Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Malesiaan (MY) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet107.5 121.0 -11.2
00. Elävät eläimet1.5 0.5 228.0
01. Liha ja lihatuotteet1.9 3.7 -49.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat19.5 20.8 -6.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 3.6 -85.8
04. Vilja ja viljatuotteet18.2 20.4 -10.4
05. Hedelmät ja kasvikset24.6 30.8 -20.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.9 1.2 -23.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.7 3.2 47.1
08. Rehuaineet7.5 17.4 -57.1
09. Erinäiset elintarvikkeet28.6 19.9 43.3
1. Juomat ja tupakka2.9 1.3 124.0
11. Juomat2.9 1.1 177.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.3 -93.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat403.3 244.1 65.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.2 -96.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet58.6 41.7 40.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi5.9 5.5 6.9
24. Puutavara ja korkki2.5 2.9 -12.4
25. Paperimassa32.3 11.1 192.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet24.10 25.6 -2.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.1 1.8 15.9
28. Malmit ja metalliromu276.0 154.9 78.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.2 0.8 47.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta12.6 133.9 -90.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -7.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet12.5 133.8 -90.7
34. Kaasut0.1 0.1 -0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.3 1.3 81.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat1.4 0.2 733.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.0 1.1 -8.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -87.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet259.8 273.5 -5.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet16.4 12.8 28.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet28.9 38.7 -25.3
53. Väri- ja parkitusaineet7.9 6.9 15.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet19.3 14.3 35.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet27.8 14.2 96.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.9 0.7 21.3
57. Muovit, valmistamattomat97.7 133.7 -26.9
58. Muovit, valmistetut14.1 14.10 -6.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet47.4 37.7 25.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan79.3 85.9 -7.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -47.0
62. Kumituotteet2.9 3.6 -19.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.1 1.3 -16.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.5 5.9 -7.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.8 7.1 -18.5
66. Kivennäisainetuotteet11.6 17.8 -34.8
67. Rauta ja teräs12.3 10.0 22.8
68. Muut metallit15.10 12.8 24.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista24.5 27.6 -11.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,100.9 1,295.1 -15.0
71. Voimakoneet ja moottorit34.9 24.7 41.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet40.5 54.3 -25.3
73. Metalliteollisuuskoneet6.1 3.8 60.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet83.3 88.9 -6.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet39.5 41.3 -4.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet43.7 39.5 10.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet735.3 732.7 0.4
78. Moottoriajoneuvot12.4 11.2 10.9
79. Muut kuljetusvälineet105.3 299.1 -64.8
8. Erinäiset valmiit tavarat238.7 186.9 27.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 1.4 -59.7
82. Huonekalut4.1 2.8 45.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.4 71.1
84. Vaatteet2.2 1.9 15.7
85. Jalkineet0.1 0.2 -90.5
87. Kojeet,mittarit yms.135.5 128.5 5.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot7.10 6.3 26.5
89. Muut valmiit tavarat87.9 45.6 92.8
9. Muut tavarat43.6 40.5 7.8
93. Erittelemätön12.8 10.10 16.8
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.3 40.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain30.5 29.3 4.2
Kaikki ryhmät yhteensä2,250.6 2,383.2 -5.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet58.5 61.2 -4.4
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -89.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet5.6 6.9 -19.8
04. Vilja ja viljatuotteet5.3 3.5 55.6
05. Hedelmät ja kasvikset1.3 1.1 15.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.5 -12.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä33.3 36.0 -7.6
08. Rehuaineet9.7 10.0 -3.9
09. Erinäiset elintarvikkeet3.2 3.3 -2.8
1. Juomat ja tupakka2.4 0.4 496.5
11. Juomat2.4 0.4 516.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat24.2 19.1 26.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi8.9 7.1 26.0
24. Puutavara ja korkki12.2 9.4 29.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 0.4 -16.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.1 183.7
28. Malmit ja metalliromu1.7 1.6 8.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.0 0.7 40.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.10 31.7 -87.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.10 31.7 -87.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat53.2 66.3 -19.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat52.0 65.2 -20.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.2 1.1 5.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet151.1 105.2 43.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet86.5 37.5 131.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.1 2.2 39.6
53. Väri- ja parkitusaineet4.7 4.3 9.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet22.2 4.6 384.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet5.1 5.2 -2.7
56. Lannoitteet, valmistetut07.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat5.4 5.7 -5.4
58. Muovit, valmistetut9.4 21.2 -55.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet15.1 17.8 -15.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan259.9 266.4 -2.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 137.4
62. Kumituotteet39.2 34.2 14.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut27.3 29.9 -8.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11.1 11.7 -5.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet19.5 20.5 -4.8
66. Kivennäisainetuotteet47.1 43.2 8.9
67. Rauta ja teräs31.3 26.3 19.3
68. Muut metallit13.2 34.3 -61.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista71.4 66.6 7.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4,788.9 4,693.3 2.0
71. Voimakoneet ja moottorit11.10 16.7 -28.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet134.9 85.9 56.9
73. Metalliteollisuuskoneet3.4 4.7 -28.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet91.10 87.1 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet691.8 619.8 11.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet529.6 587.6 -9.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3,294.1 3,244.6 1.5
78. Moottoriajoneuvot18.1 17.2 5.1
79. Muut kuljetusvälineet13.6 29.9 -54.6
8. Erinäiset valmiit tavarat1,933.1 1,427.10 35.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet12.9 9.9 29.8
82. Huonekalut360.2 316.4 13.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.3 0.8 57.1
84. Vaatteet842.10 360.7 133.7
85. Jalkineet0.3 0.5 -41.7
87. Kojeet,mittarit yms.363.5 342.5 6.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot19.1 36.2 -47.5
89. Muut valmiit tavarat333.2 361.3 -7.8
9. Muut tavarat90.8 141.10 -36.1
93. Erittelemätön57.2 110.3 -48.1
97. Kulta, ei monetaarinen0.2 0.6 -75.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta33.5 31.2 7.2
Kaikki ryhmät yhteensä7,365.5 6,813.2 8.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu