Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hongkongin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä1.51.51.61.61.7
Tuonnista0.20.10.20.10.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.60.70.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hongkongin kanssa, vienti Hongkongiin ja tuonti Hongkongista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Hongkongin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 0.7 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 1.7 %:a ja 0.2 %:a tuonnista. Marraskuussa Hongkong oli Yhdysvaltain 22. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Hongkongiin. Kuukauden 2.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 3.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hongkongin kanssa oli 1.9 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hongkongista oli 8.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 325 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hongkongista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 37.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 18.5 % sekä Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 5.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hongkongiin supistui 4.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.2 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 17.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 16.3 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 29.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 10.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 21.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 78.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 3.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 3.7 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 23.9 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Hongkongin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 13.9 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hongkongiin (HK) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 151,1 9.0 134,4 7.5 154,8 7.9 206,6 9.6 194,8 8.8
00. Elävät eläimet 0,8 0.0 0,3 0.0 1,2 0.1 0,7 0.0 0,3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 63,5 3.8 61,1 3.4 65,0 3.3 78,0 3.6 74,9 3.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,10 0.3 4,6 0.3 5,3 0.3 4,2 0.2 5,9 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,3 0.5 10,4 0.6 11,5 0.6 14,8 0.7 15,7 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 3,5 0.2 4,2 0.2 3,6 0.2 4,1 0.2 3,10 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 42,0 2.5 25,7 1.4 40,8 2.1 76,8 3.6 67,9 3.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,1 0.1 1,4 0.1 2,1 0.1 4,6 0.2 5,10 0.3
08. Rehuaineet 7,4 0.4 8,4 0.5 8,4 0.4 5,3 0.2 3,10 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 18,5 1.1 18,2 1.0 16,7 0.9 18,0 0.8 16,1 0.7
1. Juomat ja tupakka 6,3 0.4 10,6 0.6 4,3 0.2 8,2 0.4 11,2 0.5
11. Juomat 6,3 0.4 10,6 0.6 4,3 0.2 8,2 0.4 10,9 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25,8 1.5 18,10 1.1 16,0 0.8 25,8 1.2 29,6 1.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,3 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,6 0.0 0,7 0.0 0,7 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,4 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0
24. Puutavara ja korkki 0,6 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0 0,5 0.0
25. Paperimassa 4,4 0.3 2,10 0.2 4,7 0.2 10,7 0.5 3,8 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,9 0.1 0,6 0.0 1,5 0.1 1,4 0.1 3,10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,6 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 13,9 0.8 10,6 0.6 4,10 0.3 6,4 0.3 11,7 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,4 0.2 2,8 0.2 2,6 0.1 5,1 0.2 8,2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,8 0.0 0,9 0.0 17,3 0.9 0,4 0.0 20,3 0.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,7 0.0 0,9 0.0 17,3 0.9 0,3 0.0 20,3 0.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.0 1,1 0.1 1,2 0.1 0,7 0.0 0,7 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,7 0.0 0,7 0.0 0,10 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 123,0 7.3 126,5 7.1 124,2 6.4 143,4 6.6 145,8 6.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,8 0.2 1,8 0.1 3,2 0.2 2,5 0.1 5,8 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,1 0.1 1,5 0.1 1,6 0.1 2,5 0.1 1,4 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2,4 0.1 3,6 0.2 2,9 0.1 4,8 0.2 4,10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15,5 0.9 13,9 0.8 19,1 1.0 19,4 0.9 35,4 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 41,8 2.5 41,4 2.3 33,6 1.7 47,4 2.2 34,10 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 32,1 1.9 30,8 1.7 27,3 1.4 29,1 1.3 28,1 1.3
58. Muovit, valmistetut 13,2 0.8 17,7 1.0 17,1 0.9 18,8 0.9 15,2 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14,5 0.9 16,1 0.9 19,7 1.0 19,4 0.9 20,2 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 172,0 10.3 174,4 9.8 179,9 9.2 216,6 10.0 192,5 8.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0.0 1,1 0.1 0,4 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0
62. Kumituotteet 3,1 0.2 3,2 0.2 3,6 0.2 3,6 0.2 4,0 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,6 0.2 2,2 0.1 3,9 0.2 2,4 0.1 2,6 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,5 0.4 7,3 0.4 6,3 0.3 8,9 0.4 8,6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 126,2 7.5 131,9 7.4 141,0 7.2 164,6 7.6 119,2 5.4
67. Rauta ja teräs 1,2 0.1 1,6 0.1 1,4 0.1 1,2 0.1 1,2 0.1
68. Muut metallit 18,8 1.1 18,2 1.0 13,5 0.7 20,9 1.0 43,0 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,10 0.8 9,2 0.5 9,8 0.5 14,4 0.7 13,5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 884,10 52.9 973,6 54.6 1.002,1 51.4 1.112,1 51.6 1.186,7 53.5
71. Voimakoneet ja moottorit 7,1 0.4 10,1 0.6 11,8 0.6 7,7 0.4 8,8 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,6 0.7 15,1 0.8 22,1 1.1 14,7 0.7 15,4 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1,8 0.1 0,9 0.0 1,6 0.1 1,2 0.1 0,5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26,5 1.6 24,2 1.4 38,3 2.0 42,7 2.0 27,2 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 62,1 3.7 68,4 3.8 104,2 5.3 60,4 2.8 68,1 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 269,3 16.1 259,8 14.6 299,6 15.4 299,3 13.9 367,2 16.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 410,2 24.5 430,4 24.1 396,6 20.3 558,1 25.9 495,6 22.3
78. Moottoriajoneuvot 56,6 3.4 7,1 0.4 5,6 0.3 58,1 2.7 11,8 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 39,2 2.3 158,1 8.9 122,7 6.3 70,4 3.3 192,5 8.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 277,2 16.6 307,7 17.3 403,7 20.7 399,8 18.5 397,5 17.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,10 0.1 1,3 0.1 1,8 0.1 1,1 0.0 2,5 0.1
82. Huonekalut 1,8 0.1 1,5 0.1 2,4 0.1 1,10 0.1 1,9 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,5 0.1 3,2 0.2 2,2 0.1 2,8 0.1 2,6 0.1
84. Vaatteet 5,7 0.3 5,2 0.3 5,10 0.3 6,3 0.3 5,3 0.2
85. Jalkineet 2,5 0.1 3,1 0.2 3,3 0.2 4,4 0.2 3,1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 70,8 4.2 70,1 3.9 66,2 3.4 70,1 3.2 66,2 3.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 49,8 3.0 57,3 3.2 65,7 3.4 64,1 3.0 58,9 2.7
89. Muut valmiit tavarat 144,5 8.6 166,3 9.3 256,4 13.2 249,5 11.6 257,3 11.6
9. Muut tavarat 32,4 1.9 35,7 2.0 45,8 2.3 43,7 2.0 41,4 1.9
93. Erittelemätön 4,2 0.2 7,6 0.4 8,6 0.4 5,6 0.3 6,5 0.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,8 0.0 1,0 0.1 2,4 0.1 0,7 0.0 0,3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 3,4 0.2 2,2 0.1 2,5 0.1 3,7 0.2 3,5 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 22,3 1.3 23,1 1.3 24,9 1.3 29,1 1.3 30,5 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.673,9 100.0 1.783,4 100.0 1.948,8 100.0 2.156,10 100.0 2.220,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hongkongista (HK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12,9 2.9 8,9 3.7 10,7 3.1 7,1 2.3 9,7 3.0
01. Liha ja lihatuotteet 1,2 0.3 0,7 0.3 0,1 0.0 0,1 0.0 0,4 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,9 0.2 0,6 0.2 2,10 0.8 1,10 0.6 1,5 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 4,4 1.0 2,7 1.1 1,1 0.3 0,8 0.3 1,3 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0.2 0,7 0.3 0,7 0.2 0,4 0.1 0,9 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,3 1.2 4,0 1.7 5,5 1.6 3,8 1.3 5,3 1.6
1. Juomat ja tupakka 1,1 0.2 0,7 0.3 0,7 0.2 1,1 0.4 1,3 0.4
11. Juomat 1,1 0.2 0,7 0.3 0,7 0.2 1,1 0.4 0,8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,2 0.5 1,10 0.8 2,1 0.6 2,1 0.7 2,3 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,8 0.2 1,2 0.5 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,4 0.3 0,8 0.3 2,0 0.6 1,10 0.6 2,2 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3,10 0.9 6,8 2.8 2,9 0.8 2,5 0.8 1,8 0.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,7 0.2 0,5 0.2 0,1 0.0 0,2 0.1 0,2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,2 0.0 3,2 1.3 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,9 0.2 0,6 0.2 0,2 0.0 0,4 0.1 0,5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,5 0.1 0,8 0.3 1,0 0.3 1,1 0.3 0,4 0.1
58. Muovit, valmistetut 1,2 0.3 1,0 0.4 1,4 0.4 0,5 0.2 0,5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,6 0.1 0,8 0.3 0,3 0.1 0,3 0.1 0,3 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 14,3 3.3 17,2 7.2 16,4 4.7 10,1 3.3 31,4 9.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,3 0.5 1,3 0.5 1,3 0.4 1,1 0.3 0,7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,7 0.8 3,8 1.6 3,7 1.1 1,5 0.5 3,9 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 4,9 1.1 7,1 3.0 7,8 2.2 3,3 1.1 13,4 4.1
68. Muut metallit 0,7 0.2 0,5 0.2 0,5 0.1 0,5 0.2 9,9 3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,1 0.5 3,9 1.6 2,9 0.8 3,5 1.1 3,1 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 41,5 9.5 43,1 18.0 39,2 11.3 26,8 8.9 37,0 11.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0,8 0.2 0,2 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,3 0.1 0,6 0.2 0,5 0.1 0,5 0.2 0,4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,3 0.5 2,1 0.9 2,7 0.8 2,4 0.8 2,5 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,9 1.1 4,5 1.9 4,8 1.4 4,3 1.4 6,6 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17,7 4.0 23,5 9.8 18,7 5.4 8,9 2.9 13,1 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14,7 3.3 11,4 4.8 11,0 3.2 9,1 3.0 12,5 3.8
78. Moottoriajoneuvot 0,5 0.1 0,9 0.3 1,4 0.4 1,3 0.4 1,3 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 0,6 0.1 0,2 0.1 0,1 0.0 0,2 0.0 0,7 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 123,8 28.3 91,4 38.3 106,0 30.6 105,9 35.2 95,8 29.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,5 0.1 0,7 0.3 0,4 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1
82. Huonekalut 2,2 0.5 2,7 1.1 2,4 0.7 1,5 0.5 2,2 0.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0.1 0,10 0.4 0,9 0.2 0,8 0.2 1,0 0.3
84. Vaatteet 15,3 3.5 26,6 11.1 25,8 7.4 20,8 6.9 9,5 2.9
85. Jalkineet 0,4 0.1 0,8 0.3 1,1 0.3 0,8 0.3 1,7 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 4,1 0.9 3,8 1.6 3,8 1.1 4,2 1.4 3,8 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,4 0.3 2,2 0.9 1,9 0.5 2,4 0.8 2,8 0.9
89. Muut valmiit tavarat 99,8 22.8 53,9 22.6 70,0 20.2 75,4 25.1 74,7 23.0
9. Muut tavarat 238,5 54.5 68,6 28.7 168,1 48.6 145,6 48.4 145,5 44.8
93. Erittelemätön 67,5 15.4 64,2 26.9 148,10 43.0 141,7 47.1 122,10 37.9
97. Kulta, ei monetaarinen 167,3 38.2 1,1 0.4 15,5 4.5 0,5 0.1 18,6 5.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,5 0.8 3,3 1.4 3,7 1.1 3,5 1.1 3,10 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 437,9 100.0 238,7 100.0 346,2 100.0 300,8 100.0 324,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu