Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hongkongin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä1.61.71.81.81.5
Tuonnista0.10.20.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.70.80.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hongkongin kanssa, vienti Hongkongiin ja tuonti Hongkongista vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Hongkongin kanssa edusti vuoden 2021 helmikuussa 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.5 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.1 prosenttia tuonnista. Helmikuussa Hongkong oli USAn 26. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Hongkongiin. Kuukauden 2.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hongkongin kanssa oli 1.6 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hongkongista oli 34.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 274 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hongkongista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 29.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 17.5 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 10.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hongkongiin supistui 6.3 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.9 miljardia dollaria helmikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 19.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 17.2 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 6.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-helmikuun aikana tavarakauppa Hongkongin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-helmikuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 4.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.6 prosenttia. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 543 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 4.2 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 4.2 prosentilla ja viennin arvo 5.76935655114854. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 169 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 854 miljoonaa dollaria. Tammi-helmikuun välinen Yhdysvaltain ja Hongkongin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 3.6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hongkongiin (HK) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 206,6 9.6 194,8 8.8 196,5 8.2 101,6 4.4 116,6 6.3
00. Elävät eläimet 0,7 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 78,0 3.6 74,9 3.4 69,0 2.9 40,0 1.7 52,4 2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,2 0.2 5,9 0.3 4,6 0.2 5,4 0.2 4,2 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 14,8 0.7 15,7 0.7 16,1 0.7 11,4 0.5 12,1 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 4,1 0.2 3,10 0.2 4,6 0.2 2,8 0.1 3,1 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 76,8 3.6 67,9 3.1 67,5 2.8 21,3 0.9 19,1 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,4 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 0,6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,6 0.2 5,10 0.3 3,9 0.2 2,4 0.1 1,5 0.1
08. Rehuaineet 5,3 0.2 3,10 0.2 5,3 0.2 4,0 0.2 5,3 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 18,0 0.8 16,1 0.7 25,4 1.1 14,2 0.6 18,7 1.0
1. Juomat ja tupakka 8,2 0.4 11,2 0.5 19,0 0.8 10,4 0.4 5,0 0.3
11. Juomat 8,2 0.4 10,9 0.5 18,2 0.8 9,6 0.4 5,0 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0,3 0.0 0,9 0.0 0,8 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25,8 1.2 29,6 1.3 37,4 1.6 51,10 2.2 53,3 2.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,6 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 1,4 0.1 0,5 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,7 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 1,2 0.0 0,4 0.0
24. Puutavara ja korkki 0,8 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0 0,8 0.0
25. Paperimassa 10,7 0.5 3,8 0.2 2,6 0.1 1,4 0.1 3,4 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 0.1 3,10 0.2 0,2 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0.0 0,6 0.0 0,8 0.0 0,6 0.0 0,4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 6,4 0.3 11,7 0.5 20,7 0.9 38,9 1.7 42,8 2.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,1 0.2 8,2 0.4 11,5 0.5 7,2 0.3 4,1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,4 0.0 20,3 0.9 0,6 0.0 0,6 0.0 21,7 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,3 0.0 20,3 0.9 0,6 0.0 0,6 0.0 21,7 1.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0.0 0,7 0.0 1,3 0.1 2,0 0.1 7,5 0.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,5 0.0 0,4 0.0 1,1 0.0 1,5 0.1 0,3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0 0,5 0.0 7,2 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 143,4 6.6 145,8 6.6 149,3 6.2 134,7 5.8 134,7 7.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,5 0.1 5,8 0.3 19,9 0.8 6,7 0.3 6,1 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,5 0.1 1,4 0.1 1,1 0.0 1,5 0.1 1,6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 4,8 0.2 4,10 0.2 3,10 0.2 3,4 0.1 3,1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 19,4 0.9 35,4 1.6 15,8 0.7 13,7 0.6 16,3 0.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 47,4 2.2 34,10 1.6 38,0 1.6 34,9 1.5 35,0 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 29,1 1.3 28,1 1.3 31,7 1.3 37,2 1.6 32,4 1.7
58. Muovit, valmistetut 18,8 0.9 15,2 0.7 17,8 0.7 19,1 0.8 16,8 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19,4 0.9 20,2 0.9 21,3 0.9 18,5 0.8 23,7 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 216,6 10.0 192,5 8.7 223,10 9.3 247,7 10.7 195,10 10.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0.0 0,6 0.0 0,9 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0
62. Kumituotteet 3,6 0.2 4,0 0.2 3,5 0.1 2,6 0.1 4,0 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,4 0.1 2,6 0.1 3,5 0.1 2,8 0.1 3,0 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,9 0.4 8,6 0.4 8,5 0.4 11,5 0.5 9,7 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 164,6 7.6 119,2 5.4 177,9 7.4 181,4 7.8 138,9 7.5
67. Rauta ja teräs 1,2 0.1 1,2 0.1 1,1 0.0 1,3 0.1 10,2 0.5
68. Muut metallit 20,9 1.0 43,0 1.9 15,7 0.7 35,5 1.5 19,1 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14,4 0.7 13,5 0.6 12,9 0.5 12,2 0.5 10,4 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.112,1 51.6 1.186,7 53.5 1.337,7 55.7 1.320,8 56.8 944,1 50.9
71. Voimakoneet ja moottorit 7,7 0.4 8,8 0.4 12,6 0.5 11,5 0.5 6,8 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14,7 0.7 15,4 0.7 11,9 0.5 11,5 0.5 11,10 0.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1,2 0.1 0,5 0.0 0,10 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 42,7 2.0 27,2 1.2 24,3 1.0 23,2 1.0 26,7 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 60,4 2.8 68,1 3.1 109,7 4.6 96,7 4.2 64,9 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 299,3 13.9 367,2 16.5 546,8 22.8 491,1 21.1 370,3 20.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 558,1 25.9 495,6 22.3 553,4 23.0 575,6 24.8 416,7 22.5
78. Moottoriajoneuvot 58,1 2.7 11,8 0.5 5,6 0.2 3,9 0.2 11,1 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 70,4 3.3 192,5 8.7 72,8 3.0 107,2 4.6 35,4 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 399,8 18.5 397,5 17.9 395,2 16.4 304,10 13.1 253,9 13.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,1 0.0 2,5 0.1 1,3 0.1 1,3 0.1 0,9 0.0
82. Huonekalut 1,10 0.1 1,9 0.1 1,7 0.1 1,2 0.0 1,7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,8 0.1 2,6 0.1 3,2 0.1 2,1 0.1 2,5 0.1
84. Vaatteet 6,3 0.3 5,3 0.2 6,2 0.3 5,2 0.2 5,3 0.3
85. Jalkineet 4,4 0.2 3,1 0.1 3,9 0.2 2,8 0.1 2,8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 70,1 3.2 66,2 3.0 77,6 3.2 67,3 2.9 49,10 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 64,1 3.0 58,9 2.7 73,2 3.0 55,8 2.4 52,1 2.8
89. Muut valmiit tavarat 249,5 11.6 257,3 11.6 228,4 9.5 169,6 7.3 138,8 7.5
9. Muut tavarat 43,7 2.0 41,4 1.9 41,9 1.7 149,1 6.4 122,5 6.6
93. Erittelemätön 5,6 0.3 6,5 0.3 11,6 0.5 23,1 1.0 8,0 0.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,7 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 1,1 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 3,7 0.2 3,5 0.2 1,5 0.1 32,2 1.4 88,2 4.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 29,1 1.3 30,5 1.4 27,0 1.1 25,2 1.1 24,2 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.156,10 100.0 2.220,1 100.0 2.402,5 100.0 2.323,4 100.0 1.854,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hongkongista (HK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,1 2.3 9,7 3.0 6,9 3.4 14,2 5.3 7,9 2.9
01. Liha ja lihatuotteet 0,1 0.0 0,4 0.1 0,9 0.4 0,2 0.1 0,2 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,10 0.6 1,5 0.4 1,3 0.6 4,6 1.7 2,9 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0,8 0.3 1,3 0.4 0,4 0.2 0,8 0.3 0,4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,4 0.1 0,9 0.3 0,5 0.2 0,4 0.1 0,4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3,8 1.3 5,3 1.6 3,7 1.8 7,9 2.9 3,10 1.4
1. Juomat ja tupakka 1,1 0.4 1,3 0.4 0,6 0.3 1,1 0.4 0,6 0.2
11. Juomat 1,1 0.4 0,8 0.2 0,6 0.3 1,1 0.4 0,6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 0.7 2,3 0.7 3,10 1.9 8,6 3.2 2,7 1.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,8 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,10 0.6 2,2 0.7 3,9 1.9 8,5 3.2 1,9 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,5 0.8 1,8 0.5 2,4 1.1 2,6 0.9 7,3 2.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,2 0.1 0,2 0.1 0,3 0.1 0,1 0.0 0,6 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,2 0.0 0,7 0.3 0,5 0.2 1,1 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,1 0.3 0,4 0.1 0,6 0.3 0,9 0.3 0,6 0.2
58. Muovit, valmistetut 0,5 0.2 0,5 0.1 0,5 0.2 0,6 0.2 0,6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,3 0.1 0,3 0.1 0,4 0.2 0,2 0.0 4,4 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,1 3.3 31,4 9.7 9,1 4.4 7,8 2.9 54,4 19.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,1 0.3 0,7 0.2 0,6 0.2 0,6 0.2 0,7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,5 0.5 3,9 1.2 0,9 0.4 0,8 0.3 0,7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 3,3 1.1 13,4 4.1 3,4 1.6 1,8 0.7 48,4 17.7
68. Muut metallit 0,5 0.2 9,9 3.0 1,5 0.7 1,5 0.5 2,6 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,5 1.1 3,1 0.9 2,4 1.1 2,4 0.9 1,7 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26,8 8.9 37,0 11.4 37,2 18.1 36,1 13.4 26,9 9.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0.2 0,4 0.1 0,8 0.4 0,4 0.1 0,4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,4 0.8 2,5 0.8 1,4 0.7 2,8 1.0 1,6 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,3 1.4 6,6 2.0 9,2 4.5 6,8 2.5 7,2 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8,9 2.9 13,1 4.0 11,9 5.8 12,8 4.7 9,1 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9,1 3.0 12,5 3.8 12,3 6.0 12,4 4.6 7,8 2.8
78. Moottoriajoneuvot 1,3 0.4 1,3 0.4 1,2 0.5 0,8 0.3 0,5 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 0,2 0.0 0,7 0.2 0,5 0.2 0,1 0.0 0,4 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 105,9 35.2 95,8 29.5 74,9 36.5 76,2 28.3 61,3 22.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,4 0.1 0,7 0.3 0,5 0.2 0,5 0.2
82. Huonekalut 1,5 0.5 2,2 0.7 1,8 0.9 1,6 0.6 1,5 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,8 0.2 1,0 0.3 0,10 0.4 2,3 0.8 1,6 0.6
84. Vaatteet 20,8 6.9 9,5 2.9 5,3 2.6 6,4 2.4 7,5 2.7
85. Jalkineet 0,8 0.3 1,7 0.5 0,6 0.3 1,6 0.6 1,7 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 4,2 1.4 3,8 1.2 3,9 1.9 2,1 0.7 4,0 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,4 0.8 2,8 0.9 1,6 0.7 1,9 0.7 2,2 0.8
89. Muut valmiit tavarat 75,4 25.1 74,7 23.0 60,4 29.4 60,1 22.3 42,6 15.5
9. Muut tavarat 145,6 48.4 145,5 44.8 70,7 34.4 122,8 45.6 112,8 41.2
93. Erittelemätön 141,7 47.1 122,10 37.9 66,8 32.5 87,10 32.7 81,4 29.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0.1 18,6 5.7 0,3 0.1 31,7 11.8 28,7 10.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,5 1.1 3,10 1.2 3,7 1.8 3,1 1.1 2,7 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 300,8 100.0 324,6 100.0 205,5 100.0 269,2 100.0 273,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu