Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Thaimaahan (5490) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet545.3 457.9 19.1
00. Elävät eläimet6.7 8.4 -20.3
01. Liha ja lihatuotteet3.6 5.6 -36.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat33.5 21.9 53.2
03. Kala- ja kalavalmisteet24.10 26.9 -7.3
04. Vilja ja viljatuotteet111.5 86.3 29.2
05. Hedelmät ja kasvikset51.3 52.8 -2.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja11.0 8.2 34.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä17.6 20.2 -12.9
08. Rehuaineet194.2 136.2 42.6
09. Erinäiset elintarvikkeet91.4 91.9 -0.6
1. Juomat ja tupakka7.7 5.4 42.9
11. Juomat7.5 5.3 42.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 74.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat588.3 653.3 -10.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at25.9 34.9 -26.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet162.5 222.8 -27.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi26.1 33.3 -21.7
24. Puutavara ja korkki11.4 10.0 13.4
25. Paperimassa68.3 79.4 -14.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet88.5 155.5 -43.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.2 14.2 -14.3
28. Malmit ja metalliromu179.8 91.8 95.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.0 11.6 20.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta973.5 1,082.0 -10.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.4 -36.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet909.6 1,044.4 -12.9
34. Kaasut63.7 37.3 70.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.1 1.3 -16.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.2 74.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.9 -34.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 0.4 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet797.3 860.4 -7.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet86.3 96.9 -10.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet61.8 67.2 -8.0
53. Väri- ja parkitusaineet61.4 67.5 -9.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet83.9 81.4 3.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet75.3 80.7 -6.7
56. Lannoitteet, valmistetut5.1 21.1 -76.2
57. Muovit, valmistamattomat191.1 195.0 -2.0
58. Muovit, valmistetut48.10 49.5 -1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet183.9 201.4 -8.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan381.1 509.4 -25.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat16.4 11.5 42.8
62. Kumituotteet21.6 27.3 -21.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.3 0.6 119.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä34.7 36.1 -3.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet39.2 40.1 -2.3
66. Kivennäisainetuotteet169.9 276.3 -38.5
67. Rauta ja teräs20.3 20.8 -2.5
68. Muut metallit20.2 25.1 -19.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista57.9 71.9 -19.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,100.8 2,385.4 -11.9
71. Voimakoneet ja moottorit74.5 165.0 -54.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet81.5 100.6 -18.9
73. Metalliteollisuuskoneet24.7 28.1 -12.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet188.8 203.0 -7.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet154.4 93.4 65.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet244.10 245.0 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet813.6 959.4 -15.2
78. Moottoriajoneuvot315.4 384.8 -18.1
79. Muut kuljetusvälineet203.3 206.4 -1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat418.2 439.4 -4.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.2 2.9 8.9
82. Huonekalut13.2 15.6 -15.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.1 1.3 -11.9
84. Vaatteet2.6 3.5 -25.2
85. Jalkineet2.4 2.3 3.0
87. Kojeet,mittarit yms.192.9 192.3 0.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot28.5 42.2 -32.7
89. Muut valmiit tavarat174.6 179.6 -2.8
9. Muut tavarat118.2 127.5 -7.3
93. Erittelemätön15.5 12.5 23.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen4.6 7.1 -35.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain98.2 107.10 -9.1
Kaikki ryhmät yhteensä5,930.9 6,521.6 -9.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (5490) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,872.9 1,649.4 13.5
00. Elävät eläimet0.5 0.5 -0.4
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 420.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.2 6.3 -17.6
03. Kala- ja kalavalmisteet583.5 562.8 3.7
04. Vilja ja viljatuotteet481.5 384.1 25.4
05. Hedelmät ja kasvikset361.6 321.2 12.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja42.10 35.8 19.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä8.7 9.3 -5.8
08. Rehuaineet197.9 166.10 18.6
09. Erinäiset elintarvikkeet191.1 162.9 17.4
1. Juomat ja tupakka46.4 63.4 -26.9
11. Juomat44.2 59.4 -25.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.3 4.1 -45.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat285.3 319.9 -10.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.3 0.2 11.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.2 11.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi171.8 213.6 -19.6
24. Puutavara ja korkki0.9 1.5 -41.9
25. Paperimassa0.3 2.2 -90.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet36.5 62.0 -41.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.8 0.7 964.6
28. Malmit ja metalliromu34.3 6.2 460.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet34.8 33.8 2.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta8.2 16.3 -50.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet8.2 16.3 -50.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.8 3.1 -43.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.6 2.9 -45.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 16.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet410.9 451.10 -9.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet90.6 104.3 -13.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet18.5 31.10 -42.2
53. Väri- ja parkitusaineet4.6 5.3 -13.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet15.5 15.0 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet22.9 20.8 10.2
57. Muovit, valmistamattomat89.4 124.4 -28.2
58. Muovit, valmistetut87.3 67.10 28.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet82.5 82.6 -0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,525.3 2,664.3 -5.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat2.1 1.9 9.5
62. Kumituotteet1,395.4 1,418.1 -1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut45.3 43.4 4.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä36.1 59.9 -39.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet122.9 107.3 14.6
66. Kivennäisainetuotteet181.10 250.6 -27.4
67. Rauta ja teräs100.3 193.8 -48.3
68. Muut metallit130.8 84.2 55.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista510.7 505.4 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet9,817.4 8,141.4 20.6
71. Voimakoneet ja moottorit214.2 224.2 -4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet260.7 301.9 -13.7
73. Metalliteollisuuskoneet63.6 72.3 -12.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet815.2 803.7 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3,596.6 2,601.4 38.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2,034.3 1,920.7 5.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2,260.3 1,516.8 49.0
78. Moottoriajoneuvot556.6 681.7 -18.4
79. Muut kuljetusvälineet16.3 19.2 -14.8
8. Erinäiset valmiit tavarat2,414.8 2,398.8 0.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet37.8 31.6 19.7
82. Huonekalut267.1 109.8 143.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.59.3 58.7 1.0
84. Vaatteet717.7 762.10 -5.9
85. Jalkineet44.9 45.1 -0.5
87. Kojeet,mittarit yms.345.9 340.2 1.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot148.9 257.2 -42.1
89. Muut valmiit tavarat793.7 793.7 0.0
9. Muut tavarat203.4 245.4 -17.1
93. Erittelemätön120.4 156.6 -23.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.2 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.3 0.1 455.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta82.8 88.6 -6.6
Kaikki ryhmät yhteensä17,585.8 15,953.5 10.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu