Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Pakistaniin (PK) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet126.0 146.1 -13.8
00. Elävät eläimet3.0 12.4 -75.9
01. Liha ja lihatuotteet5.7 13.5 -58.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat19.1 23.6 -19.0
03. Kala- ja kalavalmisteet00.4 ..
04. Vilja ja viljatuotteet15.7 20.0 -21.6
05. Hedelmät ja kasvikset70.6 61.7 14.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja5.0 5.9 -14.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 1.0 -67.1
08. Rehuaineet2.7 2.9 -6.4
09. Erinäiset elintarvikkeet4.2 5.1 -18.3
1. Juomat ja tupakka1.4 0.9 66.7
11. Juomat0.1 0.1 476.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.3 0.8 57.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,393.6 1,238.5 12.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.6 -33.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet240.8 337.3 -28.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.5 3.3 39.4
24. Puutavara ja korkki35.3 47.9 -26.5
25. Paperimassa48.3 41.4 16.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet753.4 562.9 33.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.8 4.8 22.0
28. Malmit ja metalliromu298.6 235.2 27.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.8 5.6 22.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta192.5 120.6 59.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet21.6 6.3 244.3
34. Kaasut170.10 114.3 49.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 10.1 -98.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 10.1 -99.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 118.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet236.9 204.2 16.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet28.1 26.8 4.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.3 2.8 -19.6
53. Väri- ja parkitusaineet2.9 2.1 37.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet29.6 23.1 28.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet17.4 16.4 5.7
56. Lannoitteet, valmistetut2.0 2.2 -5.5
57. Muovit, valmistamattomat88.9 84.7 5.0
58. Muovit, valmistetut4.5 4.3 5.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet61.6 42.2 46.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan48.3 55.4 -12.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.7 -61.9
62. Kumituotteet3.4 4.7 -28.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -50.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä9.7 7.8 25.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet4.1 8.3 -50.7
66. Kivennäisainetuotteet1.1 2.3 -53.4
67. Rauta ja teräs19.0 17.1 11.6
68. Muut metallit3.6 5.9 -39.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista7.4 8.8 -16.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet328.9 358.8 -8.3
71. Voimakoneet ja moottorit50.3 53.6 -6.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet23.5 27.10 -16.0
73. Metalliteollisuuskoneet0.9 1.9 -51.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet57.8 64.6 -10.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet28.9 47.2 -38.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet27.3 14.1 94.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet28.7 36.2 -20.7
78. Moottoriajoneuvot4.2 8.1 -48.5
79. Muut kuljetusvälineet107.6 105.6 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat67.1 114.6 -41.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 3.0 -82.5
82. Huonekalut0.7 0.6 19.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 28.2
84. Vaatteet1.3 1.4 -6.5
85. Jalkineet0.2 0.2 -3.2
87. Kojeet,mittarit yms.50.6 93.1 -45.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.1 1.7 -32.7
89. Muut valmiit tavarat12.9 14.10 -13.6
9. Muut tavarat82.4 108.8 -24.3
93. Erittelemätön8.4 22.9 -63.3
97. Kulta, ei monetaarinen39.3 52.9 -25.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain34.9 33.1 5.2
Kaikki ryhmät yhteensä2,477.0 2,357.6 5.1

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet128.8 107.7 19.6
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 299.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet3.10 3.9 2.3
04. Vilja ja viljatuotteet58.7 41.10 39.9
05. Hedelmät ja kasvikset6.9 7.10 -13.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja26.9 28.10 -7.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä20.6 17.2 20.2
08. Rehuaineet2.3 1.10 18.3
09. Erinäiset elintarvikkeet9.5 6.0 57.3
1. Juomat ja tupakka2.7 2.5 7.6
11. Juomat2.6 2.4 9.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -56.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat82.7 96.1 -14.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.5 3.7 -60.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet41.5 42.1 -1.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat33.7 43.6 -22.7
28. Malmit ja metalliromu00.8 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.1 6.1 0.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.3 57.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 0.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.2 81.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet79.4 81.5 -2.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.2 0.1 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.1 238.3
53. Väri- ja parkitusaineet0.5 0.4 38.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.8 0.6 46.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.5 1.1 42.3
57. Muovit, valmistamattomat65.9 73.1 -9.8
58. Muovit, valmistetut7.7 5.6 39.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.7 0.10 80.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,442.6 1,480.4 -2.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat4.9 5.2 -7.3
62. Kumituotteet1.6 1.9 -16.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.4 26.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.4 0.4 489.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,390.4 1,429.1 -2.7
66. Kivennäisainetuotteet4.0 4.6 -11.6
67. Rauta ja teräs6.7 8.3 -19.2
68. Muut metallit1.8 2.2 -15.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista30.8 28.8 7.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet10.1 10.6 -4.9
71. Voimakoneet ja moottorit2.3 1.3 72.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.8 1.1 59.3
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -31.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.2 1.1 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 57.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.3 -12.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.0 3.0 -34.5
78. Moottoriajoneuvot2.4 3.3 -26.4
79. Muut kuljetusvälineet0.5 0.7 -33.7
8. Erinäiset valmiit tavarat1,709.10 1,789.6 -4.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.10 6.1 -34.8
82. Huonekalut68.10 47.8 44.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.16.7 18.2 -8.3
84. Vaatteet1,389.0 1,464.8 -5.2
85. Jalkineet10.1 12.7 -20.9
87. Kojeet,mittarit yms.96.3 105.9 -9.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.2 1.8 26.2
89. Muut valmiit tavarat123.1 132.6 -7.2
9. Muut tavarat44.5 36.2 23.0
93. Erittelemätön22.2 10.8 106.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta22.3 25.4 -12.2
Kaikki ryhmät yhteensä3,500.8 3,604.5 -2.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu