Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Australiaan (6021) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet632.9 626.5 1.0
00. Elävät eläimet1.4 0.7 94.1
01. Liha ja lihatuotteet142.4 146.7 -2.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat86.2 62.10 36.8
03. Kala- ja kalavalmisteet22.7 20.2 12.3
04. Vilja ja viljatuotteet31.5 30.2 4.3
05. Hedelmät ja kasvikset148.6 160.7 -7.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja12.10 14.2 -8.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä19.9 25.6 -22.5
08. Rehuaineet70.8 57.2 23.8
09. Erinäiset elintarvikkeet96.9 108.3 -10.5
1. Juomat ja tupakka73.7 69.8 5.6
11. Juomat73.4 69.5 5.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.4 -22.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat92.3 78.7 17.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -70.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.9 2.1 -7.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.6 3.10 -62.0
24. Puutavara ja korkki10.5 10.5 -0.6
25. Paperimassa9.5 10.9 -12.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.1 1.4 46.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.8 12.2 4.8
28. Malmit ja metalliromu25.7 6.10 270.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet28.5 30.9 -7.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta502.4 421.7 19.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.2 -3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet455.8 343.0 32.9
34. Kaasut46.5 78.5 -40.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat9.5 10.0 -5.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.8 0.8 136.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat6.5 8.1 -20.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.3 1.2 10.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,952.7 1,848.7 5.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet99.9 89.2 12.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet98.8 159.5 -38.1
53. Väri- ja parkitusaineet37.8 45.3 -16.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet839.4 652.4 28.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet289.3 341.1 -15.2
56. Lannoitteet, valmistetut91.4 114.6 -20.3
57. Muovit, valmistamattomat76.4 73.9 3.3
58. Muovit, valmistetut94.2 83.6 12.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet325.9 289.6 12.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan728.6 791.7 -8.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.5 2.6 -42.9
62. Kumituotteet219.6 235.5 -6.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut31.2 46.5 -32.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä53.9 59.1 -8.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet64.9 71.1 -8.7
66. Kivennäisainetuotteet69.5 86.6 -19.8
67. Rauta ja teräs39.7 35.8 10.9
68. Muut metallit32.7 34.8 -6.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista216.0 220.2 -1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4,948.6 5,753.10 -14.0
71. Voimakoneet ja moottorit391.0 378.9 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet686.4 956.5 -28.2
73. Metalliteollisuuskoneet35.1 40.7 -13.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet846.1 907.1 -6.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet306.3 294.9 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet562.8 520.6 8.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet532.5 607.9 -12.4
78. Moottoriajoneuvot1,175.10 1,505.5 -21.9
79. Muut kuljetusvälineet412.9 542.2 -23.9
8. Erinäiset valmiit tavarat1,546.6 1,711.7 -9.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet15.2 18.0 -15.4
82. Huonekalut29.3 33.1 -11.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.8.0 8.10 -10.8
84. Vaatteet50.9 64.0 -20.6
85. Jalkineet7.6 13.2 -42.9
87. Kojeet,mittarit yms.740.3 742.8 -0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot52.2 56.7 -7.9
89. Muut valmiit tavarat643.4 775.1 -17.0
9. Muut tavarat671.0 669.5 0.2
93. Erittelemätön66.1 90.4 -26.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.0 0.3 274.4
97. Kulta, ei monetaarinen150.1 91.9 63.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain450.10 485.9 -7.2
Kaikki ryhmät yhteensä11,157.8 11,981.7 -6.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (6021) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,328.4 1,372.6 -3.2
00. Elävät eläimet5.5 2.5 124.2
01. Liha ja lihatuotteet1,182.3 1,162.1 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat6.6 21.0 -68.6
03. Kala- ja kalavalmisteet20.5 25.2 -19.0
04. Vilja ja viljatuotteet8.7 12.6 -31.2
05. Hedelmät ja kasvikset38.5 47.1 -18.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja7.7 24.7 -69.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.1 2.2 -5.0
08. Rehuaineet27.9 40.5 -31.0
09. Erinäiset elintarvikkeet29.1 35.1 -17.2
1. Juomat ja tupakka158.6 174.6 -9.1
11. Juomat158.6 174.6 -9.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat210.4 308.7 -31.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.2 -86.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.6 0.2 200.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.6 1.7 -63.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.8 4.3 -35.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat15.5 12.7 22.5
28. Malmit ja metalliromu133.4 210.10 -36.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet57.6 78.10 -27.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2.1 40.10 -94.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.2 40.10 -99.8
34. Kaasut2.0 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12.5 21.4 -41.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat7.4 11.1 -33.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat5.2 8.5 -39.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 1.8 -98.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet912.9 803.5 13.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet10.0 8.3 21.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet31.7 37.7 -15.9
53. Väri- ja parkitusaineet17.10 16.6 8.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet678.2 544.7 24.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet42.6 48.5 -12.2
56. Lannoitteet, valmistetut5.5 4.9 12.9
57. Muovit, valmistamattomat8.0 6.6 21.9
58. Muovit, valmistetut12.3 11.3 8.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet106.9 125.3 -14.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan693.2 941.7 -26.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.10 -38.7
62. Kumituotteet4.9 5.1 -3.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.6 2.3 13.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä47.4 76.8 -38.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.8 14.5 2.0
66. Kivennäisainetuotteet56.1 71.3 -21.4
67. Rauta ja teräs190.7 263.7 -27.7
68. Muut metallit331.6 466.9 -29.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista44.8 40.3 11.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet652.2 715.7 -8.9
71. Voimakoneet ja moottorit38.4 29.3 31.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet90.2 77.5 16.3
73. Metalliteollisuuskoneet9.2 17.7 -47.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet94.1 90.8 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet12.9 12.7 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet55.6 70.2 -20.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet65.2 65.0 0.4
78. Moottoriajoneuvot46.9 77.2 -39.3
79. Muut kuljetusvälineet240.1 275.6 -12.9
8. Erinäiset valmiit tavarat685.5 526.5 30.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet8.9 8.2 7.8
82. Huonekalut12.0 10.9 10.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.6 -33.4
84. Vaatteet5.6 7.6 -26.9
85. Jalkineet3.8 4.10 -23.5
87. Kojeet,mittarit yms.193.9 210.9 -8.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.4 7.3 -40.2
89. Muut valmiit tavarat456.8 276.3 65.3
9. Muut tavarat2,686.2 460.9 482.9
93. Erittelemätön333.9 393.9 -15.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.2 1.1 11.0
97. Kulta, ei monetaarinen2,177.5 2.1 ..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta24.4 29.3 -16.8
Kaikki ryhmät yhteensä7,341.7 5,365.10 36.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu