Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.30.30.40.40.5
Tuonnista0.00.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.1 2.6 9.4 2.1 10.3 2.1 18.10 3.1 7.10 1.2
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 3.2 0.7 2.8 0.6 2.5 0.5 3.6 0.6 2.9 0.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 0.3 1.3 0.3 1.2 0.2 1.1 0.2 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.8 0.4 0.10 0.2 1.2 0.2 1.0 0.2 0.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 0.5 1.7 0.4 1.9 0.4 1.9 0.3 1.3 0.2
08. Rehuaineet 1.4 0.3 1.4 0.3 2.6 0.5 8.4 1.4 0.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 0.3 0.8 0.2 0.9 0.2 1.8 0.3 1.7 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
11. Juomat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.6 0.4 0.6 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.8 0.2 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 7.6 1.3 0.4 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 7.6 1.3 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 20.8 4.8 37.7 8.4 19.2 3.9 17.2 2.9 12.8 2.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.0 0.2 1.5 0.3 1.0 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.5 1.2 0.3 0.5 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.10 0.7 2.4 0.5 4.2 0.8 1.7 0.3 2.3 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.5 2.4 0.5 1.0 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.2 0.8 0.2 1.4 0.3 1.3 0.2 1.3 0.2
58. Muovit, valmistetut 2.5 0.6 0.6 0.1 1.2 0.2 1.6 0.3 0.10 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.2 2.1 28.9 6.4 9.8 2.0 10.1 1.7 5.2 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.4 2.2 8.3 1.8 11.4 2.3 10.4 1.7 8.3 1.3
62. Kumituotteet 1.2 0.3 0.10 0.2 0.8 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.3 0.3 1.1 0.2 1.4 0.3 0.9 0.1 0.7 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.3 1.1 0.2 1.2 0.2 1.6 0.3 1.4 0.2
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.4 0.1 1.4 0.3 1.6 0.3 0.9 0.1
68. Muut metallit 0.5 0.1 0.1 0.0 1.5 0.3 1.0 0.2 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.6 1.0 4.2 0.9 4.9 1.0 4.1 0.7 3.3 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 323.7 74.9 352.4 78.7 390.7 78.9 319.7 53.2 584.2 90.5
71. Voimakoneet ja moottorit 4.9 1.1 2.7 0.6 3.1 0.6 8.4 1.4 4.2 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.6 2.0 7.0 1.6 4.5 0.9 5.6 0.9 7.8 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.1 0.2 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.4 4.5 31.1 6.9 15.1 3.0 15.7 2.6 19.6 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.7 0.6 3.2 0.7 1.10 0.4 3.4 0.6 1.8 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 81.1 18.8 3.1 0.7 78.4 15.8 110.6 18.4 22.4 3.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 72.7 16.8 37.4 8.3 80.3 16.2 74.3 12.4 15.8 2.4
78. Moottoriajoneuvot 22.5 5.2 21.3 4.7 13.5 2.7 17.7 2.9 24.8 3.8
79. Muut kuljetusvälineet 112.1 25.9 246.8 55.1 194.1 39.2 83.7 13.9 488.2 75.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 48.3 11.2 20.6 4.6 45.3 9.1 200.2 33.3 18.7 2.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.2 0.2
82. Huonekalut 1.8 0.4 3.1 0.7 1.7 0.3 1.9 0.3 2.2 0.3
84. Vaatteet 0.9 0.2 2.7 0.6 1.3 0.2 1.10 0.3 1.6 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 7.0 1.6 6.2 1.4 6.9 1.4 8.3 1.4 8.5 1.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.10 0.1
89. Muut valmiit tavarat 37.7 8.7 7.8 1.7 34.4 6.9 187.3 31.2 3.9 0.6
9. Muut tavarat 16.9 3.9 18.4 4.1 17.4 3.5 25.3 4.2 11.8 1.8
93. Erittelemätön 6.4 1.5 9.8 2.2 8.2 1.6 9.6 1.6 6.7 1.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 10.5 2.4 8.6 1.9 9.3 1.9 15.8 2.6 5.2 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 432.1 100.0 448.0 100.0 495.4 100.0 600.6 100.0 645.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.2 4.5 4.7 3.5 0.7 0.6 0 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.2 4.5 4.7 3.5 0.7 0.6 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.4 6.0 74.3 55.3 39.8 35.0 57.6 49.3 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.4 6.0 74.3 55.3 39.8 35.0 57.6 49.3 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.2 32.1 16.5 12.3 18.9 16.6 16.8 14.4 31.2 45.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.7 4.0 3.3 2.4 4.4 3.8 4.2 3.6 4.5 6.5
56. Lannoitteet, valmistetut 25.6 28.1 12.8 9.5 13.4 11.8 12.2 10.4 26.3 38.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0 0.0 0.6 0.4 0.10 0.8 0 0.0 0.4 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42.0 46.3 32.8 24.4 49.4 43.5 35.3 30.1 33.8 49.3
68. Muut metallit 41.0 45.2 31.9 23.8 48.5 42.7 35.2 30.1 33.8 49.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 1.1 0.10 0.7 0.10 0.8 0 0.0 0.1 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.3 0.2 0.8 0.7 1.8 1.5 1.4 1.9
78. Moottoriajoneuvot 0 0.0 0 0.0 0.8 0.6 1.8 1.5 1.3 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 0.9 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.6 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
9. Muut tavarat 9.2 10.1 5.8 4.3 4.0 3.5 5.3 4.5 2.0 2.9
93. Erittelemätön 9.1 10.0 5.7 4.2 3.9 3.4 5.2 4.4 1.10 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 90.7 100.0 134.3 100.0 113.7 100.0 116.9 100.0 68.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu