Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet180.7 166.0 8.8
00. Elävät eläimet0.1 1.5 -96.8
01. Liha ja lihatuotteet18.6 20.7 -10.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat11.7 10.9 7.5
03. Kala- ja kalavalmisteet1.4 2.8 -51.0
04. Vilja ja viljatuotteet14.7 10.2 44.5
05. Hedelmät ja kasvikset89.7 72.4 23.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.7 1.9 -9.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä6.1 5.6 10.0
08. Rehuaineet11.7 14.7 -20.6
09. Erinäiset elintarvikkeet25.4 25.8 -1.7
1. Juomat ja tupakka7.5 5.3 40.2
11. Juomat7.4 3.9 92.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 1.5 -98.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat30.7 33.5 -8.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet5.5 0.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.6 -16.9
24. Puutavara ja korkki2.5 2.2 15.9
25. Paperimassa8.7 8.2 5.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.2 13.5 -69.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 1.1 13.3
28. Malmit ja metalliromu7.0 7.5 -6.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.4 0.7 120.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta13.9 113.4 -87.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet13.9 113.4 -87.7
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.2 5.5 -79.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.3 -60.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.10 5.2 -82.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 189.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet163.7 182.5 -10.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet15.8 14.10 5.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet9.10 5.6 78.8
53. Väri- ja parkitusaineet4.5 6.8 -33.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet43.3 27.7 56.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet40.8 49.8 -18.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.4 -29.7
57. Muovit, valmistamattomat21.7 28.1 -22.7
58. Muovit, valmistetut5.7 8.4 -32.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet21.9 41.0 -46.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan145.9 244.2 -40.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.4 -35.8
62. Kumituotteet8.3 11.7 -28.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.9 0.10 -9.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.0 4.9 -18.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.7 5.9 -2.3
66. Kivennäisainetuotteet89.1 157.10 -43.6
67. Rauta ja teräs6.3 12.1 -47.9
68. Muut metallit7.2 8.5 -15.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista24.4 42.1 -42.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,446.9 1,867.10 -22.5
71. Voimakoneet ja moottorit41.7 79.8 -47.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet24.5 48.7 -49.8
73. Metalliteollisuuskoneet4.5 14.9 -70.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet133.5 154.3 -13.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet192.9 153.2 25.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet526.2 381.8 37.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet61.3 112.6 -45.6
78. Moottoriajoneuvot314.6 358.3 -12.2
79. Muut kuljetusvälineet148.1 564.8 -73.8
8. Erinäiset valmiit tavarat244.8 424.6 -42.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.10 3.5 -43.7
82. Huonekalut8.5 11.2 -24.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.4 2.6 -45.6
84. Vaatteet7.5 10.10 -31.6
85. Jalkineet1.8 2.3 -20.3
87. Kojeet,mittarit yms.62.7 106.5 -41.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot13.1 13.4 -2.3
89. Muut valmiit tavarat148.1 274.4 -46.0
9. Muut tavarat267.7 167.0 60.3
93. Erittelemätön39.5 63.6 -38.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)1.9 0..
97. Kulta, ei monetaarinen182.7 48.7 275.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain43.7 54.1 -19.3
Kaikki ryhmät yhteensä2,502.5 3,209.6 -22.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet8.1 4.6 75.2
00. Elävät eläimet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet2.4 1.3 93.8
04. Vilja ja viljatuotteet2.6 0.6 379.6
05. Hedelmät ja kasvikset1.7 1.7 -3.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.1 352.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.3 1.1 13.7
08. Rehuaineet0.1 0..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.2 0.1 34.3
1. Juomat ja tupakka3.6 3.9 -9.2
11. Juomat0.8 0.3 193.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.8 3.7 -24.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.8 1.9 157.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -4.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.5 0.8 98.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.8 0.9 98.5
28. Malmit ja metalliromu1.6 0.2 745.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 -53.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta101.9 62.5 63.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet101.9 62.5 63.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -8.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 0.2 -8.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet22.2 22.8 -2.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.1 -0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00.1 ..
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 281.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.7 3.2 -79.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet15.1 8.5 78.1
57. Muovit, valmistamattomat0.5 6.2 -92.4
58. Muovit, valmistetut5.6 4.9 15.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.4 0.1 437.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan339.8 228.1 49.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -61.7
62. Kumituotteet0.6 0.2 216.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -91.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä2.0 1.2 76.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.4 7.8 -5.6
66. Kivennäisainetuotteet131.6 22.2 494.9
67. Rauta ja teräs27.6 27.1 1.7
68. Muut metallit150.7 157.5 -4.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista20.2 12.3 65.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet54.10 43.4 26.6
71. Voimakoneet ja moottorit2.4 1.8 32.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.4 4.1 -42.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.2 0.2 -41.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet36.1 16.9 114.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.1 0.5 134.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.5 1.6 -6.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6.6 14.5 -54.6
78. Moottoriajoneuvot2.5 1.5 66.7
79. Muut kuljetusvälineet2.7 2.7 -2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat24.4 15.3 59.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.6 0.9 441.2
82. Huonekalut3.2 1.8 81.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -6.0
84. Vaatteet1.1 2.5 -57.5
85. Jalkineet0.4 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.1.7 2.1 -20.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.2 0.4 -39.7
89. Muut valmiit tavarat13.4 7.9 69.8
9. Muut tavarat546.2 153.7 255.4
93. Erittelemätön544.3 151.4 259.6
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -68.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta1.9 2.3 -17.2
Kaikki ryhmät yhteensä1,105.7 536.1 106.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu