Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.10.2
Tuonnista0.20.10.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.5 5.6 6.8 5.6 7.6 6.4 6.10 4.0 14.6 7.0
00. Elävät eläimet 1.2 0.8 0.1 0.0 1.1 0.9 0.4 0.2 0.9 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 0.6 1.5 1.2 0.10 0.8 0.9 0.5 0.4 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.6 1.0 0.9 0.7 1.4 1.1 1.5 0.8 3.7 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 4.1 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 3.0 1.9 2.5 2.1 3.3 2.7 1.7 1.0 4.4 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.7 0.4 1.1 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.4 0.1 0.0
08. Rehuaineet 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.3 0.10 0.8 0.1 0.0 1.1 0.6 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 72.3 47.4 45.9 38.2 46.8 39.2 94.5 54.4 86.8 41.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 43.4 24.9 24.1 11.6
24. Puutavara ja korkki 4.1 2.6 3.8 3.2 3.6 3.0 5.8 3.3 4.2 2.0
25. Paperimassa 2.3 1.5 2.2 1.8 4.1 3.4 4.6 2.6 4.5 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 36.9 24.2 19.1 15.9 17.0 14.2 13.2 7.6 29.9 14.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.3 0.4 0.3 0.7 0.5 0.5 0.2 0.5 0.2
28. Malmit ja metalliromu 27.8 18.2 20.0 16.6 21.0 17.6 26.5 15.2 23.2 11.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.7 0.4 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 19.7 9.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 2.1 1.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 17.7 8.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23.7 15.5 17.3 14.4 13.8 11.5 15.3 8.8 16.1 7.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.8 1.8 3.2 2.6 0.7 0.5 0.4 0.2 3.1 1.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.4 0.9 2.9 2.4 1.7 1.4 1.7 1.0 2.3 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.10 1.3 1.4 1.1 0.6 0.5 0.9 0.5 1.3 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 11.4 7.5 5.5 4.5 8.8 7.4 6.9 3.9 4.1 1.9
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.2 0.6 0.5 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.3 3.5 3.4 2.8 1.7 1.4 4.9 2.8 4.9 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.7 3.1 3.8 3.1 4.9 4.0 5.8 3.3 4.0 1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.5 0.9 0.7 0.5 0.4 0.6 0.3 0.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.2 0.5 0.4 1.7 1.3 2.3 1.3 0.9 0.4
67. Rauta ja teräs 1.6 1.0 1.0 0.8 0.10 0.8 1.0 0.5 1.1 0.5
68. Muut metallit 0.4 0.2 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.3 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.7 0.5 0.4 0.8 0.6 0.10 0.5 0.8 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.7 14.9 33.7 28.1 28.8 24.1 30.8 17.7 41.6 20.0
71. Voimakoneet ja moottorit 3.1 2.0 3.9 3.2 6.7 5.6 2.7 1.5 3.3 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.1 2.0 1.10 1.6 1.2 1.0 1.8 1.0 6.2 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.3 2.8 4.8 4.0 6.2 5.2 14.7 8.4 8.4 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.5 2.3 4.2 3.5 2.8 2.3 3.1 1.8 3.3 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.5 2.8 2.3 0.9 0.7 1.0 0.6 0.6 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.1 1.3 4.1 3.4 4.6 3.8 2.5 1.4 4.10 2.4
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.2 1.2 1.0 0.6 0.4 0.3 0.1 2.1 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 5.6 3.7 10.9 9.0 5.4 4.5 4.8 2.7 13.1 6.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.6 4.3 6.0 5.0 8.2 6.8 8.9 5.1 16.2 7.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.5 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.8 3.1 4.5 3.7 6.7 5.6 6.8 3.9 13.6 6.5
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.4 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 0.6 1.9 0.9
9. Muut tavarat 14.1 9.2 6.4 5.3 9.2 7.7 11.7 6.7 8.6 4.1
93. Erittelemätön 4.8 3.1 1.1 0.9 1.4 1.1 4.9 2.8 1.1 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 7.1 4.7 3.7 3.0 6.3 5.3 4.5 2.6 4.6 2.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.2 1.4 1.7 1.4 1.7 1.3 2.5 1.4 2.10 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 152.5 100.0 120.1 100.0 119.3 100.0 173.7 100.0 207.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.1 3.1 10.2 3.4 9.9 2.8 8.8 2.6 8.10 2.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.1 1.1 0.4 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 5.2 1.5 4.4 1.5 3.10 1.1 3.9 1.1 3.0 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.3 0.7 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.5 0.7 1.6 0.5 2.10 0.8 2.8 0.8 3.7 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.4 1.7 0.5 1.7 0.5 0.9 0.2 1.4 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.2 0.8 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.2 4.6 5.8 1.9 6.7 1.9 17.6 5.2 5.8 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.9 1.4 3.7 1.2 4.2 1.2 3.4 1.0 3.7 1.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10.3 2.9 1.5 0.5 1.5 0.4 13.6 4.0 1.5 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.3 1.8 4.9 1.6 10.2 2.9 5.4 1.6 5.6 1.7
57. Muovit, valmistamattomat 5.4 1.5 4.3 1.4 9.2 2.6 4.5 1.3 5.0 1.6
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 145.8 41.4 117.1 39.0 135.4 38.5 139.1 40.9 124.1 39.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 141.8 40.3 113.5 37.8 131.1 37.3 135.0 39.7 120.1 37.9
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.9 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 0.8 2.3 0.8 2.8 0.8 2.5 0.7 2.5 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.5 0.4 1.3 0.4 1.2 0.3 0.9 0.3 0.7 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 167.7 47.6 158.4 52.8 185.5 52.7 165.2 48.6 168.5 53.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
82. Huonekalut 5.8 1.6 4.1 1.3 4.1 1.2 5.1 1.5 4.3 1.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.7 0.5 1.6 0.5 1.4 0.4 1.6 0.5 1.5 0.5
84. Vaatteet 133.3 37.9 130.8 43.6 155.10 44.3 136.3 40.1 140.0 44.2
85. Jalkineet 0.5 0.1 0.10 0.3 1.1 0.3 1.2 0.3 0.9 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 10.4 3.0 9.2 3.0 10.4 3.0 9.8 2.9 10.6 3.3
89. Muut valmiit tavarat 15.8 4.5 11.4 3.8 11.10 3.4 10.7 3.1 10.10 3.4
9. Muut tavarat 3.2 0.9 2.3 0.7 2.9 0.8 3.0 0.9 3.1 1.0
93. Erittelemätön 1.0 0.3 0.4 0.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.10 0.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 2.3 0.6 1.9 0.6 2.1 0.6 2.3 0.7 2.1 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 351.9 100.0 299.8 100.0 351.6 100.0 340.0 100.0 316.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu