Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Malesiaan (5570) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet364.10 389.5 -6.3
00. Elävät eläimet2.0 32.9 -93.9
01. Liha ja lihatuotteet7.2 9.2 -21.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat87.5 37.9 130.9
03. Kala- ja kalavalmisteet6.9 5.1 34.6
04. Vilja ja viljatuotteet56.8 110.1 -48.4
05. Hedelmät ja kasvikset81.5 81.5 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.2 4.7 -31.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä8.2 12.4 -34.0
08. Rehuaineet44.1 31.9 38.2
09. Erinäiset elintarvikkeet67.9 64.1 5.8
1. Juomat ja tupakka4.2 2.8 51.1
11. Juomat3.0 2.2 40.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.2 0.7 87.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat697.9 764.5 -8.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.2 0.3 -45.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet134.5 110.3 22.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi12.7 14.4 -11.8
24. Puutavara ja korkki7.4 9.1 -18.3
25. Paperimassa33.6 38.4 -12.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet43.3 75.0 -42.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.4 9.2 -41.4
28. Malmit ja metalliromu457.9 504.8 -9.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.3 3.4 -4.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta308.0 41.6 641.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.2 -18.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet307.7 41.2 647.4
34. Kaasut0.2 0.3 -8.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.4 9.1 -63.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.8 0.7 19.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.6 8.4 -69.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 6.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet796.9 805.2 -1.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet52.1 41.2 26.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet71.5 118.6 -39.8
53. Väri- ja parkitusaineet20.1 23.7 -15.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet49.0 50.8 -3.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet46.5 52.6 -11.7
56. Lannoitteet, valmistetut2.7 8.7 -69.3
57. Muovit, valmistamattomat390.4 303.6 28.6
58. Muovit, valmistetut46.5 55.3 -16.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet118.6 151.1 -21.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan220.7 272.3 -18.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.3 -15.2
62. Kumituotteet10.10 12.8 -14.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.8 3.6 -23.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä15.10 24.2 -34.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet17.3 19.6 -12.0
66. Kivennäisainetuotteet36.3 50.8 -28.6
67. Rauta ja teräs27.9 23.5 18.9
68. Muut metallit34.10 59.2 -41.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista74.7 78.5 -4.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,208.7 3,270.8 -1.9
71. Voimakoneet ja moottorit73.5 64.4 14.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet139.6 145.4 -4.0
73. Metalliteollisuuskoneet12.9 15.9 -18.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet265.6 256.1 3.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet139.5 193.5 -27.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet119.5 120.8 -1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,950.4 1,956.7 -0.3
78. Moottoriajoneuvot28.2 22.3 26.1
79. Muut kuljetusvälineet479.9 496.2 -3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat518.6 567.6 -8.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.6 3.8 47.6
82. Huonekalut6.4 8.2 -22.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.8 0.9 -10.8
84. Vaatteet3.7 3.10 -6.1
85. Jalkineet0.5 0.3 102.2
87. Kojeet,mittarit yms.354.5 366.7 -3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot20.3 18.6 9.2
89. Muut valmiit tavarat127.0 165.4 -23.2
9. Muut tavarat109.1 127.3 -14.3
93. Erittelemätön28.4 47.5 -40.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen1.2 1.3 -4.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain79.5 78.7 1.1
Kaikki ryhmät yhteensä6,232.1 6,250.2 -0.3

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (5570) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet203.5 171.1 19.0
00. Elävät eläimet0.1 0.2 -35.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.4 -68.5
03. Kala- ja kalavalmisteet16.7 16.6 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet14.2 11.8 20.0
05. Hedelmät ja kasvikset3.1 3.10 -21.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.2 1.1 17.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä122.5 103.3 18.6
08. Rehuaineet36.6 25.6 43.3
09. Erinäiset elintarvikkeet9.1 8.5 7.3
1. Juomat ja tupakka2.3 3.4 -33.0
11. Juomat2.3 3.4 -33.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 382.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat50.3 75.0 -33.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi22.1 28.0 -21.2
24. Puutavara ja korkki21.5 37.4 -42.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.8 2.3 -65.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.3 0.2 109.9
28. Malmit ja metalliromu4.0 4.5 -10.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.9 2.9 -36.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta70.3 39.7 77.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet70.3 39.7 77.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat245.9 237.1 3.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat240.10 229.4 5.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.5.0 7.8 -35.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet339.9 395.1 -14.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet162.6 187.4 -13.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10.2 7.5 35.6
53. Väri- ja parkitusaineet11.3 11.6 -2.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet16.5 24.6 -33.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.5 17.9 -8.1
56. Lannoitteet, valmistetut7.2 26.5 -72.9
57. Muovit, valmistamattomat14.6 22.5 -34.9
58. Muovit, valmistetut48.8 42.2 15.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet52.7 55.3 -4.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan661.2 633.1 4.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 49.9
62. Kumituotteet85.1 74.7 13.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut69.8 63.8 9.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä35.1 22.7 54.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet51.7 41.1 25.7
66. Kivennäisainetuotteet101.3 30.1 237.1
67. Rauta ja teräs67.6 137.1 -50.7
68. Muut metallit62.5 124.6 -49.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista188.4 139.2 35.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet13,992.0 13,193.9 6.0
71. Voimakoneet ja moottorit40.6 34.1 19.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet243.7 159.0 53.3
73. Metalliteollisuuskoneet9.7 11.8 -18.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet217.5 226.3 -3.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1,713.7 1,501.5 14.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1,582.9 1,838.6 -13.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet10,074.5 9,295.9 8.4
78. Moottoriajoneuvot42.4 39.8 6.6
79. Muut kuljetusvälineet67.3 87.2 -22.9
8. Erinäiset valmiit tavarat3,980.7 3,343.6 19.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet25.8 7.5 243.9
82. Huonekalut724.2 517.1 40.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.4 1.5 129.9
84. Vaatteet1,077.2 1,011.6 6.5
85. Jalkineet1.5 0.8 83.2
87. Kojeet,mittarit yms.912.6 980.4 -6.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot70.4 107.9 -34.8
89. Muut valmiit tavarat1,166.0 717.3 62.6
9. Muut tavarat387.8 359.4 7.9
93. Erittelemätön295.7 266.6 10.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.10 0.10 -3.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta91.2 91.8 -0.6
Kaikki ryhmät yhteensä19,933.5 18,451.0 8.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu