Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Irakiin (5050) 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet182.9 251.2 -27.2
00. Elävät eläimet0.3 0..
01. Liha ja lihatuotteet18.8 24.8 -24.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0.7 -64.6
03. Kala- ja kalavalmisteet00.8 ..
04. Vilja ja viljatuotteet152.1 216.8 -29.8
05. Hedelmät ja kasvikset5.9 2.5 137.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 0.1 498.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.4 0.3 21.0
08. Rehuaineet0.2 0.1 177.5
09. Erinäiset elintarvikkeet5.1 5.5 -8.0
1. Juomat ja tupakka1.9 1.1 72.9
11. Juomat0.10 0.8 26.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.10 0.4 177.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat8.3 5.2 58.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.2 ..
24. Puutavara ja korkki0.2 0.2 1.1
25. Paperimassa2.5 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 0.8 -17.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.5 0.2 241.5
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 -22.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.6 4.1 13.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.8 6.1 -37.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.00.2 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3.8 5.10 -36.2
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.9 0.1 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 271.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.9 0.1 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet46.4 41.4 12.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.7 2.2 -71.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.2 28.0
53. Väri- ja parkitusaineet3.1 0.4 736.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet13.5 9.8 37.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet6.5 6.6 -2.1
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.1 184.4
57. Muovit, valmistamattomat3.1 3.2 -1.6
58. Muovit, valmistetut0.10 0.9 8.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet18.5 18.3 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan29.6 26.2 13.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 263.0
62. Kumituotteet1.9 3.3 -43.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.2 259.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.4 0.3 39.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.7 1.5 11.6
66. Kivennäisainetuotteet0.9 0.7 29.5
67. Rauta ja teräs7.3 6.3 14.9
68. Muut metallit0.5 0.8 -44.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista16.9 13.5 25.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet550.0 475.5 15.7
71. Voimakoneet ja moottorit109.6 70.6 55.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet42.2 21.8 93.8
73. Metalliteollisuuskoneet4.4 1.6 177.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet83.1 88.9 -6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.2 4.9 45.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet18.5 30.3 -39.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet77.6 39.0 99.0
78. Moottoriajoneuvot176.5 183.2 -3.6
79. Muut kuljetusvälineet31.2 35.5 -12.1
8. Erinäiset valmiit tavarat129.5 204.5 -36.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 2.3 -40.2
82. Huonekalut0.5 1.8 -74.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.3 0.3 7.1
84. Vaatteet3.8 2.8 38.5
85. Jalkineet1.6 0.8 122.5
87. Kojeet,mittarit yms.79.7 74.4 7.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 2.5 -65.9
89. Muut valmiit tavarat41.5 119.9 -65.5
9. Muut tavarat25.1 23.9 5.0
93. Erittelemätön11.6 9.3 25.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND13.6 14.7 -7.7
Kaikki ryhmät yhteensä978.0 1,034.9 -5.5

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Irakista (5050) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-syyskuu

2019 1-9
milj. $
2018 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.2 0.3 -9.3
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0.1 62.3
05. Hedelmät ja kasvikset0.1 0.1 -43.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -52.0
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 209.1
1. Juomat ja tupakka0.1 0..
11. Juomat0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat00.5 ..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet00.5 ..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,427.8 9,705.5 -44.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5,427.8 9,705.5 -44.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 75.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 75.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet0.1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.1 0.2 -86.0
62. Kumituotteet00.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet00.2 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0.1 348.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0.2 0.2 3.6
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.1 -47.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 137.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.1 -78.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.1 241.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat1.1 0.5 107.1
84. Vaatteet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.1 -46.4
89. Muut valmiit tavarat1.0 0.5 127.1
9. Muut tavarat23.3 0.2 ..
93. Erittelemätön23.1 0..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY0.2 0.2 22.1
Kaikki ryhmät yhteensä5,452.5 9,707.1 -43.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu