Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.20.1
Tuonnista0.30.30.30.20.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irakiin (IQ) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.9 29.0 46.7 38.9 18.3 21.7 28.2 13.5 4.2 3.4
01. Liha ja lihatuotteet 1.4 1.4 1.5 1.2 3.6 4.2 1.6 0.8 2.6 2.1
04. Vilja ja viljatuotteet 24.10 26.9 44.3 37.0 13.6 16.1 25.9 12.4 0.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.3 0.5 0.4 1.1 1.3 0.3 0.1 1.3 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.8 1.7 1.4 0.10 1.1 0.6 0.3 0.5 0.4
25. Paperimassa 0.1 0.1 1.5 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.5 0.1 0.0 0.8 0.9 0.5 0.2 0.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.4 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.4 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.1 4.3 7.3 6.1 5.3 6.2 4.6 2.2 6.5 5.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 1.3 2.0 1.7 3.2 3.7 1.1 0.5 1.7 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.9 0.9 1.4 1.2 0.6 0.7 0.5 0.2 0.5 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 1.1 0.5 0.1 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 1.1 3.1 2.5 1.2 1.4 1.7 0.8 3.9 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.4 2.5 4.0 3.3 2.9 3.4 2.9 1.4 2.8 2.3
67. Rauta ja teräs 1.1 1.1 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.2 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.9 2.9 2.3 1.9 2.2 2.1 1.0 1.9 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40.5 43.6 43.7 36.4 46.10 55.7 152.2 73.0 91.5 75.8
71. Voimakoneet ja moottorit 2.2 2.3 6.6 5.5 16.6 19.6 8.7 4.2 54.6 45.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.5 5.8 5.5 4.5 4.10 5.9 3.2 1.5 5.2 4.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.8 0.4 0.5 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.1 10.8 6.5 5.4 6.3 7.5 8.9 4.2 10.0 8.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.6 0.4 0.3 0.6 0.7 1.3 0.6 0.9 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.9 1.7 1.4 0.8 0.9 3.0 1.4 4.9 4.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.10 10.7 11.0 9.2 9.7 11.4 9.7 4.6 7.7 6.3
78. Moottoriajoneuvot 8.4 9.0 5.9 4.9 5.6 6.6 113.2 54.3 4.9 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 3.2 3.3 6.3 5.2 2.5 3.0 3.6 1.7 3.4 2.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.6 17.9 13.9 11.6 6.8 8.0 15.6 7.5 12.3 10.1
84. Vaatteet 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.8 0.3 0.8 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 10.3 11.1 11.5 9.5 5.5 6.5 13.7 6.6 10.0 8.3
89. Muut valmiit tavarat 5.5 5.9 1.6 1.3 0.8 0.9 0.9 0.4 1.1 0.9
9. Muut tavarat 1.5 1.5 1.9 1.5 2.3 2.7 3.9 1.9 2.2 1.8
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.2 0.1 1.2 1.3 0.10 0.4 0.5 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.4 1.4 1.8 1.4 1.2 1.3 3.0 1.4 1.8 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 92.7 100.0 119.9 100.0 84.2 100.0 208.4 100.0 120.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 714.6 96.8 569.6 100.0 704.5 100.0 491.4 100.0 657.2 100.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 714.6 96.8 569.6 100.0 704.5 100.0 491.4 100.0 657.2 100.0
9. Muut tavarat 23.1 3.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
93. Erittelemätön 23.1 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 737.9 100.0 569.9 100.0 704.6 100.0 491.5 100.0 657.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu