Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Bangladeshiin (5380) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet85.1 105.6 -19.5
00. Elävät eläimet4.6 4.9 -6.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.7 4.0 17.1
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.2 -43.8
04. Vilja ja viljatuotteet9.1 33.5 -73.0
05. Hedelmät ja kasvikset2.6 3.1 -17.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.2 24.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.3 -35.2
08. Rehuaineet61.1 56.9 7.3
09. Erinäiset elintarvikkeet2.9 2.9 0.3
1. Juomat ja tupakka0.1 0.2 -50.9
11. Juomat0.1 0.2 -50.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat768.5 867.3 -11.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet208.6 296.9 -29.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.3 0.3 12.7
24. Puutavara ja korkki3.3 6.3 -48.3
25. Paperimassa5.4 4.5 18.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet319.5 340.2 -6.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.6 0.3 129.3
28. Malmit ja metalliromu219.3 207.9 5.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11.9 11.2 5.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.3 0.4 -15.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.3 0.4 -15.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.8 -71.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.3 -47.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.5 -85.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet49.2 39.6 24.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.7 1.10 91.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.0 4.1 48.4
53. Väri- ja parkitusaineet1.7 1.3 38.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.10 9.4 28.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.7 1.10 36.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -85.4
57. Muovit, valmistamattomat13.8 11.10 15.5
58. Muovit, valmistetut0.5 1.2 -57.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9.1 8.1 12.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan43.2 48.1 -10.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.5 -87.2
62. Kumituotteet1.1 1.8 -40.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.9 0.8 292.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä15.1 23.5 -35.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.2 6.2 -48.2
66. Kivennäisainetuotteet0.7 0.5 40.7
67. Rauta ja teräs7.8 7.8 -0.4
68. Muut metallit2.9 4.0 -29.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.7 3.3 196.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet405.6 282.9 43.4
71. Voimakoneet ja moottorit28.10 29.8 -2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.6 18.3 -42.2
73. Metalliteollisuuskoneet4.10 0.9 453.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet22.8 32.1 -28.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.9 12.9 -69.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet9.4 6.5 44.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet14.4 17.6 -17.9
78. Moottoriajoneuvot1.1 0.7 45.2
79. Muut kuljetusvälineet309.8 164.5 88.4
8. Erinäiset valmiit tavarat36.5 49.4 -26.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 10.2 -94.8
82. Huonekalut0.5 0.5 1.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -23.2
84. Vaatteet1.1 0.6 119.0
85. Jalkineet0.1 0.1 -82.1
87. Kojeet,mittarit yms.25.6 20.9 22.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 0.4 -12.3
89. Muut valmiit tavarat8.6 16.10 -49.6
9. Muut tavarat12.0 16.1 -25.5
93. Erittelemätön1.0 3.4 -70.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND11.0 12.7 -13.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,400.5 1,409.9 -0.7

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (5380) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet24.0 24.5 -2.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.3 -44.6
03. Kala- ja kalavalmisteet15.4 16.5 -6.7
04. Vilja ja viljatuotteet5.5 5.4 2.5
05. Hedelmät ja kasvikset1.0 0.9 14.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.4 -21.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.3 0.9 40.5
08. Rehuaineet0.2 0.1 140.2
09. Erinäiset elintarvikkeet0.5 0.4 14.8
1. Juomat ja tupakka5.9 6.4 -7.4
11. Juomat0.8 0.7 14.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.2 5.8 -9.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat9.2 7.3 27.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet8.6 7.0 22.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.6 0.3 172.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 141.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.1 191.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -78.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet13.0 6.4 105.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.6 1.1 44.6
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet11.0 4.8 133.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.3 0.5 -53.2
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 49.2
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 -54.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan192.9 205.1 -6.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.4 0.5 -20.9
62. Kumituotteet0.3 0.2 43.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.3 0.4 -22.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet183.9 198.3 -7.2
66. Kivennäisainetuotteet5.5 4.2 31.8
67. Rauta ja teräs0.1 0.2 -81.3
68. Muut metallit0.3 0.3 12.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista2.4 1.4 68.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3.6 0.7 440.3
71. Voimakoneet ja moottorit0.3 0.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.4 0.1 ..
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet00.1 ..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.2 -61.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.7 0.5 304.2
78. Moottoriajoneuvot0.2 0..
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat4,861.8 4,402.1 10.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.2 0.2 -16.4
82. Huonekalut11.9 12.0 -1.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.51.0 39.3 29.8
84. Vaatteet4,586.8 4,177.2 9.8
85. Jalkineet117.8 93.4 26.1
87. Kojeet,mittarit yms.2.5 1.7 49.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.9 3.7 32.0
89. Muut valmiit tavarat87.1 74.9 16.4
9. Muut tavarat39.8 34.4 15.5
93. Erittelemätön6.4 8.3 -23.2
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY33.4 26.2 27.8
Kaikki ryhmät yhteensä5,150.0 4,686.6 9.9

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu