Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (5200) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet267.7 345.4 -22.5
00. Elävät eläimet9.3 13.9 -33.0
01. Liha ja lihatuotteet34.1 30.0 13.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat14.6 14.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet3.1 3.5 -9.4
04. Vilja ja viljatuotteet16.4 20.10 -21.9
05. Hedelmät ja kasvikset116.8 175.6 -33.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja2.9 2.3 28.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.8 9.6 -18.5
08. Rehuaineet21.4 38.3 -44.1
09. Erinäiset elintarvikkeet41.6 37.3 11.7
1. Juomat ja tupakka9.4 8.8 7.7
11. Juomat6.1 6.5 -6.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet3.4 2.3 48.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat51.2 45.4 12.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.5 -89.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.2 1.4 -15.4
24. Puutavara ja korkki3.5 6.1 -42.6
25. Paperimassa12.7 11.2 13.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet17.8 15.8 12.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.5 2.7 -6.0
28. Malmit ja metalliromu12.7 6.3 102.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.10 1.8 -46.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta187.3 180.2 4.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 76.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet187.3 180.1 4.0
34. Kaasut0.1 0.1 -67.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6.7 7.10 -15.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.5 -11.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat6.3 7.4 -14.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.3 -59.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet295.8 341.9 -13.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet23.5 35.7 -34.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9.9 13.5 -26.8
53. Väri- ja parkitusaineet11.3 9.9 14.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet47.5 52.7 -9.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet82.8 89.6 -7.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.3 44.2
57. Muovit, valmistamattomat44.1 46.2 -4.7
58. Muovit, valmistetut13.4 10.2 31.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet63.4 84.1 -24.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan336.7 420.6 -19.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.5 0.5 12.6
62. Kumituotteet21.4 19.4 10.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.4 1.8 -22.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä8.0 10.5 -24.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.10 13.4 -25.7
66. Kivennäisainetuotteet198.5 284.7 -30.3
67. Rauta ja teräs20.7 14.9 39.7
68. Muut metallit12.3 12.9 -4.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista64.3 63.0 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,647.7 2,880.6 -8.1
71. Voimakoneet ja moottorit117.3 71.0 65.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet78.4 72.9 7.5
73. Metalliteollisuuskoneet21.0 6.3 235.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet241.3 249.5 -3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet210.1 151.1 39.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet506.5 506.3 0.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet165.4 132.4 24.9
78. Moottoriajoneuvot601.9 700.9 -14.1
79. Muut kuljetusvälineet706.0 990.4 -28.7
8. Erinäiset valmiit tavarat612.4 513.3 19.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.6 6.8 -17.4
82. Huonekalut18.0 16.5 9.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.2 2.10 9.3
84. Vaatteet15.6 17.3 -9.9
85. Jalkineet4.4 3.10 10.6
87. Kojeet,mittarit yms.170.8 125.1 36.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot18.3 19.1 -4.0
89. Muut valmiit tavarat376.8 321.9 17.0
9. Muut tavarat242.1 240.2 0.8
93. Erittelemätön95.6 90.9 5.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen61.8 64.5 -4.3
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind84.1 84.3 -0.2
Kaikki ryhmät yhteensä4,656.5 4,983.8 -6.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (5200) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet7.10 7.1 11.8
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -91.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0.1 644.6
03. Kala- ja kalavalmisteet1.7 2.4 -29.1
04. Vilja ja viljatuotteet1.2 1.3 -10.8
05. Hedelmät ja kasvikset2.6 1.8 45.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -11.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.4 1.5 62.6
09. Erinäiset elintarvikkeet0.2 0.2 -11.1
1. Juomat ja tupakka6.9 5.5 25.5
11. Juomat0.6 0.8 -29.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet6.3 4.7 34.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.3 9.1 -63.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -96.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 7.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.4 1.3 1.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 0.1 ..
28. Malmit ja metalliromu0.7 7.7 -92.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 -70.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta87.2 139.7 -37.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet87.2 139.7 -37.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -59.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -59.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet28.9 27.1 6.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.2 0.2 -47.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.3 -78.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.2 -55.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.5 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12.4 12.2 1.3
56. Lannoitteet, valmistetut08.7 ..
57. Muovit, valmistamattomat6.4 1.1 507.8
58. Muovit, valmistetut6.4 3.8 69.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 0.8 -84.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan363.7 489.5 -25.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -72.4
62. Kumituotteet0.4 0.3 35.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 ..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.7 0.9 84.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet11.1 18.6 -40.5
66. Kivennäisainetuotteet27.4 56.3 -51.3
67. Rauta ja teräs41.2 51.7 -20.4
68. Muut metallit263.4 347.2 -24.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista18.7 14.6 27.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet92.3 84.4 9.3
71. Voimakoneet ja moottorit4.9 6.4 -24.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet7.1 10.10 -35.4
73. Metalliteollisuuskoneet1.3 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet48.4 27.5 76.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.9 2.9 -71.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.6 2.10 -13.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet20.8 26.3 -20.9
78. Moottoriajoneuvot2.7 3.5 -21.2
79. Muut kuljetusvälineet3.10 4.2 -5.8
8. Erinäiset valmiit tavarat21.5 19.8 8.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.10 3.1 -37.3
82. Huonekalut2.4 1.1 123.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 72.1
84. Vaatteet3.3 3.9 -14.2
85. Jalkineet0.1 0.2 -90.7
87. Kojeet,mittarit yms.3.1 2.1 50.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.5 1.6 -69.1
89. Muut valmiit tavarat10.3 8.1 26.7
9. Muut tavarat224.5 175.4 28.0
93. Erittelemätön220.9 168.4 31.2
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 3.8 -98.6
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry3.5 3.3 6.5
Kaikki ryhmät yhteensä835.9 957.7 -12.7

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu