Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Vietnamiin (5520) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,088.3 1,495.3 -27.2
00. Elävät eläimet5.8 8.2 -30.0
01. Liha ja lihatuotteet162.6 156.5 3.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat105.4 97.8 7.9
03. Kala- ja kalavalmisteet57.5 55.8 3.0
04. Vilja ja viljatuotteet78.6 400.6 -80.4
05. Hedelmät ja kasvikset202.1 256.1 -21.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja11.4 15.1 -24.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä45.0 27.7 62.7
08. Rehuaineet314.1 431.3 -27.2
09. Erinäiset elintarvikkeet106.1 46.6 127.7
1. Juomat ja tupakka135.3 152.2 -11.1
11. Juomat117.7 130.1 -9.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet17.6 22.2 -20.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2,297.9 2,195.10 4.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at5.6 3.1 81.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet266.1 395.0 -32.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi14.4 13.9 3.2
24. Puutavara ja korkki248.7 226.9 9.6
25. Paperimassa140.1 138.0 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1,242.1 1,102.6 12.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.2 5.10 -14.1
28. Malmit ja metalliromu333.2 273.4 21.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet42.10 37.4 14.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta154.8 10.0 ..
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.3 -11.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet141.0 9.8 ..
34. Kaasut13.6 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4.8 4.2 14.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.7 -44.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat4.2 3.4 24.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.2 25.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,002.5 685.7 46.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet62.3 38.7 61.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet96.8 73.3 32.1
53. Väri- ja parkitusaineet24.1 23.4 3.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet67.2 71.5 -6.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet68.9 52.6 31.0
56. Lannoitteet, valmistetut5.4 2.6 112.5
57. Muovit, valmistamattomat509.5 262.7 93.9
58. Muovit, valmistetut45.1 35.1 28.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet123.5 126.2 -2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan403.6 324.0 24.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat95.0 86.3 10.1
62. Kumituotteet7.1 4.9 43.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut18.6 9.9 89.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä20.8 15.8 31.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet113.1 81.0 39.6
66. Kivennäisainetuotteet69.6 57.4 21.3
67. Rauta ja teräs13.5 19.4 -30.7
68. Muut metallit10.7 12.9 -17.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista55.6 36.7 51.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,367.1 1,748.9 35.3
71. Voimakoneet ja moottorit55.6 77.4 -28.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet90.9 91.8 -0.9
73. Metalliteollisuuskoneet23.5 24.1 -2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet130.4 126.8 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet69.9 65.9 6.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet318.2 211.7 50.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet968.0 960.7 0.8
78. Moottoriajoneuvot115.10 59.4 95.4
79. Muut kuljetusvälineet595.1 131.7 352.1
8. Erinäiset valmiit tavarat552.10 437.7 26.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.3 3.6 -65.5
82. Huonekalut5.4 5.9 -7.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.7 3.4 9.5
84. Vaatteet7.9 6.4 22.0
85. Jalkineet221.6 169.6 30.7
87. Kojeet,mittarit yms.186.4 142.8 30.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot22.9 22.10 -0.5
89. Muut valmiit tavarat104.2 83.4 25.0
9. Muut tavarat53.2 52.8 0.7
93. Erittelemätön4.1 5.2 -21.1
97. Kulta, ei monetaarinen1.8 2.5 -28.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND47.3 45.1 4.8
Kaikki ryhmät yhteensä8,059.9 7,106.4 13.4

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Vietnamista (5520) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2,537.4 2,800.3 -9.4
00. Elävät eläimet1.4 0.9 64.5
01. Liha ja lihatuotteet5.1 2.5 103.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 236.9
03. Kala- ja kalavalmisteet1,106.2 1,066.1 3.8
04. Vilja ja viljatuotteet33.2 31.9 4.1
05. Hedelmät ja kasvikset886.10 1,095.3 -19.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja40.9 41.10 -2.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä405.3 505.9 -19.9
08. Rehuaineet19.4 28.1 -30.9
09. Erinäiset elintarvikkeet39.0 28.0 39.3
1. Juomat ja tupakka23.0 18.8 22.7
11. Juomat21.5 17.2 24.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.6 1.6 2.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat109.2 98.5 10.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.5 0.7 -32.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi31.2 35.3 -11.7
24. Puutavara ja korkki6.5 5.7 15.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet30.1 25.6 17.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat15.5 15.6 -1.1
28. Malmit ja metalliromu2.5 4.4 -42.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet23.1 11.4 102.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.6 69.3 -99.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.6 69.2 -99.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat11.5 14.6 -21.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat8.8 10.1 -13.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.2.7 4.5 -39.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet249.5 132.7 88.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet19.1 17.9 7.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet22.4 22.2 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet8.4 10.3 -18.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.5 3.6 -2.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.9 23.3 -10.4
56. Lannoitteet, valmistetut1.0 0..
57. Muovit, valmistamattomat85.9 19.6 339.0
58. Muovit, valmistetut65.1 25.9 151.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet23.7 10.3 131.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan3,124.3 2,569.2 21.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat18.2 13.6 33.9
62. Kumituotteet544.3 449.5 21.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut306.5 191.9 59.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä192.8 113.8 69.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet393.8 313.9 25.5
66. Kivennäisainetuotteet297.2 221.9 33.9
67. Rauta ja teräs465.5 611.7 -23.9
68. Muut metallit216.8 191.8 13.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista689.5 461.6 49.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet18,878.6 10,549.7 79.0
71. Voimakoneet ja moottorit216.6 147.1 47.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet357.4 387.9 -7.8
73. Metalliteollisuuskoneet3.5 2.8 28.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet280.6 244.7 14.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1,882.9 1,379.7 36.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet11,507.9 5,534.4 107.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet4,209.5 2,536.10 65.9
78. Moottoriajoneuvot314.7 209.5 50.3
79. Muut kuljetusvälineet105.9 107.1 -1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat23,843.10 19,937.4 19.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet61.8 23.3 165.4
82. Huonekalut4,880.4 3,606.9 35.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.888.1 740.2 20.0
84. Vaatteet10,522.7 9,362.8 12.4
85. Jalkineet5,289.8 4,649.6 13.8
87. Kojeet,mittarit yms.220.8 179.7 22.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot46.5 37.9 22.6
89. Muut valmiit tavarat1,934.3 1,337.3 44.6
9. Muut tavarat240.8 161.3 49.3
93. Erittelemätön129.4 67.3 92.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 86.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY111.3 94.1 18.3
Kaikki ryhmät yhteensä49,018.4 36,351.2 34.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu