Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Etelä-Koreaan (5800) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet4,803.8 4,753.7 1.1
00. Elävät eläimet15.5 16.5 -5.8
01. Liha ja lihatuotteet1,523.0 1,682.10 -9.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat237.10 215.2 10.6
03. Kala- ja kalavalmisteet334.9 390.3 -14.2
04. Vilja ja viljatuotteet897.0 727.5 23.3
05. Hedelmät ja kasvikset745.6 706.4 5.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja29.3 28.1 4.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä117.4 109.5 7.3
08. Rehuaineet509.10 476.5 7.0
09. Erinäiset elintarvikkeet393.5 401.3 -1.9
1. Juomat ja tupakka125.3 89.1 40.6
11. Juomat90.3 62.0 45.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet35.0 27.2 29.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,553.3 1,959.9 -20.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at46.5 101.1 -54.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet142.10 297.4 -51.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi36.6 37.5 -2.5
24. Puutavara ja korkki42.4 50.7 -16.3
25. Paperimassa170.1 206.1 -17.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet117.4 161.1 -27.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat40.5 44.7 -9.4
28. Malmit ja metalliromu887.9 979.3 -9.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet69.4 82.4 -15.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,835.7 8,209.5 -28.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.329.2 367.7 -10.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3,848.0 6,243.5 -38.4
34. Kaasut1,658.7 1,598.3 3.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat213.1 214.8 -0.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat41.8 25.2 66.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat164.9 185.0 -10.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.6.6 4.8 39.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet5,100.3 5,415.2 -5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet1,610.8 1,698.3 -5.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet436.1 422.8 3.1
53. Väri- ja parkitusaineet180.5 208.4 -13.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet718.7 746.9 -3.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet342.2 405.4 -15.6
56. Lannoitteet, valmistetut81.4 109.7 -25.8
57. Muovit, valmistamattomat672.4 740.8 -9.2
58. Muovit, valmistetut151.1 158.1 -4.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet907.4 925.2 -1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,680.5 1,670.9 0.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.7 2.6 1.1
62. Kumituotteet108.0 97.7 10.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut13.6 17.0 -20.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä180.4 191.1 -5.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet90.8 103.9 -12.6
66. Kivennäisainetuotteet249.4 249.4 0.0
67. Rauta ja teräs107.2 120.7 -11.1
68. Muut metallit563.3 505.4 11.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista365.6 383.5 -4.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11,906.5 11,501.5 3.5
71. Voimakoneet ja moottorit728.1 657.7 10.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet3,788.8 2,416.2 56.8
73. Metalliteollisuuskoneet48.4 59.6 -18.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet874.3 929.9 -6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet391.1 484.10 -19.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet395.5 400.10 -1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3,219.10 3,312.1 -2.8
78. Moottoriajoneuvot1,707.8 1,455.3 17.4
79. Muut kuljetusvälineet752.10 1,785.1 -57.8
8. Erinäiset valmiit tavarat2,945.8 3,064.7 -3.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet25.5 62.9 -59.6
82. Huonekalut35.5 51.5 -31.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.8.10 11.5 -22.1
84. Vaatteet67.2 67.7 -0.7
85. Jalkineet14.5 26.4 -45.2
87. Kojeet,mittarit yms.1,683.8 1,683.6 0.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot302.4 298.6 1.3
89. Muut valmiit tavarat808.3 862.9 -6.3
9. Muut tavarat526.6 564.9 -6.8
93. Erittelemätön190.3 206.1 -7.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 89.5
97. Kulta, ei monetaarinen4.7 5.5 -14.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain327.8 352.8 -7.1
Kaikki ryhmät yhteensä34,690.5 37,443.7 -7.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Koreasta (5800) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet571.8 459.4 24.5
00. Elävät eläimet0.7 0.3 161.7
01. Liha ja lihatuotteet4.6 2.9 62.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat12.0 8.5 41.1
03. Kala- ja kalavalmisteet96.2 105.8 -9.1
04. Vilja ja viljatuotteet102.0 82.7 23.4
05. Hedelmät ja kasvikset147.3 113.6 29.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.4 3.2 6.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä15.0 9.3 62.5
08. Rehuaineet0.3 1.4 -84.2
09. Erinäiset elintarvikkeet190.8 132.2 44.3
1. Juomat ja tupakka161.6 133.0 21.5
11. Juomat77.2 78.0 -1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet84.4 55.0 53.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat231.8 330.2 -29.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 -3.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi92.1 143.0 -35.6
24. Puutavara ja korkki0.4 0.1 278.7
25. Paperimassa0.1 0.1 195.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet98.2 135.8 -27.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat8.5 12.7 -33.2
28. Malmit ja metalliromu5.9 12.2 -52.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet26.9 26.5 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,512.1 2,772.2 -45.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,500.5 2,761.3 -45.7
34. Kaasut11.6 10.9 6.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.4 1.9 78.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.4 11.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.10 1.5 95.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -29.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet4,609.5 4,908.10 -6.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet691.4 850.7 -18.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet95.1 88.4 7.6
53. Väri- ja parkitusaineet90.8 96.2 -5.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1,353.10 1,719.7 -21.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet454.1 419.5 8.2
56. Lannoitteet, valmistetut3.10 4.9 -18.6
57. Muovit, valmistamattomat726.8 815.3 -10.9
58. Muovit, valmistetut542.2 545.4 -0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet651.5 369.3 76.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan5,082.9 6,359.2 -20.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.9 2.8 -32.1
62. Kumituotteet883.1 1,124.3 -21.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.1 2.8 83.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä341.8 456.1 -25.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet623.6 648.9 -3.9
66. Kivennäisainetuotteet275.1 260.6 5.6
67. Rauta ja teräs1,186.0 2,000.7 -40.7
68. Muut metallit634.5 592.1 7.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista1,132.0 1,271.5 -11.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet30,519.2 33,564.3 -9.1
71. Voimakoneet ja moottorit1,309.9 1,556.1 -15.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2,015.4 2,000.3 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet393.6 420.6 -6.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2,495.1 2,764.1 -9.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3,987.3 3,063.6 30.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1,972.4 3,863.9 -49.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5,722.1 5,544.8 3.2
78. Moottoriajoneuvot12,363.1 13,740.7 -10.0
79. Muut kuljetusvälineet260.7 610.6 -57.3
8. Erinäiset valmiit tavarat5,037.6 2,957.5 70.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet89.4 87.1 2.6
82. Huonekalut146.4 163.6 -10.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.52.3 46.2 13.2
84. Vaatteet122.4 155.1 -21.1
85. Jalkineet26.9 32.6 -17.5
87. Kojeet,mittarit yms.492.2 492.4 0.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot103.6 131.3 -21.1
89. Muut valmiit tavarat4,004.7 1,849.6 116.5
9. Muut tavarat932.2 975.8 -4.5
93. Erittelemätön696.8 713.0 -2.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.1 1.5 -25.2
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 10.8 -99.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta206.2 227.7 -9.5
Kaikki ryhmät yhteensä48,661.5 52,462.2 -7.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu