Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.6 6.0 9.9 9.5 7.1 5.4 9.5 8.3 4.8 6.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.4 1.2 2.2 2.1 1.3 1.0 0.9 0.8 0.5 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 1.0 1.2 1.2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.3 0.7 0.6 0.6 0.4 3.6 3.2 0.3 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 0.9 1.8 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5 1.3 1.6
08. Rehuaineet 1.6 1.4 2.7 2.6 1.8 1.3 2.8 2.4 1.8 2.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 1.1 1.3 1.2 1.4 1.1 1.4 1.2 0.8 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.0 0.9 2.1 2.0 8.2 6.2 0.3 0.2 0.2 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.6 1.5 1.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.1 0.0 7.2 5.5 0.1 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.2 3.1 2.9 3.1 2.3 0.3 0.2 0.2 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.2 3.1 2.9 3.1 2.3 0.3 0.2 0.2 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 0.9 0.8 2.0 1.5 0.4 0.3 0.3 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 0.9 0.8 2.0 1.5 0.4 0.3 0.3 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.2 10.1 9.10 9.6 8.3 6.3 9.1 8.0 10.10 14.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.9 0.5 0.4 0.5 0.4 0.6 0.5 3.1 4.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.5 1.3 0.8 0.8 0.10 0.7 0.7 0.6 0.8 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.2 0.7 0.6 0.3 0.2 0.6 0.5 0.5 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 2.8 2.10 2.8 2.3 1.7 2.4 2.1 2.6 3.3
58. Muovit, valmistetut 2.1 1.9 2.1 2.0 0.4 0.2 1.2 1.0 1.5 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.1 2.8 2.6 2.5 3.3 2.5 3.5 3.0 2.1 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.9 6.2 7.3 7.0 6.6 5.0 6.7 5.9 4.9 6.3
62. Kumituotteet 0.6 0.5 0.8 0.7 0.10 0.7 0.9 0.8 0.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.6 0.6 0.5 0.7 0.5 0.3 0.2 0.4 0.4
67. Rauta ja teräs 1.8 1.6 2.6 2.4 1.7 1.2 1.10 1.7 1.1 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 3.2 2.8 2.7 2.9 2.1 2.9 2.6 2.4 3.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 71.6 64.9 59.3 57.1 83.0 63.4 60.4 53.4 49.8 64.3
71. Voimakoneet ja moottorit 4.2 3.8 5.9 5.7 2.1 1.6 3.9 3.4 0.9 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.4 3.9 3.6 3.4 4.8 3.6 2.10 2.6 2.7 3.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.3 0.2 0.2 0.1 0.10 0.7 0.1 0.0 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.5 19.4 6.3 6.1 12.1 9.2 12.4 11.0 8.2 10.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.5 0.3 0.3 1.2 0.9 0.6 0.5 2.8 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.3 3.0 1.10 1.9 2.9 2.2 1.4 1.2 2.6 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.1 5.5 5.1 4.9 6.3 4.8 6.2 5.5 5.0 6.4
78. Moottoriajoneuvot 28.3 25.7 34.3 33.0 52.1 39.8 32.8 29.0 24.4 31.4
79. Muut kuljetusvälineet 3.3 2.9 1.9 1.8 0.8 0.6 0.3 0.2 3.5 4.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.7 5.1 4.9 4.6 7.8 6.0 21.10 19.4 3.8 4.8
84. Vaatteet 0.1 0.1 0.2 0.1 1.1 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 4.0 3.6 2.6 2.4 4.8 3.6 3.6 3.1 2.7 3.5
89. Muut valmiit tavarat 1.1 1.0 1.5 1.4 1.3 0.9 17.10 15.9 0.9 1.0
9. Muut tavarat 6.9 6.2 6.4 6.1 5.1 3.8 4.5 3.9 2.8 3.6
97. Kulta, ei monetaarinen 2.8 2.5 2.2 2.1 0.1 0.1 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 4.1 3.7 3.9 3.7 4.9 3.7 4.3 3.7 2.8 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 110.3 100.0 103.8 100.0 130.8 100.0 112.10 100.0 77.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.5 0.7 0.6 0.5 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.2 2.9 4.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.2 2.9 4.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.3 43.5 17.0 29.4 37.5 47.3 65.7 60.1 33.3 58.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.6 3.3 1.8 3.0 12.8 16.1 15.10 14.5 1.0 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 1.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10 0.8 0.3 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 10.8 13.6 23.8 21.7 9.6 16.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 1.8 1.5 2.4 1.2 1.4 0.7 0.6 0.4 0.6
58. Muovit, valmistetut 28.10 36.8 13.8 23.8 12.8 16.1 24.4 22.3 22.2 38.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.0 33.0 22.0 38.1 26.6 33.4 30.3 27.6 21.1 36.7
67. Rauta ja teräs 4.0 5.1 2.2 3.7 2.8 3.5 3.2 2.9 1.6 2.8
68. Muut metallit 16.7 21.2 13.7 23.6 17.1 21.5 20.9 19.1 13.3 23.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.9 6.2 5.9 10.1 6.6 8.3 6.1 5.5 6.2 10.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.5 3.1 0.5 0.7 1.0 1.2 2.1 1.9 0.5 0.8
71. Voimakoneet ja moottorit 1.5 1.8 0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.0 1.2 0.1 0.1 0.6 0.7 1.9 1.7 0.4 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.2 15.4 12.1 20.9 7.2 9.0 0.9 0.7 0.8 1.4
89. Muut valmiit tavarat 12.0 15.2 11.9 20.6 7.1 8.9 0.4 0.3 0.7 1.2
9. Muut tavarat 3.4 4.3 3.1 5.2 6.8 8.5 9.9 9.0 1.3 2.2
93. Erittelemätön 3.3 4.1 2.9 5.0 6.6 8.3 9.8 8.9 1.2 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 78.7 100.0 57.7 100.0 79.3 100.0 109.4 100.0 57.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu