Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.20.10.20.10.1
Tuonnista0.20.30.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.7 3.3 10.8 10.7 10.3 3.2 7.5 6.7 22.8 13.5
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.10 0.9 0.3 0.1 0.7 0.5 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.3 1.0 1.0 2.5 0.8 1.6 1.4 4.9 2.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 14.1 8.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.1 0.4 0.4 0.8 0.2 0.7 0.6 0.4 0.2
08. Rehuaineet 6.9 2.6 8.2 8.1 6.4 2.0 4.2 3.7 3.1 1.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 83.7 31.9 62.4 62.2 135.7 42.3 71.7 64.1 87.5 52.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 18.9 7.2 18.7 18.6 57.9 18.1 39.3 35.1 22.1 13.1
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.1 0.1 0.0 2.5 0.8 0.4 0.3 0.6 0.3
25. Paperimassa 0.6 0.2 0.7 0.7 0.7 0.2 0.5 0.4 0.6 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 42.1 16.0 32.9 32.8 24.10 7.8 13.7 12.2 26.8 16.0
28. Malmit ja metalliromu 20.10 8.0 9.5 9.4 48.8 15.2 16.1 14.3 36.2 21.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.3 0.7 0.6 0.9 0.3 1.10 1.7 1.3 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.1 1.9 6.6 6.6 6.6 2.1 7.5 6.6 7.1 4.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.1 0.5 0.5 0.8 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.2 1.3 1.2 0.6 0.2 1.1 0.9 0.10 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.8 0.7 0.9 0.8 2.3 0.7 0.8 0.7 1.9 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.4 2.4 2.3 1.2 0.4 4.3 3.8 2.6 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.10 0.4 1.1 1.1 1.6 0.5 0.4 0.3 0.7 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.2 2.0 5.6 5.5 6.6 2.1 7.0 6.2 24.3 14.5
62. Kumituotteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.6 0.1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.1 0.7 0.6 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.7 2.2 2.1 1.4 0.4 2.10 2.6 2.6 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 1.2 0.7
67. Rauta ja teräs 1.3 0.5 1.1 1.0 1.2 0.3 1.1 1.0 17.5 10.4
68. Muut metallit 0.2 0.0 0.7 0.6 0.4 0.1 0.5 0.4 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 0.5 0.9 0.8 2.8 0.8 1.5 1.3 2.7 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 154.9 59.0 8.4 8.4 155.3 48.4 12.2 10.9 18.6 11.0
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5 0.9 2.1 2.0 2.4 0.7 3.2 2.8 8.4 5.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.2 1.10 1.7 1.6 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 0.7 1.9 1.8 1.7 0.5 1.8 1.6 1.6 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.1 0.6 0.6 1.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.0 0.8 0.6 3.7 2.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 0.5 1.8 1.8 1.7 0.5 0.10 0.8 2.2 1.3
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 1.4 1.2 0.1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 146.8 55.9 1.3 1.2 146.7 45.8 1.9 1.6 0.9 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.7 1.4 5.5 5.5 4.2 1.3 4.9 4.4 5.6 3.3
84. Vaatteet 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 0.9 3.1 3.1 2.7 0.8 3.5 3.1 4.5 2.7
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.2 2.3 2.2 1.4 0.4 1.2 1.0 0.5 0.3
9. Muut tavarat 1.2 0.4 1.2 1.1 1.10 0.6 1.3 1.1 2.2 1.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.2 0.4 1.0 1.0 1.8 0.5 1.2 1.0 1.7 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 262.5 100.0 100.2 100.0 320.5 100.0 111.9 100.0 167.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.3 1.7 0.3 1.9 0.3 1.10 0.3 3.3 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.10 0.2 0.9 0.1 2.0 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.3 0.0 2.9 0.5 0.2 0.0 0.7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.2 0.0 2.7 0.5 0.1 0.0 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.0 0.2 1.1 0.2 1.2 0.2 0.5 0.1 1.3 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.10 0.2 0.9 0.1 1.2 0.2 0.5 0.1 1.1 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.9 0.3 1.4 0.2 2.5 0.4 1.9 0.3 1.4 0.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0.1 0.0 1.2 0.2 0 0.0 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 0.3 1.2 0.2 1.3 0.2 1.8 0.3 1.3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.8 3.1 17.5 3.0 13.3 2.4 13.1 2.2 13.6 2.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.7 2.9 16.4 2.8 12.3 2.2 12.1 2.0 12.6 2.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.1 1.0 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.0 1.0 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 522.1 95.4 551.3 95.3 517.10 95.1 570.5 96.2 452.8 94.9
82. Huonekalut 1.5 0.3 1.5 0.2 1.3 0.2 1.7 0.3 1.4 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.9 0.9 4.2 0.7 6.7 1.2 5.7 0.9 5.6 1.2
84. Vaatteet 490.1 89.5 517.9 89.5 486.9 89.4 530.1 89.4 422.1 88.4
85. Jalkineet 14.0 2.6 17.8 3.1 11.8 2.2 18.8 3.2 10.1 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.1 0.5 0.1 0.10 0.2 1.4 0.2 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 10.4 1.9 9.6 1.6 10.1 1.8 12.7 2.1 12.6 2.6
9. Muut tavarat 3.7 0.7 4.5 0.8 4.3 0.8 4.6 0.8 4.4 0.9
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.5 0.6 3.9 0.7 4.2 0.8 3.8 0.6 4.2 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 547.5 100.0 578.4 100.0 544.4 100.0 592.9 100.0 477.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu