Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Vietnamiin (5520) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet769.7 708.2 8.7
00. Elävät eläimet19.7 4.7 320.6
01. Liha ja lihatuotteet127.1 101.0 25.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat96.1 72.3 32.9
03. Kala- ja kalavalmisteet29.1 42.5 -31.5
04. Vilja ja viljatuotteet100.7 53.4 88.7
05. Hedelmät ja kasvikset115.7 117.0 -1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja9.9 8.4 16.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä9.4 35.2 -73.4
08. Rehuaineet209.4 205.1 2.1
09. Erinäiset elintarvikkeet53.1 68.9 -22.9
1. Juomat ja tupakka50.8 101.7 -50.1
11. Juomat38.9 87.4 -55.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet11.9 14.3 -16.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,386.4 1,590.9 -12.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1.5 3.9 -62.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet179.9 175.5 2.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi9.1 7.5 20.6
24. Puutavara ja korkki147.7 171.6 -13.9
25. Paperimassa95.7 97.1 -1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet784.7 959.9 -18.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3.5 3.6 -2.8
28. Malmit ja metalliromu138.9 146.8 -5.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet25.8 25.3 2.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta236.2 104.8 125.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.0 0.3 356.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet214.6 104.5 105.3
34. Kaasut20.7 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.8 3.4 -18.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.5 0.2 125.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.3 3.0 -24.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -73.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet589.10 664.6 -11.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet26.2 31.2 -16.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet54.4 59.10 -9.3
53. Väri- ja parkitusaineet18.10 15.6 22.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet70.1 44.7 56.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet47.0 47.5 -1.0
56. Lannoitteet, valmistetut1.7 4.3 -61.7
57. Muovit, valmistamattomat245.2 348.2 -29.6
58. Muovit, valmistetut34.6 28.2 22.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet92.2 85.4 7.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan218.8 252.8 -13.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat49.4 71.8 -31.2
62. Kumituotteet3.10 4.4 -8.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut7.3 10.3 -29.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä13.4 12.4 8.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet49.8 65.0 -23.4
66. Kivennäisainetuotteet39.10 44.7 -10.5
67. Rauta ja teräs10.3 9.3 10.8
68. Muut metallit12.5 7.4 68.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista32.6 27.10 16.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,438.7 1,296.9 10.9
71. Voimakoneet ja moottorit23.5 33.4 -29.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet63.7 56.3 13.2
73. Metalliteollisuuskoneet36.9 13.5 174.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet82.0 91.3 -10.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet57.0 44.7 27.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet191.4 203.9 -6.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet736.2 650.7 13.1
78. Moottoriajoneuvot36.8 53.5 -31.2
79. Muut kuljetusvälineet211.5 149.10 41.0
8. Erinäiset valmiit tavarat321.1 348.2 -7.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.10 0.8 24.7
82. Huonekalut2.3 4.1 -43.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.6 2.5 -78.1
84. Vaatteet2.6 5.5 -53.6
85. Jalkineet97.8 147.4 -33.7
87. Kojeet,mittarit yms.130.8 106.1 23.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot14.4 16.5 -12.6
89. Muut valmiit tavarat71.10 65.7 9.6
9. Muut tavarat46.8 35.10 30.1
93. Erittelemätön15.10 3.2 399.0
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 1.2 16.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain29.6 31.7 -6.6
Kaikki ryhmät yhteensä5,060.8 5,106.10 -0.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (5520) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,560.3 1,583.6 -1.5
00. Elävät eläimet0.4 1.1 -65.1
01. Liha ja lihatuotteet0.7 4.2 -84.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 147.6
03. Kala- ja kalavalmisteet549.2 663.9 -17.3
04. Vilja ja viljatuotteet26.2 20.5 27.7
05. Hedelmät ja kasvikset600.6 540.3 11.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja33.6 24.4 37.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä282.0 292.0 -3.4
08. Rehuaineet30.7 12.1 155.4
09. Erinäiset elintarvikkeet36.10 25.5 45.0
1. Juomat ja tupakka15.6 13.5 16.1
11. Juomat14.3 12.3 16.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.4 1.2 16.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat93.8 65.5 43.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.3 0.3 -8.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi20.4 19.9 2.6
24. Puutavara ja korkki9.8 3.2 210.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet21.3 20.0 6.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat17.4 8.6 101.8
28. Malmit ja metalliromu0.5 1.6 -73.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet24.5 12.2 100.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta37.1 0.4 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet37.1 0.4 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat9.9 7.4 34.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat8.4 5.9 42.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.6 1.5 2.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet161.7 168.6 -4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet11.3 13.7 -17.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet11.7 11.9 -1.3
53. Väri- ja parkitusaineet7.0 5.0 40.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.1 2.1 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet17.8 12.9 38.1
56. Lannoitteet, valmistetut1.3 0.2 622.8
57. Muovit, valmistamattomat44.3 62.1 -28.7
58. Muovit, valmistetut49.9 41.8 19.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet16.4 19.3 -14.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,386.3 2,006.9 18.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat16.8 10.4 60.9
62. Kumituotteet375.7 350.2 7.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut260.5 181.7 43.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä189.8 118.9 59.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet529.7 264.3 100.5
66. Kivennäisainetuotteet256.1 186.4 37.4
67. Rauta ja teräs141.6 332.8 -57.5
68. Muut metallit147.7 135.9 8.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista468.8 426.9 9.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet13,231.9 11,662.4 13.5
71. Voimakoneet ja moottorit257.3 130.9 96.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet331.6 280.3 18.3
73. Metalliteollisuuskoneet5.9 2.1 181.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet385.7 172.6 123.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1,603.3 1,128.4 42.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6,309.8 7,321.2 -13.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet4,087.1 2,354.1 73.6
78. Moottoriajoneuvot222.6 203.7 9.3
79. Muut kuljetusvälineet29.0 69.5 -58.3
8. Erinäiset valmiit tavarat15,377.3 14,802.3 3.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet81.7 23.0 255.3
82. Huonekalut3,806.8 3,025.0 25.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.488.4 578.9 -15.6
84. Vaatteet5,888.5 6,463.3 -8.9
85. Jalkineet3,298.6 3,454.3 -4.5
87. Kojeet,mittarit yms.177.7 135.7 31.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot32.9 25.5 29.3
89. Muut valmiit tavarat1,603.1 1,097.1 46.1
9. Muut tavarat154.1 130.8 17.8
93. Erittelemätön84.4 58.8 43.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 122.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta69.7 72.0 -3.2
Kaikki ryhmät yhteensä33,027.5 30,441.1 8.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu