Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-elokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Saudi-Arabiaan (5170) 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet687.7 686.1 0.2
00. Elävät eläimet8.8 1.7 447.4
01. Liha ja lihatuotteet4.4 10.6 -58.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat57.6 54.5 5.6
03. Kala- ja kalavalmisteet1.3 1.9 -35.1
04. Vilja ja viljatuotteet227.5 176.1 29.2
05. Hedelmät ja kasvikset176.8 191.8 -7.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja6.10 6.8 2.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä30.3 37.0 -18.1
08. Rehuaineet114.6 129.3 -11.3
09. Erinäiset elintarvikkeet59.7 76.7 -22.1
1. Juomat ja tupakka1.5 2.5 -40.7
11. Juomat1.4 2.5 -44.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat175.2 185.6 -5.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet32.1 19.5 64.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi15.3 10.9 41.0
24. Puutavara ja korkki4.5 7.6 -40.8
25. Paperimassa37.5 46.5 -19.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 0.8 -65.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.5 6.4 18.6
28. Malmit ja metalliromu48.6 70.6 -31.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet29.7 23.8 25.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta105.3 50.1 110.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.6 0.3 181.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet103.7 49.5 109.7
34. Kaasut1.1 0.5 156.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat33.0 64.0 -48.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.8 -68.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat32.7 63.0 -48.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.3 -70.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet822.3 1,018.3 -19.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet90.10 120.5 -24.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet39.3 49.10 -21.3
53. Väri- ja parkitusaineet11.2 10.6 6.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet225.1 200.10 12.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet69.1 70.1 -1.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.5 7.6
57. Muovit, valmistamattomat93.1 98.8 -5.8
58. Muovit, valmistetut44.1 78.8 -44.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet249.1 388.6 -35.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan355.8 414.9 -14.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.0 1.2 -19.8
62. Kumituotteet37.10 42.1 -9.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.8 2.7 39.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä35.1 43.10 -20.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet26.2 38.3 -31.6
66. Kivennäisainetuotteet16.8 24.5 -31.3
67. Rauta ja teräs53.6 69.3 -22.7
68. Muut metallit54.3 43.8 23.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista127.5 149.4 -14.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,838.6 4,643.8 -17.3
71. Voimakoneet ja moottorit228.2 396.7 -42.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet221.6 263.2 -15.8
73. Metalliteollisuuskoneet23.8 17.9 33.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet537.5 683.10 -21.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet168.1 72.0 133.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet115.1 180.5 -36.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet324.7 377.6 -14.0
78. Moottoriajoneuvot851.0 1,179.8 -27.9
79. Muut kuljetusvälineet1,368.10 1,472.6 -7.0
8. Erinäiset valmiit tavarat920.6 1,693.5 -45.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet13.6 15.6 -13.3
82. Huonekalut33.9 45.9 -26.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.9 1.5 25.7
84. Vaatteet18.2 22.4 -18.7
85. Jalkineet1.4 2.10 -52.9
87. Kojeet,mittarit yms.303.5 472.9 -35.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.2 9.9 -47.4
89. Muut valmiit tavarat543.2 1,122.6 -51.6
9. Muut tavarat303.8 437.6 -30.6
93. Erittelemätön240.2 360.1 -33.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.1 335.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain63.2 77.5 -18.5
Kaikki ryhmät yhteensä7,243.4 9,196.1 -21.2

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (5170) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-elokuu

2020 1-8
milj. $
2019 1-8
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet17.5 6.0 192.2
00. Elävät eläimet0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet13.7 2.10 369.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.9 0.6 68.3
05. Hedelmät ja kasvikset2.3 2.2 8.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.3 67.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.3 0.3 2.5
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0..
1. Juomat ja tupakka1.7 1.4 27.9
11. Juomat1.7 1.4 27.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat39.4 44.1 -10.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.8 2.6 6.4
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 6.7 -82.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.8 1.1 -29.6
28. Malmit ja metalliromu34.7 33.8 2.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta6,074.2 8,900.8 -31.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet6,074.2 8,900.8 -31.8
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet295.4 349.5 -15.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet146.7 119.4 22.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.3 0.2 57.8
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 11.3 -98.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.6 2.3 -75.3
56. Lannoitteet, valmistetut117.7 154.10 -24.1
57. Muovit, valmistamattomat12.6 42.4 -70.4
58. Muovit, valmistetut13.4 14.5 -7.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.2 4.6 -9.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan296.10 330.8 -10.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00.1 ..
62. Kumituotteet0.1 0.1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.1 -89.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.5 0.7 -31.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet63.5 37.1 71.0
66. Kivennäisainetuotteet12.4 6.4 95.3
67. Rauta ja teräs22.4 94.10 -76.5
68. Muut metallit180.5 182.9 -1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista17.9 8.9 101.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet28.8 24.5 17.3
71. Voimakoneet ja moottorit7.7 0.8 986.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.3 0.8 -67.4
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 148.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet16.6 14.8 12.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.2 0.3 -32.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.0 2.7 -63.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.4 4.3 -44.5
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.2 -68.7
79. Muut kuljetusvälineet0.8 1.1 -27.8
8. Erinäiset valmiit tavarat4.7 4.5 3.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 126.6
82. Huonekalut0.3 0.3 -9.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 122.5
84. Vaatteet1.9 0.2 ..
85. Jalkineet0.1 0.1 -58.8
87. Kojeet,mittarit yms.1.3 0.10 32.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat1.3 3.2 -59.3
9. Muut tavarat206.9 155.9 32.7
93. Erittelemätön185.4 154.5 20.0
97. Kulta, ei monetaarinen17.4 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta4.2 1.4 207.1
Kaikki ryhmät yhteensä6,965.2 9,817.2 -29.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu