Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.3 5.6 5.2 4.7 5.1 3.3 5.1 4.4 8.5 4.8
01. Liha ja lihatuotteet 1.1 0.9 1.1 0.9 1.1 0.7 0.7 0.6 1.2 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 1.1 0.9 0.8 0.6 0.4 1.2 1.0 0.5 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 3.7 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.8 0.6 0.5 0.9 0.6 0.5 0.3 0.8 0.5
08. Rehuaineet 1.8 1.6 1.6 1.4 1.3 0.8 1.6 1.4 1.3 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.8 0.7 0.10 0.8 1.0 0.6 0.9 0.7 1.2 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.5 1.0 0.9 0.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.2 0.2 24.3 15.9 4.7 4.0 25.4 14.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.2 0.2 24.3 15.9 4.7 4.0 25.4 14.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.9 0.1 0.1 1.6 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.1 0.9 0.1 0.0 1.6 1.0 0.1 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.8 8.8 18.5 16.7 30.0 19.7 11.2 9.6 10.1 5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 0.6 10.4 9.4 20.2 13.2 0.7 0.5 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 0.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 2.0 0.2 0.2 0.4 0.3 0.7 0.6 0.8 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.3 0.5 0.4 0.8 0.5 1.1 0.9 0.6 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 2.7 2.4 2.8 2.5 4.2 2.7 3.6 3.1 3.8 2.2
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.3 0.5 0.4 2.0 1.3 2.6 2.2 2.2 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.2 2.8 3.10 3.5 2.5 1.6 1.8 1.5 2.3 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 5.8 7.2 6.4 5.6 3.7 6.4 5.5 6.0 3.4
62. Kumituotteet 0.9 0.7 1.1 1.0 1.6 1.0 1.2 1.0 0.10 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.3 0.7 0.5 0.9 0.5
67. Rauta ja teräs 1.1 0.9 1.9 1.6 0.5 0.3 0.6 0.4 0.7 0.4
68. Muut metallit 0.3 0.2 1.5 1.3 0.3 0.2 0.6 0.5 0.6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 3.1 1.9 1.7 2.4 1.6 2.10 2.5 2.4 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 69.0 61.8 65.3 59.0 65.6 43.1 74.5 64.4 105.9 60.9
71. Voimakoneet ja moottorit 2.2 1.9 1.5 1.3 6.5 4.2 10.3 8.9 6.6 3.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.9 3.5 4.6 4.1 5.2 3.4 4.10 4.3 2.1 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 0.6 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.6 13.0 15.0 13.6 9.4 6.1 10.4 9.0 10.6 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.9 0.8 0.5 0.4 1.6 1.0 0.3 0.2 6.6 3.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.5 1.3 0.9 0.8 1.4 0.9 3.0 2.6 4.2 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.4 5.7 4.5 4.0 10.10 7.2 5.5 4.7 7.1 4.1
78. Moottoriajoneuvot 35.1 31.4 36.9 33.3 29.7 19.5 36.5 31.5 46.8 26.9
79. Muut kuljetusvälineet 4.1 3.6 1.4 1.2 1.1 0.7 3.2 2.7 21.9 12.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.10 7.1 6.8 6.1 10.10 7.2 4.8 4.1 6.3 3.6
82. Huonekalut 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 4.1 3.6 4.3 3.9 3.5 2.2 3.4 2.9 4.0 2.3
89. Muut valmiit tavarat 2.9 2.6 1.2 1.1 6.7 4.4 0.6 0.5 1.5 0.8
9. Muut tavarat 9.9 8.8 6.6 5.9 8.4 5.5 8.3 7.1 10.10 6.3
93. Erittelemätön 1.2 1.0 0.5 0.4 0.2 0.1 0.9 0.8 0.3 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 4.7 4.2 2.6 2.3 3.3 2.2 3.1 2.6 4.3 2.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 4.1 3.6 3.7 3.3 4.10 3.3 4.3 3.7 6.5 3.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 111.6 100.0 110.7 100.0 152.3 100.0 115.7 100.0 173.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 1.4 1.7 1.9 1.5 1.8 0.8 0.8 0.7 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.7 1.3 1.4 1.6 1.4 1.6 0.5 0.5 0.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 4.8 4.8 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 4.8 4.8 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 48.9 38.6 24.1 28.4 27.9 34.0 23.9 24.3 30.3 30.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.5 4.3 2.0 2.3 0 0.0 0 0.0 1.4 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.1 0.8 0.9 0.4 0.4 0.7 0.7 0.1 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 12.3 9.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.6 0.5 0.3 0.3
58. Muovit, valmistetut 30.9 24.4 21.3 25.1 27.2 33.1 22.8 23.1 28.6 29.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43.1 34.0 35.9 42.3 30.0 36.6 40.9 41.5 31.3 31.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.7 0.7
67. Rauta ja teräs 6.3 5.0 4.0 4.7 4.2 5.0 13.1 13.2 2.2 2.1
68. Muut metallit 27.2 21.5 23.9 28.1 18.6 22.6 19.3 19.6 20.9 21.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.6 7.6 7.10 9.4 7.3 8.8 8.3 8.4 7.6 7.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.7 0.5 1.10 2.3 1.4 1.6 1.8 1.8 3.7 3.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.1 1.5 1.7 0.4 0.4 0.10 0.9 2.3 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.2 0.5 0.6 1.0 1.2 0.7 0.6 1.4 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.3 20.7 16.8 19.7 16.7 20.2 19.2 19.5 24.10 25.3
89. Muut valmiit tavarat 26.1 20.6 16.5 19.5 16.4 20.0 18.9 19.2 24.6 24.9
9. Muut tavarat 5.9 4.6 4.5 5.3 4.4 5.4 7.2 7.3 7.10 8.0
93. Erittelemätön 5.7 4.4 4.3 5.1 4.3 5.2 7.0 7.1 7.8 7.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 126.5 100.0 84.8 100.0 82.1 100.0 98.4 100.0 98.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu