Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Saudi-Arabiaan (5170) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet284.3 298.2 -4.7
00. Elävät eläimet7.8 0.5 ..
01. Liha ja lihatuotteet2.8 5.1 -45.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat19.1 22.2 -13.8
03. Kala- ja kalavalmisteet1.2 0.8 63.6
04. Vilja ja viljatuotteet78.4 77.6 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset93.6 102.3 -8.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.4 2.10 14.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä12.9 15.3 -15.3
08. Rehuaineet41.6 40.6 2.6
09. Erinäiset elintarvikkeet23.8 31.3 -23.9
1. Juomat ja tupakka0.6 0.10 -37.8
11. Juomat0.6 0.10 -37.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat67.4 44.2 52.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet24.7 10.1 145.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi6.5 3.4 93.8
24. Puutavara ja korkki2.9 2.9 -2.8
25. Paperimassa12.4 10.9 13.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.4 -56.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.5 3.5 -28.7
28. Malmit ja metalliromu9.8 2.4 323.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.7 10.9 -20.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta49.1 19.4 153.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.2 61.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet48.3 19.2 151.8
34. Kaasut0.6 0.1 975.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat15.9 27.7 -42.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.2 44.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat15.6 27.4 -43.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -36.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet321.3 322.5 -0.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet32.9 42.9 -23.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet16.7 11.2 49.8
53. Väri- ja parkitusaineet3.10 3.9 1.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet80.7 66.2 21.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet28.7 23.1 24.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.3 -65.8
57. Muovit, valmistamattomat44.1 31.9 38.2
58. Muovit, valmistetut23.4 24.3 -3.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet91.1 118.10 -23.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan141.2 157.6 -10.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.3 150.6
62. Kumituotteet20.4 12.3 66.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.8 1.5 21.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä13.4 23.2 -42.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.5 12.4 -23.3
66. Kivennäisainetuotteet6.3 8.4 -25.8
67. Rauta ja teräs22.2 27.0 -17.9
68. Muut metallit19.3 13.3 45.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista48.0 59.6 -19.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,996.7 2,054.2 -2.8
71. Voimakoneet ja moottorit98.3 213.8 -54.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet93.2 92.3 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet11.4 6.9 65.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet218.3 262.9 -17.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet42.5 24.10 70.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet44.2 85.6 -48.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet129.7 141.2 -8.1
78. Moottoriajoneuvot591.8 557.6 6.1
79. Muut kuljetusvälineet767.8 669.4 14.7
8. Erinäiset valmiit tavarat269.7 732.6 -63.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet7.2 5.2 37.8
82. Huonekalut18.4 16.2 13.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.9 0.7 38.9
84. Vaatteet8.4 7.1 18.6
85. Jalkineet0.4 1.2 -69.5
87. Kojeet,mittarit yms.108.6 166.6 -34.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.8 3.10 -54.3
89. Muut valmiit tavarat124.3 531.9 -76.6
9. Muut tavarat99.1 214.4 -53.8
93. Erittelemätön72.0 184.10 -61.1
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.1 ..
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind26.8 29.5 -9.2
Kaikki ryhmät yhteensä3,244.9 3,871.3 -16.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (5170) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.8 2.4 60.5
00. Elävät eläimet0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet2.0 0.6 268.7
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.3 3.2
05. Hedelmät ja kasvikset1.5 1.5 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -92.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.1 18.7
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0..
1. Juomat ja tupakka0.8 0.7 18.6
11. Juomat0.8 0.7 18.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.6 8.5 -58.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.7 1.7 -2.5
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 5.1 -76.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 0.7 -11.3
28. Malmit ja metalliromu0.1 1.1 -93.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta2,434.4 3,801.8 -36.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2,434.4 3,801.8 -36.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet164.4 183.1 -10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet79.1 54.1 46.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.1 -65.3
53. Väri- ja parkitusaineet06.2 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.6 0.3 134.0
56. Lannoitteet, valmistetut73.2 96.9 -24.5
57. Muovit, valmistamattomat6.3 18.4 -66.0
58. Muovit, valmistetut4.5 7.1 -36.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.9 0.5 98.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan123.7 121.9 1.5
62. Kumituotteet0.1 0.1 ..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.3 0.2 49.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet18.1 14.0 29.7
66. Kivennäisainetuotteet5.7 1.9 211.8
67. Rauta ja teräs7.9 37.4 -79.0
68. Muut metallit87.6 65.4 33.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.2 3.1 35.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11.9 8.7 37.7
71. Voimakoneet ja moottorit2.8 0.4 705.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.2 -45.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 79.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7.4 6.1 22.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 -95.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.4 -85.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.1 1.6 -36.0
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 497.0
79. Muut kuljetusvälineet0.6 0.2 339.1
8. Erinäiset valmiit tavarat1.4 1.4 -1.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 ..
82. Huonekalut0.1 0.2 -26.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0..
84. Vaatteet0.2 0.1 42.8
85. Jalkineet0.1 0.1 -22.9
87. Kojeet,mittarit yms.0.4 0.4 -8.5
89. Muut valmiit tavarat0.9 0.9 -3.4
9. Muut tavarat74.6 43.8 70.5
93. Erittelemätön72.8 43.3 68.1
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry1.9 0.5 287.6
Kaikki ryhmät yhteensä2,818.3 4,171.9 -32.4

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu