Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.20.30.30.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bangladesh oli USAn 51. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 569 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 11.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 332 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista supistui 5.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 450 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 27.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 24.3 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 14.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bangladeshiin supistui 28.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 118 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 32.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 21.0 % sekä Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 19.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 7.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.7 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 5.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 9.2 prosentilla ja viennin arvo 1.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 1.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 409 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.3 8.6 10.4 6.7 7.7 6.9 7.0 3.5 7.9 6.7
00. Elävät eläimet 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 0.3 0.7 0.3 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 1.3 1.10 1.2 0 0.0 0.3 0.1 1.6 1.3
08. Rehuaineet 7.2 6.6 6.9 4.4 6.8 6.1 5.6 2.8 6.1 5.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 57.6 53.0 99.8 64.6 79.8 71.8 152.0 77.0 90.2 76.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 36.0 33.1 19.1 12.4 19.1 17.2 68.1 34.5 23.2 19.6
24. Puutavara ja korkki 0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0
25. Paperimassa 0.5 0.4 0.8 0.5 0.5 0.4 0.8 0.4 1.2 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 20.2 18.5 23.2 15.0 13.6 12.2 24.8 12.5 25.8 21.8
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.6 56.6 36.6 46.2 41.6 57.6 29.2 39.3 33.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 0.4 0.2 0.8 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19.4 17.8 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
34. Kaasut 19.4 17.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.3 4.9 6.4 4.1 6.8 6.1 8.2 4.1 6.6 5.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.8 0.7 0.4 0.2 0.7 0.6 1.2 0.6 1.1 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 1.2 1.8 1.1 1.3 1.2 0.4 0.2 3.0 2.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.1 1.9 1.7 1.1 0.9 0.8 1.1 0.5 0.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.5 1.3 0.8 3.2 2.9 4.7 2.4 1.2 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.5 3.2 3.8 2.4 3.8 3.4 6.4 3.2 2.4 2.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.3 1.2 2.3 1.5 1.6 1.4 1.5 0.7 0.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 1.0 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2
67. Rauta ja teräs 0.7 0.6 0.7 0.4 1.8 1.5 1.4 0.7 1.1 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 3.2 1.6 0.1 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.2 9.4 29.9 19.3 10.0 9.0 19.7 10.0 6.4 5.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.2 2.9 2.8 1.8 4.9 4.3 4.6 2.3 1.7 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.4 2.2 1.0 0.6 1.2 1.0 0.5 0.2 1.0 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 1.7 20.7 13.4 1.2 1.1 1.9 1.0 0.10 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.2 0.1 0.0 0.5 0.4 0.9 0.4 0.3 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.10 0.9 0.2 0.1 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.8 0.7 1.5 0.9 1.5 1.3 0.5 0.3 1.1 0.9
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.3 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.2 0.2 3.8 2.4 0.5 0.4 10.6 5.3 0.10 0.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.2 1.9 2.9 1.8 1.9 1.7 2.4 1.2 2.10 2.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.0 0.9 2.4 1.5 1.2 1.1 1.9 0.9 2.6 2.1
89. Muut valmiit tavarat 1.1 1.0 0.4 0.2 0.5 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2
9. Muut tavarat 1.4 1.2 1.6 1.0 1.3 1.1 1.10 1.0 2.1 1.8
93. Erittelemätön 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.10 0.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.1 1.0 1.6 1.0 1.2 1.0 1.9 1.0 1.2 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 108.5 100.0 154.5 100.0 111.1 100.0 197.5 100.0 118.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 0.7 4.7 0.7 3.1 0.6 4.10 0.8 6.9 1.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.6 0.5 2.8 0.4 1.8 0.3 3.5 0.6 5.8 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.2 1.2 0.2 0.9 0.2 0.9 0.1 0.7 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.3 0.0 2.1 0.4 0.2 0.0 0.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.2 0.0 2.1 0.4 0 0.0 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.1 0.5 0.1 1.1 0.2 1.1 0.2 0.9 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 0.1 0.9 0.1 2.5 0.4 1.2 0.2 1.4 0.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 1.1 0.2 0 0.0 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.1 0.9 0.1 1.3 0.2 1.1 0.2 1.2 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.0 4.6 29.7 4.4 22.0 4.0 25.6 4.1 28.1 6.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 22.5 4.5 28.8 4.3 20.8 3.8 25.0 4.0 27.1 6.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 465.10 93.7 635.5 94.1 515.3 93.7 581.3 93.7 406.6 90.2
82. Huonekalut 1.5 0.3 1.8 0.3 1.5 0.3 1.7 0.3 1.6 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.5 0.7 4.3 0.6 3.5 0.6 4.5 0.7 1.10 0.4
84. Vaatteet 440.5 88.6 600.1 88.8 481.2 87.5 541.8 87.4 375.3 83.3
85. Jalkineet 6.4 1.3 15.1 2.2 15.7 2.9 13.7 2.2 11.8 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2 1.4 0.2 0.10 0.2
89. Muut valmiit tavarat 13.1 2.6 13.3 2.0 12.1 2.2 17.8 2.9 14.7 3.3
9. Muut tavarat 3.2 0.6 3.7 0.5 4.3 0.8 5.1 0.8 5.5 1.2
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 1.3 0.2 1.2 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.0 0.6 3.5 0.5 4.2 0.8 3.9 0.6 4.4 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 497.1 100.0 675.6 100.0 550.2 100.0 620.1 100.0 450.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu