Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Singaporen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä1.71.71.71.81.9
Tuonnista1.00.91.31.10.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.31.21.51.41.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Singaporen kanssa, vienti Singaporeen ja tuonti Singaporesta vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Helmikuussa 2021 Singapore edusti 1.3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.9 prosenttia USAn viennistä ja 0.9 prosenttia tuonnista. Helmikuussa Singapore oli Yhdysvaltain 19. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 4.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Singaporen kanssa oli 622 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Singaporesta supistui 9.1 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.8 miljardia dollaria helmikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Singaporesta olivat Sitc098 (muut ravintovalmisteet), joka edusti 11.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 11.3 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 7.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Singaporeen supistui 11.6 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.4 miljardia dollaria helmikuussa 2021. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 15.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 8.4 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 7.9 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Alkuvuoden 2021 tammi-helmikuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 8.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 8.3 %. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.7 miljardia dollaria. Vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 8.5 prosentilla ja viennin arvo 8.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc098 (muut ravintovalmisteet), arvon ollessa 549 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 634 miljoonaa dollaria. Tammi-helmikuun välinen Yhdysvaltain ja Singaporen välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 638 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Singaporeen (SG) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44,7 2.0 41,7 1.9 37,3 1.6 40,4 1.7 44,7 1.9
01. Liha ja lihatuotteet 7,5 0.3 7,9 0.4 5,7 0.2 5,1 0.2 4,5 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,10 0.1 4,3 0.2 3,1 0.1 3,10 0.2 6,10 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,6 0.1 0,10 0.0 1,9 0.1 1,3 0.1 1,3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 2,7 0.1 3,1 0.1 2,2 0.1 2,7 0.1 8,2 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 12,8 0.6 10,5 0.5 10,1 0.4 11,4 0.5 8,8 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,6 0.1 1,8 0.1 0,9 0.0 1,7 0.1 1,9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,3 0.1 2,8 0.1 4,3 0.2 2,8 0.1 3,0 0.1
08. Rehuaineet 2,4 0.1 2,2 0.1 1,4 0.1 1,9 0.1 1,7 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,1 0.4 8,5 0.4 8,1 0.4 9,7 0.4 8,6 0.4
1. Juomat ja tupakka 5,4 0.2 4,8 0.2 5,8 0.3 3,7 0.2 5,2 0.2
11. Juomat 4,10 0.2 4,6 0.2 5,5 0.2 2,5 0.1 3,9 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,5 0.0 0,3 0.0 0,4 0.0 1,2 0.0 1,3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24,7 1.1 18,10 0.9 30,5 1.3 21,3 0.9 18,1 0.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 4,6 0.2 2,5 0.1 4,2 0.2 1,2 0.0 1,2 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,4 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0 0,4 0.0 0,6 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11,7 0.5 7,5 0.3 16,7 0.7 12,9 0.5 6,1 0.3
25. Paperimassa 3,5 0.2 4,2 0.2 4,1 0.2 1,8 0.1 4,8 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,9 0.0 1,1 0.0 2,1 0.1 1,7 0.1 1,4 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,10 0.0 1,0 0.0 1,2 0.1 1,2 0.0 1,0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0,6 0.0 0,9 0.0 0,3 0.0 0,7 0.0 1,8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,4 0.1 1,8 0.1 1,9 0.1 1,7 0.1 1,6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 86,1 3.8 109,2 5.0 34,7 1.5 256,9 10.9 430,1 17.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 86,1 3.8 35,1 1.6 26,6 1.2 197,7 8.4 390,4 16.3
34. Kaasut 0 0.0 74,2 3.4 8,2 0.4 59,2 2.5 39,7 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 40,0 1.8 43,1 2.0 44,5 2.0 22,7 1.0 31,6 1.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 26,8 1.2 4,5 0.2 34,2 1.5 12,2 0.5 28,1 1.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 12,8 0.6 38,5 1.7 10,3 0.4 10,4 0.4 3,4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 324,1 14.3 368,9 16.8 361,8 15.9 378,3 16.1 335,0 14.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 52,3 2.3 60,1 2.7 73,1 3.2 56,8 2.4 83,7 3.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 12,6 0.6 11,4 0.5 16,3 0.7 13,0 0.6 17,8 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 14,2 0.6 12,2 0.5 11,0 0.5 12,8 0.5 8,1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 35,1 1.5 73,3 3.3 32,5 1.4 49,7 2.1 29,8 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 46,3 2.0 42,10 1.9 41,9 1.8 38,9 1.7 33,7 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 53,8 2.4 58,3 2.6 61,3 2.7 76,8 3.3 46,0 1.9
58. Muovit, valmistetut 22,10 1.0 21,7 1.0 21,9 1.0 27,5 1.2 23,4 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 86,9 3.8 89,1 4.0 103,10 4.6 103,2 4.4 92,7 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 80,5 3.6 76,7 3.5 77,5 3.4 83,6 3.6 72,5 3.0
62. Kumituotteet 8,8 0.4 6,7 0.3 10,7 0.5 9,1 0.4 7,5 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,3 0.1 2,4 0.1 1,7 0.1 2,6 0.1 2,5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,6 0.2 3,3 0.1 3,4 0.1 4,6 0.2 4,2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 14,1 0.6 13,5 0.6 13,4 0.6 12,5 0.5 10,9 0.5
67. Rauta ja teräs 5,6 0.2 4,6 0.2 6,4 0.3 5,6 0.2 6,9 0.3
68. Muut metallit 16,9 0.7 14,7 0.7 15,10 0.7 21,1 0.9 12,7 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 28,4 1.3 31,7 1.4 26,1 1.1 28,1 1.2 27,9 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.209,4 53.4 1.136,0 51.6 1.222,6 53.9 1.090,3 46.5 1.056,9 44.1
71. Voimakoneet ja moottorit 75,3 3.3 77,8 3.5 119,9 5.3 95,4 4.1 42,6 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 250,8 11.1 126,5 5.7 227,3 10.0 190,2 8.1 139,4 5.8
73. Metalliteollisuuskoneet 6,0 0.3 4,10 0.2 5,8 0.3 7,6 0.3 7,2 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 126,8 5.6 107,10 4.9 137,10 6.1 114,4 4.9 97,8 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 88,10 3.9 162,6 7.4 86,1 3.8 108,2 4.6 78,10 3.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 94,4 4.2 61,6 2.8 69,9 3.1 57,8 2.5 61,8 2.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 245,1 10.8 233,0 10.6 250,6 11.0 239,6 10.2 227,10 9.5
78. Moottoriajoneuvot 15,1 0.7 16,1 0.7 22,9 1.0 19,7 0.8 18,6 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 307,5 13.6 345,9 15.7 302,6 13.3 257,7 11.0 382,9 16.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 360,9 15.9 315,4 14.3 353,6 15.6 342,2 14.6 318,5 13.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,6 0.1 0,9 0.0 0,9 0.0 2,2 0.1 0,8 0.0
82. Huonekalut 2,1 0.1 1,4 0.1 1,7 0.1 1,4 0.1 1,10 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,8 0.0 0,7 0.0 1,3 0.1 0,9 0.0 0,6 0.0
84. Vaatteet 1,0 0.0 0,7 0.0 0,10 0.0 0,8 0.0 0,8 0.0
85. Jalkineet 1,5 0.1 0,2 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 204,8 9.0 191,10 8.7 210,9 9.3 211,3 9.0 184,9 7.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 20,10 0.9 21,3 1.0 23,8 1.0 21,7 0.9 22,3 0.9
89. Muut valmiit tavarat 128,5 5.7 98,5 4.5 114,2 5.0 104,0 4.4 107,3 4.5
9. Muut tavarat 87,5 3.9 87,0 4.0 101,7 4.5 108,2 4.6 86,9 3.6
93. Erittelemätön 27,6 1.2 30,9 1.4 37,0 1.6 34,1 1.5 24,5 1.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,0 0.0 1,7 0.1 3,0 0.1 1,7 0.1 0,1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 5,3 0.2 4,9 0.2 6,8 0.3 14,6 0.6 6,9 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 51,2 2.3 48,9 2.2 52,9 2.3 54,7 2.3 54,8 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.262,10 100.0 2.201,4 100.0 2.269,7 100.0 2.347,1 100.0 2.399,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Singaporesta (SG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 223,2 9.8 184,6 9.3 219,3 7.6 350,4 15.0 207,6 11.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,2 0.1 1,7 0.1 1,9 0.1 1,8 0.1 1,3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,2 0.1 1,3 0.1 1,1 0.0 0,8 0.0 0,9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0,2 0.0 0,5 0.0 0,2 0.0 0,6 0.0 1,0 0.1
08. Rehuaineet 1,6 0.1 1,0 0.0 1,2 0.0 1,9 0.1 0,7 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 217,9 9.6 180,1 9.0 215,1 7.5 345,3 14.8 203,8 11.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 0.1 1,6 0.1 2,9 0.1 1,3 0.1 3,8 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,0 0.0 0,8 0.0 1,3 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0,5 0.0 0,4 0.0 1,3 0.0 0,4 0.0 2,10 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,7 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 0,4 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 115,7 5.1 104,4 5.2 156,5 5.5 93,0 4.0 133,5 7.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 115,7 5.1 104,4 5.2 156,5 5.5 93,0 4.0 133,5 7.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,3 0.0 3,3 0.2 0,1 0.0 0,2 0.0 1,8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 3,1 0.2 0,1 0.0 0,2 0.0 1,6 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 639,3 28.1 525,6 26.4 695,0 24.2 867,6 37.2 455,7 25.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 79,3 3.5 30,5 1.5 35,0 1.2 220,8 9.5 131,6 7.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,10 0.0 0,8 0.0 0,9 0.0 1,6 0.1 0,3 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 4,3 0.2 4,5 0.2 5,1 0.2 5,1 0.2 3,8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 485,5 21.4 408,4 20.5 581,5 20.3 558,2 23.9 247,3 13.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,6 0.1 1,5 0.1 2,8 0.1 2,6 0.1 2,2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 16,7 0.7 18,0 0.9 16,3 0.6 21,4 0.9 18,3 1.0
58. Muovit, valmistetut 2,6 0.1 2,2 0.1 2,1 0.1 3,0 0.1 2,2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 48,8 2.1 60,1 3.0 51,7 1.8 55,3 2.4 50,3 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 38,7 1.7 24,1 1.2 17,6 0.6 19,0 0.8 35,6 2.0
62. Kumituotteet 0,8 0.0 0,9 0.0 0,9 0.0 0,8 0.0 1,3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,2 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0 0,1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,1 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,4 0.1 1,0 0.0 1,8 0.1 1,5 0.1 0,5 0.0
66. Kivennäisainetuotteet 5,5 0.2 2,8 0.1 5,1 0.2 3,6 0.2 3,9 0.2
67. Rauta ja teräs 0,5 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0 0,8 0.0 0,4 0.0
68. Muut metallit 22,5 1.0 12,1 0.6 2,1 0.1 3,0 0.1 23,4 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6,10 0.3 6,3 0.3 6,8 0.2 8,5 0.4 5,8 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 593,7 26.1 535,7 26.9 584,2 20.4 430,5 18.5 398,1 22.4
71. Voimakoneet ja moottorit 161,7 7.1 164,4 8.3 170,4 5.9 54,0 2.3 34,6 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 51,0 2.2 64,2 3.2 76,9 2.7 60,7 2.6 74,10 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 3,2 0.1 1,3 0.1 2,7 0.1 1,9 0.1 1,8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 35,2 1.5 34,1 1.7 38,6 1.3 29,2 1.2 28,9 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 102,2 4.5 76,3 3.8 81,6 2.8 99,2 4.3 90,2 5.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 53,9 2.4 36,3 1.8 44,4 1.5 32,7 1.4 31,5 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 177,8 7.8 147,8 7.4 160,9 5.6 138,8 6.0 126,4 7.1
78. Moottoriajoneuvot 2,8 0.1 2,7 0.1 2,6 0.1 4,4 0.2 3,1 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 6,1 0.3 9,1 0.5 6,4 0.2 10,0 0.4 6,10 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 411,6 18.1 371,1 18.6 673,1 23.5 346,1 14.8 327,4 18.4
82. Huonekalut 3,2 0.1 0,7 0.0 1,4 0.0 1,4 0.1 0,8 0.0
84. Vaatteet 0,7 0.0 0,8 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,5 0.0
85. Jalkineet 0,2 0.0 0,2 0.0 0,4 0.0 1,2 0.0 1,0 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 212,2 9.3 207,1 10.4 235,5 8.2 189,6 8.1 185,7 10.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14,0 0.6 8,7 0.4 8,9 0.3 21,3 0.9 14,5 0.8
89. Muut valmiit tavarat 181,5 8.0 153,8 7.7 426,7 14.9 132,7 5.7 125,2 7.0
9. Muut tavarat 247,6 10.9 239,10 12.1 521,7 18.2 224,1 9.6 213,3 12.0
93. Erittelemätön 238,3 10.5 231,5 11.6 214,8 7.5 215,8 9.3 201,0 11.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0,8 0.0 0,5 0.0 298,8 10.4 0,5 0.0 1,6 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8,5 0.4 7,10 0.4 8,2 0.3 7,9 0.3 7,7 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.272,1 100.0 1.989,10 100.0 2.870,1 100.0 2.331,10 100.0 1.776,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu