Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Australiaan (6021) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet837.10 847.3 -1.1
00. Elävät eläimet4.3 0.8 438.3
01. Liha ja lihatuotteet171.1 188.5 -9.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat109.2 86.1 26.8
03. Kala- ja kalavalmisteet29.3 25.8 13.6
04. Vilja ja viljatuotteet44.10 41.4 8.6
05. Hedelmät ja kasvikset206.8 232.6 -11.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja18.5 19.6 -5.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä29.2 33.8 -13.8
08. Rehuaineet89.2 77.5 15.0
09. Erinäiset elintarvikkeet135.9 141.6 -4.0
1. Juomat ja tupakka106.6 94.9 12.3
11. Juomat106.0 94.4 12.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.6 0.6 7.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat181.8 133.8 35.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -81.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet10.6 2.6 313.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.2 4.5 -51.2
24. Puutavara ja korkki14.1 14.0 0.7
25. Paperimassa12.7 12.10 -2.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.9 1.9 52.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat17.1 16.7 2.9
28. Malmit ja metalliromu82.8 43.2 91.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet39.6 38.2 3.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta619.3 752.3 -17.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.3 -12.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet559.7 659.5 -15.1
34. Kaasut59.4 92.7 -35.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat11.9 12.0 -1.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat2.5 1.6 62.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat7.5 8.9 -16.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.10 1.6 22.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet2,521.9 2,489.3 1.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet125.9 120.8 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet126.2 197.9 -36.2
53. Väri- ja parkitusaineet52.4 64.4 -18.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,036.10 884.2 17.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet420.2 476.2 -11.8
56. Lannoitteet, valmistetut109.8 135.2 -18.8
57. Muovit, valmistamattomat98.9 100.4 -1.5
58. Muovit, valmistetut123.0 120.5 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet429.0 390.1 10.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,019.4 1,066.1 -4.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.0 3.1 -34.9
62. Kumituotteet311.9 311.2 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut43.3 60.10 -29.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä71.4 80.4 -11.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet89.7 98.6 -9.0
66. Kivennäisainetuotteet109.9 118.5 -7.3
67. Rauta ja teräs57.9 47.9 20.9
68. Muut metallit39.7 45.3 -12.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista293.8 300.5 -2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet6,787.6 7,758.1 -12.5
71. Voimakoneet ja moottorit558.2 521.8 7.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet969.7 1,241.1 -21.9
73. Metalliteollisuuskoneet49.8 53.7 -7.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1,126.6 1,199.4 -6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet389.4 386.4 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet766.5 716.8 6.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet722.1 813.7 -11.3
78. Moottoriajoneuvot1,659.10 2,098.5 -20.9
79. Muut kuljetusvälineet545.7 726.10 -24.9
8. Erinäiset valmiit tavarat2,146.0 2,303.4 -6.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet21.7 23.7 -8.2
82. Huonekalut39.2 43.8 -10.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.11.1 12.8 -13.9
84. Vaatteet71.9 85.4 -15.8
85. Jalkineet11.3 15.9 -29.2
87. Kojeet,mittarit yms.1,013.9 989.7 2.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot70.3 76.6 -8.2
89. Muut valmiit tavarat907.0 1,055.8 -14.1
9. Muut tavarat1,106.1 906.5 22.0
93. Erittelemätön87.5 119.1 -26.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)2.6 0.5 423.1
97. Kulta, ei monetaarinen392.2 114.8 241.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain620.3 668.3 -7.2
Kaikki ryhmät yhteensä15,337.10 16,363.3 -6.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (6021) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,826.5 1,867.5 -2.2
00. Elävät eläimet6.3 2.9 118.0
01. Liha ja lihatuotteet1,621.8 1,581.3 2.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat10.3 24.4 -57.7
03. Kala- ja kalavalmisteet30.6 34.1 -10.1
04. Vilja ja viljatuotteet10.5 15.1 -30.7
05. Hedelmät ja kasvikset61.4 72.8 -15.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja10.6 30.8 -65.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.8 2.9 -4.7
08. Rehuaineet34.0 55.9 -39.1
09. Erinäiset elintarvikkeet38.6 47.8 -19.4
1. Juomat ja tupakka219.7 231.10 -5.3
11. Juomat219.7 231.10 -5.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat237.4 424.8 -44.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.2 -87.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.7 0.4 63.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.8 2.3 -66.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.0 4.8 -36.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat20.6 27.7 -25.6
28. Malmit ja metalliromu139.0 293.1 -52.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet73.5 96.7 -24.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.2 41.1 -94.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.2 41.1 -99.7
34. Kaasut2.0 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat14.9 33.9 -56.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat7.4 18.3 -59.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat7.4 13.5 -45.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 2.2 -97.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,302.5 1,206.1 8.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet15.9 15.4 3.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet43.0 45.7 -5.9
53. Väri- ja parkitusaineet30.1 21.4 40.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet965.1 859.5 12.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet64.0 61.6 4.0
56. Lannoitteet, valmistetut7.8 8.3 -6.6
57. Muovit, valmistamattomat11.1 9.10 11.5
58. Muovit, valmistetut18.4 15.6 18.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet147.3 169.0 -12.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan846.2 1,208.8 -30.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.8 1.2 -35.3
62. Kumituotteet6.5 7.1 -8.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.2 4.3 -2.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä65.6 99.10 -34.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet21.3 19.8 7.5
66. Kivennäisainetuotteet73.4 83.6 -12.2
67. Rauta ja teräs228.2 308.0 -25.9
68. Muut metallit381.4 629.5 -39.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista65.3 55.7 17.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet869.6 987.4 -11.9
71. Voimakoneet ja moottorit46.7 41.5 12.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet115.2 110.7 4.1
73. Metalliteollisuuskoneet12.3 20.1 -39.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet131.2 126.1 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet15.8 18.0 -12.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet74.7 99.3 -24.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet87.3 92.2 -5.3
78. Moottoriajoneuvot69.1 103.4 -33.2
79. Muut kuljetusvälineet317.7 376.5 -15.6
8. Erinäiset valmiit tavarat1,718.1 701.8 144.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet12.2 10.10 11.4
82. Huonekalut14.6 14.4 1.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.9 -14.2
84. Vaatteet7.4 10.0 -26.4
85. Jalkineet5.6 6.5 -14.5
87. Kojeet,mittarit yms.274.1 281.10 -2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.4 9.5 -43.3
89. Muut valmiit tavarat1,398.5 367.9 280.2
9. Muut tavarat3,148.1 697.2 351.6
93. Erittelemätön441.1 551.7 -20.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.10 1.4 41.4
97. Kulta, ei monetaarinen2,451.7 48.0 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta32.8 39.10 -17.9
Kaikki ryhmät yhteensä10,184.6 7,400.2 37.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu