Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kuwaitiin (KW) 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet38.7 35.9 7.6
00. Elävät eläimet0.3 0.3 -7.8
01. Liha ja lihatuotteet8.1 7.4 8.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.6 3.10 16.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.2 -25.1
04. Vilja ja viljatuotteet5.0 4.4 14.0
05. Hedelmät ja kasvikset8.2 10.3 -21.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.10 0.9 18.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.2 0.10 29.2
08. Rehuaineet2.7 1.9 43.8
09. Erinäiset elintarvikkeet7.9 5.10 31.6
1. Juomat ja tupakka0.3 0.2 18.7
11. Juomat0.3 0.2 72.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat6.9 8.9 -22.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 162.0
24. Puutavara ja korkki0.3 0.4 -25.2
25. Paperimassa0.1 0.2 -84.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.1 75.9
28. Malmit ja metalliromu6.0 8.1 -25.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.3 0.2 76.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1.4 0.7 123.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1.4 0.6 141.1
34. Kaasut0.1 0.1 -63.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12.8 8.5 51.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat12.8 8.5 51.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet26.7 30.6 -12.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.7 1.3 26.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 1.1 -82.8
53. Väri- ja parkitusaineet1.10 0.5 304.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7.6 4.9 56.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.9 5.9 -69.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0..
57. Muovit, valmistamattomat3.2 5.3 -39.7
58. Muovit, valmistetut1.3 0.8 78.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet9.1 11.1 -17.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan8.4 15.4 -45.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 166.7
62. Kumituotteet0.8 2.3 -64.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.3 -88.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.6 1.4 -58.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.0 0.7 59.0
66. Kivennäisainetuotteet0.5 0.9 -45.4
67. Rauta ja teräs0.4 1.8 -78.5
68. Muut metallit0.2 0.9 -86.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.10 7.3 -32.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet238.6 220.10 8.0
71. Voimakoneet ja moottorit8.6 10.9 -20.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet10.5 11.9 -11.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.2 0.6 -81.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet28.7 30.10 -7.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.1 4.1 -24.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet10.6 7.8 35.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13.3 16.1 -17.5
78. Moottoriajoneuvot157.9 130.4 21.1
79. Muut kuljetusvälineet6.1 8.7 -30.1
8. Erinäiset valmiit tavarat93.5 40.3 132.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 0.7 -65.9
82. Huonekalut3.5 2.5 44.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 -22.4
84. Vaatteet2.6 2.5 5.4
85. Jalkineet0.1 0.3 -64.1
87. Kojeet,mittarit yms.72.8 23.1 215.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 0.2 367.2
89. Muut valmiit tavarat13.4 11.1 20.6
9. Muut tavarat10.7 24.6 -56.8
93. Erittelemätön1.6 17.0 -90.6
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.2 208.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain8.7 7.6 15.1
Kaikki ryhmät yhteensä437.4 385.5 13.5

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-helmikuu

2021 1-2
milj. $
2020 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.1 0.1 ..
00. Elävät eläimet0.1 0.1 263.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0..
05. Hedelmät ja kasvikset00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0..
1. Juomat ja tupakka0.1 0.1 -35.0
11. Juomat0.1 0.1 -35.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta42.9 199.7 -78.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet42.9 199.7 -78.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.2 18.1 -99.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet015.2 ..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 2.10 -94.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0.1 0.1 291.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet00.1 ..
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0..
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 93.2
8. Erinäiset valmiit tavarat0.2 0.1 542.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 16.9
84. Vaatteet0.1 0.1 -63.0
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0..
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat0.2 0.1 ..
9. Muut tavarat10.7 20.5 -47.8
93. Erittelemätön10.6 20.4 -47.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.1 0.2 -22.2
Kaikki ryhmät yhteensä54.1 238.3 -77.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-helmikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu