Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.10.00.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.4 8.9 2.6 3.4 2.9 12.6 3.2 3.2 3.3 9.4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.6 5.1 1.0 1.3 2.0 8.7 2.1 2.1 1.5 4.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.0 2.0 1.1 1.4 0.5 1.9 0.6 0.6 0.7 2.0
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.9 1.2 0.5 2.1 0.10 0.9 1.9 5.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.9 1.1 0.5 1.9 0.6 0.5 1.9 5.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 3.4 1.3 1.7 1.8 7.6 9.1 9.3 4.1 11.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.4 7.3 7.4 0.1 0.2
25. Paperimassa 1.0 2.0 0.5 0.6 0.4 1.6 0.7 0.7 1.7 4.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.9 0.9 1.6 4.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.2 0.6 0.7 0.8 3.5 0.2 0.2 0.5 1.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.6 47.6 45.6 60.5 0.1 0.2 59.2 60.7 0.2 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23.6 47.6 45.6 60.5 0.1 0.2 59.2 60.7 0.2 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 9.6 6.1 8.1 2.10 13.0 6.1 6.2 6.2 18.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.7 7.4 5.1 6.7 1.10 8.6 5.5 5.6 4.8 13.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 1.1 0.2 0.2 0.3 1.3 0.2 0.1 0.3 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.3 0.2 0.1 0.6 2.4 0.3 0.2 0.6 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 3.1 1.6 2.0 0.5 1.9 1.0 1.0 1.4 3.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 1.0 0.4 0.4 0.2 0.7 0.3 0.3 0.4 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.2 0.6 0.8 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.8 19.7 11.8 15.5 4.5 19.6 9.8 9.9 7.5 21.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.3 2.6 0.6 0.7 0.4 1.8 0.5 0.5 1.1 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 1.1 0.9 0.9 0.3 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.1 2.1 0.9 1.1 0.3 1.1 0.4 0.4 0.5 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.2 0.5 0.6 1.0 4.3 0.3 0.2 0.6 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 3.2 0.4 0.4 0.3 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.5 0.8 1.3 1.6 0.4 1.5 0.5 0.5 0.4 1.0
78. Moottoriajoneuvot 6.1 12.2 4.4 5.8 1.3 5.8 5.6 5.6 2.5 7.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.9 3.8 4.9 0.2 0.8 1.5 1.5 2.2 6.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 4.5 4.4 5.7 8.9 39.2 5.6 5.7 9.2 26.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 1.0 3.2 4.1 2.2 9.8 0.5 0.5 2.4 6.8
89. Muut valmiit tavarat 1.5 2.9 0.7 0.9 6.4 28.2 4.6 4.6 6.3 18.2
9. Muut tavarat 1.6 3.1 1.5 1.9 0.9 3.9 2.8 2.8 1.1 3.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.6 1.2 0.1 0.0 0.6 2.3 0.9 0.9 0.4 1.1
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.10 1.8 1.4 1.8 0.4 1.6 1.9 1.9 0.7 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 49.5 100.0 75.5 100.0 22.5 100.0 97.6 100.0 34.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.3 19.2 3.4 30.7 2.6 23.9 2.3 15.6 1.10 23.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 12.8 2.3 21.1 1.7 15.2 1.7 11.6 1.2 14.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 2.5 0.6 5.5 0.5 3.8 0.3 1.8 0.1 1.0
1. Juomat ja tupakka 0.3 2.5 1.4 12.8 0.4 3.5 0.5 3.4 0.2 1.8
11. Juomat 0.3 2.4 1.4 12.6 0.4 3.5 0.5 3.3 0.2 1.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 3.8 0.8 6.9 0.7 6.1 0.8 5.0 0.7 7.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 3.8 0.8 6.9 0.7 6.1 0.8 5.0 0.7 7.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 5.3 0.4 3.2 0.7 5.8 0.9 5.8 0.7 7.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 1.8 0.8 7.1 0.4 2.8 0.4 2.7 0.6 7.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.2 1.3 0.3 2.3 0.7 5.8 0.4 2.4 0.7 7.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.7 0.2 1.0 0.7 5.6 0.3 1.8 0.5 5.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.6 63.2 3.4 31.4 4.9 45.1 6.6 45.9 3.2 39.7
89. Muut valmiit tavarat 7.0 58.4 2.9 26.1 4.5 41.0 5.7 39.4 2.7 32.4
9. Muut tavarat 0.3 2.2 0.6 5.4 0.5 4.4 2.6 18.1 0.4 4.3
93. Erittelemätön 0.1 0.5 0.5 4.5 0.4 2.9 2.5 17.4 0.3 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 12.0 100.0 10.9 100.0 10.9 100.0 14.3 100.0 8.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu