Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bangladeshin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/2 - 2019/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.30.30.30.30.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bangladeshiin (BD) jaksolla 2019/2 - 2019/6

2019 / 22019 / 32019 / 42019 / 52019 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.9 6.4 8.7 7.4 8.1 8.7 13.1 10.4 12.4 9.3
00. Elävät eläimet 0.1 0.1 0.9 0.7 0.10 1.0 0.8 0.6 0.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 2.8 2.3 0.9 0.7 0.1 0.0 5.1 4.1 0.1 0.0
08. Rehuaineet 4.6 3.7 6.2 5.3 6.8 7.4 6.6 5.3 10.6 8.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 92.2 74.7 71.9 61.2 55.2 59.9 82.9 66.5 94.9 71.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 53.4 43.2 0.1 0.0 0.2 0.1 1.2 0.9 19.5 14.7
25. Paperimassa 0.4 0.3 0.7 0.6 0.2 0.2 0.5 0.4 0.10 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 24.8 20.1 49.7 42.3 31.1 33.7 38.3 30.7 42.6 32.1
28. Malmit ja metalliromu 12.0 9.7 20.3 17.3 21.4 23.2 42.2 33.8 30.6 23.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 1.4 0.8 0.6 2.4 2.5 0.7 0.6 1.4 1.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.1 4.1 6.2 5.2 5.2 5.5 6.8 5.4 4.10 3.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.5 0.5 0.4 0.9 0.9 0.6 0.5 0.7 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.8 2.2 1.9 0.6 0.6 1.5 1.1 1.6 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 1.0 1.8 1.5 2.2 2.3 2.4 1.9 1.0 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 0.8 0.8 0.6 0.10 1.0 1.2 1.0 1.1 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 2.9 4.10 4.2 3.9 4.2 5.4 4.3 4.5 3.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.9 2.1 1.7 1.2 1.3 1.6 1.2 1.5 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.8 0.5
67. Rauta ja teräs 0.10 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 0.6
68. Muut metallit 0.5 0.4 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.5 0.7 0.5 0.9 0.9 1.8 1.4 0.7 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.1 7.3 21.0 17.9 15.2 16.4 9.1 7.3 10.8 8.1
71. Voimakoneet ja moottorit 2.2 1.7 9.1 7.8 3.7 4.0 2.2 1.7 1.8 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.5 2.2 1.8 0.8 0.8 1.9 1.4 1.8 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.2 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.6 1.1 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.4 2.7 2.10 2.5 1.8 1.9 0.10 0.7 2.5 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.2 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.0 1.7 1.4 5.1 5.5 0.8 0.6 0.7 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.2 0.9 2.0 1.7 1.8 1.9 1.5 1.1 1.10 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.4 1.1 2.4 2.0 2.0 2.2 1.2 0.9 0.7 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.2 3.3 3.4 2.9 3.8 4.1 6.3 5.0 3.10 2.9
87. Kojeet,mittarit yms. 3.3 2.6 2.5 2.1 2.10 3.2 4.5 3.6 3.3 2.5
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.6 0.6 0.4 0.9 0.9 1.6 1.3 0.6 0.4
9. Muut tavarat 1.5 1.2 1.4 1.2 1.0 1.1 1.4 1.1 1.4 1.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.3 1.0 1.2 1.0 0.10 1.0 1.3 1.0 1.4 1.0
0-9. Kaikki ryhmät 123.5 100.0 117.4 100.0 92.1 100.0 124.6 100.0 132.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bangladeshista (BD) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/2 - 2019/6

2019 / 22019 / 32019 / 42019 / 52019 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 0.6 5.1 0.8 1.10 0.4 3.5 0.6 1.8 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.6 0.4 3.9 0.6 0.9 0.2 2.3 0.4 0.9 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.2 1.1 0.2 1.0 0.2 1.1 0.2 0.8 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.2 0.10 0.2 1.0 0.2 1.1 0.2 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.1 0.2 1.3 0.2 1.6 0.3 1.4 0.2 0.6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 0.2 1.1 0.2 1.4 0.3 1.4 0.2 0.5 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.8 4.2 26.4 4.4 29.3 5.5 26.2 4.4 20.0 3.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 22.6 4.0 25.7 4.2 28.3 5.3 25.3 4.3 19.2 3.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 535.0 94.1 563.1 92.8 493.4 92.7 555.10 93.6 556.3 95.5
82. Huonekalut 1.7 0.3 1.1 0.2 1.2 0.2 1.7 0.3 1.3 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.6 0.4 7.7 1.3 4.6 0.9 7.4 1.2 6.6 1.1
84. Vaatteet 505.9 88.9 534.10 88.2 463.7 87.2 522.4 88.0 528.9 90.8
85. Jalkineet 16.5 2.9 8.7 1.4 13.3 2.5 13.2 2.2 10.1 1.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 8.2 1.4 10.3 1.7 10.1 1.9 10.8 1.8 8.8 1.5
9. Muut tavarat 3.8 0.7 8.9 1.5 4.3 0.8 4.6 0.8 2.10 0.5
93. Erittelemätön 0.1 0.0 4.6 0.8 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.7 0.7 4.4 0.7 3.8 0.7 4.5 0.8 2.8 0.5
0-9. Kaikki ryhmät 568.9 100.0 606.5 100.0 532.0 100.0 593.7 100.0 582.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu