Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/7 - 2019/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
2019 11
%
Viennistä0.10.10.10.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.10 7.0 5.6 5.0 5.4 3.8 6.6 8.4 4.4 8.9
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.1 0.8 0.7 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.9 1.1 0.3 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 2.5 2.5 2.2 1.7 1.2 3.1 3.9 2.6 5.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 2.1 1.2 1.0 2.4 1.7 1.5 1.9 1.0 2.0
1. Juomat ja tupakka 0.7 1.0 1.1 0.9 1.2 0.8 1.5 1.8 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.8 0.8 0.7 1.1 0.8 1.1 1.3 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.7 5.1 4.2 3.8 14.3 10.2 3.5 4.4 1.7 3.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.1 10.4 7.4 0.1 0.1 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.8 0.7 0.6 1.1 0.8 0.7 0.8 0.5 1.0
25. Paperimassa 0.10 1.3 1.0 0.9 1.3 0.9 1.1 1.4 1.0 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 2.6 2.2 1.9 1.5 1.0 1.4 1.8 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 24.3 34.5 22.9 20.6 62.1 44.4 24.9 32.0 23.6 47.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 24.3 34.5 22.9 20.6 62.1 44.4 24.9 32.0 23.6 47.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.2 7.3 12.2 10.9 6.1 4.3 6.1 7.8 4.8 9.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.5 3.5 8.1 7.3 2.5 1.7 2.3 2.9 3.7 7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.6 0.9 0.8 0.4 0.3 0.7 0.8 0.6 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 2.2 1.7 1.5 1.4 0.9 2.5 3.2 0.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.6 1.3 1.1 1.5 1.1 0.4 0.4 0.4 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.4 3.4 2.6 2.3 2.5 1.7 2.5 3.2 1.6 3.1
62. Kumituotteet 1.0 1.4 0.9 0.8 0.8 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.5 0.8 0.7 0.3 0.2 0.7 0.8 0.6 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.3 0.9 1.1 0.5 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.9 29.6 52.9 47.7 31.4 22.4 14.8 19.0 9.8 19.7
71. Voimakoneet ja moottorit 2.4 3.3 1.3 1.1 0.3 0.2 1.7 2.1 1.3 2.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 0.8 0.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.1 1.5 0.7 0.5 0.8 0.5 0.5 0.6 1.1 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 1.4 0.9 0.8 0.9 0.6 1.1 1.3 0.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 1.0 1.2 1.1 11.9 8.5 0.2 0.2 0.3 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.10 1.3 1.2 1.0 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.8
78. Moottoriajoneuvot 13.3 18.8 46.1 41.5 16.9 12.1 9.7 12.4 6.1 12.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 1.6 1.6 1.4 0.4 0.2 0.8 1.0 0.5 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.10 9.8 7.3 6.5 14.3 10.2 16.5 21.1 2.3 4.5
84. Vaatteet 0.10 1.3 1.1 0.9 1.1 0.7 0.4 0.5 0.2 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.3 1.8 1.6 1.4 1.7 1.2 1.6 2.0 0.5 1.0
89. Muut valmiit tavarat 4.4 6.2 3.7 3.3 10.10 7.8 14.0 18.0 1.5 2.9
9. Muut tavarat 1.4 1.9 2.3 2.0 2.7 1.9 1.6 1.9 1.6 3.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 1.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.3 1.8 2.1 1.8 2.7 1.9 1.5 1.9 0.10 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 70.4 100.0 110.8 100.0 139.8 100.0 77.7 100.0 49.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/7 - 2019/11

2019 / 72019 / 82019 / 92019 / 102019 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.8 21.3 3.0 26.9 2.2 19.5 3.1 30.5 2.3 19.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.9 14.2 1.9 16.3 1.7 14.5 2.0 19.4 1.6 12.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 2.6 0.7 5.5 0.2 1.5 0.5 4.6 0.3 2.5
1. Juomat ja tupakka 1.1 7.9 1.1 9.2 0.6 5.2 0.4 3.1 0.3 2.5
11. Juomat 1.1 7.8 1.1 9.0 0.6 4.5 0.3 2.9 0.3 2.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 5.1 0.1 0.1 0.4 2.7 0.1 0.4 0.1 0.7
28. Malmit ja metalliromu 0.6 4.6 0 0.0 0.3 2.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 4.9 1.3 11.0 1.7 14.5 1.2 11.3 0.7 5.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 3.5 0.9 7.8 0.8 6.9 0.4 3.5 0.2 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 2.9 0.10 8.5 0.8 6.5 0.7 6.8 0.3 1.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 1.8 0.7 5.9 0.6 4.6 0.6 5.0 0.1 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.5 49.3 4.3 37.8 5.1 44.5 3.8 36.5 7.6 63.2
84. Vaatteet 0.3 1.9 0.4 3.2 0.8 6.9 0.4 3.2 0.4 3.0
89. Muut valmiit tavarat 6.1 46.6 3.8 33.9 3.10 34.8 2.10 29.1 7.0 58.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 13.1 100.0 11.2 100.0 11.3 100.0 10.2 100.0 12.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu