Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.80.80.80.70.6
Tuonnista1.71.61.51.61.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.31.31.31.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Thaimaan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta syyskuussa 2020 oli 1.3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.6 %:a ja 1.7 %:a tuonnista. Syyskuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 4.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 2.7 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 23.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 3.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 13.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 12.4 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 8.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan supistui 31.9 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 754 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 11.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.6 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 4.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 35.7 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.1 prosenttia. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27.4 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 11.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.0 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 13.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 19.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 14.9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 80,10 11.8 102,2 12.4 108,6 12.5 92,8 11.5 107,9 14.3
00. Elävät eläimet 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0 0,3 0.0 2,5 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 0,6 0.1 0,4 0.0 0,3 0.0 0,8 0.1 1,0 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,3 0.5 5,7 0.7 6,5 0.7 3,1 0.4 3,9 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,2 0.5 1,8 0.2 8,4 1.0 22,4 2.8 24,9 3.3
04. Vilja ja viljatuotteet 21,4 3.1 1,6 0.2 16,5 1.9 16,8 2.1 22,0 2.9
05. Hedelmät ja kasvikset 8,2 1.2 8,1 1.0 9,8 1.1 7,7 0.9 9,8 1.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,2 0.3 2,0 0.2 1,7 0.2 1,7 0.2 1,8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,6 0.7 2,5 0.3 2,7 0.3 3,5 0.4 3,8 0.5
08. Rehuaineet 21,3 3.1 61,6 7.4 46,0 5.3 20,9 2.6 21,5 2.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 16,5 2.4 18,9 2.3 16,10 1.9 16,0 2.0 17,1 2.3
1. Juomat ja tupakka 0,5 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1 0,10 0.1 1,4 0.2
11. Juomat 0,5 0.1 1,0 0.1 0,9 0.1 0,10 0.1 1,2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 80,10 11.8 72,8 8.8 80,8 9.3 72,5 9.0 63,3 8.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,8 0.3 1,7 0.2 1,5 0.2 0,7 0.1 1,2 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 17,9 2.6 11,6 1.4 10,3 1.2 11,6 1.4 15,6 2.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,1 0.4 1,8 0.2 3,5 0.4 3,4 0.4 5,5 0.7
24. Puutavara ja korkki 2,2 0.3 1,9 0.2 1,8 0.2 1,6 0.2 1,7 0.2
25. Paperimassa 15,5 2.3 11,9 1.4 14,2 1.6 10,9 1.3 9,1 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13,1 1.9 9,5 1.1 9,5 1.1 8,10 1.1 6,5 0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,1 0.3 1,6 0.2 1,3 0.1 2,2 0.3 2,1 0.3
28. Malmit ja metalliromu 23,0 3.4 31,5 3.8 37,6 4.3 32,2 4.0 20,4 2.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,7 0.4 1,6 0.2 1,4 0.2 1,2 0.1 1,6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21,6 3.2 64,10 7.9 75,6 8.7 90,4 11.2 2,3 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1,4 0.2 64,10 7.9 75,6 8.7 90,4 11.2 2,3 0.3
34. Kaasut 20,2 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 132,9 19.4 124,1 15.0 95,9 11.0 94,1 11.7 103,7 13.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15,3 2.2 13,0 1.6 8,9 1.0 11,4 1.4 11,8 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5,0 0.7 3,8 0.5 6,5 0.7 7,5 0.9 11,1 1.5
53. Väri- ja parkitusaineet 8,7 1.3 3,3 0.4 3,4 0.4 6,0 0.7 5,6 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 13,2 1.9 16,3 2.0 9,9 1.1 10,3 1.3 8,10 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 14,9 2.2 11,0 1.3 16,6 1.9 12,0 1.5 10,3 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0.0 0,1 0.0 0,6 0.1 0,2 0.0 0,3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 35,6 5.2 33,8 4.1 24,10 2.9 19,9 2.5 24,8 3.3
58. Muovit, valmistetut 7,8 1.1 5,3 0.6 5,2 0.6 4,8 0.6 6,3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 32,6 4.8 37,9 4.6 20,3 2.3 22,5 2.8 24,10 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 36,5 5.3 34,7 4.2 47,4 5.4 36,10 4.6 44,8 5.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,2 0.3 0,10 0.1 1,3 0.1 1,1 0.1 2,1 0.3
62. Kumituotteet 2,2 0.3 2,8 0.3 2,8 0.3 3,7 0.5 2,3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5,4 0.8 3,9 0.5 4,2 0.5 4,0 0.5 4,1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,5 0.9 5,5 0.7 4,4 0.5 4,9 0.6 4,4 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 6,6 1.0 8,7 1.1 19,4 2.2 11,6 1.4 14,10 2.0
67. Rauta ja teräs 3,8 0.5 2,7 0.3 3,10 0.5 1,9 0.2 2,8 0.4
68. Muut metallit 2,4 0.3 2,2 0.3 2,6 0.3 2,5 0.3 3,5 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,6 1.1 7,10 1.0 8,8 1.0 7,5 0.9 10,7 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 261,1 38.2 330,2 40.0 365,8 42.1 315,6 39.1 320,9 42.5
71. Voimakoneet ja moottorit 11,5 1.7 8,9 1.1 11,5 1.3 8,3 1.0 8,5 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10,2 1.5 16,4 2.0 10,6 1.2 11,7 1.4 18,3 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 3,7 0.5 5,1 0.6 1,6 0.2 1,2 0.1 1,9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27,5 4.0 27,4 3.3 39,6 4.5 36,3 4.5 25,3 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 19,8 2.9 16,7 2.0 25,1 2.9 31,6 3.9 39,3 5.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32,1 4.7 37,2 4.5 29,8 3.4 42,1 5.2 33,6 4.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 123,8 18.1 127,3 15.4 140,1 16.1 127,5 15.8 130,4 17.3
78. Moottoriajoneuvot 15,6 2.3 46,8 5.7 45,6 5.2 35,5 4.4 48,8 6.5
79. Muut kuljetusvälineet 17,3 2.5 44,9 5.4 62,3 7.2 21,8 2.7 15,2 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 57,4 8.4 75,8 9.2 79,4 9.1 87,9 10.9 93,5 12.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,8 0.1 1,3 0.1 1,5 0.2 1,5 0.2 0,2 0.0
82. Huonekalut 1,3 0.2 1,3 0.2 1,6 0.2 1,3 0.2 1,9 0.2
84. Vaatteet 0,2 0.0 0,6 0.1 0,3 0.0 0,5 0.1 0,4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 30,7 4.5 36,5 4.4 34,4 4.0 31,4 3.9 31,4 4.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,1 0.4 5,4 0.6 6,2 0.7 5,4 0.7 4,10 0.7
89. Muut valmiit tavarat 21,2 3.1 30,2 3.6 34,9 4.0 47,8 5.9 54,2 7.2
9. Muut tavarat 12,3 1.8 20,8 2.5 14,8 1.7 15,7 1.9 17,0 2.3
93. Erittelemätön 0,5 0.1 6,9 0.8 0,5 0.1 0,5 0.1 3,8 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0.1 0,9 0.1 0,9 0.1 1,9 0.2 1,4 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 11,4 1.7 13,1 1.6 13,5 1.5 13,3 1.6 11,9 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 684,1 100.0 826,3 100.0 869,0 100.0 806,6 100.0 754,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 350,8 12.4 345,7 11.9 343,8 11.3 332,9 10.1 344,8 10.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,6 0.1 0,7 0.0 0,5 0.0 0,9 0.0 0,7 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 101,10 3.6 108,6 3.7 125,6 4.1 132,1 4.0 131,9 3.8
04. Vilja ja viljatuotteet 101,8 3.6 96,4 3.3 74,7 2.4 62,9 1.9 58,5 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 65,1 2.3 53,2 1.8 58,9 1.9 62,8 1.9 63,5 1.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9,2 0.3 7,8 0.3 5,3 0.2 6,1 0.2 17,9 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,7 0.1 1,4 0.0 1,3 0.0 1,4 0.0 1,3 0.0
08. Rehuaineet 33,5 1.2 42,2 1.4 43,7 1.4 33,6 1.0 35,4 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 36,1 1.3 35,4 1.2 33,7 1.1 33,0 1.0 35,8 1.0
1. Juomat ja tupakka 9,8 0.3 9,5 0.3 9,5 0.3 9,1 0.3 7,4 0.2
11. Juomat 8,8 0.3 9,5 0.3 9,5 0.3 7,9 0.2 7,4 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,1 0.0 0 0.0 0 0.0 1,3 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 44,5 1.6 37,7 1.3 37,1 1.2 40,2 1.2 39,3 1.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 32,2 1.1 15,2 0.5 17,10 0.6 22,2 0.7 17,2 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,3 0.2 5,2 0.2 7,5 0.2 7,2 0.2 9,3 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0,1 0.0 8,1 0.3 0 0.0 4,7 0.1 3,9 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,9 0.2 9,0 0.3 11,3 0.4 5,10 0.2 8,6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0 1,9 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,6 0.0 1,9 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 68,6 2.4 68,4 2.3 67,3 2.2 63,3 1.9 66,0 1.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13,4 0.5 17,9 0.6 14,8 0.5 10,6 0.3 15,3 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,5 0.2 2,1 0.1 2,5 0.1 3,6 0.1 2,6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,5 0.0 0,10 0.0 0,9 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,4 0.1 2,6 0.1 4,1 0.1 4,4 0.1 2,5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,6 0.1 2,6 0.1 4,6 0.1 4,10 0.1 6,7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 16,3 0.6 13,4 0.5 11,10 0.4 11,10 0.4 11,0 0.3
58. Muovit, valmistetut 14,5 0.5 16,7 0.6 17,5 0.6 16,7 0.5 17,0 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13,6 0.5 12,5 0.4 11,3 0.4 10,7 0.3 10,3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 372,9 13.2 307,2 10.5 396,0 13.0 489,8 14.8 505,10 14.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,6 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0
62. Kumituotteet 193,8 6.9 148,1 5.1 208,9 6.8 294,9 8.9 308,0 9.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5,10 0.2 7,1 0.2 8,8 0.3 8,9 0.3 10,6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,0 0.2 5,4 0.2 4,9 0.2 4,0 0.1 4,7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 24,7 0.9 23,3 0.8 24,3 0.8 25,5 0.8 24,1 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 14,7 0.5 17,2 0.6 17,8 0.6 21,10 0.7 19,3 0.6
67. Rauta ja teräs 29,3 1.0 11,7 0.4 11,1 0.4 13,7 0.4 6,7 0.2
68. Muut metallit 21,5 0.8 19,9 0.7 19,3 0.6 9,1 0.3 17,0 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 76,6 2.7 74,6 2.6 101,2 3.3 111,5 3.4 115,5 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.608,2 56.9 1.741,7 59.8 1.720,4 56.4 1.841,10 55.7 1.883,10 54.8
71. Voimakoneet ja moottorit 25,2 0.9 33,9 1.2 54,6 1.8 33,4 1.0 43,1 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 53,8 1.9 24,1 0.8 36,8 1.2 55,9 1.7 50,0 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 8,8 0.3 6,5 0.2 5,4 0.2 8,6 0.3 3,9 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 144,6 5.1 98,9 3.4 98,1 3.2 131,9 4.0 138,8 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 566,9 20.1 784,0 26.9 644,3 21.1 639,7 19.3 554,1 16.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 346,5 12.3 388,3 13.3 435,3 14.3 433,4 13.1 537,5 15.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 405,7 14.3 375,4 12.9 393,6 12.9 469,2 14.2 468,2 13.6
78. Moottoriajoneuvot 54,4 1.9 28,9 1.0 51,0 1.7 67,4 2.0 86,5 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 2,8 0.1 2,0 0.1 1,7 0.1 2,9 0.1 2,3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 343,3 12.1 376,2 12.9 447,9 14.7 488,6 14.8 557,7 16.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6,7 0.2 6,3 0.2 7,2 0.2 9,5 0.3 10,3 0.3
82. Huonekalut 41,5 1.5 45,9 1.6 61,3 2.0 68,6 2.1 72,9 2.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6,2 0.2 5,9 0.2 5,1 0.2 5,7 0.2 7,6 0.2
84. Vaatteet 95,10 3.4 116,5 4.0 141,3 4.6 142,1 4.3 151,8 4.4
85. Jalkineet 7,0 0.2 5,3 0.2 5,6 0.2 6,3 0.2 5,9 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 51,7 1.8 53,5 1.8 56,6 1.9 67,1 2.0 68,2 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 15,4 0.5 19,1 0.7 31,7 1.0 39,9 1.2 47,7 1.4
89. Muut valmiit tavarat 119,2 4.2 124,1 4.3 139,4 4.6 149,8 4.5 193,5 5.6
9. Muut tavarat 29,2 1.0 26,1 0.9 30,3 1.0 40,6 1.2 33,5 1.0
93. Erittelemätön 17,1 0.6 13,2 0.5 16,2 0.5 26,0 0.8 18,1 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12,1 0.4 12,9 0.4 14,1 0.5 14,6 0.4 15,4 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.826,10 100.0 2.912,3 100.0 3.052,0 100.0 3.306,8 100.0 3.440,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu