Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.20.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Qatar oli Yhdysvaltain 62. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 277 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 67.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 91 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista oli 22.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 93 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Qatarista olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), joka edusti 36.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 35.6 % sekä Sitc684 (alumiini) 21.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin supistui rajusti (76.2 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 184 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 18.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.5 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-43.5 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 3.8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 33.6 % ja viennin arvon osalla 46.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 390 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 394 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.6 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.2 3.9 12.10 6.0 11.6 7.9 13.4 8.4 12.5 6.8
00. Elävät eläimet 0.6 0.2 0.9 0.4 0.10 0.6 0.2 0.1 0.6 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 2.2 0.6 2.4 1.1 2.0 1.3 2.6 1.6 2.2 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.4 1.1 0.5 0.8 0.5 1.3 0.8 1.3 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.5 1.9 0.9 1.2 0.8 1.4 0.9 1.7 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 0.5 2.5 1.1 2.7 1.8 3.2 2.0 2.8 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.1 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2
08. Rehuaineet 4.1 1.2 1.5 0.7 2.3 1.5 3.2 2.0 2.0 1.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.4 1.6 0.7 1.4 1.0 1.5 0.9 1.6 0.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.4 2.2 0.2 0.1 7.6 5.2 0.2 0.1 0.4 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.4 2.2 0.2 0.1 7.6 5.2 0.2 0.1 0.4 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.8 0.4 0.10 0.6 1.6 1.0 0.8 0.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.8 0.3 0.10 0.6 1.6 1.0 0.8 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.5 3.7 14.6 6.8 12.3 8.4 8.3 5.2 16.0 8.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.2 0.4 0.9 0.4 0.6 0.4 0.7 0.4 0.6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 0.1 0.7 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.1 0.7 0.3 0.6 0.4 0.6 0.4 1.1 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.5 1.3 3.9 1.8 1.9 1.2 2.2 1.4 7.0 3.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.3 1.2 0.5 0.6 0.4 0.8 0.5 1.0 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.2 2.4 1.1 0.6 0.4 0.5 0.3 1.2 0.6
58. Muovit, valmistetut 0.9 0.3 0.9 0.4 1.0 0.7 1.6 1.0 1.10 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.3 1.0 4.3 2.0 7.1 4.8 1.8 1.1 2.10 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.3 2.7 7.5 3.5 6.4 4.4 6.4 4.0 8.8 4.8
62. Kumituotteet 0.7 0.2 0.10 0.4 0.6 0.4 0.10 0.6 0.7 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.2 0.6 0.2 0.9 0.6 0.6 0.3 1.1 0.6
67. Rauta ja teräs 1.4 0.4 0.8 0.3 0.9 0.6 1.2 0.7 1.6 0.8
68. Muut metallit 1.9 0.6 0.8 0.4 1.1 0.7 0.5 0.3 0.6 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.10 1.2 3.9 1.8 2.6 1.7 2.8 1.7 4.3 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 130.2 38.7 149.4 69.9 78.6 53.7 94.1 59.2 111.2 60.3
71. Voimakoneet ja moottorit 2.7 0.8 2.4 1.1 4.1 2.8 5.9 3.7 1.4 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.1 1.8 7.4 3.5 9.4 6.4 4.7 2.9 9.10 5.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.8 0.4 0.3 0.1 1.3 0.8 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.5 3.4 17.2 8.1 11.2 7.6 14.6 9.1 16.0 8.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.10 1.8 1.5 0.7 3.6 2.4 3.7 2.3 3.5 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.8 2.0 3.0 1.4 7.3 4.9 4.5 2.8 16.4 8.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.4 4.6 8.8 4.1 8.3 5.7 19.9 12.5 8.7 4.7
78. Moottoriajoneuvot 7.4 2.2 26.4 12.3 19.6 13.3 30.1 18.9 40.4 21.9
79. Muut kuljetusvälineet 74.4 22.1 81.10 38.4 15.3 10.4 9.9 6.2 14.9 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 146.4 43.5 18.1 8.4 18.5 12.6 23.3 14.7 25.10 14.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 1.6 0.7 1.8 1.2 1.1 0.7 2.5 1.3
82. Huonekalut 1.5 0.4 1.8 0.8 1.5 1.0 2.0 1.2 1.7 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3 1.2 0.6
84. Vaatteet 0.10 0.3 0.9 0.4 0.7 0.4 1.1 0.7 0.10 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 7.8 2.3 9.5 4.4 10.5 7.1 10.5 6.6 9.1 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.1 0.6 0.3 0.9 0.5 0.3 0.1 0.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 135.3 40.2 3.6 1.7 3.2 2.2 8.0 5.0 10.2 5.5
9. Muut tavarat 16.8 5.0 9.7 4.5 10.4 7.1 11.5 7.2 8.6 4.6
93. Erittelemätön 6.10 2.1 5.5 2.5 6.4 4.3 7.2 4.5 3.3 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.8 2.9 4.3 2.0 4.1 2.8 4.4 2.7 5.3 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 336.9 100.0 213.6 100.0 146.4 100.0 159.0 100.0 184.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0.9 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.9 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 37.4 61.0 35.2 54.9 59.3 49.8 33.1 35.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 37.4 61.0 35.2 54.9 59.3 49.8 33.1 35.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.2 48.4 13.1 21.3 14.4 22.4 42.2 35.4 36.6 39.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.4 3.4 5.5 1.7 2.6 4.3 3.6 2.5 2.6
56. Lannoitteet, valmistetut 10.6 46.1 9.7 15.8 12.6 19.6 37.9 31.8 33.6 36.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.9 38.3 6.2 10.1 11.2 17.4 14.1 11.8 19.9 21.3
68. Muut metallit 8.9 38.3 6.2 10.1 11.2 17.4 14.1 11.8 19.9 21.3
9. Muut tavarat 2.9 12.5 3.5 5.7 3.1 4.7 3.1 2.6 3.1 3.3
93. Erittelemätön 2.9 12.2 3.5 5.6 2.9 4.4 3.1 2.5 3.0 3.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 23.0 100.0 61.3 100.0 64.1 100.0 119.0 100.0 93.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu