Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.20.10.10.50.1
Tuonnista0.30.30.20.20.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.30.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,3 3.2 7,5 6.7 22,8 13.5 34,8 5.4 19,8 11.2
00. Elävät eläimet 0,3 0.1 0,7 0.5 0 0.0 0,5 0.1 0,4 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,5 0.8 1,6 1.4 4,9 2.9 2,0 0.3 2,1 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0,2 0.1 0,1 0.1 14,1 8.4 29,2 4.5 14,3 8.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0,8 0.2 0,7 0.6 0,4 0.2 0,4 0.1 0,5 0.3
08. Rehuaineet 6,4 2.0 4,2 3.7 3,1 1.8 2,7 0.4 2,4 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 135,7 42.3 71,7 64.1 87,5 52.1 172,10 26.7 107,3 60.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 57,9 18.1 39,3 35.1 22,1 13.1 118,4 18.3 40,10 23.2
24. Puutavara ja korkki 2,5 0.8 0,4 0.3 0,6 0.3 0,9 0.1 0,3 0.2
25. Paperimassa 0,7 0.2 0,5 0.4 0,6 0.4 0,9 0.1 0,7 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 24,10 7.8 13,7 12.2 26,8 16.0 31,3 4.8 44,10 25.4
28. Malmit ja metalliromu 48,8 15.2 16,1 14.3 36,2 21.6 20,1 3.1 18,1 10.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,9 0.3 1,10 1.7 1,3 0.7 1,5 0.2 2,1 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 17,3 2.7 15,8 8.9
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17,3 2.7 15,8 8.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6,6 2.1 7,5 6.6 7,1 4.2 7,5 1.2 7,1 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,8 0.2 0,2 0.2 0,6 0.3 0,9 0.1 0,4 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,6 0.2 1,1 0.9 0,10 0.6 0,9 0.1 1,2 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,3 0.7 0,8 0.7 1,9 1.1 3,2 0.5 1,9 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 1,2 0.4 4,3 3.8 2,6 1.5 1,5 0.2 1,8 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,6 0.5 0,4 0.3 0,7 0.4 0,9 0.1 1,3 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,6 2.1 7,0 6.2 24,3 14.5 6,5 1.0 4,7 2.7
62. Kumituotteet 0,1 0.0 0,7 0.6 0,1 0.1 0,2 0.0 0,1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,4 0.4 2,10 2.6 2,6 1.5 1,5 0.2 2,8 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,5 0.1 0,2 0.1 1,2 0.7 0,7 0.1 0,3 0.1
67. Rauta ja teräs 1,2 0.3 1,1 1.0 17,5 10.4 1,6 0.2 0,7 0.3
68. Muut metallit 0,4 0.1 0,5 0.4 0,3 0.2 0,5 0.1 0,6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,8 0.8 1,5 1.3 2,7 1.6 1,10 0.3 0,5 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 155,3 48.4 12,2 10.9 18,6 11.0 399,7 61.8 17,6 9.9
71. Voimakoneet ja moottorit 2,4 0.7 3,2 2.8 8,4 5.0 8,1 1.2 1,6 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,7 0.2 1,10 1.7 1,6 0.9 1,8 0.3 2,3 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0,6 0.2 0,3 0.2 0,2 0.1 0,8 0.1 0,1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,7 0.5 1,8 1.6 1,6 0.9 1,2 0.2 2,8 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,3 0.4 0,3 0.2 0,4 0.2 1,2 0.2 0,3 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,2 0.0 0,8 0.6 3,7 2.2 1,3 0.2 2,2 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,7 0.5 0,10 0.8 2,2 1.3 1,9 0.3 2,4 1.3
78. Moottoriajoneuvot 0,4 0.1 1,4 1.2 0,1 0.0 0,7 0.1 0,1 0.0
79. Muut kuljetusvälineet 146,7 45.8 1,9 1.6 0,9 0.5 383,1 59.2 6,3 3.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 4,2 1.3 4,9 4.4 5,6 3.3 5,5 0.8 2,6 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 2,7 0.8 3,5 3.1 4,5 2.7 4,5 0.7 1,6 0.9
89. Muut valmiit tavarat 1,4 0.4 1,2 1.0 0,5 0.3 0,8 0.1 0,8 0.4
9. Muut tavarat 1,10 0.6 1,3 1.1 2,2 1.3 3,2 0.5 1,9 1.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1,8 0.5 1,2 1.0 1,7 1.0 3,1 0.5 1,8 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 320,5 100.0 111,9 100.0 167,7 100.0 647,2 100.0 176,6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,9 0.3 1,10 0.3 3,3 0.7 2,5 0.5 5,10 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0,10 0.2 0,9 0.1 2,0 0.4 1,6 0.3 5,1 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0,5 0.1 0,6 0.1 0,9 0.2 0,6 0.1 0,5 0.1
1. Juomat ja tupakka 2,9 0.5 0,2 0.0 0,7 0.1 0,5 0.1 0,6 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2,7 0.5 0,1 0.0 0,6 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,2 0.2 0,5 0.1 1,3 0.3 0,9 0.2 0,8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,2 0.2 0,5 0.1 1,1 0.2 0,9 0.2 0,8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,5 0.4 1,9 0.3 1,4 0.3 1,4 0.3 0,8 0.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,2 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,3 0.2 1,8 0.3 1,3 0.3 1,3 0.3 0,7 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13,3 2.4 13,1 2.2 13,6 2.8 12,6 2.7 18,2 2.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12,3 2.2 12,1 2.0 12,6 2.6 11,4 2.4 16,8 2.4
66. Kivennäisainetuotteet 0,6 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1 0,9 0.2 0,10 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,7 0.1 0,5 0.1 0,2 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 517,10 95.1 570,5 96.2 452,8 94.9 446,6 95.5 661,8 95.7
82. Huonekalut 1,3 0.2 1,7 0.3 1,4 0.3 1,0 0.2 1,7 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 6,7 1.2 5,7 0.9 5,6 1.2 3,5 0.7 5,0 0.7
84. Vaatteet 486,9 89.4 530,1 89.4 422,1 88.4 420,2 89.8 625,2 90.4
85. Jalkineet 11,8 2.2 18,8 3.2 10,1 2.1 9,7 2.1 15,1 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,10 0.2 1,4 0.2 0,9 0.2 1,0 0.2 1,1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 10,1 1.8 12,7 2.1 12,6 2.6 11,1 2.4 13,7 2.0
9. Muut tavarat 4,3 0.8 4,6 0.8 4,4 0.9 3,5 0.7 3,5 0.5
93. Erittelemätön 0,1 0.0 0,8 0.1 0,2 0.0 0,1 0.0 0,3 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 4,2 0.8 3,8 0.6 4,2 0.9 3,4 0.7 3,3 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 544,4 100.0 592,9 100.0 477,3 100.0 467,8 100.0 691,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu