Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-kesäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Saudi-Arabiaan (5170) 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet539.7 539.7 0.0
00. Elävät eläimet8.3 1.6 425.0
01. Liha ja lihatuotteet3.8 9.4 -59.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat44.6 40.2 11.0
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 1.4 -13.9
04. Vilja ja viljatuotteet176.3 144.2 22.2
05. Hedelmät ja kasvikset142.5 158.1 -9.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja5.7 5.4 4.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä21.5 29.1 -26.1
08. Rehuaineet91.5 90.9 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet44.7 59.8 -25.2
1. Juomat ja tupakka1.0 1.8 -45.0
11. Juomat0.10 1.8 -48.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 836.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat151.0 145.3 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet32.1 19.3 66.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi13.0 7.0 86.4
24. Puutavara ja korkki3.6 5.9 -39.3
25. Paperimassa29.5 33.7 -12.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 0.6 -61.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.2 4.9 -13.8
28. Malmit ja metalliromu47.1 55.9 -15.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet21.6 18.4 17.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta90.6 39.9 127.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.5 0.2 195.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet89.3 39.4 126.7
34. Kaasut0.9 0.4 157.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat29.1 41.3 -29.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.3 -18.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat28.7 40.9 -29.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -53.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet677.9 752.3 -9.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet74.7 88.9 -15.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet30.0 42.10 -30.2
53. Väri- ja parkitusaineet8.10 8.6 4.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet190.9 150.5 26.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet55.2 52.3 5.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.4 18.2
57. Muovit, valmistamattomat78.0 71.6 9.0
58. Muovit, valmistetut38.8 54.2 -28.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet201.2 283.2 -29.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan274.5 316.4 -13.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.9 0.8 14.4
62. Kumituotteet31.0 31.6 -1.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.10 2.4 26.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä25.7 35.8 -28.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet20.8 30.7 -32.4
66. Kivennäisainetuotteet11.7 15.3 -23.3
67. Rauta ja teräs40.5 52.6 -23.0
68. Muut metallit41.6 32.4 28.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista99.5 115.1 -13.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,965.3 3,790.8 -21.8
71. Voimakoneet ja moottorit174.5 347.9 -49.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet174.7 193.3 -9.6
73. Metalliteollisuuskoneet18.7 14.6 27.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet417.5 541.1 -22.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet66.2 56.2 17.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet84.9 155.6 -45.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet239.5 274.3 -12.7
78. Moottoriajoneuvot699.3 913.4 -23.4
79. Muut kuljetusvälineet1,090.6 1,294.9 -15.8
8. Erinäiset valmiit tavarat672.5 1,121.2 -40.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet11.0 10.8 1.8
82. Huonekalut28.1 32.1 -12.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.4 1.2 19.7
84. Vaatteet13.1 15.6 -15.8
85. Jalkineet1.4 2.6 -49.3
87. Kojeet,mittarit yms.229.2 350.5 -34.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot4.1 8.2 -50.6
89. Muut valmiit tavarat384.6 700.6 -45.1
9. Muut tavarat213.7 357.6 -40.2
93. Erittelemätön164.1 300.1 -45.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.1 416.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain49.2 57.4 -14.4
Kaikki ryhmät yhteensä5,614.8 7,105.8 -21.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (5170) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-kesäkuu

2020 1-6
milj. $
2019 1-6
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet9.4 4.5 111.0
00. Elävät eläimet0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet6.2 1.6 291.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.7 0.5 33.0
05. Hedelmät ja kasvikset2.2 2.1 2.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.2 89.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.2 -2.3
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0..
1. Juomat ja tupakka1.4 1.0 41.4
11. Juomat1.4 1.0 41.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat38.2 41.8 -8.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.3 2.5 -8.2
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 5.7 -78.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 0.10 -17.3
28. Malmit ja metalliromu33.9 32.7 3.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,024.5 7,046.6 -28.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5,024.5 7,046.6 -28.7
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet244.7 302.3 -19.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet112.8 84.5 33.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.2 87.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 9.2 -98.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 51.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.6 0.10 -45.2
56. Lannoitteet, valmistetut106.5 154.10 -31.3
57. Muovit, valmistamattomat10.9 36.9 -70.5
58. Muovit, valmistetut10.1 12.1 -16.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.6 3.7 -1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan218.4 248.0 -11.9
62. Kumituotteet0.1 0.1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -89.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 0.5 -38.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet44.7 24.9 80.0
66. Kivennäisainetuotteet10.2 4.6 126.1
67. Rauta ja teräs11.10 74.6 -84.0
68. Muut metallit139.7 136.7 2.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.6 7.0 65.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet20.10 18.4 14.3
71. Voimakoneet ja moottorit5.8 0.5 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.2 0.5 -68.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 148.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet11.8 10.5 13.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.3 -69.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.7 2.3 -73.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.8 3.6 -49.2
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.2 -66.2
79. Muut kuljetusvälineet0.7 0.8 -8.0
8. Erinäiset valmiit tavarat2.2 3.2 -32.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 126.6
82. Huonekalut0.2 0.3 -23.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0..
84. Vaatteet0.2 0.2 -1.0
85. Jalkineet0.1 0.1 -46.8
87. Kojeet,mittarit yms.0.8 0.7 13.3
89. Muut valmiit tavarat1.1 2.2 -50.9
9. Muut tavarat157.1 110.7 41.9
93. Erittelemätön136.6 109.8 24.5
97. Kulta, ei monetaarinen17.4 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta3.2 0.10 237.6
Kaikki ryhmät yhteensä5,716.5 7,776.1 -26.5

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu