Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Vietnamiin (5520) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,066.3 944.10 12.8
00. Elävät eläimet20.6 5.4 281.8
01. Liha ja lihatuotteet177.2 136.3 30.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat122.7 87.10 39.5
03. Kala- ja kalavalmisteet40.5 51.8 -21.9
04. Vilja ja viljatuotteet140.9 63.1 123.4
05. Hedelmät ja kasvikset169.9 179.4 -5.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja11.5 10.8 6.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä14.5 43.5 -66.6
08. Rehuaineet291.1 274.0 6.2
09. Erinäiset elintarvikkeet77.8 93.1 -16.4
1. Juomat ja tupakka65.7 123.6 -46.8
11. Juomat47.10 108.2 -55.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet17.8 15.4 15.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,753.10 2,145.5 -18.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1.8 5.2 -65.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet204.7 238.10 -14.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi13.4 13.0 2.7
24. Puutavara ja korkki196.6 224.8 -12.6
25. Paperimassa122.10 129.0 -4.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet972.1 1,174.1 -17.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.6 4.6 1.0
28. Malmit ja metalliromu202.9 322.2 -37.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet35.3 34.0 3.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta258.5 156.2 65.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.1 0.3 381.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet216.7 142.4 52.2
34. Kaasut40.8 13.6 200.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.6 4.2 -13.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.5 0.3 110.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.1 3.8 -17.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -70.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet785.8 892.7 -12.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet43.7 58.2 -24.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet66.5 81.2 -18.1
53. Väri- ja parkitusaineet24.10 20.6 21.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet95.9 60.0 59.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet67.8 61.2 10.9
56. Lannoitteet, valmistetut2.5 4.7 -47.1
57. Muovit, valmistamattomat321.2 457.3 -29.8
58. Muovit, valmistetut42.6 40.7 4.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet120.10 109.3 10.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan274.7 355.7 -22.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat53.8 86.9 -38.1
62. Kumituotteet6.0 6.3 -4.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut11.7 15.0 -22.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä16.0 18.4 -13.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet65.6 103.4 -36.6
66. Kivennäisainetuotteet48.6 61.9 -21.5
67. Rauta ja teräs12.9 12.4 4.1
68. Muut metallit15.6 9.5 65.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista44.9 42.3 6.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,920.5 2,123.1 -9.5
71. Voimakoneet ja moottorit35.10 51.2 -29.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet80.6 80.2 0.5
73. Metalliteollisuuskoneet38.6 17.9 115.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet102.6 117.6 -12.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet76.7 59.8 28.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet264.6 279.6 -5.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,019.7 857.0 19.0
78. Moottoriajoneuvot55.1 93.3 -41.0
79. Muut kuljetusvälineet247.1 566.9 -56.4
8. Erinäiset valmiit tavarat430.1 483.4 -11.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.3 1.1 119.5
82. Huonekalut4.0 4.7 -15.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 3.1 -78.7
84. Vaatteet3.4 7.2 -53.6
85. Jalkineet129.3 200.8 -35.6
87. Kojeet,mittarit yms.169.5 155.9 8.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot18.8 20.4 -7.8
89. Muut valmiit tavarat102.4 90.5 13.1
9. Muut tavarat60.5 48.1 25.9
93. Erittelemätön19.5 4.0 389.5
97. Kulta, ei monetaarinen2.1 1.5 35.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain39.0 42.6 -8.4
Kaikki ryhmät yhteensä6,619.2 7,276.9 -9.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (5520) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2,157.3 2,227.3 -3.1
00. Elävät eläimet1.1 1.1 -4.0
01. Liha ja lihatuotteet0.10 4.8 -80.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0.2 105.8
03. Kala- ja kalavalmisteet829.8 963.4 -13.9
04. Vilja ja viljatuotteet38.7 29.3 32.2
05. Hedelmät ja kasvikset782.9 771.1 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja47.1 36.5 29.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä357.10 369.4 -3.1
08. Rehuaineet45.1 17.5 157.7
09. Erinäiset elintarvikkeet53.10 34.5 56.6
1. Juomat ja tupakka20.1 19.8 1.7
11. Juomat17.7 18.3 -3.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.4 1.5 64.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat131.3 97.6 34.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.4 0.5 -5.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi23.6 27.0 -12.5
24. Puutavara ja korkki13.3 5.6 138.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet29.4 27.1 8.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat25.2 15.4 63.9
28. Malmit ja metalliromu0.6 2.3 -73.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet38.9 20.0 94.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta37.1 0.6 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet37.1 0.6 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat14.1 10.4 36.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat11.8 8.1 46.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.2.4 2.4 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet219.7 223.6 -1.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet14.10 17.2 -12.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet14.6 16.9 -13.6
53. Väri- ja parkitusaineet9.1 7.2 26.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.9 3.1 -7.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet32.5 19.1 70.6
56. Lannoitteet, valmistetut1.8 0.7 175.2
57. Muovit, valmistamattomat52.2 78.9 -33.9
58. Muovit, valmistetut69.9 57.8 21.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet22.1 23.1 -4.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3,401.4 2,766.3 23.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat24.8 15.8 56.9
62. Kumituotteet530.4 482.5 9.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut354.8 263.5 34.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä251.4 170.3 47.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet845.9 351.7 140.6
66. Kivennäisainetuotteet340.9 261.2 30.5
67. Rauta ja teräs193.7 424.2 -54.3
68. Muut metallit205.6 192.2 7.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista654.3 605.4 8.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet20,739.4 16,426.0 26.3
71. Voimakoneet ja moottorit373.6 187.6 99.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet458.5 331.5 38.3
73. Metalliteollisuuskoneet11.3 3.0 276.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet531.4 238.8 122.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2,405.0 1,618.4 48.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10,872.7 10,161.4 7.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5,739.4 3,512.10 63.4
78. Moottoriajoneuvot298.10 280.2 6.7
79. Muut kuljetusvälineet48.8 92.5 -47.2
8. Erinäiset valmiit tavarat22,062.10 20,857.5 5.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet145.8 49.1 197.3
82. Huonekalut5,536.9 4,268.8 29.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.659.10 789.3 -16.4
84. Vaatteet8,601.4 9,211.2 -6.6
85. Jalkineet4,381.4 4,702.8 -6.8
87. Kojeet,mittarit yms.249.4 187.9 32.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot48.1 38.0 26.5
89. Muut valmiit tavarat2,440.4 1,610.8 51.5
9. Muut tavarat196.3 193.8 1.3
93. Erittelemätön100.9 94.7 6.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -22.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta95.4 99.0 -3.7
Kaikki ryhmät yhteensä48,979.2 42,822.2 14.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu