Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brunein kanssa, vienti Bruneihin ja tuonti Bruneista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Brunei oli USAn 157. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 20 sijaa. Kuukauden 8.2 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 33.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brunein kanssa oli 3.0 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bruneista oli 380.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 2.6 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc931 (erittelemätön) edustaen 66.1 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc515 ( orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit), 10.4 prosenttia tuonnista ja Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 8.5 %.

Viennin arvo Bruneihin supistui rajusti (52.4 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5.6 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;), mikä edusti 16.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 12.4 % sekä Sitc741 (kuumennus- ja jäähdytyskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 9.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-47.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 147 miljoonaan dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 76 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 70 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 170.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 58 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 19 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 71.8 % . Maiden välinen edellisen vuoden tammi-heinäkuun tavaroiden kauppatase oli ollut ylijäämäinen, kun se kuluvan vuoden vastaavalla jaksolla oli alijäämäinen. Vajetta kertyi 5.7 miljoonan dollarin.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,4 2.2 0,10 7.0 0,2 1.8 0,6 5.6 0,3 4.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,1 0.0 0,7 4.6 0 0.0 0,1 0.1 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0,4 2.7 1,6 11.5 0,10 9.4 0,5 4.0 0,9 14.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,1 0.2 0,9 6.5 0 0.0 0 0.0 0,1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,3 1.9 0,2 1.0 0,9 8.8 0,3 2.6 0,2 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11,6 80.9 8,7 64.6 7,2 73.0 7,6 74.4 3,5 61.3
71. Voimakoneet ja moottorit 6,1 42.1 5,9 43.6 1,2 11.6 4,10 48.7 0,2 3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,6 3.7 0,3 1.8 1,3 12.6 0,3 2.7 0,8 12.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,5 3.3 1,6 11.7 3,1 30.8 0,7 6.4 1,9 32.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 0.7 0,1 0.1 0,3 2.2 0,7 5.9 0,1 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 3,6 24.6 0,5 3.2 1,0 10.1 0,9 7.9 0,5 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,7 4.4 0,9 6.1 0,5 4.7 0,5 4.3 0,4 6.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0,6 3.8 0,8 5.3 0,4 3.4 0,4 3.8 0,2 3.4
9. Muut tavarat 1,1 7.6 1,0 7.3 0,7 6.7 0,9 8.7 0,6 9.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,1 7.6 1,0 7.3 0,7 6.7 0,8 7.9 0,5 7.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 14,3 100.0 13,5 100.0 9,9 100.0 10,2 100.0 5,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19,4 85.9 10,0 79.3 17,6 91.2 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 19,4 85.9 10,0 79.3 17,6 91.2 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,8 8.0 0,4 2.8 0,1 0.0 0,8 24.0 0,2 4.4
67. Rauta ja teräs 1,8 7.9 0,4 2.8 0 0.0 0,8 24.0 0,1 3.4
9. Muut tavarat 1,1 4.8 1,10 15.1 1,4 7.1 1,10 60.2 1,8 66.5
93. Erittelemätön 1,1 4.7 1,9 15.1 1,4 7.1 1,10 59.9 1,8 66.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22,6 100.0 12,7 100.0 19,3 100.0 3,2 100.0 2,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu