Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/9 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/9
%
2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
Viennistä0.20.20.30.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14,6 7.0 20,1 7.6 31,8 9.2 17,1 5.9 10,1 3.2
00. Elävät eläimet 0,9 0.4 5,7 2.1 0,8 0.2 1,1 0.4 0,6 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 0,4 0.2 2,0 0.7 3,7 1.1 1,7 0.6 0,4 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,7 1.7 2,1 0.8 3,4 1.0 1,4 0.5 1,5 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 4,1 1.9 1,7 0.6 12,4 3.6 4,5 1.5 0,1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4,4 2.1 7,4 2.8 10,7 3.1 7,7 2.6 6,9 2.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,1 0.5 0,9 0.3 0,2 0.1 0,6 0.2 0,6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,1 0.0 0,3 0.1 0,6 0.1 0,1 0.0 0,2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 86,8 41.8 141,8 53.5 197,4 57.3 169,1 58.2 224,1 71.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 24,1 11.6 86,2 32.5 112,3 32.6 46,9 16.2 70,0 22.2
24. Puutavara ja korkki 4,2 2.0 5,3 2.0 5,5 1.6 5,6 1.9 4,9 1.6
25. Paperimassa 4,5 2.1 4,1 1.5 4,9 1.4 3,8 1.3 6,4 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 29,9 14.4 25,3 9.5 48,0 13.9 83,8 28.9 117,8 37.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0.2 0,3 0.1 0,7 0.2 0,9 0.3 0,7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 23,2 11.2 19,8 7.5 25,2 7.3 24,5 8.4 22,9 7.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.2 0,6 0.2 0,8 0.2 3,3 1.1 1,3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 19,7 9.5 22,7 8.6 20,4 5.9 11,2 3.8 13,2 4.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2,1 1.0 3,2 1.2 0,2 0.0 0,2 0.1 2,10 0.9
34. Kaasut 17,7 8.5 19,6 7.4 20,3 5.9 11,1 3.8 10,3 3.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,1 0.0 6,6 2.5 1,2 0.3 0,1 0.0 0,1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 6,6 2.5 1,2 0.3 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16,1 7.8 23,2 8.7 21,8 6.3 22,10 7.9 17,5 5.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,1 1.5 5,2 1.9 3,6 1.0 2,6 0.9 0,5 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,4 0.2 0,6 0.2 0,3 0.1 0,2 0.1 0,2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2,3 1.1 3,5 1.3 2,8 0.8 3,9 1.3 2,5 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,3 0.6 1,3 0.5 1,4 0.4 2,3 0.8 1,7 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 4,1 1.9 7,3 2.8 7,3 2.1 7,5 2.6 9,9 3.1
58. Muovit, valmistetut 0,2 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,6 0.2 0,7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,9 2.3 4,8 1.8 5,8 1.7 5,10 2.0 1,9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4,0 1.9 6,7 2.5 5,5 1.6 4,5 1.5 3,9 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0,6 0.3 1,3 0.5 0,10 0.3 0,9 0.3 1,1 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,9 0.4 0,8 0.3 0,7 0.2 0,7 0.2 0,5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0,1 0.0 0,6 0.2 0,4 0.1 0,3 0.1 0,1 0.0
67. Rauta ja teräs 1,1 0.5 1,6 0.6 1,9 0.5 1,7 0.6 1,4 0.4
68. Muut metallit 0,3 0.1 1,6 0.6 0,7 0.2 0,4 0.1 0,3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0,8 0.4 0,6 0.2 0,5 0.1 0,4 0.1 0,6 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 41,6 20.0 25,2 9.5 26,9 7.8 41,5 14.3 30,7 9.7
71. Voimakoneet ja moottorit 3,3 1.5 4,0 1.5 6,0 1.7 10,4 3.6 2,1 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,2 3.0 3,3 1.2 1,9 0.5 2,6 0.9 2,1 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8,4 4.0 3,6 1.4 3,3 1.0 4,5 1.5 5,7 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3,3 1.6 3,2 1.2 3,8 1.1 3,8 1.3 4,4 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0,6 0.2 1,1 0.4 1,4 0.4 0,10 0.3 1,1 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,10 2.4 3,8 1.4 3,4 1.0 3,9 1.3 3,8 1.2
78. Moottoriajoneuvot 2,1 1.0 0,4 0.1 0,4 0.1 0,3 0.1 0,4 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 13,1 6.3 5,10 2.2 6,8 2.0 15,2 5.2 11,4 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 16,2 7.8 8,4 3.1 30,8 8.9 13,5 4.6 5,5 1.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,2 0.1 0,6 0.2 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 13,6 6.5 5,3 2.0 29,0 8.4 11,6 4.0 4,0 1.3
89. Muut valmiit tavarat 1,9 0.9 2,1 0.8 1,6 0.5 1,2 0.4 1,0 0.3
9. Muut tavarat 8,6 4.1 10,4 3.9 8,7 2.5 10,3 3.5 10,4 3.3
93. Erittelemätön 1,1 0.5 1,3 0.5 1,6 0.5 1,7 0.6 0,6 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 4,6 2.2 5,5 2.1 2,3 0.7 4,6 1.6 5,5 1.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2,10 1.4 3,8 1.4 4,9 1.4 4,1 1.4 4,5 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 207,6 100.0 265,0 100.0 344,1 100.0 290,2 100.0 315,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/9 - 2020/1

2019 / 92019 / 102019 / 112019 / 122020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8,10 2.8 6,9 2.0 9,10 3.2 7,2 2.2 10,9 3.1
04. Vilja ja viljatuotteet 3,0 0.9 3,9 1.1 3,5 1.1 3,1 1.0 4,9 1.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0,3 0.1 0,2 0.1 0,6 0.2 0,7 0.2 0,7 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3,7 1.2 1,4 0.4 2,7 0.9 1,7 0.5 2,3 0.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,4 0.4 1,1 0.3 2,2 0.7 0,10 0.3 1,8 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0.1 0,4 0.1 0,8 0.2 0,3 0.1 0,6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,8 1.8 5,9 1.7 6,3 2.0 5,9 1.8 9,3 2.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,7 1.1 3,5 1.0 4,1 1.3 3,8 1.2 3,6 1.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1,5 0.5 1,7 0.5 1,6 0.5 1,6 0.5 5,2 1.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,5 0.1 0,6 0.2 0,5 0.2 0,4 0.1 0,5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5,6 1.7 9,0 2.7 7,4 2.4 2,3 0.7 5,3 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 5,0 1.6 8,0 2.4 7,0 2.3 2,0 0.6 4,4 1.3
58. Muovit, valmistetut 0,4 0.1 0,6 0.2 0,3 0.1 0,2 0.1 0,6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 124,1 39.2 138,9 41.0 132,2 43.2 128,3 40.3 133,7 38.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,3 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,6 0.2 0,4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 120,1 37.9 134,4 39.6 125,0 40.9 123,9 38.9 126,10 36.5
66. Kivennäisainetuotteet 0,2 0.1 0,4 0.1 0,7 0.2 0,3 0.1 1,3 0.4
67. Rauta ja teräs 0,9 0.3 0,6 0.2 2,9 0.9 0,8 0.2 0,10 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,5 0.8 2,8 0.8 2,7 0.9 2,7 0.8 3,5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0,7 0.2 0,8 0.2 1,4 0.4 1,1 0.3 0,10 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 168,5 53.2 174,2 51.4 145,9 47.7 169,3 53.2 183,5 52.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,9 0.2 0,7 0.2 0,6 0.2 0,2 0.1
82. Huonekalut 4,3 1.3 3,5 1.0 4,7 1.5 4,0 1.2 5,0 1.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1,5 0.5 1,5 0.4 2,2 0.7 2,1 0.7 1,9 0.5
84. Vaatteet 140,0 44.2 140,4 41.4 117,10 38.6 135,7 42.7 144,6 41.6
85. Jalkineet 0,9 0.3 1,6 0.5 1,4 0.5 1,3 0.4 1,3 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 10,6 3.3 10,5 3.1 8,6 2.8 10,7 3.4 9,10 2.9
89. Muut valmiit tavarat 10,10 3.4 15,8 4.7 10,3 3.4 14,8 4.6 20,7 5.9
9. Muut tavarat 3,1 1.0 3,3 1.0 2,8 0.9 4,2 1.3 4,2 1.2
93. Erittelemätön 0,10 0.3 0,10 0.3 0,7 0.2 2,3 0.7 2,3 0.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 2,1 0.7 2,4 0.7 2,1 0.7 1,10 0.6 1,9 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 316,6 100.0 339,1 100.0 305,9 100.0 318,1 100.0 347,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu