Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.80.90.80.80.8
Tuonnista1.71.71.71.61.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.31.41.41.31.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa 2020 Thaimaa edusti 1.3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.8 prosenttia USAn viennistä ja 1.5 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 3.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 2.2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 6.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 3.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 18.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 12.2 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 6.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan supistui 12.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 869 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 11.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.1 % sekä Sitc333 (raakaöljy) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 27.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.2 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 20.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 9.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 3.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 930 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 9.5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 13.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 58,9 5.5 116,2 13.1 80,10 11.8 102,2 12.4 108,6 12.5
00. Elävät eläimet 0,3 0.0 2,5 0.3 0,1 0.0 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0,8 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1 0,4 0.0 0,3 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,10 0.6 4,3 0.5 3,3 0.5 5,7 0.7 6,5 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 5,6 0.5 8,9 1.0 3,2 0.5 1,8 0.2 8,4 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1,8 0.2 30,9 3.5 21,4 3.1 1,6 0.2 16,5 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 8,7 0.8 7,10 0.9 8,2 1.2 8,1 1.0 9,8 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,7 0.2 1,7 0.2 2,2 0.3 2,0 0.2 1,7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3,6 0.3 2,4 0.3 4,6 0.7 2,5 0.3 2,7 0.3
08. Rehuaineet 21,7 2.0 34,6 3.9 21,3 3.1 61,6 7.4 46,0 5.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 9,2 0.9 22,8 2.6 16,5 2.4 18,9 2.3 16,10 1.9
1. Juomat ja tupakka 1,5 0.1 1,6 0.2 0,5 0.1 1,1 0.1 0,9 0.1
11. Juomat 1,5 0.1 1,5 0.2 0,5 0.1 1,0 0.1 0,9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 116,6 10.8 88,4 10.0 80,10 11.8 72,8 8.8 80,8 9.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 8,3 0.8 4,9 0.5 1,8 0.3 1,7 0.2 1,5 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 40,10 3.8 22,9 2.6 17,9 2.6 11,6 1.4 10,3 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4,8 0.4 6,3 0.7 3,1 0.4 1,8 0.2 3,5 0.4
24. Puutavara ja korkki 2,0 0.2 2,4 0.3 2,2 0.3 1,9 0.2 1,8 0.2
25. Paperimassa 11,9 1.1 12,4 1.4 15,5 2.3 11,9 1.4 14,2 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 20,4 1.9 13,5 1.5 13,1 1.9 9,5 1.1 9,5 1.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,9 0.2 2,6 0.3 2,1 0.3 1,6 0.2 1,3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 24,7 2.3 19,9 2.2 23,0 3.4 31,5 3.8 37,6 4.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,9 0.2 3,10 0.4 2,7 0.4 1,6 0.2 1,4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 225,3 21.0 78,3 8.9 21,6 3.2 64,10 7.9 75,6 8.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 215,10 20.1 44,1 5.0 1,4 0.2 64,10 7.9 75,6 8.7
34. Kaasut 9,4 0.9 34,2 3.9 20,2 2.9 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 135,7 12.6 155,8 17.6 132,9 19.4 124,1 15.0 95,9 11.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12,4 1.1 18,5 2.1 15,3 2.2 13,0 1.6 8,9 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16,7 1.5 11,0 1.2 5,0 0.7 3,8 0.5 6,5 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 7,3 0.7 15,2 1.7 8,7 1.3 3,3 0.4 3,4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10,7 1.0 21,3 2.4 13,2 1.9 16,3 2.0 9,9 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11,8 1.1 16,1 1.8 14,9 2.2 11,0 1.3 16,6 1.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0,5 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 29,9 2.8 35,8 4.1 35,6 5.2 33,8 4.1 24,10 2.9
58. Muovit, valmistetut 8,8 0.8 9,7 1.1 7,8 1.1 5,3 0.6 5,2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 38,1 3.5 28,3 3.2 32,6 4.8 37,9 4.6 20,3 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 49,7 4.6 40,9 4.6 36,5 5.3 34,7 4.2 47,4 5.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3,9 0.4 3,1 0.3 2,2 0.3 0,10 0.1 1,3 0.1
62. Kumituotteet 4,8 0.4 2,5 0.3 2,2 0.3 2,8 0.3 2,8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,3 0.6 6,9 0.8 5,4 0.8 3,9 0.5 4,2 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7,4 0.7 5,6 0.6 6,5 0.9 5,5 0.7 4,4 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 9,8 0.9 9,2 1.0 6,6 1.0 8,7 1.1 19,4 2.2
67. Rauta ja teräs 3,3 0.3 2,4 0.3 3,8 0.5 2,7 0.3 3,10 0.5
68. Muut metallit 3,8 0.3 2,10 0.3 2,4 0.3 2,2 0.3 2,6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10,7 1.0 8,4 0.9 7,6 1.1 7,10 1.0 8,8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 385,0 35.8 329,5 37.3 261,1 38.2 330,2 40.0 365,8 42.1
71. Voimakoneet ja moottorit 12,6 1.2 16,6 1.9 11,5 1.7 8,9 1.1 11,5 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14,7 1.4 11,6 1.3 10,2 1.5 16,4 2.0 10,6 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 7,3 0.7 2,5 0.3 3,7 0.5 5,1 0.6 1,6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39,2 3.6 29,2 3.3 27,5 4.0 27,4 3.3 39,6 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 50,6 4.7 24,2 2.7 19,8 2.9 16,7 2.0 25,1 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 49,0 4.6 35,10 4.1 32,1 4.7 37,2 4.5 29,8 3.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 120,7 11.2 161,4 18.3 123,8 18.1 127,3 15.4 140,1 16.1
78. Moottoriajoneuvot 69,2 6.4 37,7 4.3 15,6 2.3 46,8 5.7 45,6 5.2
79. Muut kuljetusvälineet 22,1 2.1 10,8 1.2 17,3 2.5 44,9 5.4 62,3 7.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 82,0 7.6 56,8 6.4 57,4 8.4 75,8 9.2 79,4 9.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,3 0.0 0,2 0.0 0,8 0.1 1,3 0.1 1,5 0.2
82. Huonekalut 2,10 0.3 1,10 0.2 1,3 0.2 1,3 0.2 1,6 0.2
84. Vaatteet 0,7 0.1 0,3 0.0 0,2 0.0 0,6 0.1 0,3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 33,10 3.2 27,5 3.1 30,7 4.5 36,5 4.4 34,4 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,9 0.5 6,1 0.7 3,1 0.4 5,4 0.6 6,2 0.7
89. Muut valmiit tavarat 39,0 3.6 20,5 2.3 21,2 3.1 30,2 3.6 34,9 4.0
9. Muut tavarat 20,2 1.9 16,4 1.9 12,3 1.8 20,8 2.5 14,8 1.7
93. Erittelemätön 1,3 0.1 0,7 0.1 0,5 0.1 6,9 0.8 0,5 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1,3 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,9 0.1 0,9 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17,7 1.6 15,3 1.7 11,4 1.7 13,1 1.6 13,5 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.074,9 100.0 883,6 100.0 684,1 100.0 826,3 100.0 869,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 305,8 9.2 332,6 11.5 350,8 12.4 345,7 11.9 343,8 11.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,5 0.0 1,3 0.0 1,6 0.1 0,7 0.0 0,5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 97,5 2.9 99,1 3.4 101,10 3.6 108,6 3.7 125,6 4.1
04. Vilja ja viljatuotteet 69,6 2.1 96,9 3.4 101,8 3.6 96,4 3.3 74,7 2.4
05. Hedelmät ja kasvikset 68,4 2.0 61,2 2.1 65,1 2.3 53,2 1.8 58,9 1.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6,9 0.2 6,3 0.2 9,2 0.3 7,8 0.3 5,3 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,6 0.0 2,1 0.1 1,7 0.1 1,4 0.0 1,3 0.0
08. Rehuaineet 33,2 1.0 33,3 1.2 33,5 1.2 42,2 1.4 43,7 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 28,4 0.8 32,7 1.1 36,1 1.3 35,4 1.2 33,7 1.1
1. Juomat ja tupakka 8,0 0.2 8,9 0.3 9,8 0.3 9,5 0.3 9,5 0.3
11. Juomat 8,0 0.2 8,9 0.3 8,8 0.3 9,5 0.3 9,5 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 1,1 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 46,9 1.4 54,8 1.9 44,5 1.6 37,7 1.3 37,1 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 31,6 0.9 35,4 1.2 32,2 1.1 15,2 0.5 17,10 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6,2 0.2 8,4 0.3 6,3 0.2 5,2 0.2 7,5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,3 0.0 6,2 0.2 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3,0 0.1 0,2 0.0 0,1 0.0 8,1 0.3 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5,9 0.2 4,8 0.2 5,9 0.2 9,0 0.3 11,3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2,4 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,4 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 78,2 2.3 76,6 2.7 68,6 2.4 68,4 2.3 67,3 2.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 17,5 0.5 18,4 0.6 13,4 0.5 17,9 0.6 14,8 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4,1 0.1 3,7 0.1 4,5 0.2 2,1 0.1 2,5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,8 0.0 0,9 0.0 0,5 0.0 0,10 0.0 0,9 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,8 0.1 2,9 0.1 2,4 0.1 2,6 0.1 4,1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3,10 0.1 4,9 0.2 3,6 0.1 2,6 0.1 4,6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 16,7 0.5 16,3 0.6 16,3 0.6 13,4 0.5 11,10 0.4
58. Muovit, valmistetut 15,2 0.5 15,9 0.6 14,5 0.5 16,7 0.6 17,5 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 17,6 0.5 14,0 0.5 13,6 0.5 12,5 0.4 11,3 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 495,3 14.8 442,4 15.4 372,9 13.2 307,2 10.5 396,0 13.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,3 0.0 0,2 0.0 0,6 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0
62. Kumituotteet 302,8 9.1 249,3 8.7 193,8 6.9 148,1 5.1 208,9 6.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8,6 0.3 7,9 0.3 5,10 0.2 7,1 0.2 8,8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,5 0.2 6,7 0.2 6,0 0.2 5,4 0.2 4,9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21,3 0.6 21,6 0.7 24,7 0.9 23,3 0.8 24,3 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 22,5 0.7 14,8 0.5 14,7 0.5 17,2 0.6 17,8 0.6
67. Rauta ja teräs 12,4 0.4 13,5 0.5 29,3 1.0 11,7 0.4 11,1 0.4
68. Muut metallit 23,5 0.7 25,5 0.9 21,5 0.8 19,9 0.7 19,3 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 97,6 2.9 103,4 3.6 76,6 2.7 74,6 2.6 101,2 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.888,10 56.6 1.577,1 54.8 1.608,2 56.9 1.741,7 59.8 1.720,4 56.4
71. Voimakoneet ja moottorit 44,1 1.3 49,9 1.7 25,2 0.9 33,9 1.2 54,6 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 35,3 1.1 33,2 1.2 53,8 1.9 24,1 0.8 36,8 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 10,3 0.3 16,6 0.6 8,8 0.3 6,5 0.2 5,4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 166,2 5.0 158,4 5.5 144,6 5.1 98,9 3.4 98,1 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 715,7 21.4 472,9 16.4 566,9 20.1 784,0 26.9 644,3 21.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 350,8 10.5 350,6 12.2 346,5 12.3 388,3 13.3 435,3 14.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 417,3 12.5 402,2 14.0 405,7 14.3 375,4 12.9 393,6 12.9
78. Moottoriajoneuvot 146,1 4.4 91,1 3.2 54,4 1.9 28,9 1.0 51,0 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 3,3 0.1 2,6 0.1 2,8 0.1 2,0 0.1 1,7 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 472,2 14.1 355,2 12.3 343,3 12.1 376,2 12.9 447,9 14.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6,8 0.2 7,7 0.3 6,7 0.2 6,3 0.2 7,2 0.2
82. Huonekalut 49,0 1.5 40,3 1.4 41,5 1.5 45,9 1.6 61,3 2.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 14,6 0.4 10,0 0.3 6,2 0.2 5,9 0.2 5,1 0.2
84. Vaatteet 131,8 3.9 104,5 3.6 95,10 3.4 116,5 4.0 141,3 4.6
85. Jalkineet 8,5 0.3 9,0 0.3 7,0 0.2 5,3 0.2 5,6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 64,8 1.9 55,10 1.9 51,7 1.8 53,5 1.8 56,6 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 29,5 0.9 16,1 0.6 15,4 0.5 19,1 0.7 31,7 1.0
89. Muut valmiit tavarat 167,6 5.0 111,10 3.9 119,2 4.2 124,1 4.3 139,4 4.6
9. Muut tavarat 42,5 1.3 31,6 1.1 29,2 1.0 26,1 0.9 30,3 1.0
93. Erittelemätön 26,8 0.8 18,8 0.6 17,1 0.6 13,2 0.5 16,2 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 15,8 0.5 12,9 0.4 12,1 0.4 12,9 0.4 14,1 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3.340,3 100.0 2.879,2 100.0 2.826,10 100.0 2.912,3 100.0 3.052,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu