Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Jordaniaan (5110) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet157.6 137.1 15.0
00. Elävät eläimet0.2 0.2 23.3
01. Liha ja lihatuotteet8.1 10.1 -19.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.7 4.6 -19.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0.3 0.5 -37.0
04. Vilja ja viljatuotteet57.9 49.5 16.8
05. Hedelmät ja kasvikset58.4 45.2 29.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.5 1.3 14.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.8 2.5 94.6
08. Rehuaineet5.3 5.8 -7.8
09. Erinäiset elintarvikkeet17.9 17.9 0.4
1. Juomat ja tupakka2.5 2.7 -9.5
11. Juomat1.7 1.5 15.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 1.3 -38.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat15.8 18.1 -12.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.2 0.8 43.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.3 -97.6
24. Puutavara ja korkki1.7 2.6 -34.9
25. Paperimassa5.4 6.10 -21.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.2 3.8 -15.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.9 1.8 5.5
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.2 -43.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.5 1.8 35.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta134.5 184.6 -27.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.04.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet12.1 15.4 -21.1
34. Kaasut122.4 165.2 -25.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.1 2.8 12.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.1 75.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.9 2.7 7.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 414.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet39.2 37.4 4.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.1 3.3 -5.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.8 0.8 -8.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.8 0.7 18.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet15.2 13.9 9.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet6.9 6.2 11.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.6 0.4 64.7
57. Muovit, valmistamattomat4.0 3.8 5.6
58. Muovit, valmistetut1.5 1.9 -22.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.7 6.10 -3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan24.6 25.9 -4.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 485.3
62. Kumituotteet3.4 3.9 -11.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.4 55.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.9 6.1 -36.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.3 2.0 -35.8
66. Kivennäisainetuotteet1.9 2.0 -3.8
67. Rauta ja teräs1.4 2.2 -39.8
68. Muut metallit2.9 4.6 -36.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista9.4 5.0 87.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet505.8 642.2 -21.2
71. Voimakoneet ja moottorit5.7 10.1 -43.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet15.6 12.0 30.4
73. Metalliteollisuuskoneet1.1 0.8 28.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet23.9 32.9 -27.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet4.9 4.3 15.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet13.9 49.9 -72.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet27.9 25.6 9.3
78. Moottoriajoneuvot309.4 404.10 -23.6
79. Muut kuljetusvälineet103.7 102.0 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat133.6 128.4 4.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.6 1.2 32.9
82. Huonekalut6.10 7.0 -1.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.2 144.6
84. Vaatteet2.1 2.1 -1.3
85. Jalkineet1.2 0.9 32.7
87. Kojeet,mittarit yms.26.4 24.4 8.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.8 0.8 -4.6
89. Muut valmiit tavarat94.5 92.1 2.6
9. Muut tavarat34.6 31.9 8.4
93. Erittelemätön15.10 9.9 61.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND18.7 22.1 -15.3
Kaikki ryhmät yhteensä1,050.10 1,210.7 -13.2

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (5110) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet9.1 7.4 22.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0.7 -60.0
03. Kala- ja kalavalmisteet00.1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet2.5 2.0 24.6
05. Hedelmät ja kasvikset2.1 1.3 61.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.3 114.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.1 1.9 13.3
09. Erinäiset elintarvikkeet1.8 1.5 21.3
1. Juomat ja tupakka2.2 2.8 -22.9
11. Juomat0.4 0.3 62.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.8 2.6 -31.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.6 1.0 371.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -7.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0..
28. Malmit ja metalliromu3.3 0.5 624.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.3 0.6 156.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.5 -18.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.5 -20.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 38.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet52.9 42.4 24.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.2 -70.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet14.6 13.6 7.3
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 161.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet36.2 27.4 32.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.0 1.2 72.3
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 86.1
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 -40.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.1 75.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan6.8 7.0 -3.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.1 0.1 -91.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -95.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 41.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.1 4.3 17.5
66. Kivennäisainetuotteet0.6 0.3 126.2
67. Rauta ja teräs01.5 ..
68. Muut metallit0.6 0.2 336.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.5 0.7 -26.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet53.6 36.5 46.7
71. Voimakoneet ja moottorit1.3 0.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.7 0.7 310.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -32.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet37.7 27.9 35.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.3 -78.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.7 -64.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet4.9 3.9 25.9
78. Moottoriajoneuvot4.0 3.2 24.9
79. Muut kuljetusvälineet2.9 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat1,416.9 1,233.3 14.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 314.1
82. Huonekalut0.4 0.6 -31.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.1 810.2
84. Vaatteet1,357.8 1,146.9 18.4
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.3 0.3 14.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -90.9
89. Muut valmiit tavarat58.1 85.5 -32.0
9. Muut tavarat49.1 53.4 -8.1
93. Erittelemätön46.9 51.3 -8.7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -66.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY2.2 2.1 9.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,595.2 1,384.0 15.3

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu