Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Vietnamiin (VN) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet298.10 245.6 21.7
00. Elävät eläimet5.1 9.7 -47.7
01. Liha ja lihatuotteet31.3 62.4 -49.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat42.8 29.9 43.0
03. Kala- ja kalavalmisteet8.8 7.5 18.2
04. Vilja ja viljatuotteet75.0 28.4 164.3
05. Hedelmät ja kasvikset45.3 41.8 8.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.8 2.9 -3.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.10 1.7 137.2
08. Rehuaineet71.1 50.2 41.6
09. Erinäiset elintarvikkeet13.2 11.6 14.0
1. Juomat ja tupakka16.5 18.1 -8.9
11. Juomat13.7 15.6 -12.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.8 2.5 12.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat666.5 554.7 20.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.7 0.6 6.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet242.5 74.9 223.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi5.5 3.2 74.9
24. Puutavara ja korkki56.7 64.9 -12.6
25. Paperimassa62.3 27.8 124.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet228.6 303.7 -24.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.4 1.4 1.7
28. Malmit ja metalliromu59.4 68.6 -13.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.9 10.0 -1.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta30.9 188.5 -83.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -18.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet30.9 188.5 -83.6
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.7 -40.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.3 -92.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.4 -32.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 349.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet233.0 206.3 12.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet9.4 7.2 29.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet22.0 12.5 76.6
53. Väri- ja parkitusaineet9.3 4.6 105.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet31.9 16.5 93.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.1 14.1 42.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.8 -51.5
57. Muovit, valmistamattomat97.7 103.7 -5.8
58. Muovit, valmistetut11.5 12.7 -9.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet31.2 34.6 -10.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan72.4 87.3 -17.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat21.1 26.10 -21.7
62. Kumituotteet1.6 1.1 46.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.8 3.5 -20.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.7 4.9 -25.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.7 14.2 3.4
66. Kivennäisainetuotteet12.1 18.6 -34.9
67. Rauta ja teräs2.8 3.6 -24.0
68. Muut metallit2.7 3.6 -25.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.3 11.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet426.7 452.3 -5.7
71. Voimakoneet ja moottorit2.3 6.9 -67.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet22.9 24.10 -8.2
73. Metalliteollisuuskoneet1.3 29.3 -95.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet17.8 26.4 -32.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet16.1 17.1 -6.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet87.6 67.6 29.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet260.7 251.0 3.9
78. Moottoriajoneuvot12.3 11.1 10.5
79. Muut kuljetusvälineet6.1 18.3 -66.7
8. Erinäiset valmiit tavarat99.6 108.3 -8.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.5 0.2 170.2
82. Huonekalut0.6 0.7 -19.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.4 -43.0
84. Vaatteet1.2 0.10 17.9
85. Jalkineet33.7 35.9 -6.2
87. Kojeet,mittarit yms.32.7 37.9 -13.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.7 3.8 23.1
89. Muut valmiit tavarat26.5 28.8 -8.0
9. Muut tavarat16.4 12.10 26.4
93. Erittelemätön4.2 0.10 349.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.3 37.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain11.9 11.8 0.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,860.9 1,874.4 -0.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet534.9 491.6 8.8
00. Elävät eläimet0.2 0.4 -66.2
01. Liha ja lihatuotteet0.6 0.4 39.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 -24.3
03. Kala- ja kalavalmisteet231.3 201.2 14.9
04. Vilja ja viljatuotteet10.2 7.7 31.7
05. Hedelmät ja kasvikset179.3 168.9 6.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja12.3 10.6 15.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä72.3 84.7 -14.7
08. Rehuaineet14.0 9.0 56.1
09. Erinäiset elintarvikkeet15.2 8.8 72.0
1. Juomat ja tupakka5.2 4.3 20.6
11. Juomat3.8 3.7 3.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.4 0.7 117.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat46.6 40.7 14.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -47.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi14.7 10.7 37.1
24. Puutavara ja korkki5.4 3.6 48.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet9.1 7.10 13.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.4 11.5 -44.6
28. Malmit ja metalliromu1.1 0.2 512.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10.2 6.8 50.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.2 0.2 15.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.2 0.2 15.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.5 2.7 28.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.8 1.10 42.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.7 0.8 -8.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet63.4 56.8 11.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.6 3.1 14.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet5.7 4.8 19.4
53. Väri- ja parkitusaineet1.8 2.6 -32.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.7 0.8 -12.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet9.2 5.9 55.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.8 0.6 40.7
57. Muovit, valmistamattomat11.3 13.9 -19.0
58. Muovit, valmistetut22.4 16.9 32.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.4 8.5 -1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan890.8 707.8 25.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat12.4 5.9 110.3
62. Kumituotteet157.8 125.7 25.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut106.1 93.9 13.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä41.5 42.4 -2.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet161.4 96.10 66.4
66. Kivennäisainetuotteet122.6 98.5 24.5
67. Rauta ja teräs35.10 48.2 -25.5
68. Muut metallit23.0 40.5 -43.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista230.4 156.1 47.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet6,162.3 4,641.5 32.8
71. Voimakoneet ja moottorit145.0 85.8 69.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet124.6 117.6 5.9
73. Metalliteollisuuskoneet4.1 1.9 116.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet234.2 110.9 111.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet882.2 421.1 109.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2,932.1 2,518.4 16.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,714.0 1,294.4 32.4
78. Moottoriajoneuvot117.4 78.6 49.4
79. Muut kuljetusvälineet8.9 13.1 -32.2
8. Erinäiset valmiit tavarat6,661.2 6,158.2 8.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet70.3 25.8 172.3
82. Huonekalut2,028.9 1,530.2 32.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.158.7 179.1 -11.4
84. Vaatteet2,173.8 2,427.7 -10.5
85. Jalkineet1,283.1 1,335.8 -4.0
87. Kojeet,mittarit yms.93.5 63.5 47.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot11.5 11.5 0.0
89. Muut valmiit tavarat841.8 584.9 43.9
9. Muut tavarat52.7 43.0 22.5
93. Erittelemätön24.8 17.3 43.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -67.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta27.10 25.8 8.5
Kaikki ryhmät yhteensä14,420.3 12,146.4 18.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu