Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Singaporen ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/3 - 2021/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/3
%
2021/4
%
2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
Viennistä2.32.41.82.12.3
Tuonnista1.21.11.11.11.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.71.61.41.41.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Singaporen kanssa, vienti Singaporeen ja tuonti Singaporesta vuoden 2021 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa 2021 Singapore edusti 1.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 2.3 prosenttia USAn viennistä ja 1.1 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Singapore oli Yhdysvaltain 18. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 5.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 11.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Singaporen kanssa oli 788 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Singaporesta supistui 25.3 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.5 miljardia dollaria heinäkuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Singaporesta olivat Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), joka edusti 14.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 13.5 % sekä Sitc098 (muut ravintovalmisteet) 12.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Singaporeen kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Viennin arvo oli 3.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 13.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 8.2 % sekä Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 6.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2021 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana tavarakauppa Singaporen kanssa on kasvanut hitaammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 37.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 6.6 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 17.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 20.6 miljardia dollaria. Vuoden 2020 tammi-heinäkuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 12.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc098 (muut ravintovalmisteet), arvon ollessa 2.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 2.8 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 29.6 % . Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-heinäkuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 3.4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Singaporeen (SG) jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.6 1.2 43.5 1.3 51.5 2.0 43.2 1.4 42.4 1.3
01. Liha ja lihatuotteet 6.8 0.2 5.10 0.2 5.9 0.2 6.2 0.2 7.3 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.0 0.1 5.1 0.1 5.5 0.2 4.7 0.2 6.0 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.10 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 2.5 0.1 3.2 0.1 8.2 0.3 2.9 0.1 2.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 9.9 0.3 10.1 0.3 12.3 0.5 10.5 0.3 7.4 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.3 0.1 3.9 0.1 1.8 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.7 0.1 4.3 0.1 3.9 0.1 2.8 0.1 2.8 0.1
08. Rehuaineet 2.9 0.1 2.2 0.1 3.5 0.1 2.7 0.1 2.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.9 0.3 7.8 0.2 9.6 0.4 10.6 0.3 11.4 0.3
1. Juomat ja tupakka 7.1 0.2 6.2 0.2 6.3 0.2 5.8 0.2 4.8 0.1
11. Juomat 6.5 0.2 6.0 0.2 5.9 0.2 5.6 0.2 4.6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.4 0.7 16.3 0.5 25.7 1.0 26.6 0.9 20.9 0.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.9 0.1 1.6 0.0 2.10 0.1 2.9 0.1 3.1 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 9.2 0.3 6.7 0.2 11.7 0.4 13.4 0.4 10.3 0.3
25. Paperimassa 7.1 0.2 3.3 0.1 5.4 0.2 4.4 0.1 2.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.7 0.1 0.3 0.0 1.1 0.0 2.8 0.1 0.7 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.6 0.0 1.4 0.0 1.8 0.1 1.1 0.0 1.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1.1 0.0 0.10 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.1 1.8 0.1 1.9 0.1 1.4 0.0 1.8 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 253.7 7.2 662.2 19.4 289.1 11.1 694.3 22.7 650.7 19.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 3.3 0.1 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 144.0 4.1 589.5 17.3 268.3 10.3 620.1 20.3 481.6 14.7
34. Kaasut 109.7 3.1 72.7 2.1 20.9 0.8 71.0 2.3 169.1 5.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 50.1 1.4 50.0 1.5 32.3 1.2 27.1 0.9 49.2 1.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 39.4 1.1 42.0 1.2 27.2 1.0 17.6 0.6 10.5 0.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 10.7 0.3 7.9 0.2 5.1 0.2 9.5 0.3 38.7 1.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 412.8 11.8 406.8 11.9 486.8 18.7 411.3 13.5 458.2 13.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 72.7 2.1 62.6 1.8 112.4 4.3 66.3 2.2 98.1 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 19.2 0.5 24.7 0.7 19.3 0.7 18.3 0.6 19.8 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 12.8 0.4 14.2 0.4 15.6 0.6 14.1 0.5 12.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 45.0 1.3 57.1 1.7 48.7 1.9 47.7 1.6 90.2 2.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40.4 1.2 38.1 1.1 42.8 1.6 42.0 1.4 37.0 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 69.10 2.0 63.1 1.8 79.2 3.0 70.3 2.3 63.4 1.9
58. Muovit, valmistetut 32.5 0.9 31.1 0.9 37.6 1.4 36.9 1.2 27.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 120.2 3.4 116.1 3.4 131.4 5.0 115.8 3.8 109.7 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 83.10 2.4 90.2 2.6 93.0 3.6 96.3 3.2 91.0 2.8
62. Kumituotteet 7.7 0.2 7.10 0.2 8.6 0.3 8.4 0.3 8.7 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.7 0.1 2.7 0.1 2.8 0.1 2.7 0.1 2.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.8 0.2 6.4 0.2 7.9 0.3 5.1 0.2 5.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 13.8 0.4 13.8 0.4 14.6 0.6 14.0 0.5 14.1 0.4
67. Rauta ja teräs 6.8 0.2 9.1 0.3 9.2 0.4 8.10 0.3 7.4 0.2
68. Muut metallit 14.0 0.4 17.9 0.5 19.3 0.7 22.8 0.7 18.2 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 32.3 0.9 32.5 0.9 30.6 1.2 34.3 1.1 34.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,522.9 43.4 1,227.4 35.9 1,125.10 43.2 1,210.0 39.6 1,332.10 40.6
71. Voimakoneet ja moottorit 70.1 2.0 79.9 2.3 66.3 2.5 105.4 3.4 75.10 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 173.4 4.9 155.8 4.6 133.1 5.1 229.4 7.5 233.10 7.1
73. Metalliteollisuuskoneet 9.9 0.3 4.6 0.1 4.4 0.2 4.0 0.1 3.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 130.6 3.7 141.2 4.1 136.8 5.2 159.4 5.2 129.1 3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 91.0 2.6 70.5 2.1 81.5 3.1 82.7 2.7 99.1 3.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 82.5 2.4 64.8 1.9 80.5 3.1 70.6 2.3 80.5 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 278.2 7.9 260.7 7.6 268.3 10.3 257.8 8.4 261.5 8.0
78. Moottoriajoneuvot 25.8 0.7 27.2 0.8 14.2 0.5 13.6 0.4 14.5 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 661.8 18.9 423.0 12.4 341.2 13.1 287.5 9.4 435.3 13.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 415.1 11.8 385.8 11.3 376.3 14.4 430.10 14.1 400.8 12.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.4 0.0 1.1 0.0 1.4 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
82. Huonekalut 1.10 0.1 1.4 0.0 2.4 0.1 2.3 0.1 1.8 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.0 1.0 0.0 0.10 0.0 1.3 0.0 1.0 0.0
84. Vaatteet 1.2 0.0 1.3 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0
85. Jalkineet 0.4 0.0 1.3 0.0 0.10 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 239.7 6.8 215.8 6.3 230.0 8.8 220.2 7.2 218.5 6.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 26.5 0.8 23.6 0.7 23.1 0.9 21.2 0.7 20.4 0.6
89. Muut valmiit tavarat 143.3 4.1 140.8 4.1 116.8 4.5 183.8 6.0 157.7 4.8
9. Muut tavarat 693.2 19.8 528.6 15.5 121.10 4.7 109.6 3.6 235.7 7.2
93. Erittelemätön 33.6 1.0 33.2 1.0 30.3 1.2 28.1 0.9 38.6 1.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 3.3 0.1 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 590.3 16.8 415.9 12.2 28.3 1.1 4.5 0.1 118.4 3.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 67.5 1.9 78.2 2.3 60.7 2.3 72.8 2.4 77.3 2.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,506.4 100.0 3,416.7 100.0 2,608.5 100.0 3,054.9 100.0 3,286.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Singaporesta (SG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/3 - 2021/7

2021 / 32021 / 42021 / 52021 / 62021 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 469.8 15.9 324.2 12.8 594.2 23.6 363.1 14.0 310.2 12.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.1 0.1 2.2 0.1 2.0 0.1 2.4 0.1 2.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.9 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
08. Rehuaineet 0.8 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.3 0.0 1.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 465.0 15.8 320.6 12.7 589.1 23.3 358.9 13.8 305.7 12.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.6 0.2 4.1 0.2 4.9 0.2 7.6 0.3 9.1 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.1 0.1 2.7 0.1 2.5 0.1 2.9 0.1 5.9 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.10 0.1 0.8 0.0 1.10 0.1 3.8 0.1 2.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 196.9 6.7 130.3 5.2 141.6 5.6 173.0 6.7 133.4 5.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 196.9 6.7 130.3 5.2 141.6 5.6 173.0 6.7 133.4 5.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.2 0.0 2.1 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 1.10 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 949.9 32.3 860.6 34.1 554.4 22.0 633.4 24.4 875.5 35.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 136.6 4.6 280.5 11.1 94.2 3.7 245.8 9.5 105.5 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0 1.9 0.1 0.8 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 4.7 0.2 2.8 0.1 4.10 0.2 5.8 0.2 1.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 712.1 24.2 489.4 19.4 364.3 14.4 277.1 10.7 688.1 27.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.1 0.2 3.8 0.1 2.5 0.1 4.0 0.2 1.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 20.8 0.7 20.4 0.8 20.1 0.8 20.10 0.8 22.9 0.9
58. Muovit, valmistetut 3.2 0.1 3.2 0.1 4.1 0.2 4.9 0.2 3.6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 66.0 2.2 59.8 2.4 64.1 2.5 73.3 2.8 52.0 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.6 1.1 17.8 0.7 23.7 0.9 22.3 0.9 31.2 1.2
62. Kumituotteet 2.4 0.1 2.5 0.1 6.0 0.2 3.6 0.1 1.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 3.4 0.1 3.7 0.1 4.3 0.2 5.2 0.2 5.0 0.2
67. Rauta ja teräs 0.4 0.0 0.8 0.0 1.2 0.0 1.6 0.1 1.1 0.0
68. Muut metallit 16.10 0.6 2.9 0.1 5.1 0.2 3.9 0.1 15.9 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.10 0.3 7.2 0.3 6.7 0.3 7.1 0.3 6.7 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 554.9 18.8 505.1 20.0 521.1 20.7 628.6 24.2 512.0 20.5
71. Voimakoneet ja moottorit 53.4 1.8 82.7 3.3 66.5 2.6 143.8 5.5 46.4 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 99.6 3.4 94.5 3.7 98.0 3.9 126.3 4.9 98.0 3.9
73. Metalliteollisuuskoneet 1.7 0.1 3.8 0.2 3.5 0.1 2.3 0.1 4.0 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 36.2 1.2 30.3 1.2 29.6 1.2 33.1 1.3 31.5 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 124.5 4.2 79.9 3.2 92.3 3.7 81.10 3.2 93.9 3.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 43.5 1.5 41.3 1.6 36.7 1.5 42.7 1.6 49.0 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 184.7 6.3 161.9 6.4 181.8 7.2 184.0 7.1 178.6 7.1
78. Moottoriajoneuvot 3.10 0.1 2.7 0.1 4.10 0.2 4.4 0.2 3.2 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 7.8 0.3 8.5 0.3 8.1 0.3 10.3 0.4 7.7 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 430.10 14.6 351.1 13.9 387.0 15.3 478.10 18.4 372.2 14.9
82. Huonekalut 0.4 0.0 0.6 0.0 1.3 0.0 1.9 0.1 1.4 0.1
84. Vaatteet 3.9 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
85. Jalkineet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 226.6 7.7 203.4 8.1 191.5 7.6 247.1 9.5 176.9 7.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15.4 0.5 14.7 0.6 12.7 0.5 22.4 0.9 25.1 1.0
89. Muut valmiit tavarat 184.3 6.3 131.3 5.2 180.9 7.2 207.2 8.0 168.2 6.7
9. Muut tavarat 305.6 10.4 329.6 13.1 294.3 11.7 290.0 11.2 254.2 10.2
93. Erittelemätön 294.3 10.0 319.9 12.7 284.2 11.3 279.3 10.8 244.3 9.8
97. Kulta, ei monetaarinen 1.7 0.1 0.8 0.0 1.1 0.0 1.5 0.1 1.2 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 9.6 0.3 8.10 0.4 8.7 0.3 9.2 0.4 8.7 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,945.3 100.0 2,522.9 100.0 2,522.10 100.0 2,597.1 100.0 2,497.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-heinäkuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-heinäkuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu