Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/10 - 2021/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
Viennistä0.10.10.10.20.2
Tuonnista0.30.20.20.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2021 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Helmikuussa Bangladesh oli USAn 45. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 780 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 362 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista supistui 4.3 prosentilla edellisen vuoden helmikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 571 miljoonaa dollaria helmikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 29.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 21.9 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 16.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bangladeshiin oli 6.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 209 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 43.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 23.3 % sekä Sitc263 (puuvilla) 19.7 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 1.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 4.0 %. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 417 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-helmikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 8.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 350 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 171 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 12.2 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-helmikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 760 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 916 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7,0 3.5 7,9 6.7 20,1 10.9 9,1 4.3 7,4 3.5
00. Elävät eläimet 0,7 0.3 0 0.0 0,7 0.4 1,4 0.6 0,5 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0,3 0.1 1,6 1.3 0,4 0.2 0,4 0.2 0,6 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0,1 0.0 0,1 0.0 12,1 6.6 0 0.0 0,1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0,3 0.1 0 0.0 0,10 0.5 0,8 0.3 0,7 0.3
08. Rehuaineet 5,6 2.8 6,1 5.1 5,9 3.2 6,6 3.1 5,4 2.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 152,0 77.0 90,2 76.2 122,9 66.9 170,9 82.0 183,4 87.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 68,1 34.5 23,2 19.6 95,0 51.7 103,3 49.5 90,7 43.4
24. Puutavara ja korkki 0,6 0.3 0,1 0.0 1,8 1.0 0,2 0.1 0,1 0.0
25. Paperimassa 0,8 0.4 1,2 0.9 0,7 0.3 0,9 0.4 0,2 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 24,8 12.5 25,8 21.8 21,6 11.7 32,0 15.3 41,2 19.7
28. Malmit ja metalliromu 57,6 29.2 39,3 33.1 3,1 1.6 32,6 15.6 50,0 23.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,4 0.2 0,8 0.6 0,9 0.5 2,1 1.0 1,3 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8,2 4.1 6,6 5.5 4,10 2.7 5,3 2.5 4,6 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 0.6 1,1 0.9 0,5 0.2 0,8 0.4 0,5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 0.2 3,0 2.5 1,7 0.9 1,1 0.5 1,5 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 1,1 0.5 0,8 0.6 0,7 0.4 1,3 0.6 1,3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,7 2.4 1,2 1.0 1,2 0.6 1,3 0.6 0,8 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,4 3.2 2,4 2.0 5,3 2.9 2,9 1.4 2,10 1.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,5 0.7 0,6 0.4 0,9 0.5 1,6 0.7 1,1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,2 0.1 0,3 0.2 0,6 0.3 0,2 0.1 0,4 0.2
67. Rauta ja teräs 1,4 0.7 1,1 0.9 0,6 0.3 0,7 0.3 0,9 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3,2 1.6 0,1 0.1 3,1 1.7 0,4 0.2 0,5 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,7 10.0 6,4 5.4 25,8 14.0 15,3 7.3 5,8 2.8
71. Voimakoneet ja moottorit 4,6 2.3 1,7 1.4 17,4 9.5 2,7 1.3 2,0 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0.2 1,0 0.8 0,10 0.5 1,10 0.9 0,6 0.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,10 0.5 0,1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,9 1.0 0,10 0.8 3,4 1.8 1,5 0.7 1,3 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 0.4 0,3 0.2 0,7 0.4 0,3 0.1 0,4 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,6 0.3 0,5 0.3 0,4 0.2 0,8 0.3 0,4 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0,5 0.3 1,1 0.9 1,5 0.8 1,1 0.5 0,4 0.2
78. Moottoriajoneuvot 0,4 0.2 0,3 0.2 0,1 0.0 0,6 0.3 0,1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 10,6 5.3 0,10 0.8 1,5 0.8 5,8 2.7 0,9 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,4 1.2 2,10 2.5 2,8 1.5 2,8 1.3 2,6 1.2
87. Kojeet,mittarit yms. 1,9 0.9 2,6 2.1 2,4 1.3 1,9 0.9 1,8 0.8
89. Muut valmiit tavarat 0,3 0.1 0,3 0.2 0,4 0.2 0,7 0.3 0,4 0.2
9. Muut tavarat 1,10 1.0 2,1 1.8 2,0 1.1 2,4 1.1 2,4 1.1
93. Erittelemätön 0,1 0.0 0,10 0.8 0,2 0.1 0,4 0.1 0,2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,9 1.0 1,2 1.0 1,9 1.0 2,1 1.0 2,3 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 197,5 100.0 118,4 100.0 183,6 100.0 208,6 100.0 208,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/10 - 2021/2

2020 / 102020 / 112020 / 122021 / 12021 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4,10 0.8 6,9 1.5 6,8 1.6 5,10 1.0 4,10 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,5 0.6 5,8 1.3 5,6 1.3 4,7 0.8 3,6 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0,9 0.1 0,7 0.1 0,8 0.2 0,8 0.1 0,9 0.1
1. Juomat ja tupakka 0,2 0.0 0,8 0.2 0,4 0.1 0,7 0.1 0,1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0,8 0.2 0,3 0.1 0,7 0.1 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,1 0.2 0,9 0.2 1,1 0.2 0,5 0.1 1,2 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,1 0.2 0,9 0.2 0,9 0.2 0,5 0.1 0,10 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,2 0.2 1,4 0.3 0,9 0.2 1,7 0.3 1,4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,1 0.2 1,2 0.3 0,8 0.2 1,5 0.2 1,2 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25,6 4.1 28,1 6.2 23,6 5.4 26,4 4.4 26,5 4.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 25,0 4.0 27,1 6.0 22,8 5.3 25,7 4.2 26,0 4.6
66. Kivennäisainetuotteet 0,3 0.0 0,6 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1 0,3 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,8 0.1 0,6 0.1 0,3 0.0 0,2 0.0 0,4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,6 0.1 0,5 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 581,3 93.7 406,6 90.2 396,3 91.3 567,8 93.7 531,0 93.0
82. Huonekalut 1,7 0.3 1,6 0.3 2,2 0.5 2,8 0.5 3,9 0.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4,5 0.7 1,10 0.4 1,9 0.4 5,3 0.9 4,1 0.7
84. Vaatteet 541,8 87.4 375,3 83.3 364,8 84.0 523,1 86.3 484,9 84.9
85. Jalkineet 13,7 2.2 11,8 2.6 11,10 2.8 18,7 3.1 23,1 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,4 0.2 0,10 0.2 1,4 0.3 1,4 0.2 1,9 0.3
89. Muut valmiit tavarat 17,8 2.9 14,7 3.3 14,1 3.2 16,2 2.7 13,3 2.3
9. Muut tavarat 5,1 0.8 5,5 1.2 5,1 1.2 3,2 0.5 5,6 1.0
93. Erittelemätön 1,3 0.2 1,2 0.2 1,6 0.4 0,9 0.1 2,7 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,9 0.6 4,4 1.0 3,6 0.8 2,4 0.4 2,9 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 620,1 100.0 450,5 100.0 434,2 100.0 606,2 100.0 570,10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-helmikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu