Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Australian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä1.61.71.91.71.9
Tuonnista0.61.31.00.50.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.01.41.30.91.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Australian kanssa, vienti Australiaan ja tuonti Australiasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Australian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2020 oli 1.2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.9 %:a ja 0.8 %:a tuonnista. Heinäkuussa Australia oli Yhdysvaltain 21. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 3.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 17.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Australian kanssa oli 459 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Australiasta oli 67.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 1.7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Australiasta olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 41.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty) 10.2 % sekä Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 8.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Australiaan supistui 4.2 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.1 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), mikä edusti 10.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 4.8 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 4.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 22.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 8.4 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 9.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 13.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 41.5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc971 (kulta, ei monetaarinen), arvon ollessa 2.3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet), arvon ollessa 652 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 6.5 % . Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Australian välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 4.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Australiaan (AU) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 121,4 5.6 98,7 6.2 97,6 5.6 82,3 4.7 83,6 3.9
00. Elävät eläimet 0,5 0.0 0 0.0 0,3 0.0 0,6 0.0 0,1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 24,8 1.1 20,8 1.3 21,1 1.2 12,7 0.7 11,1 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 16,9 0.8 15,4 1.0 16,2 0.9 13,1 0.7 8,8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 4,4 0.2 4,10 0.3 3,1 0.2 2,3 0.1 2,8 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 6,2 0.3 5,2 0.3 3,8 0.2 5,3 0.3 6,1 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 29,10 1.4 24,8 1.6 15,3 0.9 18,8 1.1 23,1 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,0 0.1 2,2 0.1 1,10 0.1 2,7 0.2 2,8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,0 0.2 2,4 0.1 2,10 0.2 2,5 0.1 3,8 0.2
08. Rehuaineet 13,5 0.6 10,4 0.6 15,8 0.9 9,8 0.6 7,7 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 18,6 0.9 12,7 0.8 17,5 1.0 14,10 0.9 18,0 0.8
1. Juomat ja tupakka 10,7 0.5 12,4 0.8 17,6 1.0 11,5 0.7 12,7 0.6
11. Juomat 10,7 0.5 12,4 0.8 17,6 1.0 11,4 0.7 12,6 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 23,2 1.1 10,7 0.7 20,2 1.1 12,3 0.7 48,6 2.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,4 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,3 0.0 8,5 0.4
24. Puutavara ja korkki 1,9 0.1 1,7 0.1 1,6 0.1 2,0 0.1 1,6 0.1
25. Paperimassa 0,9 0.0 1,8 0.1 1,7 0.1 1,8 0.1 1,9 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,5 0.0 0,2 0.0 0,6 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,4 0.1 2,3 0.1 2,0 0.1 1,7 0.1 2,0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 12,10 0.6 0,5 0.0 10,2 0.6 0,4 0.0 28,10 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,10 0.2 4,2 0.3 3,10 0.2 5,8 0.3 5,4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 77,2 3.6 22,4 1.4 37,0 2.1 60,1 3.5 106,3 5.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 77,1 3.6 13,0 0.8 25,5 1.4 45,8 2.6 93,5 4.4
34. Kaasut 0,1 0.0 9,4 0.6 11,6 0.7 14,2 0.8 12,9 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0.1 4,9 0.3 0,8 0.0 0,8 0.0 0,9 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,6 0.0 0,6 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.0 4,2 0.3 0,3 0.0 0,4 0.0 0,3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 408,5 18.9 319,1 20.0 341,3 19.4 268,5 15.4 230,5 10.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16,8 0.8 24,9 1.6 19,7 1.1 13,0 0.7 11,8 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20,1 0.9 17,4 1.1 15,2 0.9 23,7 1.4 3,9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 7,4 0.3 6,6 0.4 5,10 0.3 5,8 0.3 7,2 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 189,6 8.8 140,3 8.8 155,7 8.9 101,6 5.8 76,10 3.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 51,4 2.4 38,7 2.4 42,2 2.4 48,9 2.8 59,3 2.8
56. Lannoitteet, valmistetut 27,1 1.3 5,1 0.3 13,7 0.8 7,9 0.5 0,9 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 12,10 0.6 13,9 0.9 14,4 0.8 12,7 0.7 10,7 0.5
58. Muovit, valmistetut 15,1 0.7 16,5 1.0 17,6 1.0 11,6 0.7 11,3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 68,4 3.2 56,1 3.5 57,2 3.3 43,5 2.5 48,8 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 135,6 6.3 111,0 6.9 122,4 7.0 110,8 6.4 143,5 6.8
62. Kumituotteet 41,3 1.9 34,9 2.2 36,1 2.1 33,7 1.9 41,6 2.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,4 0.2 4,8 0.3 6,0 0.3 4,8 0.3 5,1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 8,5 0.4 9,0 0.6 8,2 0.5 9,4 0.5 7,5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12,8 0.6 9,10 0.6 8,10 0.5 9,2 0.5 9,4 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 12,6 0.6 8,4 0.5 14,10 0.8 11,5 0.7 27,5 1.3
67. Rauta ja teräs 7,5 0.3 4,9 0.3 6,7 0.4 5,2 0.3 10,1 0.5
68. Muut metallit 5,2 0.2 4,5 0.3 4,4 0.2 4,5 0.3 4,0 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 42,5 2.0 34,7 2.2 37,3 2.1 32,4 1.9 38,1 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 984,6 45.5 698,2 43.7 771,8 43.9 825,5 47.5 893,9 42.2
71. Voimakoneet ja moottorit 63,2 2.9 67,4 4.2 55,6 3.2 70,5 4.1 87,5 4.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 145,10 6.8 85,9 5.4 134,6 7.7 98,2 5.6 128,5 6.1
73. Metalliteollisuuskoneet 6,4 0.3 5,9 0.4 7,8 0.4 5,3 0.3 5,5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 164,7 7.6 134,0 8.4 155,2 8.8 132,9 7.6 133,4 6.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 57,2 2.6 91,8 5.7 40,9 2.3 44,3 2.5 41,7 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 101,6 4.7 86,9 5.4 85,1 4.8 119,6 6.9 104,2 4.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 96,3 4.5 75,7 4.7 100,3 5.7 90,3 5.2 91,9 4.3
78. Moottoriajoneuvot 280,0 13.0 100,9 6.3 138,4 7.9 184,4 10.6 222,4 10.5
79. Muut kuljetusvälineet 69,6 3.2 50,0 3.1 54,2 3.1 80,4 4.6 79,4 3.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 285,7 13.2 210,2 13.2 251,4 14.3 258,5 14.9 285,0 13.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,5 0.1 2,2 0.1 2,9 0.2 2,8 0.2 3,2 0.2
82. Huonekalut 6,3 0.3 4,5 0.3 4,5 0.3 4,3 0.2 4,2 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,6 0.1 0,8 0.0 1,6 0.1 1,0 0.1 1,1 0.0
84. Vaatteet 11,2 0.5 6,8 0.4 8,3 0.5 7,3 0.4 10,2 0.5
85. Jalkineet 2,10 0.1 0,8 0.0 0,6 0.0 0,7 0.0 1,9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 125,6 5.8 115,4 7.2 119,3 6.8 131,5 7.6 126,3 6.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,10 0.3 10,3 0.6 9,4 0.5 6,9 0.4 6,6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 129,9 6.0 69,9 4.4 105,2 6.0 104,4 6.0 131,9 6.2
9. Muut tavarat 113,6 5.3 110,10 6.9 97,2 5.5 107,10 6.2 315,0 14.9
93. Erittelemätön 7,7 0.4 10,9 0.7 7,3 0.4 16,4 0.9 13,3 0.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0 0,9 0.1 0,2 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 15,4 0.7 35,9 2.2 19,9 1.1 21,3 1.2 215,0 10.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 89,3 4.1 64,2 4.0 69,9 4.0 69,2 4.0 86,4 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.161,6 100.0 1.598,3 100.0 1.756,9 100.0 1.737,8 100.0 2.119,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Australiasta (AU) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 259,4 23.4 217,4 10.1 194,4 12.3 187,4 22.5 258,3 15.6
00. Elävät eläimet 0,6 0.0 0 0.0 0 0.0 0,2 0.0 0,5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 234,8 21.2 196,10 9.1 168,6 10.7 160,10 19.3 227,7 13.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,6 0.0 1,1 0.1 1,7 0.1 1,6 0.2 1,6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,6 0.3 2,1 0.1 4,8 0.3 1,4 0.2 3,6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 2,1 0.2 1,5 0.1 0,8 0.0 1,4 0.2 0,8 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 5,6 0.5 5,8 0.3 7,2 0.5 12,4 1.5 13,9 0.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,6 0.1 1,7 0.1 1,4 0.1 0,9 0.1 1,7 0.1
08. Rehuaineet 4,5 0.4 5,3 0.2 4,2 0.3 4,2 0.5 3,4 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 6,2 0.6 2,8 0.1 5,8 0.4 4,3 0.5 5,4 0.3
1. Juomat ja tupakka 31,6 2.8 24,0 1.1 23,5 1.5 27,6 3.3 31,2 1.9
11. Juomat 31,6 2.8 24,0 1.1 23,5 1.5 27,6 3.3 31,2 1.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18,6 1.7 57,5 2.7 23,8 1.5 28,7 3.4 12,7 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0.1 0,4 0.0 0,7 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,4 0.1 6,9 0.3 0,9 0.1 0,9 0.1 0,8 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3,7 0.3 41,4 1.9 12,2 0.8 18,4 2.2 3,5 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 12,7 1.1 8,7 0.4 9,9 0.6 8,9 1.1 8,3 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0 2,1 0.2 0,1 0.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2,0 0.2 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,6 0.1 0,6 0.0 0,8 0.0 0,9 0.1 1,5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,3 0.1 0,5 0.0 0,8 0.0 0,9 0.1 1,4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 144,8 13.0 127,5 5.9 155,10 9.9 186,4 22.3 198,7 12.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,7 0.1 1,2 0.1 2,9 0.2 3,5 0.4 4,2 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,2 0.4 5,9 0.3 5,2 0.3 5,3 0.6 4,5 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 2,1 0.2 6,3 0.3 3,10 0.2 4,4 0.5 10,8 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 106,4 9.6 90,5 4.2 114,4 7.2 138,10 16.7 139,6 8.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7,4 0.7 4,5 0.2 8,1 0.5 7,6 0.9 11,10 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 1,1 0.1 0,7 0.0 0,6 0.0 1,1 0.1 0,6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1,5 0.1 1,4 0.1 1,5 0.1 1,1 0.1 1,7 0.1
58. Muovit, valmistetut 1,3 0.1 1,7 0.1 3,7 0.2 2,8 0.3 2,3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19,4 1.7 15,8 0.7 16,1 1.0 22,0 2.6 23,3 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 105,9 9.5 75,6 3.5 131,3 8.3 147,1 17.6 71,8 4.3
62. Kumituotteet 0,9 0.1 1,1 0.0 0,6 0.0 0,8 0.1 0,7 0.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,5 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0 0,6 0.1 0,8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,9 0.7 5,7 0.3 7,4 0.5 7,9 0.9 8,6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,4 0.2 1,6 0.1 3,5 0.2 2,6 0.3 3,5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 13,9 1.3 2,4 0.1 2,5 0.2 3,5 0.4 9,8 0.6
67. Rauta ja teräs 27,8 2.5 22,0 1.0 69,2 4.4 19,4 2.3 16,7 1.0
68. Muut metallit 46,7 4.2 35,0 1.6 41,8 2.6 104,5 12.5 24,9 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5,9 0.5 7,7 0.4 6,1 0.4 7,10 1.0 7,1 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108,8 9.8 112,8 5.2 109,6 6.9 101,0 12.1 109,8 6.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6,7 0.6 5,6 0.3 11,8 0.7 5,0 0.6 4,1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13,9 1.2 13,5 0.6 19,9 1.3 12,9 1.5 12,9 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1,1 0.1 1,8 0.1 0,10 0.1 1,0 0.1 1,3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,0 1.3 14,8 0.7 17,10 1.1 16,8 2.0 16,8 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2,3 0.2 2,7 0.1 0,9 0.1 2,2 0.3 1,6 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7,1 0.6 8,3 0.4 7,9 0.5 14,6 1.7 9,1 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,8 0.9 9,9 0.5 7,8 0.5 11,0 1.3 9,9 0.6
78. Moottoriajoneuvot 9,6 0.9 8,1 0.4 6,8 0.4 5,5 0.7 11,10 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 43,6 3.9 48,5 2.3 35,9 2.3 32,5 3.9 42,4 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 89,3 8.0 160,3 7.4 210,1 13.3 76,4 9.2 759,7 45.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,10 0.1 2,2 0.1 1,1 0.1 1,4 0.2 1,7 0.1
82. Huonekalut 2,2 0.2 1,4 0.1 2,2 0.1 1,9 0.2 1,7 0.1
84. Vaatteet 1,8 0.2 0,5 0.0 0,5 0.0 0,6 0.1 0,8 0.0
85. Jalkineet 0,4 0.0 0,9 0.0 0,8 0.0 0,6 0.1 1,5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 30,5 2.7 31,9 1.5 41,5 2.6 32,3 3.9 31,10 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,3 0.1 0,7 0.0 0,8 0.0 0,5 0.1 0,5 0.0
89. Muut valmiit tavarat 52,2 4.7 123,2 5.7 163,6 10.4 39,2 4.7 721,7 43.5
9. Muut tavarat 350,1 31.5 1.378,7 64.0 728,7 46.2 76,8 9.2 217,1 13.1
93. Erittelemätön 64,2 5.8 49,2 2.3 52,9 3.3 38,9 4.7 50,4 3.0
97. Kulta, ei monetaarinen 252,9 22.8 1.274,8 59.2 627,5 39.8 21,5 2.6 135,8 8.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4,6 0.4 3,3 0.2 4,1 0.3 3,7 0.4 4,3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.109,7 100.0 2.154,1 100.0 1.577,9 100.0 833,8 100.0 1.660,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu