Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.80.90.90.91.0
Tuonnista1.61.91.81.91.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.31.51.41.51.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 61,2 5.8 60,10 4.9 64,1 5.4 65,7 5.2 58,1 4.6
00. Elävät eläimet 1,3 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,4 0.0 0,4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0,4 0.0 0,7 0.1 1,1 0.1 1,4 0.1 1,6 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,7 0.7 13,10 1.1 14,7 1.2 7,0 0.6 8,4 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 1,0 0.1 1,3 0.1 1,3 0.1 1,5 0.1 1,9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 12,4 1.2 2,2 0.2 1,10 0.2 15,8 1.2 12,3 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 16,8 1.6 24,4 2.0 24,4 2.1 16,6 1.3 14,3 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,1 0.1 0,7 0.1 0,7 0.1 0,7 0.0 0,6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,7 0.2 1,7 0.1 1,3 0.1 1,5 0.1 1,2 0.1
08. Rehuaineet 5,9 0.6 5,4 0.4 6,8 0.6 7,2 0.6 8,4 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 12,3 1.2 10,8 0.9 12,2 1.0 14,1 1.1 9,4 0.8
1. Juomat ja tupakka 0,9 0.1 1,4 0.1 0,3 0.0 0,9 0.1 0,7 0.1
11. Juomat 0,8 0.1 1,2 0.1 0,3 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 140,2 13.2 160,8 12.9 149,7 12.6 138,3 11.0 122,9 9.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 26,2 2.5 25,4 2.0 20,5 1.7 17,7 1.4 21,1 1.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2,6 0.2 2,4 0.2 2,6 0.2 2,5 0.2 2,2 0.2
24. Puutavara ja korkki 1,7 0.2 1,8 0.1 1,7 0.1 1,5 0.1 1,7 0.1
25. Paperimassa 4,5 0.4 5,3 0.4 5,3 0.4 5,4 0.4 4,1 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4,2 0.4 7,5 0.6 8,2 0.7 15,8 1.3 12,4 1.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,0 0.1 0,6 0.0 1,4 0.1 0,10 0.1 0,9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 99,7 9.4 117,5 9.4 109,7 9.3 93,9 7.4 80,4 6.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,8 0.1 0,3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21,1 2.0 74,9 6.0 105,4 8.9 20,6 1.6 74,8 6.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21,1 2.0 74,9 6.0 83,8 7.1 20,5 1.6 74,7 6.0
34. Kaasut 0,1 0.0 0,1 0.0 21,6 1.8 0,1 0.0 0,1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0.1 0,3 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0 0,7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.1 0,1 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 178,4 16.8 151,9 12.2 142,2 12.0 143,2 11.4 138,8 11.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18,8 1.8 7,9 0.6 8,3 0.7 8,2 0.6 6,3 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17,1 1.6 20,2 1.6 18,9 1.6 14,3 1.1 15,6 1.2
53. Väri- ja parkitusaineet 3,9 0.4 4,0 0.3 3,3 0.3 4,1 0.3 3,5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5,7 0.5 6,3 0.5 8,6 0.7 7,5 0.6 5,4 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,7 0.9 7,1 0.6 9,3 0.8 8,4 0.7 6,1 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0,9 0.1 0,3 0.0 1,4 0.1 10,4 0.8 0,3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 76,1 7.2 76,2 6.1 63,8 5.4 62,4 4.9 74,7 6.0
58. Muovit, valmistetut 10,1 0.9 8,5 0.7 8,7 0.7 11,3 0.9 7,7 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36,6 3.4 21,7 1.7 20,3 1.7 17,1 1.4 19,6 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41,3 3.9 46,2 3.7 42,8 3.6 46,8 3.7 42,9 3.4
62. Kumituotteet 2,3 0.2 2,8 0.2 1,9 0.2 1,9 0.1 2,1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,8 0.1 0,6 0.0 0,9 0.1 0,9 0.1 0,8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,5 0.3 3,7 0.3 3,4 0.3 2,8 0.2 2,10 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,9 0.3 3,4 0.3 2,4 0.2 2,9 0.2 2,7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 8,3 0.8 9,6 0.8 10,4 0.9 9,8 0.8 10,0 0.8
67. Rauta ja teräs 4,6 0.4 4,6 0.4 4,5 0.4 5,4 0.4 5,1 0.4
68. Muut metallit 6,7 0.6 7,4 0.6 8,4 0.7 10,4 0.8 6,9 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,5 1.2 14,1 1.1 11,2 0.9 13,0 1.0 12,6 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 502,8 47.5 612,4 49.1 553,1 46.7 722,2 57.3 704,1 56.3
71. Voimakoneet ja moottorit 14,1 1.3 11,4 0.9 14,3 1.2 14,10 1.2 7,1 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,2 2.1 34,2 2.7 21,9 1.8 23,3 1.8 28,3 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1,4 0.1 1,8 0.1 3,4 0.3 5,5 0.4 1,8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 48,6 4.6 40,1 3.2 42,3 3.6 40,7 3.2 42,3 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 25,1 2.4 25,2 2.0 26,9 2.3 28,9 2.3 24,6 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 22,4 2.1 23,6 1.9 23,7 2.0 21,5 1.7 17,8 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 311,6 29.4 377,4 30.3 331,1 27.9 363,5 28.8 368,4 29.5
78. Moottoriajoneuvot 5,4 0.5 4,7 0.4 4,1 0.3 5,4 0.4 7,9 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 52,3 4.9 94,4 7.6 85,9 7.2 218,8 17.4 206,4 16.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 92,9 8.8 114,3 9.2 104,8 8.8 105,1 8.3 87,3 7.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,9 0.1 0,6 0.0 0,8 0.1 1,2 0.1 0,9 0.1
82. Huonekalut 1,3 0.1 1,7 0.1 1,4 0.1 1,2 0.1 1,2 0.1
84. Vaatteet 0,7 0.1 0,9 0.1 0,8 0.1 0,10 0.1 0,8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 63,9 6.0 80,5 6.4 70,5 5.9 68,5 5.4 60,8 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2,6 0.2 3,1 0.2 3,0 0.3 2,10 0.2 3,3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 23,5 2.2 27,6 2.2 28,4 2.4 30,2 2.4 20,3 1.6
9. Muut tavarat 19,4 1.8 24,7 2.0 22,4 1.9 18,0 1.4 20,4 1.6
93. Erittelemätön 5,2 0.5 8,5 0.7 6,3 0.5 3,6 0.3 5,6 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0,6 0.1 0,1 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 0,2 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 13,7 1.3 16,1 1.3 15,7 1.3 14,1 1.1 14,7 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.058,7 100.0 1.247,5 100.0 1.184,7 100.0 1.260,5 100.0 1.250,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 35,5 1.0 34,4 0.8 35,9 1.0 29,6 0.8 35,0 1.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,7 0.1 4,5 0.1 3,7 0.1 3,4 0.1 4,0 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,7 0.0 2,6 0.1 2,9 0.1 2,5 0.1 2,4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,10 0.0 1,2 0.0 0,9 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 23,4 0.7 17,8 0.4 21,1 0.6 17,7 0.5 20,6 0.6
08. Rehuaineet 5,5 0.2 5,8 0.1 5,9 0.2 3,9 0.1 5,7 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,1 0.0 2,4 0.1 1,4 0.0 1,4 0.0 1,7 0.0
1. Juomat ja tupakka 0,6 0.0 0,8 0.0 0,3 0.0 0,4 0.0 0,3 0.0
11. Juomat 0,6 0.0 0,8 0.0 0,3 0.0 0,4 0.0 0,3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13,2 0.4 10,4 0.3 9,0 0.3 8,1 0.2 9,9 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,1 0.2 3,0 0.1 3,10 0.1 3,2 0.1 3,1 0.1
24. Puutavara ja korkki 5,2 0.2 6,1 0.1 4,3 0.1 3,4 0.1 5,6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,6 0.0 0,4 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1,2 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 1,1 0.0 0,8 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19,9 0.6 1,9 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 28,4 0.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 19,9 0.6 1,9 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 28,4 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 44,8 1.3 25,6 0.6 32,5 0.9 29,10 0.8 19,10 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 44,2 1.3 24,8 0.6 31,9 0.9 29,6 0.8 19,4 0.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0,6 0.0 0,9 0.0 0,6 0.0 0,4 0.0 0,6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 48,0 1.4 64,10 1.6 83,1 2.4 93,10 2.4 57,8 1.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 24,1 0.7 33,1 0.8 53,2 1.5 68,4 1.8 25,6 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,1 0.0 2,1 0.0 1,5 0.0 1,1 0.0 1,0 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1,1 0.0 1,5 0.0 2,1 0.1 1,1 0.0 2,3 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,2 0.1 1,9 0.0 5,5 0.2 1,8 0.0 3,1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,4 0.1 4,1 0.1 1,10 0.1 3,0 0.1 2,7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1,6 0.0 2,5 0.1 2,3 0.1 2,3 0.1 2,5 0.1
58. Muovit, valmistetut 8,5 0.2 10,8 0.3 8,10 0.3 9,1 0.2 12,1 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7,2 0.2 9,3 0.2 7,7 0.2 7,5 0.2 8,9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 116,8 3.4 125,7 3.0 141,5 4.0 110,4 2.9 135,3 3.8
62. Kumituotteet 15,9 0.5 15,2 0.4 17,1 0.5 13,8 0.4 18,1 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14,3 0.4 17,7 0.4 12,3 0.3 14,5 0.4 18,4 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,9 0.2 7,1 0.2 7,2 0.2 6,1 0.2 5,9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 8,2 0.2 9,2 0.2 10,4 0.3 7,10 0.2 11,0 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 11,3 0.3 12,8 0.3 13,6 0.4 16,0 0.4 21,2 0.6
67. Rauta ja teräs 9,9 0.3 13,9 0.3 23,8 0.7 6,8 0.2 17,8 0.5
68. Muut metallit 20,1 0.6 15,1 0.4 21,8 0.6 16,5 0.4 15,2 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30,6 0.9 34,9 0.8 35,7 1.0 29,1 0.8 28,1 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.457,2 72.2 3.060,7 74.2 2.493,2 71.2 2.848,7 74.1 2.464,6 69.6
71. Voimakoneet ja moottorit 8,1 0.2 5,3 0.1 5,8 0.2 6,7 0.2 10,2 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 27,5 0.8 28,7 0.7 29,8 0.8 33,0 0.9 43,2 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0,9 0.0 1,0 0.0 1,8 0.1 1,1 0.0 2,1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29,1 0.9 36,1 0.9 33,4 1.0 40,10 1.1 41,6 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 296,0 8.7 259,5 6.3 282,9 8.1 253,7 6.6 322,7 9.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 355,8 10.4 393,2 9.5 313,2 8.9 386,10 10.1 296,3 8.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.709,6 50.2 2.301,10 55.8 1.806,3 51.6 2.107,3 54.8 1.720,2 48.6
78. Moottoriajoneuvot 6,9 0.2 15,4 0.4 9,5 0.3 7,1 0.2 8,3 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 23,6 0.7 19,9 0.5 10,9 0.3 12,2 0.3 20,3 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 616,3 18.1 728,5 17.7 643,5 18.4 658,5 17.1 714,6 20.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2,4 0.1 2,5 0.1 3,2 0.1 4,4 0.1 4,6 0.1
82. Huonekalut 112,7 3.3 130,4 3.2 128,10 3.7 144,1 3.7 165,1 4.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,6 0.0 0,4 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0
84. Vaatteet 171,1 5.0 184,10 4.5 170,0 4.9 169,9 4.4 188,8 5.3
87. Kojeet,mittarit yms. 174,3 5.1 207,3 5.0 162,9 4.7 164,5 4.3 177,3 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 18,5 0.5 20,1 0.5 17,5 0.5 22,1 0.6 16,1 0.5
89. Muut valmiit tavarat 136,7 4.0 182,9 4.4 160,4 4.6 153,1 4.0 162,3 4.6
9. Muut tavarat 52,2 1.5 71,9 1.7 63,10 1.8 67,3 1.7 73,1 2.1
93. Erittelemätön 36,7 1.1 54,6 1.3 48,0 1.4 51,2 1.3 56,8 1.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 15,5 0.5 17,2 0.4 15,9 0.5 16,2 0.4 15,9 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.404,2 100.0 4.124,4 100.0 3.502,7 100.0 3.846,5 100.0 3.538,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu