Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2021/5 - 2021/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
Viennistä0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Tuonnista1,9 1,7 1,6 1,7 1,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2021 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa 2021 Thaimaa edusti 1,3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0,6 prosenttia USAn viennistä ja 1,7 prosenttia tuonnista. Syyskuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 5,1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Syyskuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 3,3 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 22,4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 4,2 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 19,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 8,9 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 6,2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan oli 17,5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 909 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 12,6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 6,1 % sekä Sitc251 (paperimassa) 4,8 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2021 tammi-syyskuun aikana

Tammi-syyskuun aikana tavarakauppa Thaimaan kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-syyskuussa. Kasvua oli peräti 23,4 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 44,2 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 34,9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9,3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 27,4 prosentilla ja viennin arvo 10,3 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 5,8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 906 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 25,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 18,9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2021/5 - 2021/9

2021 / 52021 / 62021 / 72021 / 82021 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 75,2 7,5 91,0 9,1 65,0 6,1 86,8 8,7 88,3 9,7
00. Elävät eläimet 1,2 0,1 1,9 0,2 3,2 0,3 1,0 0,1 0,8 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 0,8 0,1 1,4 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6,1 0,6 5,0 0,5 4,8 0,4 4,7 0,5 5,2 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,9 0,4 1,8 0,2 2,4 0,2 11,3 1,1 19,1 2,1
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0,1 34,1 3,4 0,9 0,1 14,2 1,4 19,1 2,1
05. Hedelmät ja kasvikset 7,3 0,7 6,6 0,7 6,8 0,6 6,5 0,7 6,1 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,1 0,2 1,8 0,2 2,9 0,3 1,9 0,2 1,1 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4,1 0,4 3,8 0,4 4,9 0,5 3,4 0,3 2,5 0,3
08. Rehuaineet 29,1 2,9 19,7 2,0 18,5 1,7 26,7 2,7 18,0 2,0
09. Erinäiset elintarvikkeet 19,4 1,9 15,0 1,5 19,8 1,9 16,3 1,6 16,0 1,8
1. Juomat ja tupakka 1,0 0,1 0,4 0,0 0,9 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1
11. Juomat 0,9 0,1 0,4 0,0 0,8 0,1 0,6 0,1 1,1 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 138,7 13,8 135,4 13,6 121,4 11,4 109,9 11,0 104,2 11,5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 11,1 1,1 9,2 0,9 5,1 0,5 7,0 0,7 5,1 0,6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10,9 1,1 7,7 0,8 7,8 0,7 5,7 0,6 5,2 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6,1 0,6 6,1 0,6 5,6 0,5 5,2 0,5 7,2 0,8
24. Puutavara ja korkki 1,8 0,2 1,9 0,2 2,1 0,2 1,8 0,2 1,3 0,1
25. Paperimassa 51,7 5,1 48,5 4,9 47,6 4,5 44,1 4,4 43,7 4,8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 17,4 1,7 16,4 1,6 17,5 1,6 11,2 1,1 3,8 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5,3 0,5 3,1 0,3 3,3 0,3 3,3 0,3 3,9 0,4
28. Malmit ja metalliromu 32,5 3,2 41,6 4,2 30,9 2,9 30,1 3,0 32,8 3,6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,8 0,2 0,9 0,1 1,6 0,2 1,5 0,2 1,2 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 48,5 4,8 97,4 9,8 163,7 15,4 69,2 6,9 15,2 1,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14,5 1,4 97,3 9,8 163,6 15,4 39,7 4,0 15,1 1,7
34. Kaasut 34,0 3,4 00 0,0 0,0 29,4 2,9 0,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 158,9 15,8 139,7 14,0 159,2 14,9 148,3 14,8 170,3 18,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16,3 1,6 10,2 1,0 9,6 0,9 10,6 1,1 9,2 1,0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 15,8 1,6 17,5 1,8 5,2 0,5 10,9 1,1 15,3 1,7
53. Väri- ja parkitusaineet 6,2 0,6 5,3 0,5 10,1 1,0 6,6 0,7 6,0 0,7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11,6 1,2 15,8 1,6 31,2 2,9 11,9 1,2 27,7 3,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 18,6 1,9 11,5 1,2 16,1 1,5 15,3 1,5 13,3 1,5
56. Lannoitteet, valmistetut 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 9,0 1,0
57. Muovit, valmistamattomat 39,9 4,0 37,1 3,7 38,6 3,6 37,7 3,8 43,3 4,8
58. Muovit, valmistetut 8,6 0,9 6,6 0,7 6,9 0,7 8,2 0,8 7,7 0,8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 41,8 4,2 35,3 3,5 41,2 3,9 46,7 4,7 38,9 4,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 70,9 7,1 53,7 5,4 59,4 5,6 59,3 5,9 50,1 5,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 6,3 0,6 4,0 0,4 2,4 0,2 1,9 0,2 1,9 0,2
62. Kumituotteet 6,0 0,6 3,8 0,4 5,7 0,5 5,8 0,6 3,9 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7,0 0,7 5,0 0,5 4,3 0,4 5,0 0,5 5,4 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,5 0,5 4,7 0,5 5,0 0,5 4,7 0,5 4,8 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 26,9 2,7 17,3 1,7 18,5 1,7 22,1 2,2 17,1 1,9
67. Rauta ja teräs 2,6 0,3 2,8 0,3 5,3 0,5 2,8 0,3 2,3 0,2
68. Muut metallit 4,4 0,4 3,7 0,4 6,4 0,6 6,0 0,6 4,8 0,5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12,1 1,2 12,2 1,2 11,7 1,1 10,8 1,1 10,0 1,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 419,7 41,7 387,2 38,9 399,0 37,5 370,6 37,1 381,3 41,9
71. Voimakoneet ja moottorit 13,0 1,3 22,6 2,3 16,1 1,5 12,9 1,3 16,8 1,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33,1 3,3 14,4 1,4 12,7 1,2 14,5 1,5 12,7 1,4
73. Metalliteollisuuskoneet 4,5 0,4 2,1 0,2 2,8 0,3 1,7 0,2 1,4 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39,4 3,9 35,2 3,5 42,0 3,9 33,7 3,4 35,5 3,9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 47,6 4,7 29,6 3,0 47,9 4,5 25,8 2,6 19,4 2,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 45,9 4,6 52,4 5,3 39,4 3,7 35,0 3,5 29,9 3,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 141,1 14,0 157,7 15,8 152,9 14,4 164,3 16,4 159,0 17,5
78. Moottoriajoneuvot 80,8 8,0 62,5 6,3 73,0 6,9 68,4 6,8 71,9 7,9
79. Muut kuljetusvälineet 14,3 1,4 10,7 1,1 12,3 1,2 14,2 1,4 34,8 3,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 74,9 7,4 73,2 7,3 70,6 6,6 80,3 8,0 75,5 8,3
82. Huonekalut 2,9 0,3 2,1 0,2 2,2 0,2 3,6 0,4 2,2 0,2
84. Vaatteet 1,1 0,1 0,9 0,1 4,8 0,4 0,7 0,1 0,6 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 36,2 3,6 33,9 3,4 33,1 3,1 34,4 3,4 33,5 3,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7,3 0,7 6,2 0,6 5,8 0,5 5,5 0,6 5,0 0,6
89. Muut valmiit tavarat 26,9 2,7 29,6 3,0 24,1 2,3 35,8 3,6 33,8 3,7
9. Muut tavarat 18,1 1,8 18,6 1,9 25,9 2,4 74,2 7,4 22,9 2,5
93. Erittelemätön 0,5 0,0 0,5 0,1 6,5 0,6 0,7 0,1 6,9 0,8
97. Kulta, ei monetaarinen 1,3 0,1 1,6 0,2 1,7 0,2 58,0 5,8 1,4 0,2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16,3 1,6 16,5 1,7 17,7 1,7 15,5 1,5 14,6 1,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.005,9 100,0 996,7 100,0 1.065,1 100,0 999,3 100,0 909,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2021/5 - 2021/9

2021 / 52021 / 62021 / 72021 / 82021 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 359,8 8,2 294,9 7,2 278,8 7,2 332,3 8,0 286,7 6,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,6 0,0 1,6 0,0 1,9 0,0 0,7 0,0 1,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 108,2 2,5 87,4 2,1 87,1 2,3 114,5 2,7 84,7 2,0
04. Vilja ja viljatuotteet 69,1 1,6 45,8 1,1 38,3 1,0 48,9 1,2 51,1 1,2
05. Hedelmät ja kasvikset 79,8 1,8 71,7 1,7 61,6 1,6 76,5 1,8 65,7 1,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9,2 0,2 9,3 0,2 7,0 0,2 11,3 0,3 18,4 0,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,2 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 2,1 0,1 2,3 0,1
08. Rehuaineet 56,0 1,3 44,2 1,1 52,5 1,4 46,5 1,1 35,8 0,8
09. Erinäiset elintarvikkeet 33,5 0,8 31,9 0,8 27,7 0,7 31,4 0,8 27,2 0,6
1. Juomat ja tupakka 10,1 0,2 7,9 0,2 8,0 0,2 11,3 0,3 8,3 0,2
11. Juomat 9,9 0,2 7,9 0,2 8,0 0,2 11,3 0,3 8,3 0,2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 71,1 1,6 48,6 1,2 80,1 2,1 58,1 1,4 81,0 1,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 41,0 0,9 24,2 0,6 54,8 1,4 35,7 0,9 58,5 1,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13,5 0,3 13,8 0,3 14,0 0,4 12,4 0,3 13,8 0,3
28. Malmit ja metalliromu 8,3 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 1,8 0,0 1,1 0,0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,3 0,2 10,2 0,2 10,1 0,3 7,6 0,2 7,3 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2 0,1 0,1 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2 0,1 0,1 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 97,6 2,2 100,9 2,5 86,0 2,2 107,5 2,6 115,9 2,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 20,3 0,5 20,2 0,5 19,6 0,5 25,3 0,6 30,2 0,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3,9 0,1 7,8 0,2 4,2 0,1 6,9 0,2 4,7 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 0,6 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 1,7 0,0 0,5 0,0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,5 0,1 2,9 0,1 2,4 0,1 2,8 0,1 3,2 0,1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4,7 0,1 6,0 0,1 6,3 0,2 7,2 0,2 6,9 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 26,6 0,6 22,2 0,5 19,9 0,5 25,4 0,6 32,1 0,8
58. Muovit, valmistetut 20,8 0,5 23,2 0,6 21,3 0,6 19,7 0,5 20,5 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,1 0,4 17,0 0,4 10,7 0,3 18,4 0,4 17,8 0,4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 632,1 14,5 525,7 12,8 517,9 13,4 608,7 14,6 616,7 14,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,7 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0 0,9 0,0 3,9 0,1
62. Kumituotteet 332,2 7,6 252,1 6,1 261,3 6,8 293,4 7,0 293,8 7,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 11,9 0,3 11,7 0,3 12,8 0,3 15,7 0,4 11,0 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,9 0,1 3,6 0,1 4,0 0,1 4,9 0,1 6,0 0,1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21,8 0,5 19,3 0,5 19,1 0,5 20,9 0,5 19,1 0,5
66. Kivennäisainetuotteet 45,4 1,0 45,1 1,1 39,3 1,0 43,7 1,0 49,4 1,2
67. Rauta ja teräs 9,2 0,2 11,2 0,3 18,1 0,5 28,8 0,7 36,5 0,9
68. Muut metallit 56,7 1,3 55,7 1,4 53,2 1,4 77,3 1,9 57,2 1,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 149,4 3,4 126,3 3,1 108,5 2,8 123,1 3,0 139,9 3,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.402,9 55,1 2.395,2 58,3 2.231,2 57,8 2.336,0 56,0 2.417,4 57,4
71. Voimakoneet ja moottorit 49,7 1,1 43,4 1,1 35,5 0,9 39,0 0,9 42,3 1,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 79,6 1,8 67,4 1,6 70,1 1,8 67,9 1,6 61,5 1,5
73. Metalliteollisuuskoneet 13,2 0,3 9,5 0,2 11,4 0,3 11,4 0,3 11,3 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 273,8 6,3 209,6 5,1 180,3 4,7 181,1 4,3 188,9 4,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 790,0 18,1 921,0 22,4 814,3 21,1 822,8 19,7 935,3 22,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 454,8 10,4 495,4 12,1 439,0 11,4 477,1 11,4 452,5 10,7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 580,2 13,3 522,9 12,7 518,2 13,4 559,0 13,4 567,5 13,5
78. Moottoriajoneuvot 158,9 3,6 122,7 3,0 159,7 4,1 174,5 4,2 154,8 3,7
79. Muut kuljetusvälineet 2,8 0,1 3,2 0,1 2,8 0,1 3,2 0,1 3,2 0,1
8. Erinäiset valmiit tavarat 748,9 17,2 694,3 16,9 618,5 16,0 672,5 16,1 645,5 15,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 14,3 0,3 17,8 0,4 17,1 0,4 21,3 0,5 21,8 0,5
82. Huonekalut 73,1 1,7 70,1 1,7 69,5 1,8 72,1 1,7 63,5 1,5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 15,2 0,3 10,0 0,2 13,7 0,4 12,5 0,3 12,5 0,3
84. Vaatteet 290,3 6,7 251,1 6,1 204,0 5,3 194,9 4,7 158,4 3,8
85. Jalkineet 10,5 0,2 9,5 0,2 8,0 0,2 10,0 0,2 12,4 0,3
87. Kojeet,mittarit yms. 70,6 1,6 66,4 1,6 60,0 1,6 77,8 1,9 79,1 1,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 50,0 1,1 45,0 1,1 46,2 1,2 40,7 1,0 50,0 1,2
89. Muut valmiit tavarat 224,9 5,2 224,4 5,5 200,1 5,2 243,3 5,8 247,7 5,9
9. Muut tavarat 41,2 0,9 41,3 1,0 38,4 1,0 40,2 1,0 39,4 0,9
93. Erittelemätön 23,1 0,5 22,8 0,6 20,2 0,5 21,6 0,5 21,4 0,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18,0 0,4 18,5 0,4 18,1 0,5 18,5 0,4 18,0 0,4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.363,9 100,0 4.109,1 100,0 3.859,9 100,0 4.170,5 100,0 4.211,3 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu