80.10 82.1 -1.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.9 1.6 18.6
82. Huonekalut3.1 2.8 9.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.5 2.2
84. Vaatteet4.9 4.1 20.7
85. Jalkineet0.7 1.6 -60.7
87. Kojeet,mittarit yms.33.9 35.4 -4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.10 1.5 33.2
89. Muut valmiit tavarat34.4 34.10 -1.6
9. Muut tavarat84.10 76.4 11.3
93. Erittelemätön10.1 10.5 -4.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.2 0.1 428.8
97. Kulta, ei monetaarinen1.2 1.8 -35.6
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind70.7 63.7 11.0
Kaikki ryhmät yhteensä920.7 833.5 10.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta Seelannista (6141) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet509.7 435.7 17.0
00. Elävät eläimet1.6 0.8 112.1
01. Liha ja lihatuotteet341.7 300.3 13.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat89.9 61.7 45.6
03. Kala- ja kalavalmisteet41.10 35.4 18.5
04. Vilja ja viljatuotteet1.4 0.8 92.4
05. Hedelmät ja kasvikset8.3 6.6 25.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja13.1 10.2 28.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 589.5
08. Rehuaineet9.8 10.7 -7.8
09. Erinäiset elintarvikkeet2.3 9.7 -76.7
1. Juomat ja tupakka135.7 120.2 12.9
11. Juomat135.7 120.2 12.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat61.5 57.6 6.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -29.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.2 -52.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 31.6
24. Puutavara ja korkki36.2 31.9 13.6
25. Paperimassa00.7 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.1 1.8 18.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 0.8 4.8
28. Malmit ja metalliromu3.0 0.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet19.5 22.4 -13.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.2 0.1 58.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.1 40.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0..
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.9 4.1 43.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat5.9 3.8 53.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.3 -88.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet86.9 67.7 28.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.10 2.0 -1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 59.9
53. Väri- ja parkitusaineet3.9 0.10 312.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet16.3 19.2 -14.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.5 5.2 -13.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat0.3 0.2 71.6
58. Muovit, valmistetut0.9 0.8 14.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet59.3 39.7 49.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan34.9 28.7 21.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.4 0.4 5.9
62. Kumituotteet0.6 0.8 -15.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.5 4.7 17.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.6 3.1 -82.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.10 6.4 -6.3
66. Kivennäisainetuotteet2.1 1.8 17.7
67. Rauta ja teräs3.10 0.3 ..
68. Muut metallit11.3 5.8 97.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.8 5.8 -18.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet110.4 91.0 21.3
71. Voimakoneet ja moottorit4.0 6.5 -38.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet32.1 28.3 13.5
73. Metalliteollisuuskoneet4.7 5.2 -10.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet28.4 19.3 46.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.7 2.5 11.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.9 5.3 30.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet23.5 20.3 15.7
78. Moottoriajoneuvot1.4 1.8 -24.1
79. Muut kuljetusvälineet7.1 2.2 234.3
8. Erinäiset valmiit tavarat60.8 55.0 10.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.9 0.10 -13.1
82. Huonekalut0.6 0.5 9.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 60.1
84. Vaatteet0.9 0.9 -0.7
85. Jalkineet0.1 0.1 155.9
87. Kojeet,mittarit yms.47.5 41.8 13.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.2 -85.8
89. Muut valmiit tavarat11.1 10.8 2.2
9. Muut tavarat92.9 88.3 5.2
93. Erittelemätön88.5 84.6 4.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 107.3
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry4.1 3.6 15.2
Kaikki ryhmät yhteensä1,098.4 948.0 15.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu