Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/11 - 2022/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/11
%
2021/12
%
2022/1
%
2022/2
%
2022/3
%
Viennistä0,7 0,7 0,7 0,6 0,8
Tuonnista1,6 1,7 1,7 1,8 1,8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,3 1,3 1,3 1,3 1,4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2022 maaliskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Maaliskuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. merkittävin ulkomaankauppakumppani, laskua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Thaimaan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta maaliskuussa 2022 oli 1,4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0,8 %:a ja 1,8 %:a tuonnista. Kuukauden suuruudeltaan 6,8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 28,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Maaliskuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 4,0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 36,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 5,4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 17,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8,1 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 6,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan oli 7,0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa, ollen suuruudeltaan 1,4 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 19,8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 9,2 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 4,4 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2022 tammi-maaliskuun aikana

Tammi-maaliskuun aikana tavarakauppa Thaimaan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-maaliskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Kasvua oli peräti 25,8 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 17,1 miljardiin dollariin. Tammi-maaliskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13,8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 33,1 prosentilla ja viennin arvo 2,6 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 2,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 361 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-maaliskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 10,5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2021 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 7,1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 63,6 5,8 63,2 5,7 72,8 7,5 81,6 8,6 119,8 8,5
00. Elävät eläimet 1,5 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 1,3 0,1 1,8 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,6 0,1 1,0 0,1 1,4 0,1 1,7 0,2 0,5 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4,8 0,4 6,2 0,6 3,0 0,3 8,0 0,8 12,7 0,9
03. Kala- ja kalavalmisteet 8,5 0,8 4,1 0,4 2,2 0,2 4,0 0,4 6,7 0,5
04. Vilja ja viljatuotteet 1,3 0,1 1,5 0,1 25,3 2,6 22,7 2,4 35,2 2,5
05. Hedelmät ja kasvikset 9,4 0,9 8,6 0,8 7,0 0,7 7,2 0,8 9,8 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,0 0,2 2,6 0,2 1,6 0,2 1,5 0,2 2,0 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,5 0,2 2,6 0,2 3,0 0,3 1,5 0,2 3,8 0,3
08. Rehuaineet 18,9 1,7 17,0 1,5 15,1 1,5 15,8 1,7 30,8 2,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 14,3 1,3 18,4 1,7 13,1 1,3 18,0 1,9 16,4 1,2
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,7 0,1 1,4 0,1
11. Juomat 0,9 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 1,3 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 321,4 29,2 208,2 18,8 144,9 14,9 122,0 12,9 159,3 11,3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 8,3 0,8 5,9 0,5 6,9 0,7 5,7 0,6 5,7 0,4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 215,0 19,5 93,7 8,5 35,7 3,7 10,6 1,1 7,0 0,5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5,8 0,5 8,0 0,7 6,7 0,7 5,5 0,6 7,9 0,6
24. Puutavara ja korkki 1,0 0,1 1,8 0,2 1,2 0,1 2,1 0,2 2,1 0,1
25. Paperimassa 29,8 2,7 32,9 3,0 29,7 3,0 28,7 3,0 37,9 2,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4,6 0,4 12,1 1,1 15,7 1,6 16,0 1,7 21,1 1,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3,2 0,3 2,9 0,3 3,9 0,4 1,8 0,2 6,0 0,4
28. Malmit ja metalliromu 52,0 4,7 47,9 4,3 42,9 4,4 47,0 5,0 66,3 4,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,8 0,2 3,1 0,3 2,3 0,2 4,6 0,5 5,1 0,4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 38,2 3,5 163,3 14,7 65,9 6,8 84,5 8,9 309,5 21,9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 38,1 3,5 163,3 14,7 65,8 6,7 12,8 1,4 299,0 21,1
34. Kaasut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,7 7,6 10,4 0,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 165,4 15,0 147,1 13,3 217,1 22,3 112,4 11,9 184,1 13,0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10,1 0,9 10,0 0,9 10,1 1,0 7,8 0,8 10,1 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11,5 1,0 12,9 1,2 5,7 0,6 20,9 2,2 9,1 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 5,3 0,5 7,0 0,6 3,2 0,3 6,0 0,6 6,4 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 48,4 4,4 13,2 1,2 119,4 12,2 7,5 0,8 41,8 3,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11,8 1,1 12,7 1,2 11,3 1,2 10,7 1,1 15,0 1,1
56. Lannoitteet, valmistetut 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 12,6 0,9
57. Muovit, valmistamattomat 35,4 3,2 38,9 3,5 32,3 3,3 29,0 3,1 35,8 2,5
58. Muovit, valmistetut 5,7 0,5 7,6 0,7 5,5 0,6 6,8 0,7 8,0 0,6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 36,9 3,4 44,7 4,0 29,2 3,0 23,7 2,5 45,3 3,2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 56,0 5,1 59,6 5,4 53,2 5,4 104,7 11,1 94,7 6,7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,4 0,1 0,7 0,1 0,4 0,0 0,6 0,1 0,6 0,0
62. Kumituotteet 2,4 0,2 3,6 0,3 3,4 0,3 2,9 0,3 4,5 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,5 0,3 3,8 0,3 5,3 0,5 3,7 0,4 5,5 0,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4,5 0,4 5,9 0,5 5,4 0,6 7,4 0,8 6,8 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 21,3 1,9 26,3 2,4 18,3 1,9 71,7 7,6 55,2 3,9
67. Rauta ja teräs 5,4 0,5 4,2 0,4 2,8 0,3 2,8 0,3 4,0 0,3
68. Muut metallit 5,1 0,5 4,4 0,4 4,9 0,5 4,7 0,5 6,0 0,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,4 1,1 10,6 1,0 12,6 1,3 10,7 1,1 11,9 0,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 368,5 33,5 380,1 34,3 338,7 34,7 359,2 38,0 435,2 30,8
71. Voimakoneet ja moottorit 13,1 1,2 18,3 1,7 21,1 2,2 20,0 2,1 21,2 1,5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12,8 1,2 10,8 1,0 12,4 1,3 8,9 0,9 12,7 0,9
73. Metalliteollisuuskoneet 4,7 0,4 4,6 0,4 3,3 0,3 4,9 0,5 5,6 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 34,3 3,1 34,7 3,1 33,9 3,5 40,4 4,3 60,4 4,3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 43,4 3,9 23,6 2,1 34,3 3,5 30,6 3,2 29,3 2,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 30,3 2,8 36,8 3,3 27,3 2,8 31,6 3,3 62,5 4,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 150,7 13,7 165,6 15,0 162,0 16,6 150,4 15,9 173,4 12,3
78. Moottoriajoneuvot 54,9 5,0 61,9 5,6 28,0 2,9 47,9 5,1 56,1 4,0
79. Muut kuljetusvälineet 24,3 2,2 23,9 2,2 16,3 1,7 24,6 2,6 14,0 1,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 64,4 5,9 65,3 5,9 64,1 6,6 62,5 6,6 84,6 6,0
82. Huonekalut 1,1 0,1 1,3 0,1 1,4 0,1 0,8 0,1 2,2 0,2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0
84. Vaatteet 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 1,4 0,2 1,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 29,7 2,7 36,3 3,3 32,5 3,3 28,2 3,0 40,4 2,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5,3 0,5 5,6 0,5 9,4 1,0 4,7 0,5 5,4 0,4
89. Muut valmiit tavarat 26,8 2,4 21,5 1,9 19,8 2,0 26,8 2,8 34,4 2,4
9. Muut tavarat 21,7 2,0 19,5 1,8 17,9 1,8 18,1 1,9 25,5 1,8
93. Erittelemätön 1,5 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 1,5 0,2 0,8 0,1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,8 0,2 0,5 0,0 1,2 0,1 1,7 0,2 1,7 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 18,3 1,7 18,3 1,7 15,9 1,6 14,9 1,6 23,0 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.100,4 100,0 1.107,2 100,0 975,6 100,0 945,7 100,0 1.414,1 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/11 - 2022/3

2021 / 112021 / 122022 / 12022 / 22022 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 305,7 7,3 346,8 8,1 341,6 8,2 336,5 7,9 420,5 7,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,7 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 105,4 2,5 110,7 2,6 114,4 2,7 96,5 2,3 106,1 2,0
04. Vilja ja viljatuotteet 54,9 1,3 54,0 1,3 66,6 1,6 68,7 1,6 97,5 1,8
05. Hedelmät ja kasvikset 56,8 1,4 77,0 1,8 67,9 1,6 70,5 1,7 95,8 1,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8,1 0,2 11,9 0,3 8,7 0,2 8,9 0,2 10,7 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,3 0,1 2,0 0,0 2,4 0,1 2,7 0,1 3,6 0,1
08. Rehuaineet 48,8 1,2 53,6 1,3 54,8 1,3 54,7 1,3 66,7 1,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 28,7 0,7 37,0 0,9 25,4 0,6 33,7 0,8 39,4 0,7
1. Juomat ja tupakka 8,3 0,2 10,3 0,2 6,8 0,2 6,6 0,2 7,5 0,1
11. Juomat 8,2 0,2 8,0 0,2 6,8 0,2 6,6 0,2 7,5 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0,0 2,2 0,1 00 00 0,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 71,3 1,7 52,9 1,2 56,9 1,4 60,2 1,4 71,1 1,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 50,3 1,2 33,1 0,8 37,3 0,9 44,9 1,1 41,0 0,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10,1 0,2 10,8 0,3 12,2 0,3 6,2 0,1 12,1 0,2
28. Malmit ja metalliromu 0,9 0,0 2,4 0,1 2,1 0,1 2,5 0,1 10,1 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9,4 0,2 6,1 0,1 4,8 0,1 6,1 0,1 7,1 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3,4 0,1 0,1 0,0 3,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3,4 0,1 0,1 0,0 3,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,2 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 00 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 112,7 2,7 112,6 2,6 99,6 2,4 108,5 2,6 122,1 2,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 34,2 0,8 39,9 0,9 28,6 0,7 32,7 0,8 33,4 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8,3 0,2 7,9 0,2 7,2 0,2 7,9 0,2 6,7 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,4 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4,0 0,1 2,3 0,1 3,8 0,1 2,1 0,1 5,4 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10,0 0,2 6,3 0,1 7,3 0,2 6,3 0,1 15,7 0,3
57. Muovit, valmistamattomat 22,7 0,5 16,3 0,4 19,4 0,5 24,3 0,6 26,0 0,5
58. Muovit, valmistetut 19,5 0,5 20,0 0,5 18,7 0,4 17,1 0,4 17,8 0,3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12,6 0,3 19,0 0,4 13,8 0,3 17,5 0,4 16,6 0,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 621,0 14,9 624,0 14,6 671,1 16,1 679,7 16,0 806,9 14,9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,8 0,0 1,2 0,0 0,5 0,0 1,4 0,0 0,9 0,0
62. Kumituotteet 300,3 7,2 312,6 7,3 307,3 7,4 297,6 7,0 349,1 6,4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 14,0 0,3 12,9 0,3 19,6 0,5 18,7 0,4 16,9 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,6 0,2 4,8 0,1 4,2 0,1 5,6 0,1 6,4 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17,4 0,4 16,9 0,4 19,0 0,5 18,7 0,4 21,4 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 41,2 1,0 50,1 1,2 80,9 1,9 67,0 1,6 88,9 1,6
67. Rauta ja teräs 19,5 0,5 26,9 0,6 32,8 0,8 27,1 0,6 36,4 0,7
68. Muut metallit 65,3 1,6 73,8 1,7 72,0 1,7 86,2 2,0 102,2 1,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 155,8 3,7 124,7 2,9 134,8 3,2 157,3 3,7 184,7 3,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.315,7 55,4 2.435,9 57,1 2.330,4 56,0 2.407,1 56,8 3.129,8 57,8
71. Voimakoneet ja moottorit 33,6 0,8 29,5 0,7 47,9 1,2 45,6 1,1 48,2 0,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 63,6 1,5 47,4 1,1 55,3 1,3 60,6 1,4 73,5 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 11,8 0,3 10,8 0,3 11,2 0,3 14,9 0,4 18,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 201,8 4,8 204,7 4,8 204,9 4,9 226,0 5,3 350,2 6,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 788,0 18,9 921,4 21,6 813,0 19,5 775,3 18,3 1.096,8 20,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 574,6 13,8 558,3 13,1 502,0 12,1 522,4 12,3 535,9 9,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 516,0 12,4 543,4 12,7 515,9 12,4 604,4 14,3 764,6 14,1
78. Moottoriajoneuvot 122,9 2,9 118,7 2,8 178,3 4,3 154,9 3,7 239,0 4,4
79. Muut kuljetusvälineet 3,4 0,1 1,6 0,0 2,0 0,0 3,0 0,1 3,1 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 696,0 16,7 648,0 15,2 606,9 14,6 599,1 14,1 807,0 14,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 28,6 0,7 19,0 0,4 19,0 0,5 21,7 0,5 22,0 0,4
82. Huonekalut 74,8 1,8 73,4 1,7 76,3 1,8 67,9 1,6 100,3 1,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 15,3 0,4 19,6 0,5 13,6 0,3 15,0 0,4 21,8 0,4
84. Vaatteet 162,6 3,9 136,6 3,2 156,4 3,8 141,2 3,3 195,9 3,6
85. Jalkineet 9,3 0,2 11,0 0,3 13,5 0,3 12,5 0,3 14,9 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 71,3 1,7 96,7 2,3 74,4 1,8 66,0 1,6 90,8 1,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 58,0 1,4 50,1 1,2 51,3 1,2 37,5 0,9 46,4 0,9
89. Muut valmiit tavarat 276,1 6,6 241,6 5,7 202,3 4,9 237,3 5,6 314,9 5,8
9. Muut tavarat 42,0 1,0 38,4 0,9 41,6 1,0 40,2 0,9 46,9 0,9
93. Erittelemätön 23,5 0,6 18,7 0,4 23,3 0,6 23,2 0,5 26,7 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18,4 0,4 19,7 0,5 18,2 0,4 16,9 0,4 20,0 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.176,2 100,0 4.269,5 100,0 4.159,5 100,0 4.238,7 100,0 5.412,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2022 tammi-maaliskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2022 tammi-maaliskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu