Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Taiwaniin (TW) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet427.4 351.1 21.7
00. Elävät eläimet0.4 0.10 -62.0
01. Liha ja lihatuotteet108.5 133.5 -18.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat20.0 15.5 29.3
03. Kala- ja kalavalmisteet4.10 6.4 -23.0
04. Vilja ja viljatuotteet153.2 72.3 111.9
05. Hedelmät ja kasvikset61.10 41.9 47.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.8 1.6 12.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä8.6 8.7 -0.7
08. Rehuaineet39.2 42.6 -7.9
09. Erinäiset elintarvikkeet29.1 28.1 3.7
1. Juomat ja tupakka17.2 12.10 32.8
11. Juomat12.9 12.7 1.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.4 0.4 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat430.8 366.1 17.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at2.5 3.1 -21.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet226.1 150.6 50.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi9.1 7.9 15.9
24. Puutavara ja korkki4.4 5.7 -23.7
25. Paperimassa35.8 31.3 14.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet14.5 19.0 -24.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.8 7.3 7.5
28. Malmit ja metalliromu127.4 137.3 -7.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.7 4.2 -11.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta445.7 868.3 -48.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -8.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet375.1 756.7 -50.4
34. Kaasut70.7 111.6 -36.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.9 1.6 17.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.6 -29.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.3 0.9 47.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 27.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet599.7 576.8 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet142.6 123.6 15.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet61.3 46.0 33.2
53. Väri- ja parkitusaineet20.1 14.0 43.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet65.6 59.3 10.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet57.2 51.2 11.8
56. Lannoitteet, valmistetut4.6 7.7 -40.1
57. Muovit, valmistamattomat105.0 91.3 15.1
58. Muovit, valmistetut44.4 35.1 26.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet99.1 148.9 -33.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan188.5 175.3 7.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.2 1.4 -12.4
62. Kumituotteet4.9 7.7 -37.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.5 -24.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä25.6 34.7 -26.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.5 8.1 42.4
66. Kivennäisainetuotteet38.9 36.1 7.8
67. Rauta ja teräs12.6 10.7 18.2
68. Muut metallit65.9 49.7 32.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista27.9 26.9 3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,560.9 2,458.3 4.2
71. Voimakoneet ja moottorit34.8 45.3 -23.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet835.3 819.4 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet6.10 5.4 29.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet132.7 119.2 11.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet114.1 98.10 15.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet64.1 55.5 15.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet848.6 702.9 20.7
78. Moottoriajoneuvot144.0 165.0 -12.7
79. Muut kuljetusvälineet380.9 447.1 -14.8
8. Erinäiset valmiit tavarat547.6 529.3 3.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.10 1.1 -6.9
82. Huonekalut4.4 5.1 -14.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.1 0.8 163.8
84. Vaatteet2.9 4.4 -34.6
85. Jalkineet0.6 1.3 -51.9
87. Kojeet,mittarit yms.277.9 300.3 -7.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot55.7 44.7 24.6
89. Muut valmiit tavarat203.4 171.10 18.3
9. Muut tavarat135.3 117.2 15.5
93. Erittelemätön62.2 46.4 34.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen11.6 7.2 62.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain61.5 63.7 -3.4
Kaikki ryhmät yhteensä5,354.6 5,456.6 -1.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet83.6 73.7 13.4
00. Elävät eläimet0.4 0.4 -6.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.9 1.10 -2.7
03. Kala- ja kalavalmisteet23.8 25.2 -5.3
04. Vilja ja viljatuotteet12.2 8.5 43.8
05. Hedelmät ja kasvikset10.8 10.0 8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja6.8 5.2 31.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.5 3.2 10.0
08. Rehuaineet1.3 1.1 22.8
09. Erinäiset elintarvikkeet23.1 18.5 24.8
1. Juomat ja tupakka4.7 6.8 -30.3
11. Juomat4.7 6.7 -29.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat26.9 33.2 -19.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.3 15.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi6.9 12.3 -44.5
24. Puutavara ja korkki0.2 0.2 -10.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.6 4.4 5.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 0.3 212.0
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.4 -37.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.1 15.6 -9.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta10.4 21.6 -52.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet10.4 21.5 -51.9
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.7 3.2 -18.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.5 3.2 -22.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 916.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet332.1 316.7 4.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet52.4 45.3 15.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet26.4 30.9 -14.6
53. Väri- ja parkitusaineet6.2 8.7 -28.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20.7 20.6 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.9 17.3 -2.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 1.3 -83.9
57. Muovit, valmistamattomat72.3 64.2 12.6
58. Muovit, valmistetut83.3 80.2 3.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet54.0 48.6 11.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,227.9 1,221.3 0.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat4.2 3.6 19.0
62. Kumituotteet116.9 142.1 -17.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.9 4.2 42.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä23.1 36.7 -37.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet105.10 91.7 15.6
66. Kivennäisainetuotteet56.5 50.4 12.1
67. Rauta ja teräs88.8 114.2 -22.3
68. Muut metallit50.2 50.3 -0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista776.6 728.6 6.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5,984.10 5,339.7 12.1
71. Voimakoneet ja moottorit107.1 106.1 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet179.7 164.2 9.4
73. Metalliteollisuuskoneet100.2 102.2 -1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet499.8 430.0 16.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2,220.5 1,799.8 23.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet942.7 906.5 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,423.5 1,304.4 9.1
78. Moottoriajoneuvot476.8 483.8 -1.5
79. Muut kuljetusvälineet34.10 42.10 -18.7
8. Erinäiset valmiit tavarat1,875.1 1,525.8 22.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet26.2 26.9 -2.6
82. Huonekalut217.4 184.8 17.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.6.10 16.3 -57.5
84. Vaatteet42.3 46.2 -8.6
85. Jalkineet4.3 7.1 -39.8
87. Kojeet,mittarit yms.271.8 280.2 -3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot61.9 55.7 11.3
89. Muut valmiit tavarat1,244.6 908.9 36.9
9. Muut tavarat317.0 282.9 12.1
93. Erittelemätön222.3 176.8 25.7
97. Kulta, ei monetaarinen1.5 2.8 -46.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta93.3 103.3 -9.7
Kaikki ryhmät yhteensä9,864.10 8,824.5 11.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu