Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä0.10.20.10.10.1
Tuonnista0.30.30.30.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.2 25.1 16.3 7.4 4.6 4.0 5.10 4.8 4.4 3.0
00. Elävät eläimet 0.2 0.1 1.2 0.5 0 0.0 0.3 0.2 0.5 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.1 3.1 1.4 1.0 0.9 0.3 0.2 1.4 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 43.6 22.3 6.8 3.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
08. Rehuaineet 4.6 2.3 4.7 2.1 2.9 2.6 4.9 3.9 2.4 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 120.9 61.8 140.7 64.3 86.1 76.8 84.8 68.8 92.1 63.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 53.9 27.5 87.3 39.9 19.6 17.5 0.3 0.2 58.1 40.0
25. Paperimassa 1.1 0.5 0.10 0.4 0.7 0.6 0.3 0.2 0.9 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 31.6 16.1 42.5 19.4 39.3 35.1 13.3 10.7 31.10 22.0
28. Malmit ja metalliromu 32.8 16.8 8.5 3.9 25.10 23.1 70.6 57.3 0.7 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.8 1.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 19.6 15.9 0 0.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19.6 15.9 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.10 3.0 8.10 4.1 4.4 3.8 2.5 2.0 9.1 6.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.3 1.0 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.3 1.2 0.5 0.9 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.3 2.5 1.1 0.10 0.8 0.6 0.4 3.6 2.5
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 1.5 3.4 1.5 1.2 1.1 0.5 0.4 1.2 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.4 0.7 0.3 0.7 0.6 0.4 0.3 3.2 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.4 3.2 7.10 3.6 4.9 4.3 2.9 2.3 3.0 2.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.1 2.0 3.1 1.4 2.9 2.5 1.10 1.5 1.0 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.3 0.9 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 0.5
67. Rauta ja teräs 0.5 0.2 1.4 0.6 0.4 0.3 0 0.0 0.7 0.5
68. Muut metallit 0.7 0.3 0.5 0.2 0.5 0.4 0.2 0.1 0 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.2 2.0 0.9 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.0 4.6 39.5 18.0 9.0 8.0 5.1 4.1 29.6 20.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.3 3.6 1.6 4.1 3.6 2.2 1.7 23.9 16.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.4 0.7 4.1 1.9 1.3 1.1 0.5 0.3 0.3 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.3 3.2 1.5 2.2 1.9 0.5 0.4 1.6 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.6 0.8 2.5 1.1 0.10 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.3 0.9 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 3.5 1.7 24.7 11.3 0.1 0.0 0.8 0.6 2.8 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.2 1.1 3.2 1.4 2.1 1.8 1.2 0.9 5.4 3.7
87. Kojeet,mittarit yms. 1.2 0.6 2.0 0.9 1.3 1.1 0.7 0.5 4.6 3.1
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.3 0.7 0.3 0.8 0.7 0.4 0.2 0.6 0.4
9. Muut tavarat 2.1 1.1 2.3 1.0 1.3 1.1 1.5 1.2 1.5 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.10 1.0 2.2 1.0 1.2 1.0 1.3 1.0 1.5 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 195.5 100.0 218.7 100.0 112.1 100.0 123.2 100.0 144.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.9 0.6 3.6 0.6 3.8 0.8 1.4 0.6 2.4 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.10 0.5 2.4 0.4 2.5 0.5 0.5 0.2 1.3 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.10 0.2 0.6 0.3 0.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.6 0.1 0.10 0.2 0.9 0.4 1.1 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.1 0.5 0.1 0.9 0.2 0.8 0.4 1.0 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 0.2 1.3 0.2 0.8 0.2 1.0 0.4 0.2 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 0.2 1.2 0.2 0.7 0.1 0.9 0.4 0.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.4 0.2 1.2 0.2 1.7 0.4 0.6 0.2 2.3 0.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 0.2 1.1 0.2 1.4 0.3 0.5 0.2 2.1 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.6 2.9 25.4 4.2 24.4 5.2 24.5 11.1 13.3 4.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 16.6 2.8 24.2 4.0 23.7 5.0 23.9 10.8 13.1 4.9
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.1 1.1 0.2 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.0 0.10 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 566.0 94.8 565.2 94.0 436.0 92.9 190.2 86.1 246.8 91.9
82. Huonekalut 1.8 0.3 3.1 0.5 3.2 0.7 2.1 0.9 1.3 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5.1 0.8 4.8 0.8 5.8 1.2 3.6 1.6 1.7 0.6
84. Vaatteet 531.0 89.0 525.9 87.5 402.5 85.7 171.1 77.4 233.1 86.8
85. Jalkineet 13.8 2.3 14.2 2.4 13.4 2.8 7.9 3.5 5.3 1.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.3 0.5 1.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 11.1 1.9 15.7 2.6 10.8 2.3 5.1 2.3 5.3 2.0
9. Muut tavarat 6.0 1.0 3.0 0.5 1.4 0.3 2.7 1.2 2.6 1.0
93. Erittelemätön 2.6 0.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.9 0.4 0.3 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.4 0.6 2.6 0.4 1.4 0.3 1.8 0.8 2.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 596.9 100.0 600.10 100.0 469.4 100.0 220.10 100.0 268.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu