Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.70.80.80.80.8
Tuonnista1.51.51.51.81.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.21.21.31.41.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71.6 6.8 54.5 5.1 60.7 5.5 52.8 5.0 61.2 5.8
00. Elävät eläimet 4.8 0.4 5.9 0.5 1.0 0.1 0.4 0.0 1.3 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 2.3 0.2 1.4 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1 0.4 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.8 0.7 7.9 0.7 11.10 1.1 10.2 1.0 7.7 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 25.5 2.4 9.2 0.9 13.4 1.2 1.3 0.1 12.4 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 12.1 1.1 13.9 1.3 13.3 1.2 15.3 1.4 16.8 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.6 0.2 1.3 0.1 1.7 0.1 2.9 0.3 2.7 0.2
08. Rehuaineet 5.5 0.5 4.5 0.4 5.7 0.5 7.6 0.7 5.9 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.8 0.9 9.1 0.8 12.0 1.1 12.3 1.2 12.3 1.2
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1
11. Juomat 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 133.6 12.6 128.10 12.2 126.4 11.4 144.2 13.6 140.2 13.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9.3 0.9 24.5 2.3 18.1 1.6 22.2 2.1 26.2 2.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.8 0.3 2.2 0.2 2.0 0.2 3.5 0.3 2.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 2.5 0.2 1.5 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2 1.7 0.2
25. Paperimassa 6.9 0.7 7.1 0.7 7.9 0.7 7.10 0.7 4.5 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 19.7 1.9 11.8 1.1 10.2 0.9 9.9 0.9 4.2 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.5 0.1 2.7 0.2 1.1 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1
28. Malmit ja metalliromu 90.9 8.6 79.0 7.4 85.1 7.7 98.2 9.2 99.7 9.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.9 0.1 1.1 0.1 33.7 3.0 14.9 1.4 21.1 2.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.8 0.1 0.10 0.1 33.7 3.0 14.8 1.4 21.1 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.2 0.7 0.7 0.1 0.10 0.1 1.5 0.1 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.1 0.7 0.6 0.1 0.9 0.1 1.5 0.1 0.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 155.6 14.7 132.9 12.5 129.3 11.7 136.6 12.9 178.4 16.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.3 0.8 6.6 0.6 6.3 0.6 7.5 0.7 18.8 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16.7 1.6 20.8 2.0 19.5 1.8 7.7 0.7 17.1 1.6
53. Väri- ja parkitusaineet 3.6 0.3 3.5 0.3 4.3 0.4 3.5 0.3 3.9 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.1 1.4 6.2 0.6 8.10 0.8 6.8 0.6 5.7 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.4 1.0 8.7 0.8 9.4 0.8 9.5 0.9 9.7 0.9
56. Lannoitteet, valmistetut 4.9 0.5 0.3 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 48.3 4.6 47.5 4.5 40.8 3.7 66.10 6.3 76.1 7.2
58. Muovit, valmistetut 11.8 1.1 9.6 0.9 8.5 0.8 8.6 0.8 10.1 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36.8 3.5 30.1 2.8 31.5 2.8 25.6 2.4 36.6 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47.3 4.5 43.1 4.1 44.1 4.0 45.6 4.3 41.3 3.9
62. Kumituotteet 1.8 0.2 3.2 0.3 1.8 0.2 2.6 0.2 2.3 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.7 0.3 4.6 0.4 3.1 0.3 4.3 0.4 3.5 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.6 0.3 3.5 0.3 3.8 0.3 3.7 0.3 2.9 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 7.8 0.7 6.6 0.6 7.8 0.7 6.5 0.6 8.3 0.8
67. Rauta ja teräs 3.5 0.3 4.7 0.4 5.5 0.5 6.1 0.6 4.6 0.4
68. Muut metallit 13.4 1.3 8.8 0.8 9.0 0.8 8.3 0.8 6.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.3 1.3 11.0 1.0 12.10 1.2 13.6 1.3 12.5 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 517.2 49.0 579.9 54.7 598.1 54.1 553.6 52.2 502.8 47.5
71. Voimakoneet ja moottorit 7.4 0.7 8.5 0.8 13.4 1.2 11.4 1.1 14.1 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 30.9 2.9 22.6 2.1 27.4 2.5 18.8 1.8 22.2 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 3.8 0.4 1.3 0.1 1.5 0.1 2.9 0.3 1.4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 37.7 3.6 43.8 4.1 68.5 6.2 43.0 4.1 48.6 4.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 27.6 2.6 32.5 3.1 25.5 2.3 28.4 2.7 25.1 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.6 1.6 17.4 1.6 21.6 2.0 25.7 2.4 22.4 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 326.3 30.9 334.2 31.5 369.9 33.4 348.1 32.8 311.6 29.4
78. Moottoriajoneuvot 3.8 0.4 6.2 0.6 4.3 0.4 7.3 0.7 5.4 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 63.5 6.0 113.8 10.7 66.4 6.0 68.3 6.4 52.3 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 102.6 9.7 100.7 9.5 93.3 8.4 92.7 8.7 92.9 8.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
82. Huonekalut 1.0 0.1 1.2 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 1.3 0.1
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 68.1 6.4 66.5 6.3 67.6 6.1 64.1 6.0 63.9 6.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.2 0.3 3.2 0.3 3.4 0.3 3.1 0.3 2.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 28.9 2.7 28.7 2.7 19.0 1.7 22.7 2.1 23.5 2.2
9. Muut tavarat 19.8 1.9 18.1 1.7 19.6 1.8 18.10 1.8 19.4 1.8
93. Erittelemätön 5.8 0.5 4.10 0.5 4.9 0.4 5.2 0.5 5.2 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 13.7 1.3 13.0 1.2 14.4 1.3 13.7 1.3 13.7 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,056.1 100.0 1,060.7 100.0 1,106.4 100.0 1,060.10 100.0 1,058.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.10 1.1 29.6 1.0 35.2 1.1 34.10 0.9 35.5 1.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.4 0.1 1.9 0.1 3.1 0.1 3.7 0.1 2.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.8 0.1 3.4 0.1 4.5 0.1 1.8 0.0 1.7 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 23.8 0.7 18.3 0.6 20.2 0.6 21.3 0.5 23.4 0.7
08. Rehuaineet 5.6 0.2 3.6 0.1 4.9 0.1 6.2 0.2 5.5 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.0 1.5 0.0 1.7 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
11. Juomat 1.0 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.7 0.5 9.5 0.3 10.9 0.3 12.8 0.3 13.2 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.5 0.1 4.2 0.1 4.1 0.1 6.5 0.2 6.1 0.2
24. Puutavara ja korkki 8.10 0.3 4.2 0.1 4.9 0.1 4.4 0.1 5.2 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.9 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.4 0.2 0.7 0.0 38.5 1.2 8.6 0.2 19.9 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.4 0.2 0.7 0.0 38.5 1.2 8.6 0.2 19.9 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 32.10 1.0 45.10 1.5 47.2 1.4 36.10 0.9 44.8 1.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 31.10 1.0 44.5 1.4 46.2 1.4 36.2 0.9 44.2 1.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.0 0.0 1.5 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 62.0 1.9 58.1 1.9 61.5 1.8 57.1 1.5 48.0 1.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 30.0 0.9 28.5 0.9 28.9 0.9 25.3 0.6 24.1 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.0 1.8 0.1 2.1 0.1 1.2 0.0 1.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 0.1 2.3 0.1 1.8 0.1 0.10 0.0 1.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.3 0.1 3.2 0.1 4.9 0.1 5.10 0.2 2.2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.9 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1 2.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.2 0.1 2.6 0.1 1.10 0.1 2.4 0.1 1.6 0.0
58. Muovit, valmistetut 9.6 0.3 10.2 0.3 10.1 0.3 10.1 0.3 8.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 8.5 0.3 7.3 0.2 9.7 0.3 9.1 0.2 7.2 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 111.8 3.3 97.9 3.2 106.9 3.2 126.0 3.2 116.8 3.4
62. Kumituotteet 14.7 0.4 9.5 0.3 11.8 0.4 19.6 0.5 15.9 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 9.8 0.3 6.10 0.2 17.5 0.5 13.5 0.3 14.3 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.6 0.1 4.7 0.2 4.8 0.1 6.3 0.2 6.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.3 0.2 4.10 0.2 6.7 0.2 6.5 0.2 8.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 6.5 0.2 5.6 0.2 6.6 0.2 10.2 0.3 11.3 0.3
67. Rauta ja teräs 23.9 0.7 30.2 1.0 16.4 0.5 18.8 0.5 9.9 0.3
68. Muut metallit 15.0 0.4 14.6 0.5 15.7 0.5 11.2 0.3 20.1 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 31.4 0.9 21.6 0.7 27.8 0.8 40.3 1.0 30.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,429.4 72.6 2,290.8 74.0 2,369.7 71.2 2,975.6 76.2 2,457.2 72.2
71. Voimakoneet ja moottorit 9.7 0.3 4.9 0.2 5.6 0.2 6.1 0.2 8.1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 26.0 0.8 34.8 1.1 36.2 1.1 35.3 0.9 27.5 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 1.7 0.0 1.6 0.1 3.2 0.1 1.10 0.0 0.9 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.7 1.2 30.4 1.0 37.8 1.1 37.7 1.0 29.1 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 267.10 8.0 226.7 7.3 254.5 7.6 275.2 7.0 296.0 8.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 329.7 9.8 284.8 9.2 338.8 10.2 317.0 8.1 355.8 10.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,733.8 51.8 1,686.0 54.4 1,673.8 50.3 2,280.3 58.4 1,709.6 50.2
78. Moottoriajoneuvot 6.8 0.2 5.7 0.2 6.1 0.2 5.10 0.2 6.9 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 14.5 0.4 16.3 0.5 14.2 0.4 16.4 0.4 23.6 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 592.2 17.7 517.8 16.7 598.8 18.0 600.1 15.4 616.3 18.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.9 0.1 2.0 0.1 1.5 0.0 1.5 0.0 2.4 0.1
82. Huonekalut 98.4 2.9 81.9 2.6 97.4 2.9 106.2 2.7 112.7 3.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
84. Vaatteet 180.3 5.4 156.3 5.0 171.8 5.2 170.6 4.4 171.1 5.0
87. Kojeet,mittarit yms. 180.4 5.4 152.5 4.9 186.4 5.6 167.1 4.3 174.3 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 21.2 0.6 20.0 0.6 19.9 0.6 16.7 0.4 18.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 109.7 3.3 105.0 3.4 121.3 3.6 137.8 3.5 136.7 4.0
9. Muut tavarat 58.1 1.7 46.2 1.5 60.10 1.8 51.2 1.3 52.2 1.5
93. Erittelemätön 41.8 1.2 31.6 1.0 44.1 1.3 34.5 0.9 36.7 1.1
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 16.2 0.5 14.5 0.5 16.7 0.5 16.6 0.4 15.5 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,347.2 100.0 3,097.3 100.0 3,329.8 100.0 3,903.8 100.0 3,404.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu