Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2021 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kuwaitiin (KW) 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet87.8 71.3 23.2
00. Elävät eläimet0.4 0.7 -41.1
01. Liha ja lihatuotteet16.0 13.8 16.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat8.2 6.3 32.0
03. Kala- ja kalavalmisteet0.2 0.2 -17.2
04. Vilja ja viljatuotteet20.1 10.6 90.3
05. Hedelmät ja kasvikset18.1 21.7 -16.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.9 1.3 41.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.5 1.7 49.5
08. Rehuaineet6.3 4.7 33.6
09. Erinäiset elintarvikkeet14.6 10.8 35.5
1. Juomat ja tupakka0.6 0.5 17.3
11. Juomat0.6 0.4 34.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -91.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat9.4 12.0 -22.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -52.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.1 410.3
24. Puutavara ja korkki0.6 0.7 -24.2
25. Paperimassa0.4 1.2 -68.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 33.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.4 0.7 -50.8
28. Malmit ja metalliromu7.2 9.0 -20.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.9 0.6 56.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta23.4 16.9 38.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.1 1.7 25.1
34. Kaasut21.3 15.3 39.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat28.8 17.5 64.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 518.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat28.7 17.5 64.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet56.5 80.8 -30.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.1 3.3 -4.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.7 2.2 -69.1
53. Väri- ja parkitusaineet2.3 1.9 21.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet17.1 25.3 -32.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.10 10.4 -52.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -18.0
57. Muovit, valmistamattomat4.7 13.4 -64.9
58. Muovit, valmistetut2.5 1.7 51.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet21.4 23.0 -7.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan64.5 29.5 118.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 112.3
62. Kumituotteet3.1 3.7 -18.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.7 -82.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.2 2.6 -55.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.7 1.5 10.5
66. Kivennäisainetuotteet0.9 1.7 -50.6
67. Rauta ja teräs0.8 2.6 -70.0
68. Muut metallit0.5 1.2 -61.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista56.5 15.8 258.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet600.8 436.5 37.6
71. Voimakoneet ja moottorit16.4 17.6 -7.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet19.5 23.7 -18.0
73. Metalliteollisuuskoneet1.0 0.8 29.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet60.8 58.3 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.9 6.9 28.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15.3 13.1 17.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet31.9 34.3 -7.1
78. Moottoriajoneuvot436.6 263.7 65.6
79. Muut kuljetusvälineet10.8 18.3 -41.1
8. Erinäiset valmiit tavarat171.0 162.4 5.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.6 1.1 -43.5
82. Huonekalut6.4 5.2 22.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.3 44.1
84. Vaatteet5.1 3.8 35.9
85. Jalkineet0.4 0.4 -18.4
87. Kojeet,mittarit yms.126.8 122.0 4.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.5 0.4 317.9
89. Muut valmiit tavarat30.2 29.5 2.3
9. Muut tavarat24.8 36.4 -31.8
93. Erittelemätön3.1 19.0 -83.9
97. Kulta, ei monetaarinen0.6 0.3 115.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain21.2 17.2 23.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,067.1 863.4 23.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin 2021 tammi-huhtikuu

2021 1-4
milj. $
2020 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.2 0.1 479.1
00. Elävät eläimet0.1 0.1 377.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 736.4
05. Hedelmät ja kasvikset00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 99.7
1. Juomat ja tupakka0.1 0.1 -21.5
11. Juomat0.1 0.1 -21.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta156.10 243.6 -35.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet156.10 243.6 -35.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet24.3 26.0 -6.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet8.4 19.1 -56.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0..
56. Lannoitteet, valmistetut15.3 0..
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 45.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.7 6.9 -90.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0.2 0.4 -42.1
71. Voimakoneet ja moottorit00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.2 -82.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 477.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0.1 -61.4
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 118.9
8. Erinäiset valmiit tavarat0.3 0.4 -43.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
82. Huonekalut0.1 0..
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 16.9
84. Vaatteet0.1 0.1 -67.0
85. Jalkineet0.1 0.1 -95.3
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -13.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat0.2 0.4 -40.1
9. Muut tavarat19.9 31.8 -37.4
93. Erittelemätön19.7 31.5 -37.6
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta0.3 0.3 -9.4
Kaikki ryhmät yhteensä201.6 302.0 -33.3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu