Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.50.20.10.30.2
Tuonnista0.10.10.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Qatar oli USAn 64. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Qatariin. Kuukauden 275 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 61.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 152 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista supistui voimakkasti eli 47.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 61 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 61.0 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), 15.8 prosenttia tuonnista, Sitc684 (alumiini) 10.1 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 5.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin supistui rajusti (64.4 prosentilla) edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 214 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 38.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.6 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 4.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-36.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 3.0 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 796 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 40.2 % ja viennin arvon osalla 34.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 263 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 368 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.1 2.0 11.4 7.5 10.3 6.6 13.2 3.9 12.10 6.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.9 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 2.5 0.5 2.6 1.6 1.3 0.8 2.2 0.6 2.4 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.8 0.5 0.9 0.5 1.3 0.4 1.1 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.2 0.7 0.5 1.5 0.9 1.6 0.5 1.9 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 0.5 2.5 1.6 2.4 1.5 1.9 0.5 2.5 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.3 0.1 1.0 0.5
08. Rehuaineet 1.8 0.3 3.9 2.5 2.9 1.8 4.1 1.2 1.5 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 0.3 1.1 0.7 1.3 0.8 1.3 0.4 1.6 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.10 0.2 0.4 0.2 0.8 0.5 0.8 0.2 0.6 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 7.4 2.2 0.2 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 7.4 2.2 0.2 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.8 0.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.8 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.2 2.8 20.7 13.6 22.2 14.2 12.5 3.7 14.6 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.9 0.2 0.9 0.6 0.7 0.4 1.2 0.4 0.9 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.7 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.2 2.2 1.4 0.3 0.2 0.5 0.1 0.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.0 0.6 4.6 3.0 11.3 7.2 4.5 1.3 3.9 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.2 0.4 1.4 0.9 0.9 0.6 1.2 0.3 1.2 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 0.2 1.7 1.1 2.1 1.3 0.9 0.2 2.4 1.1
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.2 1.1 0.7 0.6 0.3 0.9 0.3 0.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.1 1.0 8.9 5.8 6.4 4.1 3.3 1.0 4.3 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.2 2.0 8.0 5.3 8.9 5.7 9.3 2.7 7.5 3.5
62. Kumituotteet 1.10 0.4 0.10 0.6 1.1 0.6 0.7 0.2 0.10 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.6 0.3 1.3 0.8 0.6 0.2 0.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2
67. Rauta ja teräs 0.8 0.2 1.3 0.8 1.0 0.6 1.4 0.4 0.8 0.3
68. Muut metallit 0.10 0.2 0.4 0.2 0.8 0.5 1.9 0.6 0.8 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.3 1.0 4.5 3.0 4.2 2.7 3.10 1.2 3.9 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 223.1 44.4 87.6 57.7 85.5 54.8 130.2 38.7 149.4 69.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 0.3 6.2 4.0 6.7 4.2 2.7 0.8 2.4 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.7 0.9 9.4 6.1 9.1 5.8 6.1 1.8 7.4 3.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.1 0.8 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.4 2.5 18.2 12.0 31.2 20.0 11.5 3.4 17.2 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.1 0.4 7.5 4.9 2.7 1.7 5.10 1.8 1.5 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 103.7 20.6 7.8 5.1 6.1 3.9 6.8 2.0 3.0 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 71.9 14.3 19.3 12.7 14.8 9.4 15.4 4.6 8.8 4.1
78. Moottoriajoneuvot 9.2 1.8 6.4 4.2 8.8 5.6 7.4 2.2 26.4 12.3
79. Muut kuljetusvälineet 15.10 3.2 12.9 8.5 6.1 3.9 74.4 22.1 81.10 38.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 220.5 43.9 13.3 8.7 16.5 10.6 146.4 43.5 18.1 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 1.6 0.7
82. Huonekalut 0.8 0.1 1.10 1.3 1.6 1.0 1.5 0.4 1.8 0.8
84. Vaatteet 0.5 0.1 0.5 0.3 0.4 0.2 0.10 0.3 0.9 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 12.6 2.5 6.6 4.3 8.6 5.5 7.8 2.3 9.5 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 0.1 0.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 206.1 41.0 3.8 2.5 5.2 3.3 135.3 40.2 3.6 1.7
9. Muut tavarat 22.7 4.5 10.0 6.6 11.6 7.4 16.8 5.0 9.7 4.5
93. Erittelemätön 8.1 1.6 5.9 3.8 7.4 4.7 6.10 2.1 5.5 2.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 14.7 2.9 4.2 2.7 4.2 2.6 9.8 2.9 4.3 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 502.1 100.0 151.9 100.0 155.9 100.0 336.9 100.0 213.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.4
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 59.1 38.7 41.9 40.1 23.5 47.7 0.1 0.1 37.4 61.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 59.1 38.7 41.9 40.1 23.5 47.7 0.1 0.1 37.4 61.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 63.0 41.2 38.0 36.3 10.7 21.7 11.2 48.4 13.1 21.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 1.7 1.2 1.1 0.5 0.9 0.1 0.4 3.4 5.5
56. Lannoitteet, valmistetut 60.1 39.3 36.7 35.1 9.5 19.2 10.6 46.1 9.7 15.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0 0.0 0 0.0 0.7 1.4 0.4 1.7 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16.5 10.7 21.7 20.7 11.1 22.4 8.9 38.3 6.2 10.1
68. Muut metallit 16.5 10.7 21.7 20.7 11.0 22.3 8.9 38.3 6.2 10.1
9. Muut tavarat 14.1 9.2 2.9 2.7 3.9 7.9 2.9 12.5 3.5 5.7
93. Erittelemätön 14.1 9.2 2.9 2.7 3.9 7.7 2.9 12.2 3.5 5.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 152.7 100.0 104.5 100.0 49.2 100.0 23.0 100.0 61.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu