Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Australiaan (AU) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet198.3 233.1 -14.9
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -86.7
01. Liha ja lihatuotteet44.1 63.3 -30.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat21.5 24.7 -13.1
03. Kala- ja kalavalmisteet8.0 8.1 -0.7
04. Vilja ja viljatuotteet10.3 11.1 -7.3
05. Hedelmät ja kasvikset52.4 59.8 -12.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.3 4.3 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.9 7.1 10.5
08. Rehuaineet13.3 21.5 -38.3
09. Erinäiset elintarvikkeet36.8 33.3 10.5
1. Juomat ja tupakka19.8 21.7 -8.7
11. Juomat19.7 21.6 -8.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.2 -32.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat22.1 26.0 -15.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.5 1.0 -52.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.3 55.2
24. Puutavara ja korkki2.8 3.6 -22.0
25. Paperimassa2.5 3.6 -30.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.5 0.7 -28.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.2 4.6 -7.9
28. Malmit ja metalliromu0.8 1.9 -59.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10.7 10.8 -1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta151.9 305.9 -50.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -10.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet128.4 294.5 -56.4
34. Kaasut23.4 11.3 107.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.8 1.5 -45.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -39.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.10 -67.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 0.3 29.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet556.6 615.6 -9.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet23.2 25.7 -9.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet33.6 22.6 49.2
53. Väri- ja parkitusaineet12.1 12.3 -1.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet206.7 252.3 -18.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet100.0 108.3 -7.6
56. Lannoitteet, valmistetut23.7 37.7 -37.2
57. Muovit, valmistamattomat24.2 22.5 7.2
58. Muovit, valmistetut29.10 33.6 -11.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet103.5 100.10 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan256.0 248.10 2.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.5 10.9
62. Kumituotteet73.2 73.8 -0.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut12.6 10.5 20.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä19.2 18.10 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet18.6 24.1 -22.9
66. Kivennäisainetuotteet48.9 22.2 119.9
67. Rauta ja teräs10.8 15.5 -30.2
68. Muut metallit6.10 14.3 -51.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista65.5 69.4 -5.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,480.8 1,668.8 -11.3
71. Voimakoneet ja moottorit98.5 134.5 -26.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet282.5 221.9 27.3
73. Metalliteollisuuskoneet14.0 9.9 41.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet224.1 259.4 -13.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet57.8 72.4 -20.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet144.6 169.8 -14.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet191.6 170.1 12.6
78. Moottoriajoneuvot343.6 472.4 -27.3
79. Muut kuljetusvälineet124.4 158.8 -21.7
8. Erinäiset valmiit tavarat544.7 540.9 0.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.0 5.1 -1.3
82. Huonekalut7.6 9.10 -24.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.0 3.2 -5.4
84. Vaatteet19.5 17.6 11.2
85. Jalkineet2.0 2.7 -24.9
87. Kojeet,mittarit yms.251.6 248.7 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot16.2 19.9 -18.6
89. Muut valmiit tavarat239.10 234.1 2.5
9. Muut tavarat204.6 241.5 -15.3
93. Erittelemätön14.5 24.1 -40.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.9 0.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen52.1 57.8 -9.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain136.2 158.7 -14.1
Kaikki ryhmät yhteensä3,435.1 3,903.4 -12.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet305.2 469.10 -35.1
00. Elävät eläimet7.3 4.8 50.8
01. Liha ja lihatuotteet235.9 421.1 -44.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.9 1.9 111.5
03. Kala- ja kalavalmisteet13.3 8.8 51.2
04. Vilja ja viljatuotteet1.7 3.0 -43.0
05. Hedelmät ja kasvikset23.9 7.6 213.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.6 2.2 17.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.5 0.7 -34.2
08. Rehuaineet5.2 10.0 -48.8
09. Erinäiset elintarvikkeet11.4 10.2 12.4
1. Juomat ja tupakka49.10 52.1 -4.2
11. Juomat49.10 52.1 -4.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat50.0 81.9 -38.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 -4.2
24. Puutavara ja korkki0.2 0.1 225.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.8 -99.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.5 5.6 -3.3
28. Malmit ja metalliromu25.8 57.9 -55.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet18.6 17.5 6.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0.1 -54.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.1 -54.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.2 8.8 -87.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 6.10 -98.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.0 1.9 -47.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 113.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet244.3 298.5 -18.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.6 0.9 -40.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10.4 11.4 -9.0
53. Väri- ja parkitusaineet2.6 1.5 74.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet147.8 228.2 -35.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.1 15.2 32.8
56. Lannoitteet, valmistetut22.6 2.2 966.2
57. Muovit, valmistamattomat2.4 2.7 -10.2
58. Muovit, valmistetut3.1 3.1 2.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet35.1 33.8 3.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan169.2 233.5 -27.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.2 -9.3
62. Kumituotteet1.5 1.7 -12.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.8 -27.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä14.4 18.8 -23.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.3 4.8 -11.9
66. Kivennäisainetuotteet23.9 33.9 -29.7
67. Rauta ja teräs36.1 52.4 -31.3
68. Muut metallit72.5 103.8 -30.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista16.2 17.4 -6.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet194.8 220.2 -11.5
71. Voimakoneet ja moottorit9.0 9.5 -4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet31.6 30.2 4.6
73. Metalliteollisuuskoneet3.0 4.5 -34.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet33.5 29.7 12.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.3 4.10 -13.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet17.1 17.9 -4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet22.4 26.9 -16.7
78. Moottoriajoneuvot16.6 17.0 -2.4
79. Muut kuljetusvälineet57.5 79.8 -27.9
8. Erinäiset valmiit tavarat639.9 149.6 328.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.10 3.5 -15.8
82. Huonekalut2.1 4.5 -53.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.3 -85.1
84. Vaatteet1.6 2.4 -32.1
85. Jalkineet0.4 1.3 -76.0
87. Kojeet,mittarit yms.63.0 57.9 8.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.8 1.3 41.7
89. Muut valmiit tavarat568.3 78.8 621.8
9. Muut tavarat323.9 152.1 113.1
93. Erittelemätön87.4 129.0 -32.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.7 0.3 118.3
97. Kulta, ei monetaarinen90.8 0.10 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta7.7 8.8 -12.4
Kaikki ryhmät yhteensä1,978.1 1,666.3 18.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu