Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.10.50.10.10.2
Tuonnista0.20.20.40.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.30.30.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22.8 13.5 34.8 5.4 19.8 11.2 49.2 25.1 16.3 7.4
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.5 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 1.2 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.9 2.9 2.0 0.3 2.1 1.1 0.2 0.1 3.1 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 14.1 8.4 29.2 4.5 14.3 8.1 43.6 22.3 6.8 3.1
08. Rehuaineet 3.1 1.8 2.7 0.4 2.4 1.3 4.6 2.3 4.7 2.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 87.5 52.1 172.10 26.7 107.3 60.8 120.9 61.8 140.7 64.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 22.1 13.1 118.4 18.3 40.10 23.2 53.9 27.5 87.3 39.9
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.3 0.9 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
25. Paperimassa 0.6 0.4 0.9 0.1 0.7 0.4 1.1 0.5 0.10 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 26.8 16.0 31.3 4.8 44.10 25.4 31.6 16.1 42.5 19.4
28. Malmit ja metalliromu 36.2 21.6 20.1 3.1 18.1 10.2 32.8 16.8 8.5 3.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.7 1.5 0.2 2.1 1.2 1.6 0.8 1.3 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 17.3 2.7 15.8 8.9 0.1 0.0 0 0.0
34. Kaasut 0 0.0 17.3 2.7 15.8 8.9 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.1 4.2 7.5 1.2 7.1 4.0 5.10 3.0 8.10 4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 0.9 0.1 0.4 0.2 0.6 0.3 1.0 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.10 0.6 0.9 0.1 1.2 0.6 0.7 0.3 1.2 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 1.1 3.2 0.5 1.9 1.0 0.7 0.3 2.5 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.6 1.5 1.5 0.2 1.8 1.0 2.9 1.5 3.4 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.4 0.9 0.1 1.3 0.7 0.9 0.4 0.7 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.3 14.5 6.5 1.0 4.7 2.7 6.4 3.2 7.10 3.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.6 1.5 1.5 0.2 2.8 1.5 4.1 2.0 3.1 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.7 0.7 0.1 0.3 0.1 0.6 0.3 0.9 0.4
67. Rauta ja teräs 17.5 10.4 1.6 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2 1.4 0.6
68. Muut metallit 0.3 0.2 0.5 0.1 0.6 0.3 0.7 0.3 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 1.6 1.10 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2 2.0 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 18.6 11.0 399.7 61.8 17.6 9.9 9.0 4.6 39.5 18.0
71. Voimakoneet ja moottorit 8.4 5.0 8.1 1.2 1.6 0.9 0.7 0.3 3.6 1.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 0.9 1.8 0.3 2.3 1.3 1.4 0.7 4.1 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.8 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.6 0.9 1.2 0.2 2.8 1.5 0.7 0.3 3.2 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.2 1.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.7 2.2 1.3 0.2 2.2 1.2 0.5 0.2 0.5 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.2 1.3 1.9 0.3 2.4 1.3 1.6 0.8 2.5 1.1
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.5 0.3 0.9 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.5 383.1 59.2 6.3 3.5 3.5 1.7 24.7 11.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.6 3.3 5.5 0.8 2.6 1.4 2.2 1.1 3.2 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 4.5 2.7 4.5 0.7 1.6 0.9 1.2 0.6 2.0 0.9
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.3 0.8 0.1 0.8 0.4 0.6 0.3 0.7 0.3
9. Muut tavarat 2.2 1.3 3.2 0.5 1.9 1.1 2.1 1.1 2.3 1.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.7 1.0 3.1 0.5 1.8 1.0 1.10 1.0 2.2 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 167.7 100.0 647.2 100.0 176.6 100.0 195.5 100.0 218.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.3 0.7 2.5 0.5 5.10 0.9 3.9 0.6 3.6 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.0 0.4 1.6 0.3 5.1 0.7 2.10 0.5 2.4 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 0.3 0.9 0.2 0.8 0.1 1.3 0.2 1.3 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.2 0.9 0.2 0.8 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.4 0.3 1.4 0.3 0.8 0.1 1.4 0.2 1.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 0.3 1.3 0.3 0.7 0.1 1.3 0.2 1.1 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.6 2.8 12.6 2.7 18.2 2.6 17.6 2.9 25.4 4.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12.6 2.6 11.4 2.4 16.8 2.4 16.6 2.8 24.2 4.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.9 0.2 0.10 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 1.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.10 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 452.8 94.9 446.6 95.5 661.8 95.7 566.0 94.8 565.2 94.0
82. Huonekalut 1.4 0.3 1.0 0.2 1.7 0.2 1.8 0.3 3.1 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5.6 1.2 3.5 0.7 5.0 0.7 5.1 0.8 4.8 0.8
84. Vaatteet 422.1 88.4 420.2 89.8 625.2 90.4 531.0 89.0 525.9 87.5
85. Jalkineet 10.1 2.1 9.7 2.1 15.1 2.2 13.8 2.3 14.2 2.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.2 1.0 0.2 1.1 0.2 3.3 0.5 1.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 12.6 2.6 11.1 2.4 13.7 2.0 11.1 1.9 15.7 2.6
9. Muut tavarat 4.4 0.9 3.5 0.7 3.5 0.5 6.0 1.0 3.0 0.5
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 2.6 0.4 0.5 0.1
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 4.2 0.9 3.4 0.7 3.3 0.5 3.4 0.6 2.6 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 477.3 100.0 467.8 100.0 691.5 100.0 596.9 100.0 600.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu