Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.70.70.70.91.0
Tuonnista0.50.60.50.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.60.60.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Saudi-Arabiaan (SA) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 81.3 7.9 84.7 8.6 75.4 8.1 70.3 5.9 81.6 6.3
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.2 0.1 1.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.6 0.6 4.1 0.4 8.6 0.9 5.8 0.5 5.10 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 19.4 1.9 30.4 3.1 20.5 2.2 11.4 0.9 22.5 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 20.6 2.0 16.0 1.6 14.5 1.5 19.4 1.6 22.1 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.6 0.4 5.3 0.5 4.5 0.5 3.6 0.3 3.3 0.3
08. Rehuaineet 18.8 1.8 16.5 1.7 18.9 2.0 18.9 1.6 18.2 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.6 0.9 9.3 0.9 6.10 0.7 10.0 0.8 7.7 0.6
1. Juomat ja tupakka 0.5 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1
11. Juomat 0.5 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.8 1.6 44.8 4.6 13.2 1.4 27.3 2.3 58.9 4.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.2 0.4 0.4 0.0 0 0.0 0.3 0.0 41.8 3.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.3 0.0 1.8 0.2 1.7 0.2 2.3 0.2 1.3 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.4 0.0
25. Paperimassa 8.8 0.8 8.3 0.8 7.2 0.8 5.7 0.5 5.5 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.0 30.2 3.1 0.9 0.1 13.8 1.2 7.6 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.2 3.1 0.3 1.8 0.2 3.7 0.3 1.6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.2 0.4 13.9 1.4 3.6 0.4 6.7 0.6 1.10 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.1 0.4 13.8 1.4 3.6 0.4 6.6 0.5 1.9 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.9 0.5 4.10 0.5 9.6 1.0 13.3 1.1 5.7 0.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.7 0.5 4.10 0.5 9.5 1.0 12.8 1.1 5.7 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 142.5 13.8 141.9 14.5 140.0 15.0 125.9 10.5 115.1 8.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.4 1.4 16.8 1.7 17.1 1.8 14.4 1.2 15.9 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.4 0.9 7.4 0.7 2.4 0.3 4.7 0.4 8.0 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 1.6 0.2 1.4 0.1 0.10 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 46.3 4.5 14.8 1.5 36.2 3.9 14.5 1.2 16.9 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.5 0.8 10.1 1.0 7.4 0.8 10.4 0.9 7.3 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 14.2 1.4 12.4 1.3 15.1 1.6 12.3 1.0 9.8 0.8
58. Muovit, valmistetut 15.10 1.5 9.8 1.0 11.4 1.2 13.3 1.1 9.9 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 32.4 3.1 69.5 7.1 49.7 5.3 55.4 4.6 46.4 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 54.4 5.3 47.7 4.9 48.2 5.2 50.4 4.2 53.9 4.2
62. Kumituotteet 7.5 0.7 5.5 0.6 5.3 0.6 5.3 0.4 6.8 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.2 0.4 3.5 0.4 3.10 0.4 4.2 0.4 3.8 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.3 0.5 4.2 0.4 4.9 0.5 2.8 0.2 4.7 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 2.2 0.2 3.0 0.3 4.0 0.4 5.2 0.4 3.0 0.2
67. Rauta ja teräs 9.9 1.0 6.3 0.6 9.3 1.0 7.5 0.6 8.3 0.6
68. Muut metallit 5.4 0.5 6.6 0.7 4.4 0.5 7.1 0.6 10.1 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.7 1.9 18.7 1.9 16.1 1.7 18.2 1.5 16.7 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 537.6 52.2 442.0 45.1 330.6 35.4 522.10 43.8 780.4 60.5
71. Voimakoneet ja moottorit 64.2 6.2 30.5 3.1 27.6 3.0 21.3 1.8 53.9 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 38.4 3.7 32.1 3.3 32.5 3.5 36.8 3.1 36.1 2.8
73. Metalliteollisuuskoneet 3.7 0.4 0.10 0.1 1.9 0.2 1.5 0.1 1.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 113.1 11.0 71.2 7.3 68.8 7.4 74.2 6.2 79.4 6.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.9 0.7 19.1 1.9 4.9 0.5 11.0 0.9 9.8 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.3 1.6 37.7 3.8 11.2 1.2 13.8 1.2 20.0 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 47.0 4.6 38.4 3.9 55.9 6.0 48.4 4.1 53.1 4.1
78. Moottoriajoneuvot 99.9 9.7 114.9 11.7 73.9 7.9 192.8 16.1 197.7 15.3
79. Muut kuljetusvälineet 148.4 14.4 97.4 9.9 54.3 5.8 123.6 10.3 329.1 25.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 135.9 13.2 166.5 17.0 283.1 30.3 326.4 27.3 149.5 11.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.2 0.2 1.3 0.1 2.7 0.3 2.2 0.2 3.5 0.3
82. Huonekalut 5.3 0.5 4.1 0.4 5.9 0.6 7.10 0.7 5.1 0.4
84. Vaatteet 2.3 0.2 3.1 0.3 2.8 0.3 4.1 0.3 2.7 0.2
85. Jalkineet 0.5 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 59.0 5.7 70.3 7.2 45.3 4.9 76.6 6.4 55.5 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.2 1.0 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 65.0 6.3 85.9 8.8 225.1 24.1 234.6 19.6 81.3 6.3
9. Muut tavarat 52.1 5.1 33.2 3.4 29.3 3.1 50.8 4.2 42.6 3.3
93. Erittelemätön 42.4 4.1 24.2 2.5 20.6 2.2 39.4 3.3 32.4 2.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 9.8 0.9 9.1 0.9 8.8 0.9 11.4 0.9 10.2 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,029.6 100.0 980.0 100.0 933.0 100.0 1,194.0 100.0 1,290.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (SA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 0.0 1.2 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 1.1 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.1 30.3 2.4 1.0 0.1 1.4 0.1 0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.1 30.2 2.3 0.8 0.1 0.4 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 994.9 90.1 1,142.5 88.8 974.8 90.8 880.0 90.9 832.8 90.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 994.9 90.1 1,142.5 88.8 974.8 90.8 880.0 90.9 832.8 90.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 55.3 5.0 42.8 3.3 23.5 2.2 23.8 2.5 15.8 1.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.4 1.1 19.7 1.5 16.4 1.5 18.6 1.9 10.6 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.2 1.1 0.1 0.5 0.0 1.7 0.2 0.5 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.6 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 31.6 2.9 14.5 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 5.8 0.5 5.8 0.4 4.7 0.4 0.10 0.1 2.7 0.3
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.2 1.0 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 0.10 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.7 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 0.2 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37.5 3.4 50.6 3.9 48.3 4.5 34.6 3.6 35.9 3.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.4 0.4 2.7 0.2 5.5 0.5 6.9 0.7 4.4 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
67. Rauta ja teräs 7.3 0.7 10.9 0.8 15.4 1.4 5.2 0.5 6.4 0.7
68. Muut metallit 23.5 2.1 34.6 2.7 25.8 2.4 20.6 2.1 23.4 2.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 0.1 1.6 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.6 0.1 5.1 0.4 3.8 0.3 2.5 0.3 3.3 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.1 0.1 1.1 0.1 2.5 0.2 1.9 0.2 0.8 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.0 1.9 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.2 0.0 1.8 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
9. Muut tavarat 13.1 1.2 14.1 1.1 20.3 1.9 24.6 2.5 28.6 3.1
93. Erittelemätön 12.9 1.2 14.0 1.1 20.1 1.9 24.4 2.5 28.5 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,104.0 100.0 1,287.2 100.0 1,073.3 100.0 967.10 100.0 918.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu