Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Vietnamiin (VN) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,481.6 1,370.1 8.1
00. Elävät eläimet22.1 6.5 240.5
01. Liha ja lihatuotteet234.4 216.4 8.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat150.5 132.6 13.5
03. Kala- ja kalavalmisteet48.8 72.3 -32.4
04. Vilja ja viljatuotteet178.10 94.3 89.9
05. Hedelmät ja kasvikset272.9 271.5 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja17.1 13.5 27.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä23.4 49.1 -52.4
08. Rehuaineet422.4 383.3 10.2
09. Erinäiset elintarvikkeet111.3 131.1 -15.1
1. Juomat ja tupakka82.2 160.6 -48.8
11. Juomat58.9 141.2 -58.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet23.4 19.4 20.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2,381.5 2,701.5 -11.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at3.2 6.5 -51.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet388.6 390.3 -0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi22.6 18.2 24.2
24. Puutavara ja korkki285.5 303.8 -6.0
25. Paperimassa189.2 177.5 6.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1,131.9 1,367.7 -17.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.6 6.4 3.3
28. Malmit ja metalliromu307.4 378.2 -18.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet46.9 53.2 -11.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta304.7 254.3 19.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1.1 0.4 223.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet262.9 240.4 9.4
34. Kaasut40.8 13.6 200.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4.5 5.8 -22.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.7 0.8 -13.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.8 4.8 -20.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.3 -73.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,094.10 1,253.4 -12.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet59.3 78.1 -24.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet95.1 128.0 -25.7
53. Väri- ja parkitusaineet37.5 29.8 26.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet155.4 88.9 74.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet96.4 86.9 10.9
56. Lannoitteet, valmistetut2.10 6.3 -53.2
57. Muovit, valmistamattomat417.9 623.7 -33.0
58. Muovit, valmistetut58.3 57.3 1.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet172.6 154.8 11.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan370.8 498.0 -25.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat73.7 120.2 -38.7
62. Kumituotteet8.4 8.7 -3.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut18.9 25.4 -25.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä22.4 26.2 -14.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet86.8 129.1 -32.8
66. Kivennäisainetuotteet64.9 87.2 -25.6
67. Rauta ja teräs17.2 17.8 -3.6
68. Muut metallit20.8 13.5 55.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista58.3 70.3 -17.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,638.2 2,995.8 -11.9
71. Voimakoneet ja moottorit63.0 77.9 -19.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet104.4 116.2 -10.2
73. Metalliteollisuuskoneet42.4 26.4 60.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet133.4 160.2 -16.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet105.6 82.10 27.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet419.8 402.9 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,434.6 1,190.9 20.5
78. Moottoriajoneuvot81.7 148.5 -45.0
79. Muut kuljetusvälineet253.5 790.2 -67.9
8. Erinäiset valmiit tavarat601.3 675.4 -11.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.8 1.6 147.6
82. Huonekalut6.7 6.5 2.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 4.7 -75.7
84. Vaatteet4.8 9.3 -48.6
85. Jalkineet182.4 261.5 -30.2
87. Kojeet,mittarit yms.220.5 231.4 -4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot26.4 30.2 -12.7
89. Muut valmiit tavarat155.9 130.6 19.4
9. Muut tavarat83.6 68.3 22.5
93. Erittelemätön25.2 8.3 204.7
97. Kulta, ei monetaarinen4.6 2.1 127.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain53.9 58.0 -7.1
Kaikki ryhmät yhteensä9,042.10 9,982.7 -9.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3,098.8 3,089.3 0.3
00. Elävät eläimet1.2 1.8 -31.9
01. Liha ja lihatuotteet1.5 5.5 -74.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 0.2 99.7
03. Kala- ja kalavalmisteet1,257.1 1,340.7 -6.2
04. Vilja ja viljatuotteet53.4 41.10 27.1
05. Hedelmät ja kasvikset1,091.8 1,101.3 -0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja67.5 52.8 28.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä477.8 466.9 2.3
08. Rehuaineet69.6 27.9 150.0
09. Erinäiset elintarvikkeet78.9 50.8 55.3
1. Juomat ja tupakka27.6 28.5 -3.2
11. Juomat24.5 26.1 -6.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet3.1 2.5 26.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat175.9 136.0 29.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.6 0.6 3.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi30.9 39.8 -22.4
24. Puutavara ja korkki19.3 8.3 133.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet42.3 35.3 19.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat27.1 20.1 35.1
28. Malmit ja metalliromu0.9 2.7 -67.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet55.1 29.5 86.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta37.4 0.8 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet37.4 0.8 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat17.7 13.9 27.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat14.3 10.1 42.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.3.4 3.8 -11.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet314.7 305.5 3.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet19.9 23.4 -15.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet18.10 27.9 -32.0
53. Väri- ja parkitusaineet11.10 10.5 14.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.5 3.9 16.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet47.6 27.4 73.8
56. Lannoitteet, valmistetut2.7 1.5 81.4
57. Muovit, valmistamattomat79.7 102.6 -22.4
58. Muovit, valmistetut96.9 80.4 20.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet32.9 28.3 16.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan4,929.5 3,825.1 28.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat39.7 23.1 72.2
62. Kumituotteet779.1 684.4 13.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut515.2 396.6 29.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä360.10 235.6 53.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,197.5 480.1 149.4
66. Kivennäisainetuotteet493.2 374.10 31.6
67. Rauta ja teräs263.9 518.2 -49.1
68. Muut metallit313.7 250.8 25.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista966.8 861.8 12.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet31,426.10 23,502.3 33.7
71. Voimakoneet ja moottorit580.7 307.1 89.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet656.1 419.6 56.4
73. Metalliteollisuuskoneet18.8 6.6 188.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet818.8 379.6 115.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3,961.7 2,456.9 61.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet16,409.2 13,883.0 18.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet8,444.7 5,536.9 52.5
78. Moottoriajoneuvot465.7 389.2 19.7
79. Muut kuljetusvälineet71.4 123.9 -42.4
8. Erinäiset valmiit tavarat32,425.2 29,665.9 9.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet242.5 80.4 201.8
82. Huonekalut8,606.5 6,320.5 36.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.881.3 1,079.10 -18.4
84. Vaatteet12,299.7 12,761.1 -3.6
85. Jalkineet5,962.2 6,428.3 -7.3
87. Kojeet,mittarit yms.387.8 272.5 42.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot74.5 65.2 14.3
89. Muut valmiit tavarat3,970.10 2,658.3 49.4
9. Muut tavarat270.5 290.8 -7.0
93. Erittelemätön130.5 152.9 -14.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 307.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta139.9 137.8 1.5
Kaikki ryhmät yhteensä72,723.9 60,857.9 19.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu