Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.7 62.0 0.7 8.2 0.10 8.1 3.3 40.3 1.0 13.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 1.1 0 0.0 0.8 6.1 2.9 35.0 0.7 8.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.4 60.2 0.2 2.1 0.2 1.0 0.4 4.1 0.2 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.1 5.5 0.5 5.5 0.7 5.3 0.7 8.4 0.7 8.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 4.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.9 20.3 4.6 54.3 8.3 70.5 2.9 34.6 3.8 50.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.0 5.2 0.4 3.6 0.7 5.1 0.4 4.2 0.7 9.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.5 7.8 1.2 14.2 5.4 45.1 1.5 17.4 1.2 15.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 3.3 0.7 7.8 0.5 3.6 0.4 4.6 0.4 5.1
78. Moottoriajoneuvot 0.2 0.7 0.9 10.1 0.6 4.3 0.1 0.2 0.7 9.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.4 1.7 1.4 16.1 1.3 10.8 0.4 4.8 0.4 4.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 2.4 1.6 18.2 0.7 5.2 0.4 4.5 1.1 14.2
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 0.9 0.8 8.4 0.5 4.1 0.3 2.7 1.0 13.0
89. Muut valmiit tavarat 0.3 1.2 0.8 8.5 0.2 1.0 0.1 1.0 0.1 1.0
9. Muut tavarat 1.5 7.7 0.7 7.6 0.9 7.6 0.7 7.6 0.6 7.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.5 7.6 0.7 7.5 0.9 7.4 0.7 7.6 0.6 7.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 18.9 100.0 8.4 100.0 11.8 100.0 8.1 100.0 7.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0 0.0 6.1 90.6 0 0.0 6.5 77.3 0.1 1.2
67. Rauta ja teräs 0 0.0 6.1 90.6 0 0.0 6.5 77.3 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 30.7 0.3 3.1 0.2 30.8 0.6 7.1 0.4 36.5
84. Vaatteet 0.5 30.2 0.3 3.1 0.2 28.2 0.6 7.0 0.3 35.4
9. Muut tavarat 0.10 63.2 0.3 3.8 0.4 68.4 1.3 15.3 0.4 42.4
93. Erittelemätön 0.10 62.9 0.3 3.6 0.4 66.7 1.3 15.2 0.4 41.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.5 100.0 6.7 100.0 0.6 100.0 8.4 100.0 0.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu