Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bangladeshiin (BD) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet142.2 113.9 24.9
00. Elävät eläimet4.7 5.2 -9.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat12.10 11.1 16.8
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.3 -67.9
04. Vilja ja viljatuotteet65.2 23.2 181.4
05. Hedelmät ja kasvikset2.5 3.6 -31.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.8 0.3 185.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.3 -21.7
08. Rehuaineet53.10 66.7 -19.1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.1 3.6 -41.9
1. Juomat ja tupakka0.1 0.2 -37.6
11. Juomat0.1 0.2 -33.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,110.8 942.0 17.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet425.3 284.2 49.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.6 0.4 41.1
24. Puutavara ja korkki1.4 4.1 -67.3
25. Paperimassa7.8 6.3 23.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet310.7 357.2 -13.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 0.8 1.4
28. Malmit ja metalliromu356.7 274.3 30.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet7.8 15.0 -48.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta54.8 0.3 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0.3 -68.8
34. Kaasut54.7 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -49.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.2 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 67.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet70.10 63.3 12.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.10 4.5 -11.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9.0 7.10 12.6
53. Väri- ja parkitusaineet1.8 2.2 -19.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet17.5 14.5 20.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.2 3.4 -6.4
56. Lannoitteet, valmistetut00.1 ..
57. Muovit, valmistamattomat17.2 20.6 -16.4
58. Muovit, valmistetut0.8 0.7 6.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet17.8 9.7 84.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan49.4 74.5 -33.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -27.0
62. Kumituotteet0.9 1.9 -55.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.4 3.4 -28.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä22.6 20.7 9.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.3 4.5 17.6
66. Kivennäisainetuotteet0.3 0.8 -67.3
67. Rauta ja teräs8.7 26.3 -67.2
68. Muut metallit2.4 3.5 -32.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.2 13.9 -48.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet185.7 436.6 -57.5
71. Voimakoneet ja moottorit52.6 40.5 30.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet15.5 14.0 10.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.9 5.4 -84.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet37.2 26.2 42.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.6 4.5 -41.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet6.1 13.9 -56.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet14.3 17.5 -18.6
78. Moottoriajoneuvot3.1 2.4 28.1
79. Muut kuljetusvälineet53.7 312.5 -82.8
8. Erinäiset valmiit tavarat28.4 46.10 -39.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.8 -81.4
82. Huonekalut1.2 0.8 50.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 56.1
84. Vaatteet0.7 1.4 -56.1
85. Jalkineet0.1 0.1 652.9
87. Kojeet,mittarit yms.19.10 33.5 -40.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.4 0.4 5.2
89. Muut valmiit tavarat6.1 10.2 -40.5
9. Muut tavarat18.5 15.4 20.3
93. Erittelemätön2.1 1.7 27.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain16.5 13.8 19.4
Kaikki ryhmät yhteensä1,660.7 1,693.0 -1.9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet43.9 29.1 51.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.5 0.2 121.9
03. Kala- ja kalavalmisteet30.9 18.2 69.9
04. Vilja ja viljatuotteet8.5 6.9 23.9
05. Hedelmät ja kasvikset1.4 1.3 6.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.3 -34.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.7 1.7 -1.2
08. Rehuaineet0.3 0.2 54.0
09. Erinäiset elintarvikkeet0.8 0.6 39.3
1. Juomat ja tupakka7.6 6.7 13.5
11. Juomat0.7 0.9 -22.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet6.10 5.9 18.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat9.3 10.10 -15.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.8 10.2 -13.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.5 0.8 -35.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 18.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -1.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet14.2 16.2 -12.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.6 1.6 4.2
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.7 14.1 -16.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.6 0.3 88.7
57. Muovit, valmistamattomat0.5 0.1 486.0
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 -96.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet00.3 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan251.4 219.4 14.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.4 71.2
62. Kumituotteet0.4 0.5 -15.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 974.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.6 0.5 251.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet242.2 208.5 16.2
66. Kivennäisainetuotteet5.3 6.7 -20.9
67. Rauta ja teräs0.1 0.1 -1.0
68. Muut metallit0.2 0.4 -48.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.1 2.6 -58.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4.1 4.1 -1.5
71. Voimakoneet ja moottorit0.4 0.4 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 18.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2.7 1.4 93.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.3 -7.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.4 1.9 -81.4
78. Moottoriajoneuvot0.3 0.2 61.0
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.1 560.3
8. Erinäiset valmiit tavarat5,270.2 5,881.1 -10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.2 122.7
82. Huonekalut20.8 14.9 40.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.43.3 62.2 -30.3
84. Vaatteet4,927.2 5,534.10 -11.0
85. Jalkineet131.9 146.7 -10.2
87. Kojeet,mittarit yms.3.5 3.1 9.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot11.4 7.1 60.1
89. Muut valmiit tavarat132.3 112.3 17.8
9. Muut tavarat40.6 46.5 -12.7
93. Erittelemätön7.2 5.2 37.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta33.4 41.3 -19.1
Kaikki ryhmät yhteensä5,641.1 6,213.8 -9.2

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu