Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Australiaan (AU) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,152.10 1,183.6 -2.6
00. Elävät eläimet4.4 1.2 268.6
01. Liha ja lihatuotteet230.5 264.5 -12.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat143.5 117.1 22.6
03. Kala- ja kalavalmisteet38.6 37.8 2.2
04. Vilja ja viljatuotteet64.9 61.8 4.9
05. Hedelmät ja kasvikset285.8 324.9 -12.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja26.2 27.1 -3.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä44.6 47.7 -6.6
08. Rehuaineet118.9 108.1 10.1
09. Erinäiset elintarvikkeet196.1 193.9 1.1
1. Juomat ja tupakka159.8 134.1 19.2
11. Juomat159.0 133.4 19.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 0.7 17.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat260.9 240.9 8.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -81.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet10.10 4.5 145.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi3.2 5.2 -39.6
24. Puutavara ja korkki18.9 18.1 4.3
25. Paperimassa16.4 15.9 3.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.9 2.7 46.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat22.10 23.7 -3.2
28. Malmit ja metalliromu128.8 115.1 11.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet56.2 56.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta818.1 1,334.7 -38.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.5 0.4 19.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet730.7 1,216.7 -39.9
34. Kaasut87.1 117.7 -26.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat15.6 17.3 -9.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat3.6 1.9 90.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat8.8 13.2 -33.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.3.3 2.3 42.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet3,448.7 3,362.7 2.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet161.6 154.0 4.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet166.1 239.8 -30.7
53. Väri- ja parkitusaineet74.2 85.3 -13.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,412.5 1,243.7 13.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet594.5 646.6 -8.1
56. Lannoitteet, valmistetut148.5 164.1 -9.5
57. Muovit, valmistamattomat135.9 135.8 0.1
58. Muovit, valmistetut170.8 165.7 3.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet585.1 528.1 10.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,431.6 1,488.8 -3.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat3.5 4.3 -19.6
62. Kumituotteet432.4 450.1 -3.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut57.6 76.5 -24.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä107.2 111.4 -3.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet124.1 133.6 -7.1
66. Kivennäisainetuotteet166.2 172.3 -3.6
67. Rauta ja teräs75.6 63.0 19.9
68. Muut metallit51.1 61.8 -17.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista414.3 416.1 -0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet9,704.1 10,978.10 -11.6
71. Voimakoneet ja moottorit758.2 715.0 6.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1,523.4 1,660.10 -8.3
73. Metalliteollisuuskoneet67.3 69.9 -3.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1,577.8 1,648.6 -4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet484.1 511.9 -5.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet998.1 991.6 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet999.3 1,142.3 -12.5
78. Moottoriajoneuvot2,460.0 2,905.2 -15.3
79. Muut kuljetusvälineet836.2 1,333.9 -37.3
8. Erinäiset valmiit tavarat3,021.2 3,268.8 -7.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet32.1 32.6 -1.6
82. Huonekalut53.5 64.4 -17.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.15.7 17.5 -9.9
84. Vaatteet109.7 118.1 -7.0
85. Jalkineet16.9 20.9 -19.1
87. Kojeet,mittarit yms.1,388.7 1,358.6 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot98.9 110.6 -10.5
89. Muut valmiit tavarat1,305.10 1,546.5 -15.6
9. Muut tavarat1,512.2 1,263.0 19.7
93. Erittelemätön119.9 147.5 -18.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)3.0 1.1 178.0
97. Kulta, ei monetaarinen510.2 169.2 201.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain868.9 939.0 -7.5
Kaikki ryhmät yhteensä21,524.8 23,272.4 -7.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2,516.4 2,571.1 -2.1
00. Elävät eläimet7.6 4.3 77.8
01. Liha ja lihatuotteet2,154.8 2,151.7 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat18.3 30.3 -39.8
03. Kala- ja kalavalmisteet59.5 47.6 25.2
04. Vilja ja viljatuotteet14.10 18.7 -19.6
05. Hedelmät ja kasvikset88.8 100.2 -11.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja73.2 86.8 -15.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.9 4.0 -4.0
08. Rehuaineet42.7 66.6 -35.9
09. Erinäiset elintarvikkeet53.1 61.3 -13.5
1. Juomat ja tupakka326.5 330.7 -1.3
11. Juomat326.5 330.7 -1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat283.8 544.4 -47.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.2 -84.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.3 0.6 107.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 ..
24. Puutavara ja korkki1.1 3.0 -65.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.9 6.0 -35.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat26.8 36.10 -27.4
28. Malmit ja metalliromu150.3 375.6 -60.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet100.6 122.3 -17.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.2 41.1 -94.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.2 41.1 -99.7
34. Kaasut2.0 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat32.1 39.6 -19.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat22.7 19.0 19.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat9.3 17.9 -48.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 2.8 -96.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,682.3 1,600.1 5.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet19.4 18.7 3.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet62.1 58.9 5.5
53. Väri- ja parkitusaineet35.8 24.5 45.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,139.4 1,140.4 -0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet91.7 88.4 3.8
56. Lannoitteet, valmistetut83.7 10.3 713.7
57. Muovit, valmistamattomat14.9 12.2 22.5
58. Muovit, valmistetut24.10 20.3 22.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet210.7 226.7 -7.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,089.2 1,563.6 -30.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.1 1.5 -28.3
62. Kumituotteet9.0 12.0 -25.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.6 5.7 -3.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä84.6 131.4 -35.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet29.9 27.8 7.5
66. Kivennäisainetuotteet113.3 155.5 -27.2
67. Rauta ja teräs289.8 381.7 -24.1
68. Muut metallit466.5 771.2 -39.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista89.9 77.1 16.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,212.5 1,395.2 -13.1
71. Voimakoneet ja moottorit63.1 64.3 -1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet152.9 155.9 -1.9
73. Metalliteollisuuskoneet17.3 28.7 -39.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet189.4 180.5 4.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet22.3 23.6 -5.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet106.0 142.8 -25.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet121.5 130.5 -6.9
78. Moottoriajoneuvot98.9 138.5 -28.6
79. Muut kuljetusvälineet441.5 530.8 -16.8
8. Erinäiset valmiit tavarat2,029.6 963.3 110.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet16.6 15.0 10.4
82. Huonekalut18.2 18.7 -2.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.1 1.2 -4.5
84. Vaatteet10.1 14.0 -27.9
85. Jalkineet8.1 8.3 -2.7
87. Kojeet,mittarit yms.370.4 380.8 -2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot7.9 13.2 -40.4
89. Muut valmiit tavarat1,597.5 512.5 211.7
9. Muut tavarat3,719.0 936.8 297.0
93. Erittelemätön779.9 732.7 6.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)2.5 1.8 37.8
97. Kulta, ei monetaarinen2,568.10 56.2 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta45.6 54.8 -16.8
Kaikki ryhmät yhteensä12,893.2 9,985.4 29.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu