Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.30.10.10.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.20.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bangladeshin kanssa, vienti Bangladeshiin ja tuonti Bangladeshista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Bangladesh oli Yhdysvaltain 43. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 830 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 22.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Bangladeshin kanssa oli Yhdysvalloille 521 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Bangladeshista oli 16.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 676 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bangladeshista olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 34.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 22.4 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 17.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Bangladeshiin kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden elokuussa nähden. Viennin arvo oli 154 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 36.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 15.0 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 12.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 5.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.7 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 4.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-elokuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 12.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 298 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 12.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.6 4.0 5.10 4.8 4.4 3.0 9.3 8.6 10.4 6.7
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 1.0 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.9 0.3 0.2 1.4 0.9 1.4 1.3 1.10 1.2
08. Rehuaineet 2.9 2.6 4.9 3.9 2.4 1.6 7.2 6.6 6.9 4.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 86.1 76.8 84.8 68.8 92.1 63.5 57.6 53.0 99.8 64.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 19.6 17.5 0.3 0.2 58.1 40.0 36.0 33.1 19.1 12.4
25. Paperimassa 0.7 0.6 0.3 0.2 0.9 0.6 0.5 0.4 0.8 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 39.3 35.1 13.3 10.7 31.10 22.0 20.2 18.5 23.2 15.0
28. Malmit ja metalliromu 25.10 23.1 70.6 57.3 0.7 0.5 0.7 0.6 56.6 36.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6 0.4 0 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 19.6 15.9 0 0.0 19.4 17.8 0.1 0.0
34. Kaasut 0 0.0 19.6 15.9 0 0.0 19.4 17.8 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.4 3.8 2.5 2.0 9.1 6.3 5.3 4.9 6.4 4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.8 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4 0.8 0.7 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.8 0.6 0.4 3.6 2.5 1.4 1.2 1.8 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 1.1 0.5 0.4 1.2 0.8 2.1 1.9 1.7 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 0.6 0.4 0.3 3.2 2.2 0.6 0.5 1.3 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.9 4.3 2.9 2.3 3.0 2.1 3.5 3.2 3.8 2.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.9 2.5 1.10 1.5 1.0 0.7 1.3 1.2 2.3 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.3 0.4 0.3 0.8 0.5 1.2 1.0 0.4 0.2
67. Rauta ja teräs 0.4 0.3 0 0.0 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.2 0.1 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.0 8.0 5.1 4.1 29.6 20.4 10.2 9.4 29.9 19.3
71. Voimakoneet ja moottorit 4.1 3.6 2.2 1.7 23.9 16.5 3.2 2.9 2.8 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 1.1 0.5 0.3 0.3 0.2 2.4 2.2 1.0 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 1.9 0.5 0.4 1.6 1.0 1.9 1.7 20.7 13.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 0.1 0.10 0.9 0.2 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.10 0.8 0.8 0.6 0.9 0.6 0.8 0.7 1.5 0.9
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.3 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.6 0.1 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.8 0.6 2.8 1.9 0.2 0.2 3.8 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 1.8 1.2 0.9 5.4 3.7 2.2 1.9 2.9 1.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.3 1.1 0.7 0.5 4.6 3.1 1.0 0.9 2.4 1.5
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.7 0.4 0.2 0.6 0.4 1.1 1.0 0.4 0.2
9. Muut tavarat 1.3 1.1 1.5 1.2 1.5 1.0 1.4 1.2 1.6 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.2 1.0 1.3 1.0 1.5 1.0 1.1 1.0 1.6 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 112.1 100.0 123.2 100.0 144.10 100.0 108.5 100.0 154.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.8 0.8 1.4 0.6 2.4 0.9 3.7 0.7 4.7 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 0.5 0.5 0.2 1.3 0.5 2.6 0.5 2.8 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.10 0.2 0.6 0.3 0.8 0.3 0.8 0.2 1.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.2 0.9 0.4 1.1 0.4 0.2 0.0 0.3 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.9 0.2 0.8 0.4 1.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.2 1.0 0.4 0.2 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.1 0.9 0.4 0.2 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 0.4 0.6 0.2 2.3 0.8 0.7 0.1 0.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 0.3 0.5 0.2 2.1 0.8 0.6 0.1 0.9 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 24.4 5.2 24.5 11.1 13.3 4.9 23.0 4.6 29.7 4.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 23.7 5.0 23.9 10.8 13.1 4.9 22.5 4.5 28.8 4.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 436.0 92.9 190.2 86.1 246.8 91.9 465.10 93.7 635.5 94.1
82. Huonekalut 3.2 0.7 2.1 0.9 1.3 0.5 1.5 0.3 1.8 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5.8 1.2 3.6 1.6 1.7 0.6 3.5 0.7 4.3 0.6
84. Vaatteet 402.5 85.7 171.1 77.4 233.1 86.8 440.5 88.6 600.1 88.8
85. Jalkineet 13.4 2.8 7.9 3.5 5.3 1.9 6.4 1.3 15.1 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8 0.2 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 10.8 2.3 5.1 2.3 5.3 2.0 13.1 2.6 13.3 2.0
9. Muut tavarat 1.4 0.3 2.7 1.2 2.6 1.0 3.2 0.6 3.7 0.5
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.9 0.4 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.4 0.3 1.8 0.8 2.4 0.9 3.0 0.6 3.5 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 469.4 100.0 220.10 100.0 268.5 100.0 497.1 100.0 675.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu